Analiza comparativa a resurselor si activitatilor turistice din regiunea centru Franta si regiunea centru Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza comparativa a resurselor si activitatilor turistice din regiunea centru Franta si regiunea centru Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Anca Turtureanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

REZUMAT 3
INTRODUCERE 4
1. PREZENTAREA REGIUNILOR 5
1.1. Regiunea Centru din România 5
1.1.1. Amplasare geografică și în ierarhia regională 5
1.1.2. Clima, vegetația și resursele naturale 6
1.1.3. Populația și economia Regiunii Centru 6
1.2. Regiunea Centru din Franța 11
1.2.1. Amplasare geografică și ierarhică în ierarhia regională și populația regiunii 11
1.2.2. Clima, vegetația și resursele naturale din regiunea Centru Franța 14
1.2.3. Economia 14
2. POTENȚIALUL TURISTIC AL CELOR DOUĂ REGIUNI 16
2.1. Potențialul turistic natural și antropic a Regiunii Centru România 16
2.2. Potențialul turistic natural și antropic al Regiunii Centru din Franța 19
Concluzii 22
Bibliografie 23

Extras din document

REZUMAT

Activităţile turistice sunt preocupări orientate către o anumită formă de turism.Am ales aceste două regiuni pentru a face o analiză comparativă din mai multe motive cum ar fi faptul că sunt amplasate strategic în zona centrală a țării, prezintă diferite elemente ale activităţii, infrastructurii dar şi a potenţialului turistic total diferite chiar dacă redau aceeaşi poziţie geografică în interiorul statului, Regiunea Centru (România) şi Regiunea Centru (Franţa), iar poziţia geografică nu este ”asul din mânecă”, ci mai degrabă sistemul şi starea economiei naţionale de care dispun cele două țări. Aceste două regiuni dispun de o diversitate a activităţilor turistice (turism balneoclimatic montan, cultural-istoric, sportiv,vânătoare şi drumeţii, agroturism, de afaceri, ş.a). Cele două regiuni atât de diferite se aseamănă cel mai mult din punct de vedere al turismului cultural-istoric, pe baza obiectivelor istorice şi cultural-tradiţionale (cetăţi şi ruine de cetăţi antice şi medievale nu numai în oraşe dar şi în sate,castele şi palate, biserici în stil gotic, baroc, renascentist etc., cetăţi ţărăneşti, biserici dinlemn, clădiri din sec. XVIII-XIX etc.).

INTRODUCERE

Obiectivul turistic este orice element natural, economic, social, cultural etc.care prezintă un interes pentru oameni. Astfel omul practică o activitate turistică, este un element esnțial pentru domeniul turistic. Așa cu am specificat deja am ales aceste două regiuni pentru o analiză comparativă datorită diversității lor fiind foarte interesantă o analiză a două regiuni amplasate similar în state diferite cu potențial turistic, economic, și social diferite.Un alt motiv, mai puțin important, pentru care am ales pentru comparație zona centrală a Franței deși puteam alege orice alt stat este factul că am avut ocazia de a vizita această zonă acum trei ani și am considerat că ar fi intresant să fac o comparație cu o zonă cu amplasament similar din țara noastră. A fost foarte interesant să descopăr în urma analizei cum două regiuni din state diferite amplasate similar dispun de resurse diferite care nu sunt generate de amplasarea lor geografică în zona centrală a statului de care aparțin. Cauza principală a diferențelor dintre ele este de natură economică cele două state dipunând de resurse economice total diferite. Baza materială pusă la dispoziția turismului este diferită la cele două regiuni precum și potențialul turistic de care dispune și natura connservării zonei turistice. Un rol deosebit de important îl are și implicarea autorităților în dezvoltarea regiunii sau a potențialilor investitori și nivelul de dezvoltare în care se află fiecare. Starea de conservare, a obiectivelor promovate, așa cum spuneam mai sus este un element estențial turiștii fiind atrași de zonele cât mai conservate. O altă problemă luată în calcul de turițti este accesul în zonele respective uneori dificil datorită infrastructurii sau a altor elemente ca distanța și timpul parcurs până la destinație. Acestea sunt douar câteva aspecte pe baza cărora voi face această analiză comparativă. Deși diferite aceste două regiuni am pute spune că ele se aseamănă totuși din punct de vedere al turismului cultural-istoric, ambele regiuni dispunând de resurse turistice istorice şi cultural-tradiţionale cum sunt cetăţile şi ruinele cetăţilor antice şi medievale, castele şi palate, biserici în stil gotic, baroc, renascentist etc., cetăţi ţărăneşti, biserici dinlemn, clădiri din sec. XVIII-XIX etc. Prezenta lucrare a fost realizată cu ajutorul unei bibliografii de specialitate dar și în urma aspectelor constatate la fața locului având oportunitatea de a vizita cele două regiuni. Pentru realizarea acestei lucrări am apelat și la informații preluate de la Institutul Național de Statistică al celor două state, informații fără de care această lucrare nu ar fi putut fi realizată.

Cuvinte cheie: regiune, climă, economie, teritoriu, relief, potențial turistic.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza comparativa a resurselor si activitatilor turistice din regiunea centru Franta si regiunea centru Romania.doc

Bibliografie

1. “Ghidul Turistic al Romaniei” – Ed. Publirom Advertising, Bucureşti, 2003
2. „Ghid complet Franța”- editura Aquila București 2011
3. Cocean,P., Geografia turismului, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj, 1994
4. Glăvan Vasile, „Geografia turismului în România”, Editura Fundaţiei România de mâine, 1996
5. Ispas Ana, Elena Onut, Economia turismului. Fundamente teoretice şi aplicaţii practice, Ed. Universităţii Transilvania Braşov 2004
6. Nedelcu Adrian, “Geografia Turismului” , Editura Universitară, Bucureşti 2011
7. http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
8. http://www.globi.ro/pays-de-la-loire
9. www.inee.fr

Alte informatii

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERȚ ȘI TURISM STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT FORMA DE INVĂȚĂMÂNT: ZI