Raport expertiza dinamică a accidentelor II

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Transporturi
Conține 3 fișiere: doc, xmcd
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 3739
Mărime: 2.31MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Toderut

Extras din document

1. INTRODUCERE

1.1. METODOLOGIA ÎNTOCMIRII EXPERTIZEI TEHNICE AUTO

Culegerea datelor primare

Expertiza tehnică auto are un rol deosebit de important datorită duratei extrem de reduse în care se produce accidentul de circulaţie, fapt ce înlătură posibilitatea unor depoziţii obiective, precise şi complete ale martorilor oculari.

Datorită rolului pe care îl are expertiza tehnică auto pentru determinarea circumstanţelor care au generat şi au condus la producerea unui accident rutier, expertului tehnic trebuie să i se pună la dispoziţie o serie de elemente cu ajutorul cărora să poată analiza, trata şi rezolva într-un cadru unitar multiplele probleme ridicate de evenimentele rutiere. Totodată este necesar să se menţină şi caracterul personal al fiecărui expert tehnic.

1.2. Stabilirea obiectului expertizei tehnice auto

Pe baza reglementărilor legale în vigoare pentru efectuarea expertizei tehnice pe plan civil sau penal‚expertul tehnic are îndatorirea să îndeplinească o serie de activităţi prealabile‚ absolut necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a lucrărilor expertizei.

Datorită complexităţii accidentelor de circulaţie care determină o cauză penală, expertiza tehnică auto se poate dispune atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecării cauzei, fiind important ca dispunerea să aibă loc în momentul în care apare necesitatea ei .

Calitatea expertizei tehnice auto depinde de o serie de factori , dintre care considerăm că este necesar a fi precizeze:

▪ obiectul expertizei tehnice

▪ conlucrarea expert – organ judiciar – parţi

▪ documentarea tehnică a expertului

▪ materialul documentar folosit

▪ culegerea cât mai completă a datelor necesare întocmirii expertizei

▪ prelucrarea datelor culese

▪ interpretarea corectă a rezultatelor prelucrării datelor culese

▪ redactarea raportului de expertiză tehnică auto cu enunţarea clară a concluziilor

După cum s-a arătat, pentru asigurarea unei calităţi corespunzătoare a expertizei tehnice un rol deosebit îl are stabilirea obiectului expertizei tehnice.

Obiectul expertizei tehnice dispuse de organele judiciare trebuie precizat printr-un act (ordonanţa organului de urmărire penală sau încheierea instanţei de judecată) în care se menţionează obiectivele pe care expertul tehnic este chemat să le soluţioneze.

În cazul în care, după studierea documentelor puse la dispoziţie, expertul tehnic consideră că unele obiective sunt insuficient precizate ori nu dau un răspuns satisfăcător cauzei, el este obligat să facă cunoscut în scris organului judiciar reconsiderarea obiectivelor.

În acelaşi timp, dacă în timpul efectuării expertizei tehnice se ivesc situaţii care necesită extinderea obiectivelor iniţiale, expertul tehnic trebuie să sesizeze imediat organul judiciar care a dispus expertiza tehnică auto, propunând completarea acestora.

În funcţie de natura cauzei, civilă sau penală, fără a da „reţete”, recomandăm câteva obiective specifice.

În cadrul cauzelor civile, de regulă se întâlnesc două situaţii distincte:

▪ partaj de autovehicule, în care se solicită stabilirea valorii autovehiculului la data despărţirii în fapt, la data efectuării expertizei tehnice sau în ambele cazuri. Considerăm că este greşit a se cere expertului stabilirea valorii comercial, deoarece această valoare este determinată de înţelegerea dintre cumpărător şi vânzător la un moment dat şi nu are la bază un caracter ştiinţific, caracter specific expertizei tehnice

▪ stabilirea contravalorii unei daune provocate unui autovehicul în cadrul unui accident de circulaţie sau în orice altă împrejurare care a provocat avarierea autovehiculului.

În cadrul cauzelor penale, expertul tehnic este solicitat să soluţioneze o multitudine de obiective specifice fiecărei cauze.

De regulă însă, obiectivele impuse spre soluţionarea expertului, pentru stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor accidentului, a determinării posibilităţilor de preîntâmpinare ori de evitare a evenimentului rutier sunt:

▪ determinarea vitezei de deplasare în diferite faze ale desfăşurării evenimentului

▪ descrierea fazelor desfăşurării evenimentului rutier. În cadrul expertizelor tehnice s-a consacrat desfăşurării evenimentului rutier. În cadrul expertizelor tehnice s-a consacrat termenul „dinamica accidentului”

din practică expertizării evenimentelor rutiere s-a constatat că de regulă se expune o reconstituire teoretică pe baza constatărilor experimentului tehnic şi a probelor din dosar fără evidenţierea momentelor reprezentative, a traiectoriilor vehiculelor şi a altor elemente aflate în mişcare sau în staţionare, care au participat direct sau indirect la producerea accidentului

▪ stabilirea cauzelor evenimentului rutier

▪ determinarea posibilităţilor de evitare a accidentului

Preview document

Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 1
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 2
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 3
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 4
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 5
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 6
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 7
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 8
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 9
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 10
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 11
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 12
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 13
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 14
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 15
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 16
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 17
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 18
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 19
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 20
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 21
Raport expertiza dinamică a accidentelor II - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • calc rap espertiza.doc
  • calc rap espertiza.xmcd
  • raport espertiza tehnica.doc

Alții au mai descărcat și

Dinamica accidentelor rutiere

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICE ALE EXPERTIZEI JUDICIARE I.1. CAUZELE ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE Circulaţia pe drumurile publice este o activitate...

Elaborarea graficului de circulație pe o secție de circulație A-B

CAPITOLUL 1 .PROIECT LA TRAFIC IN RETELE CU ACCES REGLEMENTAT Pe secţia de circulaţie A - B se cunoaşte numărul de perechi trenuri de călători,...

Transporturi

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE TRANSPORTURI 1.1 INTRODUCERE ÎN TRANSPORTURI In cadrul dezvoltarii relatiilor economice internationale, al...

Proiectarea unei autobaze destinată autocamioanelor

CAPITOLUL 1 MARKETINGUL UNEI STAŢII SERVICE PENTRU AUTOMOBILE - 1.1. Generalităţi În ultimii ani construcţia de automobile a cunoscut un salt...

Reconstituirea accidentelor de circulație

PARTEA I ELEMENTE DE DINAMICA ACCIDENTULUI 1.1. Cercetarea retrospective a accidentelor de circulatie: Scopul cercetarii Accidentul de...

Proiectarea unui sistem de distribuție urban de la un depozit central la 8 clienți

Matricea distantelor Depozit Client 1 Client 2 Client 3 Client 4 Client 5 Client 6 Client 7 Client 8 Depozit ∞ 14,9 17,8 17,6 19,1 15,2 18,4 15,9...

Transportul Multimodal

-În acest proiect doresc să va prezint cunoştintele acumulate de-a lungul anilor în materie de TRANSPORT MULTIMODAL având în vedere profilul de...

Proiect dinamica autovehiculelor

Capitolul 1. Alegerea si analiza unor modele similare de autoturisme. Stabilirea modelului de autoturism ce se va proiecta. 1.1 Alegerea modelelor...

Te-ar putea interesa și

Studiul Accidentelor Autovehicul-Pieton

De mai bine de un secol automobilul împreună cu tot ceea ce este legat de el, a polarizat imense capacităţi intelectuale, financiare, de producţie...

Cercetarea Urmelor Accidentelor

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupati pentru pregatirea cetatii, a drepturilor si intereselor lor, luând masuri...

Dinamica accidentelor rutiere

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICE ALE EXPERTIZEI JUDICIARE I.1. CAUZELE ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE Circulaţia pe drumurile publice este o activitate...

Accidente de Muncă

INTRODUCERE Din momentul în care omul a început că muncească – deci să desfăşoare o activitate conştientă, o activitate de transformare a...

Analiza Accidentelor de Circulație

Rezumat Această lucrare prezintă în mică măsura cunoștințele pe care trebuie sa le dețină toți participanții la trafic, atât în calitate de...

Reconstituirea accidentelor de circulație

PARTEA I ELEMENTE DE DINAMICA ACCIDENTULUI 1.1. Cercetarea retrospective a accidentelor de circulatie: Scopul cercetarii Accidentul de...

Ai nevoie de altceva?