Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României

Proiect
9.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 27081
Mărime: 473.84KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: LIANA SON
COMERŢUL INTERNAŢIONAL DE SERVICII DE TRANSPORT,ASPECTE DEFINITORII PRIVIND TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL,EVOLUŢIA ŞI LOCUL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL PE PLAN MONDIAL,SERVICII DE TRANSPORTURI INTERNATIONALE IN ECONOMIA ROMANIEI

Cuprins

INTRODUCERE. 5

CAPITOLUL I

COMERŢUL INTERNAŢIONAL DE SERVICII DE TRANSPORT. 7

1.1 Rolul şi importanţa transporturilor, clasificare. 7

1.1.1 Transporturile şi importanţa acestora. 7

1.1.2 Clasificare. 10

1.2 Serviciile de transporturi internaţionale, istoric. 12

CAPITOLUL II

ASPECTE DEFINITORII PRIVIND TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL 17

2.1 Tipuri de transport în traficul internaţional. . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1.1 Transportul rutier. 17

2.1.2 Transportul maritim. 19

2.1.3 Transportul feroviar. 21

2.1.4 Transportul aerian. 23

2.2 Reglementări şi instituţii în traficul rutier internaţional de mărfuri 24

CAPITOLUL III

EVOLUŢIA ŞI LOCUL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL PE PLAN MONDIAL. 31

3.1 Turismul internaţional – serviciu complex. Delimitări conceptuale . 31

3.2 Funcţiile şi caracteristicile turismului internaţional. 32

3.3 Liberalizarea comertului international cu servicii. . 37

CAPITOLUL IV

SERVICII DE TRANSPORTURI INTERNATIONALE

IN ECONOMIA ROMANIEI. 39

4.1 Infrastructura în transporturi. 39

4.2 Dezvoltarea serviciilor de transport rutier. 40

4.2.1 Reţeaua rutieră. 40

4.2.2 Transportul rutier de mărfuri. 42

4.2.2.1 Moduri de transport şi destinaţii. 42

4.2.2.2 Tipuri de autovehicole şi capacităţi de transport. 43

4.2.3 Transportul rutier de pasageri. 44

4.3 Transportul feroviar. 45

4.4 Transportul aerian. 48

4.5 Transportul maritim si fluvial (pe ape interioare) . 52

CONCLUZII. . 59

BIBLIOGRAFIE. . 60

Extras din document

Introducere

În lucrarea de faţă am încercat să prezint anumite particularităţi ale transportului internaţional, particularităţi care prevăd condiţiile de transport, plăţi de transport, modalităţile de transport, contractul de transport. La alegerea acestei teme au contribuit mai multe aspecte, unul dintre acestea fiind curiozitatea pe care am avut-o după studierea disciplinei “Transporturi în turism” în cadrul facultăţii, încercând astfel să cunosc şi să-mi clarific cât mai multe aspecte legate de tema respectivă.

Transporturile internaţionale, prin caracteristica lor definitorie, aceea a realizării deplasării persoanelor şi a mărfurilor, în spaţiu şi timp, ajută la satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii. Transportul influenţează toate laturile vieţii economico-sociale, iar dezvoltarea ordonată şi armonioasă a acestora în pas cu cerinţele reproducerii lărgite constituie un obiectiv important al politicii economice a statului

Pentru atingerea acestui scopului pe care mi l-am propus am recurs la parcurgerea mai multor etape. Am încercat astfel să evidenţiez principalele aspecte teoretice privind apariţia şi evoluţia sistemului de transport în ansamblul său, precum şi tipurile de transport existente. transporturile realizează implicit şi legătura nemijlocită între ramurile economiei

În transporturi se crează servicii, efecte utile de deplasare în spaţiu a mărfurilor şi persoanelor. Aceste efecte utile nu există sub forma unor obiecte de întrebuinţare distincte de procesul de transport, aşa cum bunurile materiale create în industriale, de exemplu, se separă de procesul de producţie şi apoi circulă ca marfă, ca articol de comerţ.

În susţinerea analizei efectuate, studiul propune o analiză concretă a principalelor tipuri de transport pe baza materialelor existente, precum şi rolul şi locul pe care îl ocupă transportul în totalitatea serviciilor, în special a celor de turism.

Dezvoltarea paşilor pe care i-am propus spre analizare, am făcut-o pe baza capitolelor existente în lucrarea de faţă. Astfel, în primul capitol am introdus un scurt istoric al serviciilor de transport internaţional în care încerc să prezint transporturile de la origine, modul în care acestea au evoluat în economia mondială, cum a influenţat societatea această evoluţie, precum şi etapele dezvoltării lor. Tot în această parte sunt prezentate şi anumite particularităţi care caracterizează transportul internaţional în general, precum rolul şi importanţa pe care o are acesta, dar şi anumite clasificări ale transporturilor. Mijloacele de transport împreună cu toate construcţiile şi instalaţiile aferente, la care se adaugă o serie de metode şi tehnici de conducere, de organizare a activităţii, formează un sistem de transport.

În următorul capitol am considerat necesară introducerea detaliată a tipurilor de transporturi, precum şi o serie de reglementări şi instituţii în traficul rutier internaţional de mărfuri.

CAPITOLUL I

COMERŢUL INTERNAŢIONAL DE SERVICII DE TRANSPORT

1.1 Rolul şi importanţa transporturilor, clasificare

1.1.1 Transporturile şi importanţa acestora

Transportul reprezintă o latură a activităţii economice a societăţii româneşti, organizată în scopul învingerii distanţelor. Prin activitatea de transport se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor sau a oamenilor în vederea satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii omeneşti. Prin transportul de bunuri se realizează distribuţia mărfurilor, se pun în legătura punctele de ofertă cu cele de cerere, se stabilesc o serie de legături între zone diferite de pe Terra. În ceea ce priveşte transportul de persoane, prin acesta se acopera nevoia de deplasare a indivizilor, atât în scop personal cât şi particular, se stabilesc o serie de contracte între oamenii de peste tot.

În zilele noastre transporturile internaţionale au devenit efectiv o componentă tot mai importantă a strategiei desfacerii mărfurilor pe pieţele externe cunoscută sub numele de logistică. Între starea economiei mondiale şi a transporturilor internaţionale există o legătură cauzală obiectivă. Starea transporturilor internaţionale depinde de starea comerţului mondial, iar acesta din urmă depinde de starea economiei mondiale.

Cu alte cuvinte, cererea de transport internaţional este determinată de volumul (fizic) al activităţilor de export-import. Cererea de transport, în general, este puţin sensibilă la substituirea ei cu alte servicii, cum ar fi de pildă, telecomunicaţiile şi din această cauză este inelastică în raport cu evoluţia preţurilor serviciilor de transport. Dacă preţurile acestor servicii cresc pe piaţa mondială, cererea de transport va fi foarte puţin sensibilă la această creştere şi va scade foarte putin sau chiar deloc. Dacă pe plan mondial preţurile serviciilor de transport cresc mai repede decât preţurile mărfurilor, scopul cheltuielilor de transport va fi suportat de ţările cu o elasticitate mai redusă a exporturilor şi importurilor. O altă caracteristică a cererii de transport este reacţia întârziată a acesteia la creşterea preţurilor serviciilor de transport. Aceasta se explică prin faptul că ţările care urmăresc să-şi modifice structura exporturilor şi importurilor au nevoie de o perioadă relativ lungă de timp pentru a-şi restructura industriile. Chiar şi modificarea repartizării geografice a comerţului exterior, în vederea reducerii distanţelor de transport, necesită o perioadă importantă de timp.

Pe de altă parte, oferta de transport se manifestă distinct pe moduri şi mijloace de transport disponibile la un moment dat, capabile să întrunească condiţiile impuse de specificul fiecărui transport în parte. Ea este elastică în raport cu preţurile serviciilor de transport, având o tendinţă de creştere când preţurile cresc şi o tendinţă de scădere când aceste preţuri nu acoperă costurile cărăuşilor. Datorită mutaţiilor permanente din structura exporturilor şi importurilor pe plan mondial, ca şi modificările în repartizarea geografică a acestora, oferta de transport cunoaşte modificări continue, în sensul apariţiei de noi mijloace de transport tot mai perfecţionate şi mai specializate, mai eficiente din punct de vedere economic.

Preview document

Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 1
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 2
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 3
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 4
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 5
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 6
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 7
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 8
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 9
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 10
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 11
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 12
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 13
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 14
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 15
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 16
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 17
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 18
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 19
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 20
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 21
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 22
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 23
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 24
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 25
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 26
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 27
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 28
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 29
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 30
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 31
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 32
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 33
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 34
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 35
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 36
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 37
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 38
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 39
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 40
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 41
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 42
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 43
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 44
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 45
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 46
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 47
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 48
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 49
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 50
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 51
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 52
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 53
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 54
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 55
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 56
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 57
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 58
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 59
Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Serviciile de Transport International si Dezvoltarea lor in Economia Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace și Echipamente de Salvare

Capitolul 1 GENERALITATI 1.1. Scurt istoric al transportului pe mare Istoria dezvoltarii civilizatiei aduce dovezi certe care demonstreaza ca...

Aspecte Economice ale Transportului Feroviar de Marfă

1. SITUAŢIA TRANSPORTULUI FEROVIAR DE MĂRFURI ÎN ANSAMBLUL GENERAL AL TRANSPORTULUI 1.1. Importanţa economică a transportului Majoritatea...

Procesul de transport - documente necesare realizării transportului de mărfuri internaționale

Procesul de transport.Documente necesare realizarii transportului de marfuri internationale I.Procesul de transport 1.TRANSPORTURI INTERNAŢIONALE...

Transporturi și Expediții Internaționale

TRANSPORTURILE INTERNAŢIONALE Coordonatele activităţii de transport În accepţiunea curentă, transporturile reprezintă deplasarea bunurilor şi...

Transportul Aerian - Avionul

INTRODUCERE Transporturile constituie una dintre cele mai importante componente ale vieţii socio-economice. Când ne referim la transporturi...

Particularități ale Transportului Rutier de Mărfuri

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN MATERIA TRANSPORTULUI RUTIER Alegerea serviciului de transport poate fi o componentă a strategiei de export a unei...

Transportul Feroviar

1.Introducere 1.1.Dezvoltarea economică Dezvoltarea economică a unei tări, economiei mondiale ȋn general, este de neconceput fără transporturi....

Determinarea Tehnologiei Transportului Mărfurilor

Introducere Conceptul de transport international multimodal nu este aparut recent , el s- a dezvoltat odata cu aparitia revolutionara a...

Te-ar putea interesa și

Program de Marketing Pentru Agentia de Turism Terra Nova

INTRODUCERE Informaţii generale despre turismul românesc România a reprezentat o destinaţie turistică importantă pentru piaţa zonală, promovând,...

Maramures

Introducere Daca cineva intreaba de ce turism rural in Romania, raspunsul poate veni foarte rapid si foarte usor. Doua sunt elementele esentiale...

Sistemul Urban din România

INTRODUCERE În ultima decadă, oraşele au fost recunoscute ca zone esenţiale pentru dezvoltarea economică deoarece sunt principalele localizări...

Prezentarea Companiei de Transport Aerian Tarom

Argument Sectorul transporturilor aeriene cuprinde companiile care activează exclusiv sau în principal în transportul de persoane şi de mărfuri,...

Strategia de Dezvoltare a Stațiunii Bălțătești din Județul Neamț

Cap 1 Consideraţii generale Comuna Bălţăteşti este consemnată documentar la începutul secolului al XVIII-lea, fiind cunoscută pentru apele...

Transportu Public de Persoane

1. Introducere Activitatea de transport consta in acele actiuni prin care se organizeaza si se realizeaza deplasarea calatorilor si a marfurilor...

Taxa pe Valoare Adăugată

TAXA PE VALOAREA ADAUGĂTĂ Introducere Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigura din impozite...

Administrația publică între tradiție și modernitate în contextul societății informaționale

Capitolul I Administrația Publică tradițională Administrația publică este reprezentată ca fiind una dintre cele mai vechi forme de conducere...

Ai nevoie de altceva?