Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4028
Mărime: 89.42KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM SPECIALIZARE: IMIT

Cuprins

CAPITOLUL I

Noțiuni generale. Rentabilitate economică 3

Descrierea activității întreprinderii 6

CAPITOLUL II

Evaluarea criteriilor de analiză economică 7

2.1. Analiza principalilor indicatori economico – financiari 9

2.2. Diagnosticul echilibrului financiar 10

2.2.1. Analiza Situației Nete 11

2.2.2. Analiza Fondului de Rulment 12

2.2.3. Analiza Necesarului de Fond de Rulment 13

2.2.4. Analiza Trezoreriei Nete 14

2.3. Indicatori ai lichidității și solvabilității financiare 15

2.4.

2.4. Analiza bilantului financiar

Analiza rentabilității 16

18

2.5. Model matematic de analiza diagnostic 19

Concluzii 21

ANEXE

Extras din document

CAPITOLUL I.

Noțiuni generale. Rentabilitate economică

Activitatea turistică se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind una din trăsăturile caracteristice ale secolului nostru şi în special ale celei de-a doua jumătăţi a acestuia.

Rentabilitatea economică răspunde modului cum şi cât de avantajos sunt folosite resursele. Compararea efectelor cu eforturile care le-au determinat reliefează de fapt numai o latură a rentabilităţii economice. O analiză complexă trebuie să aibă în vedere însă şi alte elemente, cum ar fi : structura resurselor şi a rezultatelor (urmărind nu numai performanţele matematic cuantificabile, ci şi efectele faţă de societate), timpul (ce poate acţiona diferit asupra elementelor din structură), calitatea efectelor financiare şi comerciale (rezultatele trebuind să se regăsească în reale utilităţi sociale).

Pentru a comensura rentabilitatea unei activităţi economico-sociale este obligatoriu să se compare efortul cu efectul, în contextul influenţării acestei corelaţii de către factorii timp şi spaţiu, fiecărui efort atribuindu-i-se numai efectul său cauzal şi fiecărui efect recunoscându-i-se întregul efort depus.

Semnificaţia conceptului de rentabilitate trebuie căutată peste tot unde se consumă resurse (materiale, comerciale, economice şi financiare), unde se cheltuieşte muncă socială vie şi materializată. Competiţia, concurenţa, rivalitatea agenţilor economici, desfăşurate într-un cadru obiectiv al economiei de piaţă libere, impun obligativitatea ca orice activitate economică să corespundă unor cerinţe concrete ale societăţii, să răspundă unor cerinţe reale ale vieţii materiale şi spirituale ale oamenilor.

În acest sens şi activităţii de turism îi revin sarcini multiple pe linia rentabilităţii. Dar, eterogenitatea şi complexitatea produsului turistic conferă rentabilităţii acestui sector o sferă foarte largă de cuprindere şi evaluare. De aceea, nu întâmplător, specialiştii califică rentabilitatea în turism ca deosebit de complexă, deoarece exprimă rezultatul unui ansamblu de activităţi specifice : transporturi turistice, alimentaţie publică, prestări de alte servicii de bază şi complementare, desfaceri de mărfuri, turism intern şi turism internaţional etc. Prin natura lor, rezultatele activităţii de turism au atât efecte directe cât şi indirecte.

Complexitatea activităţii de turism presupune o mare diversitate a dotărilor de bază materială, iar aprecierea corectă a rentabilităţii utilizării acestora cuprinde o arie deosebit de vastă şi necesită o metodologie de cercetare variată. Numai astfel se poate comensura rentabilitatea acestui sector în dinamica şi specificul fiecărei componente, în corelaţie cu o serie de factori şi urmărind stabilirea posibilelor consecinţe în contextul general al rentabilităţii în turism. Indiferent însă de metodologia utilizată, studiile de rentabilitate, în ansamblul lor, urmăresc să evalueze gradul de satisfacţie a turistului faţă de mijloacele funcţionale antrenate, modalităţile concrete de creştere a mulţumirii acestuia cu costuri cât mai reduse şi într-un termen cât mai rapid, costul organizatoric în care se poate realiza o sporire a rentabilităţii, atât printr-o corelare mai judicioasă a elementelor de funcţionalitate existente cu structura şi zona de provenienţă a turiştilor, cât şi prin reducerea cheltuielilor o dată cu mărirea încasărilor şi, respectiv, a profitului.

Modalităţile principale, nominalizate în literatura de specialitate, ce pot fi utilizate în vederea aprecierii gradului de rentabilitate a dotărilor diferitelor structuri de primire turistice, vizează mai multe faţete de abordare : economică, social-politică, promoţională, tehnică, comercială şi financiară respectiv tot atâtea forme ale rentabilităţii.

Rentabilitatea economică exprimă relaţia dintre încasările obţinute şi sumele cheltuite în vederea construirii şi funcţionării unor obiective şi amenajări turistice Această faţetă a relaţiei de rentabilitate este condiţionată de durata in care recuperăm capitalul avansat, de încasarea medie pe zi-turist etc. De aceea, de mare importanţă este atenuarea sezonalităţii utilizării suportului material al prestărilor de servicii turistice prin multiplicarea formelor de turism, mai ales a celor puţin dependente de factorul natural.

Rentabilitatea promoţională constă în imaginea pe care consumatorul-turist şi-o formează asupra ofertei turistice, în urma sejurului într-o anumită destinaţie, imagine care, pe lângă toate celelalte impresii reţinute, poate contribui la formarea unei aprecieri generale favorabile, opinie care, împărtăşită la întoarcerea în zona de reşedinţă, poate avea un efect promoţional major.

Rentabilitatea tehnică, având drept obiect soluţiile constructive şi de dotări tehnice adoptate, reflectă funcţionalitatea propriu-zisă a instalaţiilor şi amenajărilor. Ea este direct dependentă de fiabilitatea dotărilor turistice, termenele necesare pentru remedierea unor defecţiuni, costurile remedierilor şi reparaţiilor, elemente ce influenţează atât rentabilitatea economică cât şi pe cea promoţională.

Preview document

Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 1
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 2
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 3
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 4
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 5
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 6
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 7
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 8
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 9
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 10
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 11
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 12
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 13
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 14
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 15
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 16
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 17
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 18
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 19
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 20
Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economica a Rentabilitatii unei Intreprinderi din Turism. Studiu de Caz - Pensiunea Memo.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Activității Hotelului Cantabria din București

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA HOTELULUI CANTABRIA DIN BUCUREŞTI 1.1. Analiza lanţului hotelier Cantabria Hoteles 1.1.1. Cantabria Hoteles – prezentare...

Proiect de Practica - Agentia de Turism SC Bibi Touring SRL

CAP 1. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII DATE DE IDENTIFICARE A FIRMEI. Numele firmei : SC BIBI TOURING S.R.L. Forma juridica de...

Analiza Circulatiei Turistice a Agentiei de Turism Adria Travel SRL

INTRODUCERE Turismul, ca ramură a sectorului terţiar, este un fenomen amplu şi complex, cu adânci implicaţii sociale, politice, culturale şi...

Analiza economico-financiară a Pensiunii Valentin

1. Introducere SC EURO-INTERSCHI SRL, înfiinţată în 1991, cu punctul de lucru în localitatea Poiana Braşov, str. Euroski, nr. 51 are ca activitate...

Turismul Rural in Comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Analiza economică a întreprinderilor de turism

Introducere SC Aro-Palace SA Localizat în centrul vechi al Braşovului, Hotelul ARO PALACE***** este produsul de top al Grupului hotelier ARO...

Ai nevoie de altceva?