Politici Comerciale

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4510
Mărime: 46.98KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

CUPRINS

Capitolul 1. Politica comercială

Capitolul 2. Ţări care au adoptat politici comerciale de tip autarhic

Capitolul 3. Ţări care au adoptat politici comerciale de tip protecţionist

Capitolul 4. Politica Comercială a ţărilor în curs de dezvoltare

Extras din document

Capitolul I

Politica comercială

Politica comercială reprezintă una din componentele de bază ale politicii economice generale a fiecărui stat independent, vizând sfera relaţiilor economice externe (exporturi, importuri, operaţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică), urmărind promovarea cu prioritate a intereselor naţionale. Politica comercială cuprinde totalitatea reglementărilor (administrative, financiare, bugetare, valutare) adoptate de un stat cu scopul promovării/ restrângerii schimburilor comerciale externe şi al protejării pieţei interne în faţa concurenţei străine.

Politicile comerciale au apărut odată cu începutul formării ştiinţei economice ca ştiinţă autonomă, mai exact odată cu apariţia mercantilismului ca doctrină economică şi care reprezintă prima reflectare teoretică a economiei de piață. Această doctrină care se bazează pe comerţul exterior a luat naştere în urma îndeplinirii unor condiţii :

- apariţia statelor centralizate şi a societăţii moderne

- apariţia sistemului economiei de piaţă favorizat de apariţia schimbului

- marile descoperiri geografice

Prin urmare odată cu apariţia mercantilismului au apărut primele măsuri de politică economică menite să sporească profiturile întreprinzătorilor autohtoni şi să consolideze puterea economică a statului prin sporirea avuţiei naţionale, toate acestea realizându-se în optica mercantilistă printr-o politică protecţionistă care să limiteze concurenţa străină. Conform Principiilor și Regulilor negociate și convenite sub îndrumarea OMC (Organizaţia Mondială a Comerţului), UNCTAD (Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare), ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite) și alte organisme internaționale, instrumentele de politică comercială practicate în REI (Relaţii economice internaţionale) sunt:

a) Instrumente ce vizează restrângerea importurilor:

- instrumente tarifare;

- instrumente netarifare.

b) Instrumente ce vizează impulsionarea importurilor:

- instrumente promoționale;

- instrumente de stimulare.

Politica comercială trebuie să îndeplinească 2 funcţii diametral opuse, dar care se regăsesc, cu ponderi/intensităţi diferite, în reglementările specifice fiecărui stat: - funcţia de promovare a REI - asigură impulsionarea acelor fluxuri comerciale care sunt avantajoase pentru ţara respectivă;

- funcţia de protejare a economiei naţionale de concurenţa străină, folosind pârghii de limitare / eliminare a legăturile economice externe dezavantajoase. În relaţie cu exteriorul, statele pot adopta diferite tipuri de politică comercială: I. Autarhia - stare generală de izolare economică faţă de celelalte state, caracteristică unei economii închise, în care comerţul exterior este practic inexistent, ignorându-se avantajele ce pot fi obţinute prin participarea la circuitul economic mondial. Consecinţele autarhiei sunt nefaste pentru că, blocarea legăturilor cu economia mondială, anulează şansele de progres, conducând ţara în cauză nu numai la stagnare, ci chiar la regres. În realitate, autarhia nu poate fi nici totală din moment ce nici o naţiune nu dispune de toate resursele naturale şi umane pentru a produce ceea ce este necesar pentru locuitori, şi nici permanentă deoarece dezvoltarea autarhică duce.în timp la necesitatea dezvoltării contractelor cu exteriorul (ex. fosta Uniune Sovietică, Cuba, Coreea de Nord).

II. Protecţionismul - doctrină economică care vizează protejarea economiei naţionale prin limitarea sau interzicerea importului de produse străine. În acest caz, statul controlează schimburile economice internaţionale prin intermediul diferitelor instrumente protecţioniste, de natură tarifară (bariere vamale) şi netarifară (restricţii cantitative, norme tehnice, formalităţi administrative).

Tipuri de protecţionism:

- Protecţionism moderat şi compatibil cu conduita comercială multilaterală;

- Protecţionism derogatoriu;

- Protecţionism agresiv;

Protecţionismul apare prin metode precum: suprataxe, taxe statistice, taxe portuare, impozite pe cifra de afaceri, depuneri prealabile în valută, interdicţii, limitări ‘voluntare’ ale exportului. Instrumente care au susținut atingerea obiectivelor protecționiste, acestea includ:

Tarife De obicei, tarifele sunt impuse mărfurilor importate. Ratele tarifului de obicei, variază în funcţie de tipul de bunuri importate. Tarifele pot fi impuse asupra exporturilor, având efecte similare cu tarifele de import. Tarifele de export sunt adesea percepute ca ”încetinitor” industriilor locale, iar tarifele de import sunt percepute ca "ajutor" al industriilor locale.

Preview document

Politici Comerciale - Pagina 1
Politici Comerciale - Pagina 2
Politici Comerciale - Pagina 3
Politici Comerciale - Pagina 4
Politici Comerciale - Pagina 5
Politici Comerciale - Pagina 6
Politici Comerciale - Pagina 7
Politici Comerciale - Pagina 8
Politici Comerciale - Pagina 9
Politici Comerciale - Pagina 10
Politici Comerciale - Pagina 11
Politici Comerciale - Pagina 12
Politici Comerciale - Pagina 13
Politici Comerciale - Pagina 14
Politici Comerciale - Pagina 15
Politici Comerciale - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Politici Comerciale.docx

Alții au mai descărcat și

Strategii de Intrare pe Pietele Internationale

Prezentare societatii Antibiotice S.A. I. Istoric 1953 - 1959 - Se pune prima piatra la temelia unei industrii noi, prin constructia Fabricii...

Ai nevoie de altceva?