Agentiile de Turism

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Agentiile de Turism.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 110 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1
AGENŢIA DE TURISM – PRINCIPALUL INTERMEDIAR ÎNTRE PRESTATORII ŞI BENEFICIARII DE SERVICII TURISTICE 4
1.1. Rolul turismului în dezvoltarea economiei 4
1.2. Categorii de prestatori din turism 7
1.2.1 Unităţile de cazare 8
1.2.2 Unităţile de transport 9
1.2.2.1 Transporturile aeriene 10
1.2.2.2 Transporturi turistice rutiere, feroviare şi navale 14
1.2.3 Băncile 17
1.3 Comportamentul de cumpărare al turiştilor 19
CAPITOLUL 2
TIPOLOGIA AGENŢIILOR DE TURISM ŞI PROFILUL ACTIVITĂŢII LOR 24
2.1 Concepte privind agenţia de turism 24
2.1.1 Agenţiile de turism tour-operatoare 30
2.1.2 Agenţiile de turism virtuale 32
2.2 Agenţiile de turism independente şi reţelele de agenţii 36
2.2.1 Tipuri de reţele de agenţii 37
2.2.2 Avantajele şi inconvenientele reţelelor de agenţii de turism 41
2.3 Profilul acţiunilor turistice organizate de agenţiile de turism din România 44
CAPITOLUL 3
PREZENTAREA AGENŢIEI DE TURISM FIRST CLASS 48
3.1 Înfiinţare, statut şi evoluţie 48
3.2 Organizarea agenţiei First Class Turism 55
3.3 Operaţiunile agenţiei First Class Turism 58
3.3.1 Conceperea şi comercializarea pachetelor turistice 58
3.3.2 Documentele ce trebuiesc predate turistului la vânzarea serviciilor turistice 63
3.4. Oferta de pachete a agenţiei First Class Turism 67
CAPITOLUL 4
ANALIZA PERFORMANŢELOR ECONOMICE ŞI FINANCIARE
ALE AGENŢIEI FIRST CLASS TURISM 74
4.1 Analiza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere 74
4.2 Analiza ratelor de rentabilitate 81
CONCLUZII ŞI PROPUNERI: 87
ANEXE 92
Anexa nr. 1 - Cerere de înscriere în Asocoaţia Naţională a Agenţiilor de Turism ca membru actic non IATA 92
Anexa nr. 2 Cerere de rezervare 93
Anexa nr. 3 Contractul de prestări turistice 94
Anexa nr. 4 Voucher – ul 97
Anexa nr. 5 : Bon de comandă 99
Anexa nr. 6: Exemple de chestionare 102
Anexa nr. 7 : Alte anexe 105
BIBLIOGRAFIE 108

Extras din document

INTRODUCERE

Unul dintre principalele fenomene social-economice ale secolului nostru îl constituie dezvoltarea cu o rapiditate şi continuitate remarcabilă a turismului intern şi internaţional, atât la nivelul Terrei cât şi la nivelul de regiuni geografice, zone şi ţări. Motivul acestei dezvoltări îl constituie, în primul rând, nevoia tot mai mare a individului de a evada din preocupările zilnice, de a căuta experienţe noi ce nu pot fi cunoscute decât prin călătorii.

Unul dintre avantajele competitive de care beneficiază România, în comparaţie cu destinaţiile turistice consacrate, este acela al păstrării unui mediu natural nealterat de prezenţa şi activităţile omului. Astfel, în cadrul rezervaţiilor naturale există cele mai multe specii de plante şi animale declarate endemice sau monumente ale naturii. De asemenea, România încă mai păstrază în mediul natural exemplare de floră şi faună care în alte ţări au dispărut sau nu mai pot fi vizitate decât în captivitate. Pe de altă parte, dezvoltarea durabilă, în unele zone, a formelor clasice de turism, a condus la menţinerea cadrului natural pentru dezvoltarea ecoturismului.

Toate acestea şi multe altele impun ţara noastră ca o destinaţie importantă pentru practicarea oricărui tip de turism. Dar de aici şi până la determinarea turiştilor străini să viziteze ţara noastră mai sunt multe de făcut. Astfel, este nevoie de o dezvoltare a bazei materiale specifice turismului, de o creştere a calităţii serviciilor turistice şi nu în ultimul rând de o campanie promoţională bine găndită. Aceste măsuri pot avea ca rezultat dezvoltarea turismului în România dar şi o acţiune favorabilă asupra prestatorilor de servicii turistice, printre care se află şi agenţiile de turism, ducând la o creştere substanţială a profitului acestora.

Aşadar, în vederea realizării actului de export de servicii, teoretic şi practic, este nevoie de îndeplinirea următoarelor relaţii contractuale cu partenerii/prestatorii interni: relaţii cu spaţiile de cazare (hoteluri, pensiuni, moteluri etc.), mijloace de transport (autocare, microbuze, rent-a-car, avion etc.), formalităţi incoming (vize turistice, asigurări medicale), restaurante/catering, atracţii culturale şi turistice, agrement diversificat etc.

Actul de export al serviciilor turistice depinde de mai mulţi factori. Primul este imaginea României pe piaţa externă (politică, socială, economică). Apoi depinde şi de servicii dar şi de profesionalismul interlocutorilor – agenţii de turism care concep actul de turism.

Prin urmare, în sens invers, pentru dezvoltarea turismului ( mai ales cel de incoming ) agenţiile de turism tour - operatoare au un rol important în acest sens. Toate agenţiile la un loc creează imaginea turismului românesc. Materialele realizate având ca singur criteriu costul, neţinându-se cont de apelarea la un grafician sau la profesionişti – agenţiile de publicitate, fotografii de rezoluţie necorespunzătoare, materiale de proastă calitate, texte „seci”, toate duc la crearea unei anumite percepţii asupra turismului şi de aceea trebuiesc luate măsuri în consecinţă.

Aşadar, o călătorie este o căutare, o descoperire, o cunoaştere. Agenţiile de turism pot să ofere astfel de călătorii, însă cu câteva limite ce trebuie, neapărat, depăşite. Pentru că o călătorie nu este un obiect palpabil ce poate ce poate fi văzut şi cântărit la cumpărare, are nevoie de un criteriu de judecată a valorii reale.

Pentru realizarea lucrării de faţă am ales să vorbesc despre agenţiile de turism, în primul rând, deoarece îmi desfăşor activitatea în acest domeniu. Aşadar, scopul acestei lucrări este de a face înţeleasă noţiunea de agenţie de turism şi de a prezenta, concret ce se întâmplă în cadrul unei astfel de întreprinderi.

Capitolul 1 „Agenţia de turism-principalul intermediar între prestatorii şi beneficiarii de servicii turistice” prezintă o trecere generală în revistă a rolului turismului în dezvoltarea economiei (punctându-se şi rolul pe care îl au agenţiile de turism în acest sens), a principalilor prestatori de servicii turistice dar şi aspecte referitoare la comportamentul de cumpărare al turiştilor.

Capitolul 2 „Tipologia agenţiilor de turism şi profilul activităţii lor” oferă informaţii despre conceptele privind agenţia de turism, clasificări ale acestora, noutăţi în domeniul agenţiilor de turism. De asemenea, în cadrul acestui capitol se vorbeşte despre reţelele de agenţii, cu avantajele şi inconvenientele lor, dar şi despre profilul acţiunilor turistice organizate de agenţiile de turism din România.

Capitolul 3 „Prezentarea agenţiei de turism First Class” prezintă date generale despre această agenţie de turism şi explică, în mod concret, ce este o agenţie de turism, cu ce se ocupă, care este organizarea acesteia, dar şi operaţiunile care au loc.

Capitolul 4 „Analiza performanţelor economice şi financiare ale agenţiei First Class Turism” urmăreşte să surprindă analiza economico-financiară a agenţiei de turism First Class din punct de vedere al rezultatelor obţinute. În acest scop s-a realizat o analiză a ratelor de rentabilitate cât şi o analiză a bilanţului şi a contului de profit şi pierdere.

Lucrarea de faţă cuprinde şi o serie de anexe care explică diversele aspecte din domeniul agenţiilor de turism ( exemplare de voucher, corespondenţe între agenţie şi diverşi furnizori de servicii turistice, programe-ofertă etc.)

CAPITOLUL 1

AGENŢIA DE TURISM – PRINCIPALUL INTERMEDIAR ÎNTRE PRESTATORII ŞI BENEFICIARII DE SERVICII TURISTICE

Dezvoltarea fără precedent a industriei turistice a impus perfecţionarea activităţii manageriale a întreprinderilor de turism în vederea realizării de produse turistice care să satisfacă în cât mai mare măsură necesităţile şi dorinţele turiştilor .

Turismul, înţeles ca ansamblul relaţiilor şi fenomenelor generate de satisfacerea nevoilor de consum ale călătorilor, răspunde cerinţelor unui domeniu distinct de activitate, reprezentând o ramură importantă a economiei unei ţări, regiuni, etc.

1.1. Rolul turismului în dezvoltarea economiei

Turismul a devenit unul dintre sectoarele majore ale economiei mondiale şi una dintre componentele importante ale comerţului internaţional. Astfel, până în 2020, Organizaţia Mondială a Turismului (OMT) previzionează 1,6 miliarde de sosiri de turişti internaţionali şi încasări din turismul internaţional de 2 trilioane dolari .

Fisiere in arhiva (1):

  • Agentiile de Turism.doc