Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 9227
Mărime: 61.86KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Seitan Oana

Extras din document

Capitolul I Prezentare Camera De Comerţ Şi Industrie Braşov

Camera De Comerţ Şi Industrie Braşov, denumită în continuare CAMERĂ, este o organizaţie de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public şi utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri braşovene în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.

Camera a dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr.799/1990 privind recunoaşterea înfiinţării unor camere de comerţ şi industrie teritoriale judeţene şi este aceeaşi persoană juridică cu Camera de Comerţ Braşov , desfiinţată prin Decretul nr.74 din 1949, publicat în Monitorul Oficial nr.47 al R.P.R. din 25.02.1949, realitate juridică consfiinţită prin decizia civilă nr. 1203 /R/2003 a Curţii de Apel Braşov.

Perpetuând tradiţia şi activitatea desfăşurată încă de la înfiinţarea sa, prin DECRET IMPERIAL al împăratului FRANZ IOSEF, în anul 1850, CAMERA acţionează pentru libertatea comerţului şi industriei în condiţiile concurenţiale ale economiei de piaţă, pentru desfăşurarea unui comerţ corect şi civilizat, în condiţiile legii.

Camera are sediul central în municipiul Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 18-20, bl.1K, sc.C-D, judeţul Braşov şi un sediu secundar în municipiul Braşov, str. M. Kogălniceanu , nr.11, bl. C1, etaj III, judeţul Braşov.

În structura Camerei funcţionează, fără personalitate juridică, reprezentanţa Făgăraş, cu sediul în municipiul Făgăraş, str. Doamna Stanca, bl.1, parter, judeţul Braşov.

Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov prezintă următoarea componenţă: preşedinte Nicolae ŢUCUNEL care este de asemenea membru onorific si asociat unic la S.C. FOREX S.R.L. GHIMBAV, prim-vicepreşedinte Silviu COSTEA, asociat la S.C. AXA PLUS S.R.L. BRAŞOV şi membru onorific, vice-preşedinte Luana POPA, de asemenea acţionar-administrator la S.C. BRASTAR PRINT S.A BRAŞOV, preşedinte AFAFCI şi membru onorific, vice-preşedinte Dr. Ioan SCHIAU avocat şi membru onorific, vice-preşedinte Dr. Nicolae Ioan VRÂNCEAN avocat şi membru onorific, Carol AMBRUŞ membru onorific şi asociat la S.C. TRISTAR EXIM S.R.L , Ioan BENEA membru, asociat-administrator la S.C. SIT AGRO S.R.L şi acţionar-administrator la S.C. HIBRIDUL S.A, preşedinte al Federaţiei Naţionale a Cartofului. DAGMAR Ştefania Georgia membru, asociat la S.C ARC BRAŞOV S.R. şi membru în consilul director AFAFCI, Cătălin Răzvan HÂRTIE membru, asociat la S.C. PROTESAN SERV S.R.L, Tudorică NECULOIU membru, acţionar-administrator la S.C EUROPIG S.A ŞERCAIA şi Ana ONITA membru, asociat unic la S.C LIBRIS S.R.L BRAŞOV, asociat la S.C LIBRIS DISTRIBUŢIE S.R.L , membru în consiliul director AFAFCI şi membru onorific.

Consiliul director al Camerei De Comerţ şi Industrie Braşov este format din: Adriana ISPAS – Director General, Adrian ROGOZ – Director Direcţia Relaţii, Daniela GIOL – Director Învăţământ şi Formare Profesională, Cosmin ROŞIA – Director Centrul de Consultanţă, Elena AXENTE – Şef Birou Juridic- Arbitraj, Resurse Umane, Alexandru BUTUNOIU – Şef Birou Administrativ – Protocol, Florin LUPŞA – Programator, Loredana SCRECIU – Contabil şi Gabriel VAJU – Director Reprezentanţa Făgăraş.

Departamentele Camerei sunt următoarele: Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, Direcţia Relaţii, Direcţia Învăţământ şi Formare Profesională, Centrul de Consultanţă, Centrul de Informare Tehnologică INFOTEH, Serviciu Administrativ – Protocol, Birou IT, Birou Juridic- Arbitraj, Resurse Umane, Reprezentanţa Făgăraş, Birou Rupea, Secretariat.

În vedrea realizării obiectivelor sale, Camera va putea înfiinţa- în condiţiile legii – şi alte sucursale, filiale, reprezentanţe., agenţii sau birouri, în ţară şi străinătate.

Atributele de identificare a Camerei cuprind denumirea specifică şi emblema.

Misiunea Camerei, ca parte integrantă a comunităţii braşovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale şi naţionale, urmărind să devină un pol-partenerial-consultativ, prin furnizarea de servicii specializate şi profesionale, actualiilor şi viitorilor comercianţi, într-o manieră competentă, echitabilă şi eficientă.

Scopul CAMEREI este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianţilor, de a sprijini membri în raporturile cu autorităţile publice locale şi centrale şi cu organismele specializate.

Pentru realizarea scopului, organizaţia va promova coerent o politică de dezvoltare economică şi socială locală, judeţeană şi regională, prin acţiuni şi iniţiative grupate în trei obiective strategice:

- reprezentarea şi protejarea intereselor comercianţilor la nivel instituţional, economic şi administrativ, pe plan local, regional, naţional sau internaţional;

- realizarea unei game largi de servicii de calitate, axate pe satisfacerea necesităţilor specifice ale mediului de afaceri;

- dezvoltarea instituţională prin înfiinţarea de noi organizaţii gestionate de Cameră, perfecţionarea celor existente prin apartenenţa la un system Cameral puternic şi prin participarea ca partener activ în alte organisme.

Pentru a-şi îndeplini misiunea şi a-şi realiza scopul propus, Camera îşi propune următoarele obiective specifice:

1. recunoaşterea şi consolidarea CAMEREI ca partener de dialog în relaţiile cu toţi factorii de decizie politică, economică şi socială, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu alte instituţii ale societăţi civile;

2. diversificarea mijloacelor şi modalităţilor de consultare periodică între CAMERĂ şi firmele membre în vederea dezbaterii problemelor care le preocupă şi a stabilirii căilor de acţiune ale CAMEREI în vederea promovării şi susţinerii punctelor de vedere ale membrilor săi;

3. creşterea reprezentativităţii CAMEREI prin mărirea numărului de membri, urmărindu-se sporirea lor atât cantitativă cât şi calitativă ;

4. participarea activă la elaborarea actelor normative de interes pentru activitatea comercianţilor, în vederea creării unui cadru economic sănătos, bazat pe o legislaţie lipsită de ambiguitate, echitabilă, coerentă şi raţională ;

5. intensificarea contribuţiei CAMEREI la crearea şi menţinerea unui mediu concurenţial adecvat şi la creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor comercianţilor;

6. orientarea şi sprijinirea eforturilor comercianţilor pentru asigurarea calităţii produselor şi serviciilor, pentru acţiuni privind protecţia mediului, precum şi pentru protejarea, respectarea şi valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

7. implicarea în activitatea de stabilire a normelor etice în afaceri, orientate spre garantarea siguranţei tranzacţiilor şi probităţii comportării comercianţilor pe piaţă;

8. realizarea de acţiuni promoţionale în sprijinul comercianţilor;

Preview document

Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 1
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 2
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 3
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 4
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 5
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 6
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 7
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 8
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 9
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 10
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 11
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 12
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 13
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 14
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 15
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 16
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 17
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 18
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 19
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 20
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 21
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 22
Rolul Camerei de Comerț și Industrie Brașov în activitatea comercială internațională - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Rolul Camerei de Comert si Industrie Brasov in Activitatea Comerciala Internationala
    • contract lb. engleza.doc
    • contractul.doc
    • dosar practica.doc

Te-ar putea interesa și

Strategii de dezvoltare a serviciilor în județul Brașov

Capitolul 1 Importanta strategiei pentru dezvoltarea serviciilor in judetul Brasov Expansiunea serviciilor, cresterea rolului lor in viata...

Ai nevoie de altceva?