Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 8246
Mărime: 35.95KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Simona Gavrilă
Universitatea Dunărea de Jos GALAȚI FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE MASTER DREPTUL EUROPEAN AL AFACERILOR SPECIALIZAREA: TRANZACŢII INTERNAŢIONALE

Cuprins

Capitolul 1

Noţiuni introductive privind vânzarea internaţională de mărfuri pag.5

1.1. Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare internaţională pag.5

1.2. Caracteristicile contractului de vânzare-cumpărare internaţională pag.6

1.3. Domeniul de aplicare al Convenţiei de la Viena din 1980 pag.7

Capitolul 2

Obligaţiile vanzătorului pag.10

2.1. Predarea mărfii pag.10

2.2. Termenul predării mărfii pag.11

2.3. Obligaţiile vânzătorului în care contractul implică transportul mărfii pag.11

2.4. Remiterea documentelor referitoare la marfă pag.12

2.5. Conformitatea mărfii pag.13

2.6. Obligaţia vânzătorului de a preda mărfurile libere de orice drept sau pretenţie

a unui terţ pag.15

2.7. Obligaţia cumpărătorului de a denunţa vânzătorului dreptul sau pretenţia

terţului pag.16

Capitolul 3

Mijloacele de care dispune cumpărătorul în caz de contravenţie la contract

de către vânzător pag.17

3.1. Cumpărătorul este indrituit să ceară vânzătorului executarea

obligaţiilor sale pag.17

3.2. Mijloace specifice de executare de care dispune cumpărătorul pag.18

Capitolul 4

Obligaţiile cumpărătorului pag.21

4.1. Plata preţului pag.21

4.1.1. Determinarea preţului pag.21

4.1.2. Locul plăţii preţului pag.22

4.1.3. Momentul efectuării plăţii pag.22

4.2. Preluarea mărfii pag.22

Capitolul 5

Mijloace de care dispune vânzătorul în caz de contravenţii la contract din partea cumpărătorului pag.23

5.1. Vânzătorul este îndrituit să ceară cumpărătorului executarea gaţiilor

sale pag.23

5.2. Vânzătorul poate recurge la măsuri intermediare pag.23

5.3. Vânzătorul poate să declare contractul rezolvit pag.24

Bibliografie pag.25

Extras din document

1.1. Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare internaţională

Vânzarea internaţională de mărfuri este una din cele mai importante componente ale comerţului mondial, Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional a elaborat şi adoptat Reguli Uniforme , aplicabile contractelor în acest domeniu în scopul facilitării schimburilor comerciale şi stimulării tranzacţiilor internaţionale

Aici voi analiza problemele încheierii şi derulării contractului de vânzare internaţională de mărfuri pe baza Regulilor Uniforme stipulate în Convenţia Naţiunilor Unite privind aceste contracte, relevând totodată, unele din raţiunile care au determinat adoptarea şi promovarea lor în comerţul internaţional.

Contractul de vânzare-cumpărare este un instrument juridic prin care se efectuează operaţiuni comerciale internaţionale de transmitere a mărfurilor de la producător la consumator.

In literatura de specialitate au fost dedicate studii ample problemelor complexe ale vânzării-cumpărării în comerţul internaţional

Contractul de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri este un act juridic prin care părţile, vânzătorul, pe de o parte, şi cumpărătorul, pe de altă parte, aparţinând unor state diferite, se obligă să transfere proprietatea unei mărfi în schimbul unui preţ.

Deci, contractul de vânzare-cumpărare de mărfuri este: un act comercial şi internaţional, implicând - după cum s-a observat în doctrină „atât criterii juridice, cât şi criterii economice”

1.2. Caracteristicile contractului de vânzare-cumpărare internaţională

Contractul de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri are caracteristici juridice comune, fiind:

a. un contract sinalagmatic, bilateral;

b. un contract cu titlu oneros;

c. un contract comutativ.

Aşadar, contractul de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri întruneşte caracteristici din dreptul comun, dă naştere unor obligaţii reciproce pentru ambele părţi, care urmăresc interese patrimoniale; întinderea drepturilor şi obligaţiilor vânzătorului şi cumpărătorului sunt cunoscute din momentul în care s-a perfectat acordul de voinţă

Contractul de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri are, totodată, caracteristici juridice specifice, rezultând din operaţiunile de comerţ exterior pe care le facilitează. Astfel, la caracteristicile din dreptul comun se adanu caracterul comercial şi caracterul internaţional.

Convenţia de la Haga din iunie 1955 privind vânzarea internaţională de bunuri mobile corporale şi Convenţia Naţiunilor Unite privind contractele de vanzare internaţională de mărfuri nu fac deosebire între vânzarea civilă şi vânzarea comercială. Este ştiut, însă, că determinarea caracterului comercial al vânzării internaţionale ar prezenta interes în privinţa efectelor contractului şi formei contractului

Bibliografie

Costin, Mircea N. Dreptul comerţului internaţional: vol. 1: Partea generală. Bucureşti: Lumina Lex, 1994.

Costin, Mircea N. Dreptul comerţului internaţional: vol. 2: Partea specială. Bucureşti: Lumina Lex, 1995.

Mazilu, Dumitru. Dreptul comerţului internaţional: Partea generală: Curs. Bucureşti: Lumina Lex, 1999.

Mazilu, Dumitru. Dreptul comerţului internaţional: Partea specială :curs. Bucureşti: Lumina Lex, 2006.

Sitaru, Dragoş Alexandru. Dreptul comerţului internaţional: Tratat: partea generală. Bucureşti: Lumina Lex, 2004

Voicu, Marin. Dreptul comerţului internaţional: note de curs. Constanţa: Ex Ponto, 2002.

Dumitru Mazilu, „Dreptul comerţului internaţional, partea specială”, Ediţia a III-a, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2003.

O. Căpăţână, B. Ştefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, Ed. Academiei, vol.I, Partea generală, 1985; vol. II, partea specială, 1987.

Stanciu D. Cărpenaru, „Drept comercial român”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

Ioan Popa, Contractul de vanzare-cumparare - Tomul 3 - Studiu comparativ de doctrina si jurisprudenta - Editia a II-a revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2008.

I Turcu, L. Pop, Contractele comerciale, Formare si executare, vol. I, Editura Lumina Lex, 1997

I.L.Georgescu, Drept comercial roman, Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Probele. Contractul de vanzare-cumpărare comercială, lucrare revăzută şi completată de Ion Băcanu, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994.

Viorel Daghie, Răducan Oprea, Doina Mihăilă, „Drept comercial Român”, Ed. Naţional, 2001.

Tudor Popescu, „Dreptul comerţului internaţional”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993.

Preview document

Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 1
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 2
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 3
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 4
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 5
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 6
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 7
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 8
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 9
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 10
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 11
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 12
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 13
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 14
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 15
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 16
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 17
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 18
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 19
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 20
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 21
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 22
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 23
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 24
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 25
Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Efectele Contractului International de Vanzare-Cumparare.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Intrare pe Pietele Internationale

Prezentare societatii Antibiotice S.A. I. Istoric 1953 - 1959 - Se pune prima piatra la temelia unei industrii noi, prin constructia Fabricii...

Ai nevoie de altceva?