Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 14717
Mărime: 5.37MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Introducere 4

Lista tabelelor şi a figurilor 5

Capitolul 1. Sistemul de management integrat 6

1.1 Noțiuni introductive 6

1.2 Sistemul de management integrat la bordul navelor 8

1.3 Cerințele principalelor societăți de clasificare 12

Capitolul 2. Standarde internaționale privind managementul maritim 15

2.1Codul Internațional de Management al Siguranței 15

2.2Securitatea navei și a facilităților portuare 21

2.3Cerințe internaționale de standardizare 26

Capitolul 3. Sistemele integrate de management la navele portcontainer 34

3.1 Practici de îmbunătățire a managementului maritim 34

3.2 Îmbunătățirea Managementului Calității și Siguranței 39

3.3 Aplicarea codurilor și standardelor internaționale de management la bordul navei portcontainer CITY OF HONGKONG 44

Concluzii 53

Bibliografie 54

Extras din document

1.1Noțiuni introductive

Sistemul de management integrat (SMI) poate fi definit ca fiind un set de procese interconectate care folosesc aceleași resurse - umane, materiale, infrastructură, financiare, informații - pentru a îndeplini un set de obiective relaționate cu satisfacerea părților interesate. Dacă este corect construit, SMI combină toate componentele afacerii într-un cadru coerent ce va permite îndeplinirea misiunii organizației.

Multe organizații au adoptat sau adoptă standarde și/sau specificații ale sistemelor de management, precum ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO/IEC 27001, ISO 22000 și ISO/IEC 20000, din necesitate sau pentru a se alinia cu tendințele. Din păcate, de multe ori rezultă un set de sisteme independente, cu scopuri și obiective diferite. Aceste sisteme fragmentate sunt adesea documentate în stiluri neuniforme, se află sub controlul unor persoane diferite și sunt audiate separat.

Cu toate acestea, în toate sistemele de management există anumite elemente comune care pot fi folosite într-o maineră integrată. Principiile de bază comune ale acestor sisteme pot fi astfel recunoscute și implementate constructiv în cadrul sistemului de management al afacerii.

Sistemul de Management Integrat permite managementului să stabilească direcțiile pentru îndeplinirea eficace și eficientă a obiectivelor organizației. De la gestionarea necesităților angajaților și până la studierea performanțelor competitorilor, de la încurajarea bunelor practici și până la minimizarea riscurilor și maximizarea gradului de utilizare a resurselor, abordarea integrată a sistemului de management poate sprijini organizația să-și îndeplinească obiectivele strategice ale afacerii.

Ținând cont că un mare număr de organizații au deja un sistem de management al calității, atunci când decid dezvoltarea și a altor sisteme, de exemplu în cazul sistemului de management al mediului, integrarea aspectelor de mediu peste cele aferente sistemului de management al calității ar putea arăta diferit în prezent.

Elementele privind Sănătatea și Securitatea Ocupațională pot fi integrate cu managementul altor aspecte ale performanței afacerii, cu scopul de a minimiza riscurile asociate angajaților, de a îmbunătăți rezultatele globale și de a stabili o imagine responsabilă a organizației. Rezultatul final ar trebui să arate ca în Figura 1.2:

Figura 1.1 Integrarea elementelor specifice de Management al Calității, Mediului și al Sănătății și Siguranței Ocupaționale, sursa: http://www.fiatest.ro

Cu ocazia împlinirii a o sută de ani de la naufragiul Titanicului, în condiţiile în care catastrofele intervenite recent pe mări şi oceane au mobilizat atenţia mass-mediei internaţionale, ISO consacră numărul din aprilie al magazinului ISO Focus+ sectorului maritim. Acest număr întocmeşte bilanţul standardizării în acest domeniu şi tratează priorităţile care trebuie studiate în anii următori.

În continuare vom vedea cum catastrofele au permis adesea realizări mai ales în ceea ce priveşte securitatea. Sub influenţa teribilului bilanţ uman al naufragiului Titanicului în 1912, comunitatea internaţională s-a mobilizat pentru a întări cerinţele în domeniul echipamentelor de salvare, al stabilităţii navelor şi al structurii cocilor şi a îndemnat la adoptarea Convenţiei internaţionale pentru salvarea vieţii umane pe mare (SOLAS).

De atunci, odată cu îmbunătăţirile aduse la nivelul reglementărilor şi al standardizării în domeniu, marina comercială este astăzi unul din mijloacele de transport cele mai sigure. La ora la care tehnologiile evoluează şi la care sectorul continuă să se dezvolte, rămân, totuşi, aspecte de îmbunătăţit, după cum au arătat-o în acest an accidentele tragice ale Costa Concordia, MV Rabaul Queen şi Shariatpur-1. Transportul maritim fiind una dintre industriile cele mai internaţionale, trebuie să acţionăm la nivel internaţional.

Numărul din aprilie 2012 al ISO Focus+ ne arată modul în care ISO poate servi drept platformă pentru ca învăţămintele trase din aceste experienţe să se traducă în soluţii tehnice viabile care vor evita catastrofe viitoare. Articolele acestui număr examinează rolul pe care îl joacă standardele internaţionale pentru a aborda provocări specifice sectorului maritim. Ele pun accentul pe standardele de securitate cele mai novatoare şi explorează problematici emergente cum ar fi poluarea şi preocupările de mediu, flagelul pirateriei şi dificultăţile navigaţiei în ape polare. Majoritatea acestor probleme ţin de domeniul lucrărilor comitetului tehnic ISO/TC 8, Nave şi tehnologie maritimă, care reuneşte diferitele părţi interesate în domeniul maritim, pentru a elabora soluţii pentru acest sector. Acest număr al ISO Focus+ prezintă un interviu în exclusivitate cu Koji Sekimizu, secretar general al Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), instituţie specializată a Naţiunilor Unite, responsabilă de îmbunătăţirea securităţii maritime şi prevenirea poluării mediului marin, provocată de nave. Domnul Sekimizu subliniază relaţiile apropiate dintre ISO şi OMI: „ISO a lucrat întotdeauna în strânsă colaborare cu OMI, la reuniunile comitetelor şi subcomitetelor sale şi suntem foarte mulţumiţi de sprijinul pe care îl furnizează organizaţiei noastre. Această relaţie constituie un mare avantaj pentru organizaţiile noastre şi voi continua să o încurajez, aşa cum au făcut-o şi predecesorii mei. Sunt sigur de faptul că numeroase alte aspecte viitoare ale activităţii OMI vor avea nevoie de standardele internaţionale pe care le elaborează ISO”.

1.2Sistemul de management integrat la bordul navelor

Impactul semnificativ al practicilor de management asupra operării în condiții de siguranță a navelor a fost recunoscut pentru un timp. Adunarea Generală a Organizației Maritime Internaționale a solicitat Comitetului de Siguranță Maritimă, prin Rezoluția A.596 (15), să dezvolte în regim de urgență, reglementări privind managementul la bordul navelor și ge la țărm și să includă în programul de lucru, atât Comitetul de Siguranță Maritimă, cât și Comitetul pentru Protecția Mediului Marin un element la bordul navelor și la țărm, precum Codul Internațional de Management al Siguranței (Codul ISM). Codul ISM a fost elaborat de Organizația Maritimă Internațională pentru a oferi comunității maritime un standard recunoscut la nivel internațional pentru gestionarea și operarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării, adoptată inițial ca Rezoluția A. 741 (18), ulterior a fost încorporată în capitolul IX din Convenția SOLAS și a devenit obligatorie pentru transportul produselor petroliere, tancurile chimice, operatorii de transport mărfuri în vrac și ambarcațiunile de mare viteză de 500 tonaj brut și pentru navele de pasageri, inclusiv pentru ambarcațiunile de mare viteză de la 1 iulie 1998. Alte nave de marfă și unități mobile de foraj marin autopropulsate cu un tonaj brut de 500, sub rezerva SOLAS, trebuiau să se conformeze până la 1 iulie 2002.

Au fost elaborate și alte standarde de sistem de management, în special ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 si OHSAS 18001, non-specifice industriei maritime, care practicile de gestiune a adreselor din perspectiva de a controla calitatea, impactul asupra mediului, performanța energetică și ocupațională și pericole pentru sănătate. Aceste standarde, deși nu sunt specifice industriei marine, oferă îndrumări utile care pot fi utilizate în gestionarea resurselor marine și operarea navelor pentru a spori și mai mult Sistemele de Management axate pe practicile de exploatare în condiții de siguranță și prevenirea poluării.

Bibliografie

1.Carlos Jahn, Torsten Bussow - „Best Practice Ship Management-Study 2013”, accesat Decembrie 2016 la adresa:

http://www.cml.fraunhofer.de/content/dam/cml/de/documents/Studien/Best-practice-Studie-2013.pdf

2.Standardizarea, ”Transportul maritim - pilon al comerțului mondial (Iulie 2012), accesat Ianuarie 2017 la adresa:

http://www.standardizarea.ro/revista_standardizarea/2012/Iulie%202012%20web.pdf

3.”Trends in ship management system”- University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies

4.ABS - Containerships, accesat Ianuarie 2017 la adresa http://ww2.eagle.org/en/news/press-room/2016/ABS-Releases-Industry-Leading-Guidance-for-Container-Ships.html

5.DNV - ”Integrated management systems onboard ships”, accesat Ianuarie 2017 la adresa: https://maritimecyprus.files.wordpress.com/2015/03/dnv-integrated-management-systems-onboard-ships.pdf

6.ISM Code

7.ISPS Code

Preview document

Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 1
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 2
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 3
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 4
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 5
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 6
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 7
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 8
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 9
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 10
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 11
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 12
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 13
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 14
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 15
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 16
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 17
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 18
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 19
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 20
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 21
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 22
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 23
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 24
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 25
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 26
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 27
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 28
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 29
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 30
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 31
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 32
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 33
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 34
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 35
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 36
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 37
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 38
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 39
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 40
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 41
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 42
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 43
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 44
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 45
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 46
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 47
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 48
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 49
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 50
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 51
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 52
Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Sisteme integrate de management implementate la navele portcontainer.docx

Alții au mai descărcat și

Optimizarea Transportului Maritim

Scopul acestei lucrări este acela de a stabilii termenul de valabilitate al ipotezei de eficiență a pieței în coroborare cu aşteptările regionale...

Vessel traffic services în strâmtoarea Singapore

Fiecare națiune maritimă are datoria de a îmbunătăți și de a menține un port sigur, de a promova siguranța maritimă, si de a proteja mediul marin....

Proiect la Transporturi Interne si Internationale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Instalatii de Control si Comanda a Circulatiei

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Ai nevoie de altceva?