Transportul Feroviar

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 6261
Mărime: 326.24KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

1.Introducere 4

1.1.Dezvoltare economică 4

1.2.Organizarea transportului feroviar 4

2.Caracteristicile transportului feroviar 6

2.1.Modalități de transport 6

2.2.Locomotive.Clasificare 7

3.Infrastructura.10

3.1. Elementele ansamblului care formează infrastructura căilor ferate.10

3.2. Nu fac parte din infrastructura căilor ferate.11

3.3 Funcționarea infrastructurii.11

4. Clasificarea căilor ferate.12

4.1.Căile ferate magistrale.12

4.2.Liniile principale.12

4.3.Liniile secundare.12

4.4.Liniile uzinale.12

4.6.Podurile de cale ferată.12

4.7.Tunelurile.12

5.Procesul de transport pe calea ferată.14

5.1.Definirea și structura.14

6.Parcul de vagoane.15

6.1.Elemente principale.15

7.Structura punctelor de funcționare a căilor ferate.17

7.1Punctele de secţionare.17

7.2.Secționarea liniilor.17

7.3.Clasificarea punctelor de secționare.17

7.4.Stațiile de cale ferată.17

7.5.Funcţia comercială sau economică.18

7.6.Clasificarea stațiilor.18

7.7.Clasificarea compartimentelor.19

8.Organizarea transportului de mărfuri pe calea ferată.20

8.1.Traficul.20

9.Operații comerciale și documente ĩn transportul de mărfuri pe calea ferată.22

9.1.Operații și documente.22

9.2.Scrisoarea de transport.22

9.3.Menţiunile inserate în scrisoarea de transport internaţional.23

10.Operații comerciale și documente ĩn stațiile de destinație.25

11.Plata taxelor de transport pe calea ferată.26

11.1.Taxele de transport.26

12.Căile ferate ȋn România.29

Concluzii.31

Bibliografie

Extras din document

1.Introducere

1.1.Dezvoltarea economică

Dezvoltarea economică a unei tări, economiei mondiale ȋn general, este de neconceput fără transporturi. Ele asigură buna desfășurare a producției ȋn industrie și agricultură, circulația bunurilor materiale și a oamenilor.Transporturile facilitează legăturile ȋntre regiunile cu materii prime ȋn care acestea se prelucrează, desfacerea și distribuirea mărfurilor ȋn centrele corespunzătoare. Prin intermediul lor se fac schimburi permanente de materii prime, produse și bunuri ȋn general ȋntre diversele zone ale unei țări, ȋntre țări aflate pe același continent, sau la mari distanțe pe alte continente. Participarea la dezvotarea economiei mondiale, ieșirea din izolare a comunităților umane, integrarea ȋn sistemele generale informaționale și creșterea nivelului de civilizație au fost și sunt posibile prin intermediul transporturilor.

Obiectul activității de transport presupune deplasarea ȋn spațiu a bunurilor, mărfurilor și persoanelor de către un transportator, activitate care este o modalitate de ȋnfaptuire a intereselor de natură socio-economică, reglementate juridic. Procesul apariției transporturilor ca ramură distinctă a economiei naționale a ȋnceput la sfârșitul sec XV-lea și sa desfășurat o dată cu revoluția industrială.

1.2.Organizarea transportului feroviar

Transportul feroviar a fost organizat după apariția locomotivei cu abur ȋn deceniul al treilea al sec XIX, locul acestuia fiind luat de transportul feroviar diesel-electric și electrificat. Transportul feroviar, auto, maritim, aerian, reprezintă un domeniu important al activității economico sociale prin intermediul căruia se realizează deplasarea sau strămutarea ȋn spațiu a bunurilor și persoanelor ȋn scopul satisfacerii intereselor materiale și spirituale ale societății omenești.

Normele juridice ȋn materia transporturilor de mărfuri și persoane și cele care vizează activitatea cărăușilor ȋn calitate de profesioniști fac parte din ramura dreptului comercial. Pt ca activitățile de transport să fie considerate fapte de comerț acestea trebuie să se desfășoare ȋn mod repetat, organizat și profesional de către o intreprindere specializată. Dreptul transporturilor este ansamblu normelor juridice care reglementează raporturile ce se stabilesc, se modifică sau se sting ȋn procesul de organizare și executare a transportului de mărfuri sau pasageri.

2.Caracteristicile transportului feroviar

Prin transport feroviar se ȋntelege orice operațiune de transport realizată cu vehicule feroviare, de către operatorii de transport feroviar, pe infrastructura căilor ferate, ȋn scopul deplasării ȋn spațiu și timp a mărfurilor, bunurilor și persoanelor.

Transportul feroviar este una dintre cele mai utilizate modalităţi de transport, ocupând în traficul mondial locul II din punctul de vedere al volumului de mărfuri transportate.

Societăţile feroviare au depus eforturi susţinute în dezvoltarea şi perfecţionarea materialului rulant, precum şi în organizarea şi expedierea mărfurilor, în vederea reducerii duratei de transport şi a micşorării preţului de transport.

2.1.Modalități de transport

Transporturile feroviare au păstrat avantajele deţinute faţă de celelate modalităţi de transport:

-asigurarea unui flux continuu de transport ce permite o aprovizionare ritmică;

-obţinerea unei anumite regularităţi din punctul de vedere al timpului de transport, datorită modului de organizare şi independenţei faţă de condiţiile atmosferice;

-realizarea unei integrităţi mai mari a mărfurilor în timpul transportului, pentru că riscul de avariere este mai mic în comparaţie cu alte modalităţi de transport;

-încasarea mult mai rapidă a contravalorii mărfurilor transportate, pentru că încărcarea se face când marfa a fost predată, iar negocierea documentelor se face după expedierea fiecărui vagon;

-o anumită siguranţă în privinţa primirii mărfurilor de către cumpărător, deoarece societăţile de transport feroviar sunt, în mare parte, întreprinderi de stat;

-simplitatea expedierii mărfurilor şi cunoaşterea din timp a tarifelor, ce permite expedierea mărfurilor fără o pregătire prealabilă deosebită şi cunoaşterea cheltuielilor încă înainte de efectuarea transportului;

-cheltuielile şi consumurile de materiale pentru ambalare sunt mult mai mici, pentru că manipularea şi fixarea se face direct de către producător, cu personal specializat şi cu utilaje specifice operaţiunilor de încărcare şi descărcare.

Preview document

Transportul Feroviar - Pagina 1
Transportul Feroviar - Pagina 2
Transportul Feroviar - Pagina 3
Transportul Feroviar - Pagina 4
Transportul Feroviar - Pagina 5
Transportul Feroviar - Pagina 6
Transportul Feroviar - Pagina 7
Transportul Feroviar - Pagina 8
Transportul Feroviar - Pagina 9
Transportul Feroviar - Pagina 10
Transportul Feroviar - Pagina 11
Transportul Feroviar - Pagina 12
Transportul Feroviar - Pagina 13
Transportul Feroviar - Pagina 14
Transportul Feroviar - Pagina 15
Transportul Feroviar - Pagina 16
Transportul Feroviar - Pagina 17
Transportul Feroviar - Pagina 18
Transportul Feroviar - Pagina 19
Transportul Feroviar - Pagina 20
Transportul Feroviar - Pagina 21
Transportul Feroviar - Pagina 22
Transportul Feroviar - Pagina 23
Transportul Feroviar - Pagina 24
Transportul Feroviar - Pagina 25
Transportul Feroviar - Pagina 26
Transportul Feroviar - Pagina 27
Transportul Feroviar - Pagina 28
Transportul Feroviar - Pagina 29
Transportul Feroviar - Pagina 30
Transportul Feroviar - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Transportul Feroviar.docx

Alții au mai descărcat și

Transporturi

1.1. Aspecte generale privind transporturile Apariţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti a impus, fără îndoială, şi nevoia de transport. Omul...

Sistemul Transporturilor în România

Introducere In cadrul dezvoltarii relatiilor economice internationale, a largirii si dezvoltarii schimburilor comerciale din state, un rol de...

Procesul de Transport - Documente Necesare Realizarii Transportului de Marfuri Internationale

Procesul de transport.Documente necesare realizarii transportului de marfuri internationale I.Procesul de transport 1.TRANSPORTURI INTERNAŢIONALE...

Aspecte Economice ale Transportului Feroviar de Marfă

1. SITUAŢIA TRANSPORTULUI FEROVIAR DE MĂRFURI ÎN ANSAMBLUL GENERAL AL TRANSPORTULUI 1.1. Importanţa economică a transportului Majoritatea...

Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României

Introducere În lucrarea de faţă am încercat să prezint anumite particularităţi ale transportului internaţional, particularităţi care prevăd...

Elaborarea Graficului de Circulatie pe o Sectie de Circulatie A-B

CAPITOLUL 1 .PROIECT LA TRAFIC IN RETELE CU ACCES REGLEMENTAT Pe secţia de circulaţie A - B se cunoaşte numărul de perechi trenuri de călători,...

Comparatie intre Transportul Feroviar din Romania Franta si Japonia

CAPITOLUL 1. TRANSPORTURI FEROVIARE, PREZENT ŞI TRECUT În secolul XIX, ca urmare a dezvoltării producţiei industriale, nevoile de materii prime şi...

Transportul Feroviar Internațional

I. IMPORTANŢA TRANSPORTURILOR FEROVIARE INTERNAŢIONALE 1.1 Importanţa transportului feroviar Sistemul de transport feroviar efectuează...

Ai nevoie de altceva?