Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 9881
Mărime: 1.20MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andreea Baltaretu
UNIVERSITATEA CRESTINA “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Cuprins

Cap.1. Strategia de dezvoltare a zonei turistice Suceava 3

1.1. Date generale de prezentare a judeţului Suceava 5

1.2. Dezvoltarea generală socio-economică a judeţului Suceava 9

Cap.2. Turismul în judeţul Suceava 12

2.1. Baza materială a turismului în judeţul Suceava 12

2.2. Resurse de dezvoltare a turismului 13

2.3. Forme de turism ce pot fi practicate pe teritoriul judeţului Suceava 17

2.4. Analiza SWOT a turismului din judeţul Suceava 19

Cap.3. Strategia de dezvoltare şi promovare a turismului în jud. Suceava 23

3.1. Scopul şi obiectivele strategiei 23

3.2. Plan de acţiuni Strategia de dezvoltare şi promovare a turismului în Suceava 25

Bibliografie 31

Extras din document

Capitolul 1.

Strategia de dezvoltare a zonei turistice Suceava

Zona Suceava sau nordul Moldovei sau Bucovina deţine valori culturale dintre cele mai vestite pe plan cultural: bisericile cu fresce exterioare. Acest colţ de nord-est al ţării formează o zonă de interes special care îmbină calităţi culturale şi peisagistice ce trebuie protejate. Sub aspect turistic, zona nordului Moldovei poate atrage un număr mare de turişti străini şi români, dar poate conduce şi la supraaglomerare şi deteriorări ireparabile ale monumentelor şi mediului.

Strategia de dezvoltare turistică trebuie să urmărească menţinerea unui număr de turişti în limitele sociale şi de mediu permise, crearea unor circuite atractive care să vizeze toată zona, o promovare adecvată a zonei.

Produsul turistic trebuie să se adreseze atât turiştilor interesaţi de cultură, cât şi celor care studiază cultura din zonă şi celor care întreprind pelerinaje religioase. Nu trebuie omişi oamenii de afaceri din categoria consumatorilor de turism Atracţiile turistice trebuie să se dezvolte incluzând şi următoarele aspecte:

- întocmirea unui sistem de organizare a vizitelor la principalele puncte de atracţie;

- o bună semnalizare şi informare turistică atât la punctele de atracţie şi muzee, dar şi la nivel regional;

- dezvoltarea unor atracţii complementare care să reducă presiunea asupra atracţiilor principale şi deteriorarea mediului;

- restaurarea monumentelor şi protejarea acestora;

- reabilitarea spaţiilor de cazare din principalele centre şi construirea altora de-a lungul rutelor principale şi lângă punctele de atracţie;

- încurajarea facilităţilor de turism rural;

- modernizarea drumurilor şi realizarea unor puncte de oprire convenabile, de preferat la încrucişările de drumuri;

- asigurarea protecţiei rutelor cu peisaje frumoase, a pădurilor;

- întocmirea unui program de reabilitare a hotelurilor şi dotărilor, de construire a noi clădiri, de restaurare şi conservare a Mănăstirilor.

Zonificarea turistică a judeţului delimitează patru areale mari şi o subzonă, în funcţie de importanţa obiectivelor cuprinse şi de rolul localităţilor componente:

1. Zona mănăstirilor Bucovinei ce include mănăstirile Voroneţ, Humor, Suceviţa, Arbore, Moldoviţa, Dragomirna, Putna, Cetatea de Scaun Suceava, municipiul Rădăuţi cu Biserica Bogdana şi oraşul Gura Humorului. Această zonă este străbătută de 3 drumuri principale: Bucureşti – Suceava – Siret (DN2 – E85) , Suceava – Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei (DN17 – E576) şi Rădăuţi – Suceviţa – Sadova (DN 17A). Subzona Cacica – Solca deţine ca obiective turistice mănăstirea şi Hanul Solca, cabana „Trei Iazuri”, Salina Cacica, bisericile de lemn de la Cacica şi Solca şi cele 2 staţiuni balneoclimaterice nou propuse: Solca şi Cacica.

2. Zona mănăstirilor Stânişoarei unde se găsesc mănăstirile Probota, Slatina şi Râşca; din punct de vedere turistic această zonă trebuie considerată în strânsă relaţie cu zona mănăstirilor Bucovinei şi a celor din judeţul Neamţ. Este străbătută de 2 drumuri principale Târgu Neamţ – Boroaia – Fălticeni (DJ153) , Păltinoasa – Fălticeni (DJ174) .

3. Zona Câmpulung Moldovenesc, întinsă între rezervaţiile ştiinţifice şi monumentele naturii: Pietrele Doamnei şi Codrii Seculari Slătioara în N-V judeţului. Ca obiective întâlnim: cadrul natural Moldova Suliţa, Izvoarele Sucevei, masivul Giumalău – Rarău, centre de artă şi folclor. Este străbătută de 3 artere principale: E 576 – DN 17 Suceava – Vatra Dornei, DN17A Câmpulung Moldovenesc – Vatra Moldoviţei şi Câmpulung Moldovenesc – Rarău – Chiril (DN17 B).

4. Zona Vatra Dornei, ce cuprinde bazinul Dornelor, staţiunea balneoclimaterică de importanţă naţională cu acelaşi nume, Valea Bistriţei, localităţi cu izvoare de apă minerală la Dorna Candrenilor, Şaru Dornei, Poiana Negrii, Panaci, Dârmoxa, Broşteni, satul Ciocăneşti renumit prin arta meşterilor locali privind decoraţiile exterioare ale caselor ţărăneşti, Masivul Suhard-Ouşoul. Este străbătută de drumurile principale: Broşteni – Zugreni – Vatra Dornei (DN 17B), Vatra Dornei – Iacobeni – Cârlibaba (DN 18), Vatra Dornei – Dorna Candrenilor – Lunca Ilvei (DN 17) , Broşteni – Dârmoxa – Panaci – Vatra Dornei (DJ 174).

Un plan strategic a turismului într-o zonă trebuie să conţină:

- prezentarea principalelor caracteristici:

- date generale de prezentare (aşezare geografică, relieful, clima, reţeaua hidrografică, resurse naturale, unităţile administrativ-teritoriale, populaţia, istoric);

- dezvoltarea generală socio-economică (industria, agricultura şi silvicultura, producţia vegetală, pomicultura, zootehnia, industria alimentară, silvicultura, mediul de afaceri, sectorul bancar, infrastructura de transport, utilităţi, educaţională, de sănătate şi în domeniul cercetării, servicii sociale – şomaj, asigurări sociale, protecţia copilului);

1.1. Date generale de prezentare a judeţului Suceava

Aşezare geografică

Figura nr. 1 – Harta fizică a judeţului Suceava (sursă: www.lasuceava.ro)

Judeţul Suceava este situat în partea de nord-est a României şi ocupă o suprafaţă de 8.553,5 km2 (reprezentând 3,6% din teritoriul ţării), fiind al doilea ca mărime din ţară. Dimensiunile mari ale judeţului explică varietatea geologică, a peisajului, precum şi a resurselor naturale. Sprijinit în partea de vest pe o coroană de munţi falnici, iar în partea de est lunca largă şi joasă a Siretului, teritoriul judeţului Suceava are o deschidere de amfiteatru uriaş cu faţada largă de peste 100 km. expusă spre est.

Preview document

Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 1
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 2
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 3
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 4
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 5
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 6
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 7
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 8
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 9
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 10
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 11
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 12
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 13
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 14
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 15
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 16
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 17
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 18
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 19
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 20
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 21
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 22
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 23
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 24
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 25
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 26
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 27
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 28
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 29
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 30
Amenajarea în Scopuri Turistice a Zonei Suceava - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Amenajarea in Scopuri Turistice a Zonei Suceava.docx

Alții au mai descărcat și

Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest

Introducere Ca alternativă a turismului clasic, turismul cultural sau turismul de cunoaştere reprezintă un subiect amplu promovat şi de mare...

Strategii de Amenajare și Dezvoltare a Turismului în Regiunea de Sud a Moldovei

INTRODUCERE Actualitatea temei. La începutul acestui secol şi mileniu industria turismului şi a călătoriilor reprezintă, pe plan mondial, cel mai...

Turismul Cultural

INTRODUCERE Turismul depinde într-o mare măsura de o “imagine” creată şi care se adresează în mod direct turiştilor. Consumatorii acestei...

Potențialul Turistic al Județului Suceava

Argument Turismul se manifestă astăzi ca un domeniu distinct de activitate, cu o prezenţa tot mai activă în viaţa economică şi socială, cu o...

Turismul Cultural și de Afaceri în Sibiu

Introducere Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în...

Dezvoltarea turismului rural în județul Vâlcea

INTRODUCERE Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în...

Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului

Introducere Amenajarea turistică a teritoriului constituie un element ce direct sau indirect uneori, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii....

Criterii de Clasificare a Formelor de Turism

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-cheie din economia...

Te-ar putea interesa și

Parcul Național Călimani

Muntii Calimani • Prezentare generala Munții Călimani sunt parte integrantă a Carpaților Orientali fiind, precum tot lanțul carpatic, munți...

Amenajare Turistica

Zona ce urmeaza a fi amenajata este situata in comuna suceveana Ciprian Porumbescu, la aproximativ 23 km de Suceava si 8 km de Gura Humorului....

Ai nevoie de altceva?