Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată

Proiect
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 10 fișiere: pdf
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 23414
Mărime: 18.63MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: asist. univ. drd. Gabor Rozalia
turism, analiza potentialului turistic in Localitatea Poiana Sarata, facuta de o sefa de promotie

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I TURISMUL RURAL CA FORMĂ ACTUALĂ DE PRACTICARE A TURISMULUI . 1

I.1. PREMISELE APARIŢIEI SI DEZVOLTĂRII TURISMULUI RURAL . 1

I.1.1. Agroturismul – o şansă a dezvoltării economico - sociale locale . 7

I.1.2. Obiective motivaţionale şi strategice. 9

I.2.TURISM RURAL ŞI AGROTURISM – TRĂSĂTURI ŞI SFERA DE CULTURĂ.10

I.3. RAPORTUL DINTRE CERERE ŞI OFERTĂ TURISTICĂ.13

CAPITOLUL II CARACTERISTICILE TURISMULUI RURAL ÎN ROMÂNIA. 16

II.1. ISTORIC AL TURISMULUI RURAL .16

II.2. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE TURISM RURAL, ECOLOGIC ŞI CULTURAL .19

II.3. PATRIMONIUL TURISTIC AL SATELOR.20

CAPITOLUL III POTENŢIALUL TURISTIC NATURAL AL LOCALITĂŢII POIANA SĂRATĂ . 22

III.1. AŞEZAREA GEOGRAFICĂ.22

III.2. FUNCŢIA TURISTICĂ A RELIEFULUI.25

III.3. FUNCŢIA TURISTICĂ A CLIMATULUI .26

III.4. RESURSE TURISTICE HIDROGRAFICE.28

III.4.1. Apele subterane .29

III.4.2. Apele de suprafaţă.32

III.5. ROLUL TURISTIC AL VEGETAŢIEI .32

III.6. FAUNA ŞI IMPORTANŢA SA TURISTICĂ .33

CAPITOLUL IV POTENŢIALUL TURISTIC ANTROPIC AL LOCALITĂŢII POIANA SĂRATĂ . 36

IV.1. SCURT ISTORIC AL SATULUI.37

IV.2. OBIECTIVE TURISTICE ANTROPICE .38

IV.3. RESURSE TURISTICE DE NATURĂ ETNOGRAFICĂ .45

IV.3.1. Portul popular.45

IV.3.2. Obiceiuri tradiţionale .47

CAPITOLUL V STRUCTURILE ŞI SERVICIILE DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ÎN POIANA SĂRATĂ . 52

V.1. STRUCTURI DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ .52

V.2. SERVICII TURISTICE COMPLEMENTARE.63

CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN POIANA SĂRATĂ. 66

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

ANEXA 1 Kontract

ANEXA 2 Pliante de popularizare a evenimentului organizat de Sântilie la Poiana Sărată

ANEXA 3 Atracţii turistice în Oneşti

ANEXA 4 Atracţii turistice în Târgu-Ocna şi Slănic Moldova

ANEXA 5 Mănăstirea Bogdana - judeţul Bacău

ANEXA 6 Biserica lui Ştefan cel Mare de la Borzeşti

Extras din document

INTRODUCERE

Spaţiul rural românesc posedă o întredeschidere genetică certă şi viguroasă, care

justifică dezvoltarea şi promovarea turismului rural. Dintre argumentele ce pot fi invocate în

acest sens se detaşează tradiţia vie, originalitatea, forţa şi bogăţia formelor specifice modului

de viaţă ţărănesc, simplitatea şi profunzimea filozofică de viaţă, naturaleţea şi căldura

sufletească a locuitorilor, gradul remarcabil de conservare a majorităţii componentelor,

începând cu cele de habitat şi până la cele culturale şi spirituale.

Motivaţia alegerii temei acestei lucrări este dată de actualitatea acestei forme de turism

relativ recent apărută pe meleagurile româneşti – turismul rural – şi în special de

perspectivele dezvoltării, în contextul promovării lui la nivel local. Am optat pentru zona

etnografică Poiana Sărată, din judeţul Bacău, deoarece este locul unde eu am copilărit, unde

elementele naturii erau proaspete şi pline de imagini ce aş dori să le vadă şi alţii.

Consider că zona dispune de un potenţial turistic de o mare complexitate şi valoare

turistică, recunoscute pe plan local. Poziţia geografică, localizarea satului în partea montană a

judeţului îi conferă Poienii Sărate componentele naturale definitorii în structura peisagistică şi

a teritoriului, ce conturează parţial si potenţialul turistic al zonei. Prin aceasta sunt atraşi

turiştii dornici de relaxare în mijlocul naturii, în linişte şi prospeţime. Funcţia de tranzit

turistic este dată de amplasarea satului pe şoseaua DN11 ce leagă Bacăul de Braşov.

Prezenta lucrare începe cu o parte teoretică în ceea ce priveşte noţiunile de turism rural

şi motivaţiile necesare dezvoltării acestuia. De asemenea, pentru a întări cele spuse sunt

prezentate câteva date statistice privind importanţa locurilor preferate de turiştii din România,

precum şi o scurtă paralelă între noţiunile de turism rural şi agroturism. Capitolul II face

referire la câteva organizaţii specializate în turism rural, alături de câteva informaţii despre

patrimoniului turistic al satelor. În capitolele III şi IV se detaliază potenţialul turistic natural,

şi respectiv antropic al localităţii Poiana Sărată. Ultimul capitol prezintă structurile de cazare

şi alimentaţie publică din Poiana Sărată. În încheierea lucrării sunt trase concluziile şi oferite

câteva propuneri de dezvoltare turistică în localitatea studiată.

Apreciez că Poiana Sărată este deţinătoarea unui tezaur istoric şi a unui inestimabil

patrimoniu etnofolcloric, care atestă evoluţia acestor meleaguri, dezvoltarea culturii şi artei

turistice. Încărcarea istorică a satului ce a trecut prin ambele Războaie Mondiale face posibilă

Analiza Potenţialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată

atracţia turiştilor în număr destul de mare, iar pentru aceasta trebuie luptat ca Poiana Sărată sa

devină, ceea ce de mult se spera, şi anume staţiune balneo - climaterică.

Tind să cred că prin această lucrare se poate face cunoscută cât de cât localitatea

Poiana Sărată, şi astfel se atrage atenţia asupra potenţialilor turişti că un astfel de loc există şi

este dornic de a fi vizitat. Nu mă abţin să precizez că mi-aş dori să fac şi eu parte din acei ce

contribuie la dezvoltarea din punct de vedere turistic a acestui sat şi aş fi mulţumită dacă şi

alţii ar ajunge să aprecieze istoria, frumuseţea, simplitatea, liniştea şi aerul curat din Poiana

Sărată.

CAPITOLUL I

TURISMUL RURAL CA FORMĂ ACTUALĂ DE

PRACTICARE A TURISMULUI

I.1. PREMISELE APARIŢIEI SI DEZVOLTĂRII TURISMULUI RURAL

Turismul rural, în cadrul conceptului de dezvoltare durabilă, devine factorul care

asigură păstrarea nealterată a modului de viaţă rural, al tradiţiilor şi obiceiurilor, într-un

cuvânt, a unei culturi originale, pe care o pune la dispoziţia turiştilor. În diferite regiuni şi

state s-au dezvoltat forme diferite de turism rural. Astfel, în Germania si Austria, sunt foarte

apreciate vacanţele la ferme, cu un grad sporit de participare a turiştilor la viaţa şi activităţile

cotidiene ale fermei, iar în Statele Unite şi Canada cazarea se face în ranchuri, iar turiştii

participă la mânatul vitelor, trăind mitul cowboy-ului.

«Interesul oamenilor pentru recreerea mediului rural s-a dezvoltat în secolul al XIX-lea

ca o reacţie la stresul determinat de explozia oraşelor industriale. Noul turism rural al anilor

´70, ´80, ´90 e diferit sub diverse aspecte. Astfel, se remarcă creşterea tot mai accentuată a

numărului de turişti pentru această formă de turism; de exemplu, peste 70% din americani

participă în prezent la programe de recreere în mediul rural». (C.Cavaco, 1995)

Turismul rural reprezintă o speranţă reală pentru România. De aceea această formă de

turism a fost reconsiderată şi redefinită, fiind extinsă ca arie de practicare asupra întregului

teritoriu al ţării. S-a introdus forma de organizare a turismului rural şi prin societăţi

comerciale care au ca obiect unic de activitate turismul rural. În prezent, turismul rural deţine

aproximativ 3% din oferta de turism şi va fi sprijinit pentru a ajunge la 5-10%. Ponderea

turismului rural în cadrul turismului creşte de la an la an. Numeroase guverne şi U.E.

recunosc faptul că turismul rural este o formă economică ce poate salva agricultura şi

moştenirile culturale, o activitate în plină ascensiune, cu impact pozitiv asupra dezvoltării

locale.

Turismul în spaţiul rural s-a practicat dintotdeauna, dar s-a conturat, a fost apreciat şi

solicitat pe măsura evoluţiei civilizaţiei, în condiţiile accentuării fenomenelor de

industrializare ţi urbanizare, care au devenit factori nocivi, urmare a accentuării stresului în

Analiza Potenţialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată

mediul urban poluant. Ieşirea lumii din acest impas a determinat practicarea turismului într-un

mediu nepoluat, propice contactului direct al turistului cu natura, prin care acesta se întoarce

temporar la obârşie, în armonia vieţii rurale.

Preview document

Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 1
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 2
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 3
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 4
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 5
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 6
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 7
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 8
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 9
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 10
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 11
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 12
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 13
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 14
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 15
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 16
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 17
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 18
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 19
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 20
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 21
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 22
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 23
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 24
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 25
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 26
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 27
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 28
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 29
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 30
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 31
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 32
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 33
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 34
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 35
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 36
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 37
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 38
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 39
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 40
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 41
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 42
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 43
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 44
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 45
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 46
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 47
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 48
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 49
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 50
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 51
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 52
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 53
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 54
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 55
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 56
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 57
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 58
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 59
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 60
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 61
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 62
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 63
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 64
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 65
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 66
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 67
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 68
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 69
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 70
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 71
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 72
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 73
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 74
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 75
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 76
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 77
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 78
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 79
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 80
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 81
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 82
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 83
Analiza Potențialului Turistic în Localitatea Poiana Sărată - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • ANEXA 1 corectata.pdf
  • ANEXA 2.pdf
  • ANEXA 3.pdf
  • ANEXA 4.pdf
  • ANEXA 5.pdf
  • ANEXA 6.pdf
  • BIBLIOGRAFIE LICENTA MODIFICATA.pdf
  • CUPRINS.pdf
  • INTRODUCERE LICENTA.pdf
  • LICENTA.pdf

Alții au mai descărcat și

Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz

I. INTRODUCERE. SCOPUL LUCRĂRII Termenul turism, de origine engleză (prin filieră franceză), cu sensul de bază de călătorie de plăcere, s-a extins...

Strategia turistică a Județului Sibiu

INTRODUCERE Turismul este “cartea de vizită” cea mai convigătoare, (guvernată de principiul Apostolului Toma “să pipăi cu mâna mea, să văd cu...

Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani

Cap.I Introducere 1.1. Aşezare geografică şi limite Judetul Botosani este cuprins între Siret şi Prut cu o suprafaţă de 4.986 km2 (2,1% din...

Dezvoltarea și Promovarea Serviciilor Turistice

Introducere Societatea contemporană se orientează din ce în ce mai mult spre servicii, existând din ce în ce mai multe opinii conform cărora ea...

Studiul Privind Posibilitatile de Dezvoltare a Agroturismului in Zona Gura Raului

Draga calatorule, Daca doresti sa vezi biserici de lemn si tarani în costume traditionale, Daca doresti sa visezi cu ochii deschisi într-o padure...

Perla Moldovei - studiu de fezabilitate

I. Descrierea afacerii I.1. Descrierea generală a domeniului Afacerea pe care vrem să o demarăm constă în deschiderea unei pensiuni turistice (+...

Turismul de agrement în Județul Bacău

1. Poziţia geografică a judeţului Bacău şi influenţa acesteia în plan turistic Harta nr. 1. Localizarea judeţului Bacău pe teritoriul României...

Turismul rural în Județul Suceva

INTRODUCERE Cu toate că majoritatea specialiştilor consideră turismul un fenomen specific perioadei contemporane, acesta s-a conturat la sfârşitul...

Te-ar putea interesa și

Potențialul turistic al Județului Bacău și posibilități de valorificare a acestuia

ARGUMENT Judetul Bacau, situat la intersectia unor importante mijloace de comunicatie, ocupa o suprafata de 662.052 hectare, reprezentand 2,8 %...

Ai nevoie de altceva?