Transporturi si asigurari internationale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Transporturi si asigurari internationale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Transporturi

Cuprins

Introducere 3
Tipuri de transport 4
Transportul feroviar 4
Particularitățile transporturilor pe calea ferată 5
Contractul de transport feroviar 5
Transportul maritim si pe apele navigabile interoare 6
Rolul transportului maritim de mărfuri în eco- nomia mondială 6
Elementele de bază ale transporturilor maritime 7
Clasificarea navelor maritime 7
Porturile maritime 7
Contractul maritim 8
Tipuri de contracte 8
Transportul aerian 10
Transporturile aeriene o componentă a transpor- turilor internaționale 11
Contractul de transport aerian 11
Transport rutier 12
Aspecte generale 13
Bibliografie 15

Extras din document

Introducere

Transporturile reprezintă un domeniu important al activității economico-sociale deoarece prin intermediul lor se efectuează deplasarea în spațiu a bunurilor și oamenilor în scopul satisfacerii necesităților materiale și spirituale ale societății omenești. Dezvoltarea, diversificarea si modernizarea transporturilor au fost determinate de extinderea si intensificarea producției și a circulației mărfurilor, de adâncire a diviziunii internaționale a muncii.Având în vedere necesitatea realizării legăturilor dintre producție si consum, transporturile sunt acelea care deplasează bunurile obținute în celelate ramuri ale producției materiale din locul în care au fost produse la cel în care urmează a fi consumate în cadrul pieței interne si internaționale.

Transporturile sunt un factor activ in diviziunea sociala a muncii si totodata apropie toate regiunile tarii sau lumii, valorificand superior si eficient potentialul uman si material .Activitatea de transport reprezinta o continuitate a activitatii economice in sfera circulatiei marfurilor, fiind un proces de productie suplimentar prin transportul bunurilor si persoanelor ;

Spre deosebire de procesele economice din celelalte ramuri ale productiei materiale, in transporturi producerea valorii de intrebuintare coincide cu consumul ei. Specificitatea procesului de productie care constituie deplasarea in spatiu a bunurilor si persoanelor, se realizeaza prin intermediul unor mijloace de productie speciale(mijloace de transport), precum si a infrastructurii realizata pe specificul fiecarui mod de transport.Transportul, in general, este o ramura a economiei radical diferita de productie, dar pecare o completeaza, produsul final neputandu-se realiza pe plan national si international fara imbinarea celor doua .Prin transport se introduc in circuitul economic zone indepartate de pe glob.

Transportul international este nelipsit in cazul comertului exterior, importul si exportul demarfuri neputand exista fara acesta . Intre dezvoltarea transporturilor internationale si a relatiilor economice pe plan international exista o stransa interdependenta si o conditionare reciproca, astfelincat cresterea schimburilor economice internationale determina o crestere a cerintelor de transport, iaraceasta determina necesitatea cresterii investitiilor in acest domeniu .

Printre factorii care influențează dinamica creșterii capacității de transport se numara: rapiditatea cu care se diversifică producția de bunuri materiale determină modificări structurale în schimbările internaționale, lărgirea schimburilor economice între state, creșterea numărului partenerilor comerciali, repartizarea inegală pe plan mondial al factorilor de producție.

Tipuri de transport

Datorită dezvoltărilor și progresării relațiilor sociale în domeniul tehnicii, au dus la elaborarea unor tehnologii și mecanisme pentru deservirea persoanelor.

Astfel a sporit considerabil dorința (cererea) persoanelor fizice de a fi deplasate dintr-un loc în altul, dintr-o țară în alta. Aceasta și a adus la apariția unei multitudini de mijloace de transport destinate pentru transportarea persoanelor fizice și a bagajelor acestora. Datorită acestui fapt și a apărut necesitatea de a face clasificarea acestora.

În literatura de specialitate se utilizează diferite criterii pentru clasificarea tipurilor de transport sau a tipurilor contractului de transport.

Printre criteriile de clasificare, cea mai răspândită clasificare a tipurilor de transport este fundamentată pe tipul mijlocului de transport folosit. Astfel, în funcție de tipul mijlocului de transport, deosebim următoarele tipuri:

1. feroviar;

2. maritim;

3. aerian;

4. naval (fluvial);

5. rutier

Transportul feroviar

Prin transport feroviar se înțelege orice operațiune de transport realizată cu vehicule feroviare, de către operatorii de transport feroviar, pe infrastructura căilor ferate,în scopul deplasăriiî în spațiu în timp a mărfurilor, bunurilorșsi persoanelor.

Vehiculele feroviare cele mai importante

sunt locomotivele,respectiv mijloacele de tracțiune si vagoanele, respectiv mijloacele de transport propriu-zise. Împreuna, acestea formeaza trenurile de marfă, de calători sau mixte, care circulă dupa un orar sau program prestabilit.

Transportul feroviar este realizat de operatorii de transport-

persoane juridice, al caror principal obiect de activitate este prestarea de servicii de transport pe calea ferată.

Industria feroviară europeană a fost liberalizată în a doua jumătate a anilor ’90. Cu toate că majoritatea companiilor feroviare și aeriene sunt încă proprietate publică, concurența din partea diferiților transportatori este acum posibilă pe un singur teritoriu. Industria feroviară împreună cu furnizorii săi își modernizează permanent produsele.

Design-uri noi includ noua tehnologie de înaltă viteză ICE-300 produsă în Germania, și aplicată pe trenuri futuriste în formă de delfin. Peste 60% din traficul aerian din Europa este local sau în interiorul continentului și estimările arată că 2/3 din aceste rute sunt curse scurte concurand în mod direct cu companiile feroviare S-a confirmat că pentru rutele feroviare de până la trei ore, transportul feroviar este mai rapid decât cel aerian, dat fiind că se desfășoară între centre și evită aeroporturi aglomerate și înghesuite și zboruri întârziate. Ca răspuns la această tendință, companiile aeriene au eliminat multe din cursele scurte care pot fi deservite mai eficient prin transportul feroviar. Transportul feroviar de mărfuri a fost liberalizat parțial în martie 2003. În prezent industria transporturilor feroviare de mărfuri întâmpină numeroase obstacole, în mare parte din cauza investițiilor deficitare în tehnologiile moderne de transport al mărfurilor.

Fragmentarea companiilor feroviare europene afectează grav

calitatea și respectarea termenelor pentru serviciile din sectorul internațional al transportului de mărfuri. În prezent companiile feroviare europene dezvoltă intermodalitatea și interoperabilitatea, două aspecte cheie ale programului de Transporturi al Comisiei Europene.

Fisiere in arhiva (1):

  • Transporturi si asigurari internationale.docx

Bibliografie

Alexa Constantin - (1995) Transporturi și expediții internaționale, Editura All, București
Ministerul Transportmilor, Construcțiilor și Turismului - Strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din România
Transporturi si asigurari international - Manual de studio Individual- Lect.univ.dr. Constantin Georgescu
RESURSE INTERNET
https://administrare.info