Realizarea unui Centru de Exploatare a Autovehiculelor

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Realizarea unui Centru de Exploatare a Autovehiculelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Şef Lucrări Dr. POPA Cătălin – Victor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Transporturi

Cuprins

MARKETINGUL UNEI STAŢII SERVICE PENTRU AUTOMOBILE
1.1. Generalităţi
1.2. Elaborarea studiului de fezabilitate
1.3. Elaborarea proiectului tehnologic
1.4. Elaborarea proiectului de execuţie
2
CARACTERISTICI TEHNICE AUTOVEHICUL
3
CALCULUL CAPABILITĂŢII TEHNOLOGICE A STAŢIEI DE SERVICE PENTRU AUTOMOBILE
3.1. Calculul capabilităţii tehnologice pentru o unite de deservire tehnică şi service pentru automobile cu capacitatea până la 3 tone
3.1.1. Parcursul echivalent
3.1.2. Volumul total de prestari servicii
3.2. Calculul numărului posturilor de lucru necesare deservirii tehnice a automobilelor
3.4. Calculul suprafeţelor tehnologice şi auxiliare
3.4.1. Calculul suprafeţelor tehnologice
3.4.2. Calculul culoarului de trecere al automobilului
3.4.3. Calculul suprafetelor auxiliare (netehnologice)
3.4.3.1. Dimensionarea atelierelor anexe
3.4.3.2. Dimensionare magaziilor pentru piese de schimb şi materiale consumabile auto
3.4.3.3. Dimensionarea platformelor pentru parcarea automobilelor

Extras din document

MARKETINGUL UNEI STAŢII SERVICE PENTRU AUTOMOBILE

1.1. Generalităţi

1.2. Elaborarea studiului de fezabilitate

1.3. Elaborarea proiectului tehnologic

1.4. Elaborarea proiectului de execuţie

2

CARACTERISTICI TEHNICE AUTOVEHICUL

3

CALCULUL CAPABILITĂŢII TEHNOLOGICE A STAŢIEI DE SERVICE PENTRU AUTOMOBILE

3.1. Calculul capabilităţii tehnologice pentru o unite de deservire tehnică şi service pentru automobile cu capacitatea până la 3 tone

3.1.1. Parcursul echivalent

3.1.2. Volumul total de prestari servicii

3.2. Calculul numărului posturilor de lucru necesare deservirii tehnice a automobilelor

3.4. Calculul suprafeţelor tehnologice şi auxiliare

3.4.1. Calculul suprafeţelor tehnologice

3.4.2. Calculul culoarului de trecere al automobilului

3.4.3. Calculul suprafetelor auxiliare (netehnologice)

3.4.3.1. Dimensionarea atelierelor anexe

3.4.3.2. Dimensionare magaziilor pentru piese de schimb şi materiale consumabile auto

3.4.3.3. Dimensionarea platformelor pentru parcarea automobilelor

MARKETINGUL UNEI STAŢII

SERVICE

PENTRU AUTOMOBILE

1.1. Generalităţi

In ultimii ani, pe plan mondial industria de automobile prosperă , în ciuda menţinerii crizei combustibilului şi a creşterii însemnate a preţurilor. În prezent, în ţara noastră sunt în circulaţie peste 1,5 milioane automobile de producţie autohtonă, la care se adaugă aproximativ 150000 automobile provenite din import.

Avându-se în vedere cele menţionate, circulaţia automobilelor în anumite zone nu realizează un trafic fluent de automobile şi majoritatea automobilelor prezintă un grad avansat de utilizare, deci şi de uzare, necesitând astfel un volum foarte mare de servicii de asistenţa tehnică şi service.

De asemenea, noul cod rutier solicită permanent inspecţii tehnice la automobile, omologări de piese, materiale auto şi instalaţii speciale montate pe automobile, toate acestea contribuind la creşterea siguranţei circulaţiei automobilelor pe drumurile publice.

Principalii factori care pot influenţa direct necesitatea construcţiei de staţii service pentru automobile sunt:

– creşterea gradului de motorizare a populaţiei (numărul de automobile raportat la numărul de locuitori din zonă);

– creşterea gradului de urbanizare a determinat creşterea numărului de utilizatori de automobile;

– creşterea numărului de turişti care se deplasează cu automobile;

– mărirea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice în concordanţă cu creşterea traficului rutier.

Progresul tehnic, ridicarea nivelului de trai al posesorilor de automobile, creşterea exigenţelor privind întreţinerea şi repararea automobilelor, economisirea timpului, explozia aplicării electronicii în producţia de automobile, etc., toate conduc la necesitatea realizării unei asistenţe tehnice şi service la automobile in unităţi specializate numite "Staţii service pentru automobile ".

In figura 1 se prezintă schema fazelor de elaborare a unui proiect tehnologic specific activităţii de service pentru automobile.

Fig.1. Fazele de elaborare a unui proiect tehnologic pentru

activitatea de service pentru automobile

1.2. Elaborarea studiului de fezabilitate

Atunci când se întocmeşte un studiu de fezabilitate, necesar proiectării unei staţii de service pentru automobile, proiectantul de tehnologie trebuie să cunoască o serie de date şi informaţii tehnice, dintre care se menţionează:

– destinaţia şi funcţia obiectivului (de exemplu: punct service, staţie service, autobază de exploatare şi întreţinere auto, etc.);

– numărui de automobile ce urmează să fie deservite tehnic şi a celor care tranzitează prin zonă;

– caracteristicile tehnice ale automobilelor deservite tehnic, îndeosebi: caracteristice dimensionale exterioare, gradul emisiilor poluante chimice şi auditive, greutatea automobilului (totală, pe punţi), capacităţile carterelor, tipuri de motoare folosite la automobile şi caracteristici lor;

– regimul de utilizare al automobilelor şi remorcilor deservite tehnic (de exemplu: PMZ parcursul mediui zilnic, CUP - coeficientul de utilizare al parcului de automobile. ns - numărul de schimburi, etc);

– regimul de întreţinere tehnologica, de diagnosticare şi reparaţii ale automobilelor (de exemplu: periodicitatea intervenţiilor tehnice, norme de timp, tehnologii de întreţinere, diagnosticare şi reparare folosite, etc);

– gradul de cooperare economică şi de producţie a unităţii proiectate cu alte unităţi economice.

Studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă o serie de condiţii tenhice privind: amplasarea obiectivului, tratarea problemelor administrative şi juridice, probleme solicitate de constructor privind tipul construcţiei, instalaţii energetice, cerinţele de mediu, costurile aferente investiţiei, perioada amortizării acestora şi rentabilitatea obiectivelor.

Din punctul de vedere a! amplasării obiectivului, proiectantul trebuie să ţină seama de recomandările tehnologice de sistematizare a obiectivului şi a zonei, de posibilităţile energetice din zonă şi de cerinţele legate de poluarea mediului înconjurător.

Astfel, de exemplu, o unitate de deservire tehnică şi service pentru automobile trebuie plasată pe un teren orizontal, tară raze de curbură, cât mai aproape de arterele principale de circulaţie a automobilelor şi dacă este posibil în zone de extindere a oraşeior sau a căilor de comunicaţii. Se va evita amplasarea acestor obiective lângă şcoli, spitale, centre industriale cu emisii poluante puternice. Se evita alegerea terenurilor cu forme geometrice neregulate sau mixte, recomandându-se forme de dreptunghi unde lăţimea să fie faţada şi lungimea să fie de cel puţin două ori mai mare decât lăţimea. Se vor evita terenurile traversate de: pârâiaşe de apă, canale, conducte, cabluri electrice subterane sau aeriene. Terenul rezervat viitoarei unităţi de service nu trebuie să afecteze fondul agricol sau silvic.

Spaţiul aferent staţiei de service trebuie să satisfacă cerinţele circulatiei rutiere, parcarea automobilelor şi tehnologia de lucru pentru automobile.

De asemenea, soluţiile tehnologice privind constructia trebuie să fie simple, să ofere montarea utilajelor şi instalaţiilor specifice activiatii service, să ofere spaţii comerciale pentru prezentarea si reclama automobilelor care vor fi deservite tehnic. etc.

Studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă şi capitole economice, care să trateze aspectele:

– să se studieze distanţele minime dintre societatea comercială de transport sau persoane fizice, baza de plecare a curenţilor de mărfuri şi călători şi noul obiectiv proiectat în scopul imbunatatirii indicatorilor tehnico - economici care afectează starea tehnică si productivitatea automobilelor (CUPS - coeficientul de utilizare a parcursului, CUP -coeficientul de utilizare a parcului auto. CSI - coeficientul de siare tehnică a automobilelor, etc);

Fisiere in arhiva (1):

  • Realizarea unui Centru de Exploatare a Autovehiculelor.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN BRASOV FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE