Politici Comerciale

Proiect
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 8114
Mărime: 116.44KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Adminstraţie Publică Specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor - ZI, Anul III Sem. II

Cuprins

Capitolul 1. Politica comercială. Definiţii. Concepte. Tipologie

Capitolul 2. Ţări care au adoptat politici comerciale de tip

autarhic

Capitolul 3. Ţări care au adoptat politici comerciale de tip

protecţionist

Capitolul 4. Politica comercială a ţărilor în curs de dezvoltare

4.1 Politica comercială a României

Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1. Politica comercială. Definiţii. Concepte. Tipologie

Politica comercială reprezintă una din componentele de bază ale politicii economice generale a fiecărui stat independent, vizând sfera relaţiilor economice externe (exporturi, importuri, operaţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică), urmărind promovarea cu prioritate a intereselor naţionale.

Politica comercială cuprinde totalitatea reglementărilor (administrative, financiare, bugetare, valutare) adoptate de un stat cu scopul promovării/ restrângerii schimburilor comerciale externe şi al protejării pieţei interne în faţa concurenţei străine.

Politicile comerciale au apărut odată cu începutul formării ştiinţei economice ca ştiinţă autonomă, mai exact odată cu apariţia mercantilismului (doctrină economică, apărută la începutul dezvoltării capitalismului, conform căreia avuția statului era identificată cu banii și cu metalele prețioase, iar sursa principală a veniturilor era considerată circulația mărfurilor) ca doctrină economică şi care reprezintă prima reflectare teoretică a economiei de piață. Această doctrină care se bazează pe comerţul exterior a luat naştere în urma îndeplinirii unor condiţii :

- apariţia statelor centralizate şi a societăţii moderne

- apariţia sistemului economiei de piaţă favorizat de apariţia schimbului

- marile descoperiri geografice

Prin urmare odată cu apariţia mercantilismului au apărut primele măsuri de politică economică menite să sporească profiturile întreprinzătorilor autohtoni şi să consolideze puterea economică a statului prin sporirea avuţiei naţionale, toate acestea realizându-se în optica mercantilistă printr-o politică protecţionistă care să limiteze concurenţa străină. Conform Principiilor și Regulilor negociate și convenite sub egida OMC, UNCTAD (Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare), ONU și alte organisme internaționale, instrumentele de politică comercială practicate în REI sunt:

a) Instrumente ce vizează restrângerea importurilor:

- instrumente tarifare;

- instrumente netarifare.

b) Instrumente ce vizează impulsionarea importurilor:

- instrumente promoționale;

- instrumente de stimulare.

Politica comercială trebuie să îndeplinească 2 funcţii diametral opuse, dar care se regăsesc, cu ponderi/intensităţi diferite, în reglementările specifice fiecărui stat: - funcţia de promovare a REI - asigură impulsionarea acelor fluxuri comerciale care sunt avantajoase pentru ţara respectivă; - funcţia de protejare a economiei naţionale de concurenţa străină, folosind pârghii de limitare / eliminare a legăturile economice externe dezavantajoase. În relaţie cu exteriorul, statele pot adopta diferite tipuri de politică comercială: I. Autarhia - stare generală de izolare economică faţă de celelalte state, caracteristică unei economii închise, în care comerţul exterior este practic inexistent, ignorându-se avantajele ce pot fi obţinute prin participarea la circuitul economic mondial. Consecinţele autarhiei sunt nefaste pentru că, blocarea legăturilor cu economia mondială, anulează şansele de progres, conducând ţara în cauză nu numai la stagnare, ci chiar la regres. În realitate, autarhia nu poate fi nici totală din moment ce nici o naţiune nu dispune de toate resursele naturale şi umane pentru a produce ceea ce este necesar pentru locuitori, şi nici permanentă deoarece dezvoltarea autarhică duce.în timp la necesitatea dezvoltării contractelor cu exteriorul (ex. fosta Uniune Sovietică, Cuba, Coreea de Nord).

II. Protecţionismul - doctrină economică care vizează protejarea economiei naţionale prin limitarea sau interzicerea importului de produse străine. În acest caz, statul controlează schimburile economice internaţionale prin intermediul diferitelor instrumente protecţioniste, de natură tarifară (bariere vamale) şi netarifară (restricţii cantitative, norme tehnice, formalităţi administrative). Acest comportament protecţionist este subordonat intereselor fundamentale ale economiei naţionale, schimburile economice externe fiind folosite ca sursă a creşterii economice.

Tipuri de protecţionism:

-Protecţionism moderat şi compatibil cu conduita comercială multilaterală;

-Protecţionism derogatoriu;

-Protecţionism agresiv;

Protecţionismul promovează discriminarea în ce priveşte schimburile realizate între rezidenţii unei ţări şi tranzacţiile realizate de aceştia cu rezidenţii unei alte ţări.

Protecţionismul apare prin metode precum:

- -suprataxe

- -taxe statistice

- -taxe portuare

Preview document

Politici Comerciale - Pagina 1
Politici Comerciale - Pagina 2
Politici Comerciale - Pagina 3
Politici Comerciale - Pagina 4
Politici Comerciale - Pagina 5
Politici Comerciale - Pagina 6
Politici Comerciale - Pagina 7
Politici Comerciale - Pagina 8
Politici Comerciale - Pagina 9
Politici Comerciale - Pagina 10
Politici Comerciale - Pagina 11
Politici Comerciale - Pagina 12
Politici Comerciale - Pagina 13
Politici Comerciale - Pagina 14
Politici Comerciale - Pagina 15
Politici Comerciale - Pagina 16
Politici Comerciale - Pagina 17
Politici Comerciale - Pagina 18
Politici Comerciale - Pagina 19
Politici Comerciale - Pagina 20
Politici Comerciale - Pagina 21
Politici Comerciale - Pagina 22
Politici Comerciale - Pagina 23
Politici Comerciale - Pagina 24
Politici Comerciale - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Politici Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Condițiile INCOTERMS

Incoterms se referă la obligaţiilor reciproce ale vânzătorului şi cumpărătorului într-un contract de vânzare internaţională, propunând o serie de...

Tehnologie hotelieră și de restaurant

1.1. Prezentarea unităţii de cazare Tipul de unitate: hotel Numele: SunShine Categoria: 3* Profilul unităţii: hotel Numărul de camere: 40...

Strategii de Intrare pe Pietele Internationale

Prezentare societatii Antibiotice S.A. I. Istoric 1953 - 1959 - Se pune prima piatra la temelia unei industrii noi, prin constructia Fabricii...

Boeing corporation - organizație globală

Industria aerospatiala civila globala, mai ales pe segmental de piata a aeronavelor cu mai mult de 110 locuri, este un duopol intre Boeing si...

Depozitarea Marfurilor

Magazinul este un -vânzator- de prim ordin, fie ca este organizat în forma de vânzare cu autoservire, fie în forma clasica unde progresele...

Etica în relațiile internaționale

Introducere În 1991 fortele irakiene masacrau populatia kurda din nordul si sudul Irakului pentru mentinerae la putere a lui Sadam Hussein. Zeci...

Tranzacții Comerciale Internaționale

1.1.1. Evolutia comertului international în perioada postbelica În epoca actuala, dezvoltarea unei tari – indiferent de sistemul social-politic...

Tehnica Tranzactiilor Internationale

1. Pregătirea livrării 1.1. Ambalajul şi marcarea 1.2. Documentele de livrare 1.3. Facturarea la extern 1. Pregătirea livrării mărfurilor...

Te-ar putea interesa și

Comerțul Internațional

2 Capitolul I. Comerţul internaţional şi politica comercială în perioada contemporană 1.1 Comerţul internaţional contemporan Participarea tuturor...

Politici comerciale internaționale

Introducere În pofida avantajelor sale evidente, liberalizarea schimburilor este un proces de lungă durată căruia i s-a opus o mare rezistenţă....

Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană

CAPITOLUL I: DEFINIREA CONCEPTULUI DE POLITICĂ COMERCIALĂ, A OBIECTIVELOR, FUNCŢIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SALE. Subcapitolul 1.1. Politica...

Politicile Comerciale ale UE

Politica comerciala reprezinta totalitatea reglementarilor adoptate de catre stat (cu caracter juridic, administrativ, fiscal, bugetar, financiar,...

Politica comercială a UE

Introducere Politica comercială reprezintă una din componentele de bază ale politicii economice generale a fiecărui stat independent, vizând sfera...

Politica Comercială în Uniunea Europeană

1. Introducere: De la înființarea sa, Uniunea Europeană și-a extins nu numai dimensiunea, prin aderarea de noi state membre, ci și domeniile în...

Politica comercială comună a UE

Politica Comercială Comună a Uniunii Europene De la înființarea sa, Uniunea Europeană și-a extins nu numai dimensiunea, prin aderarea de noi state...

Ai nevoie de altceva?