Transport Multimodal

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Transport Multimodal.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Transporturi

Cuprins

CAPITOLUL I
1.Adaptarea elementelor de proiectare la numărul personal
2. Calculul sarcinii maxime zilnice de transportat
3.Elaborarea programului cadru de derulare a traficului de containere
Asupra distribuţiei containerelor între terminalele de transport şi beneficiari
Şerban Raicu,Eugen Roşca
CAPITOLUL II
Proiectarea sistemului de transport rutier pentru acumularea si distribuţia containerelor
1.Particularitaţile serviciului de camionaj
2.Stabilirea programului de lucru al parcului activ auto
3.Alegerea şi calculul parcului de autocamioane platformă
4.Indicatorii transportului rutier
CAPITOLUL III
Proiectarea terminalelor de transport combinat auto-cale ferată pentru containere
1.Elementele terminalului de transport combinat auto-cale ferată pentru containere
2.Schiţa planului de situaţie a terminalului de transport
3.Calculul elementelor terminalului de transport
3.1 Calcului frontului feroviar de încărcare-descărcare
3.2 Lungimea frontului rutier
3.3 Calculul suprafeţei de depozitare a containerelor
3.4. Proiectarea legăturilor feroviare şi rutiere cu terminalul de transport
3.5. Calculul suprafeţei de manevră şi garare a parcului auto
4. Alegerea şi calculul mijloacelor de manipulare a containerelor în interiorul terminalului
5.Proiectarea corpului de clădire ale terminalului de transport
6.Calculul indicatorilor tehnico-economici
CAPITOLUL IV
Organizarea circulaţiei trenurilor de containere
1.Stabilirea orelor de plecare şi sosire a trenurilor navetă
2.Schiţa planului de situaţie a terminalului de transport
3.Calculul parcului de vagoane
4.Calculul indicatorilor specifici
CAPITOLUL V
Indicatorii transportului combinat auto-cale ferata de containere
Memoriu Tehnic

Extras din document

Tema proiectului

Să se proiecteze un sistem de transport combinat auto-cale ferată pentru o sarcină de transport anuală Qa=60000(1+.01n) t/an atât la expediere cât şi la sosire.

Numărul zilelor lucrătoare din an, limitat de programul de lucru la clienţi este de 250 zile pe an, zl/a=250.

Neuniformitatea traficului este evidenţiată de coeficientul total de neuniformizare =1,20

Lungimea de transport pe cale ferată =1500(1+0,01n) [ km]

Gradul/coeficientul de utilizare a capacităţii de încărcare a containerelor este de 0,75~0,95

Alte elemente de proiectare vor fi stabilite pe parcursul rezolvării temei.

Proiectul se elaborează în 5 parţi:

I parte cuprinde:

1. Adaptarea elementelor de proiectare la numărul personal “n”.

2. Calculul sarcinii maxime zilnice de transport.

3. Elaborarea programului cadru de derulare a traficului de containere

II parte cuprinde:

Proiectarea sistemului de transport rutier pentru deservirea terminalului de transport la expediere.

III parte cuprinde:

Proiectarea terminalului de transport.

IV parte cuprinde:

Elaborarea programului cadru de circulaţie a trenurilor navetă de containere.

V parte cuprinde:

1. Calculul şi analiza indicatorilor de performanţă

2. Memoriu tehnic.

CAPITOLUL I

1.Adaptarea elementelor de proiectare la numărul personal

75-95%=0,85

2. Calculul sarcinii maxime zilnice de transportat

În tone

În containere

Grupa- L (mm)- B (mm)- H (mm)- G0 (kg)- Gi (kg)- Gmax (kg)- Vol (mc)

A 40’- 12190- 2435- 2435- 3800- 26700- 30500- 65

B 30’- 9125- 2435- 2435- 3000- 22000- 25000- 48

C 20’- 6050- 2435- 2435- 2000- 18900- 20400- 31

D 10’- 3050- 2435- 2435- 900- 9300- 10200- 15

Ci- %

%

C1- 0.1

2-

7.85

72

C2- 0.2

5- - 144

C3- 0.3

6- - 216

C4- 0.1

7- - 72

C5- 0.1

9- - 72

C6- 0.05

10- - 36

C7- 0.05

15- - 36

C8- 0.1

20- - 72

3. Elaborarea programului cadru de derulare a traficului de containere

Programul de derulare a traficului de containere în concepţia temei de elaborare a proiectului trebuie sa aibă în vedere următoarele aspecte:

3.1- Activitatea feroviară este continuă de-a lungul întregului an (563 zile * 24 h/zi).

3.2- Lucrul la clienţi este limitat de zilele lucrătoare din săptămână şi an şi doar în timpil zilei (7-20).

3.3 Lucrul în terminal este astfel organizat încât să asigure circulaţia nestingherită a trenurilor navetă de containere care rulează între terminalele 1 şi 2 în trase stabilite la nivel internaţional odată sau de 2 ori pe an.

3.4- Durata lucrului în terminal se stabileşte în funcţie de programul de lucru al maşinilor şi utilajelor de manipulare şi transport intern din dotarea terminalului. Numarul de ture pe zi se va alege în funcţie de volumul producţiei programate (numărul containerelor pe zi) dar şi de numărul utilajelor din dotarea terminalului.

Principial programul de lucru cadru se prezintă sub forma unui grafic din care reies principalele etape, momente cuprinse într-un ciclu complet (Tc), schiţa de mai jos.

Fig. 1 Programul cadru

Legenda:

Cl(E)- client expediere

T1- terminal la plecare

T2- terminal la sosire

Cl(D)- client la destinaţie

TT- timp de transport ( pe care il face un container de la E la D), reprezintă jumate din durata unui ciclu.

Tc- ciclul unui program complet de derulare a graficului de containere

A.... G1...M- principalele etape ale programului

Fazele A,M – sunt determinate de activitatea la clienţi (încărcarea, descărcarea containerelor în şi din camioanele platformă). Această durată corespunde duratei cea mai mare de la unul din cei 8 clienţi.

Fazele B,L- faze în care are loc operaţia de acumulare (B) şi distribuţie (L) a containerelor la şi de la terminalul 1. Acest timp corespunde distanţei de transport.

Fazele C,K- reprezintă ansamblul operaţiilor care au loc într-un terminal de transport auto-cale ferată. Respectiv sosirea containerelor de la clienţi si cale ferată, descărcarea lor, depozitarea şi staţionarea în terminal, încarcarea în camioane si vagoane a containerelor care pleacă.

Fazele D,J- deplasarea trenurilor de containere de la T1 la T2 şi invers.

Fazele E,I- copiază activităţile întălnite în fazele C şi K.

Fazele F,H- corespund operaţiilor fazelor B şi L.

În punctul G1 şi G2 se înregistrează operaţii duble faţă de A si M. Operaţiile duble sunt: descărcarea camioanelor ce aduc containere de la T1 si reîncărcarea lor cu containere ce vor fi deplasate la T2 in poziţia i.

Fisiere in arhiva (1):

  • Transport Multimodal.doc

Alte informatii

UPB, Facultatea transporturi