Analiza Statistica a Regiunii de Dezvoltare Oltenia de Sud Vest

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Statistica a Regiunii de Dezvoltare Oltenia de Sud Vest.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Emilia Gogu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Turism

Extras din document

1 ANALIZA STATISTICĂ A OFERTEI ŞI CERERII TURISTICE ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE OLTENIA DE SUD VEST ÎN PERIOADA 1998-2007

Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmareste impulsionarea si diversificarea activitatilor economice, stimularea investitiilor in sectorul privat, contributia la reducerea somajului si nu in cele din urma sa conduca la o imbunatatire a nivelului de trai.

Pentru a putea fi aplicata politica de dezvoltare regionala s-au infiintat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul Romaniei.

Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe judete. Regiunile de dezvoltare nu sunt unitati administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridica, fiind rezultatul unui acord liber intre consiliile judetene si cele locale.

Regiunea Oltenia este pozitionata geografic în zona de sud vest a României si este compusa din cinci judete: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Vâlcea.

1. REGIUNEA NORD EST

2 REGIUNEA.SUD EST

3. REGIUNEA SUD MUNTENIA

4. REGIUNEA SUD VEST OLTENIA

5. REGIUNEA VEST

6. REGIUNEA NORD VEST

7. REGIUNEA CENTRU

8. REGIUNEA BUCURESTI

Evidenţele statistice care ne stau la îndemână ilustrează că importanţa relativă a sectoru¬lui de servicii în context naţional a continuat să crească în ultimele trei dece¬nii, fapt reflectat în creşterea ponderii acestui sector atât în produsul intern brut, cât şi în forţa de muncă activă în majoritatea economiilor naţionale.

1.1 Note metodologice

Pentru capacitatea şi activitatea de cazare turistică, datele provin din rapoartele statistice completate de persoanele juridice şi fizice care au în proprietate sau administrează structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.

Pentru activitatea agenţilor de turism privind acţiunile turistice organizate, datele provin din rapoartele statistice completate de agenţiile de turism şi de către direcţiile de protecţie şi asigurări sociale, oficiile de pensii, administraţiile de tabere şcolare, organizaţiile sindicale şi alte instituţii care comercializează acţiuni turistice.

Datele privind turismul internaţional sunt furnizate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

Activitatea de cazare turistică

Numărul turiştilor cazaţi în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică cuprinde toate persoanele (români şi străini) care călătoresc în afara localităţilor în care îşi au domiciliu stabil, pentru o perioada mai mica de 12 luni şi stau cel puţin o noapte într-o structura de primire turistică şi în zone vizitate din tară; motivul principal al călătoriei este altul decât acela de a desfăşura o activitate remunerată în locurile vizitate.

Înnoptarea reprezintă fiecare noapte pentru care o persoana este înregistrata într-o structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, indiferent daca fizic este prezentă sau nu în camera.

Înregistrarea turistului străin care este cazat într-o structura de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se face după tara sau zona geografică de reşedinţă a acestuia. Indicii de utilizare neta a capacităţii de cazare turistică în funcţiune se calculează prin raportarea numărului de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.

1.2 Analiza ofertei turistice

Caracterizarea statistică a ofertei turistice presupune pe lângă determinarea forţei de muncă din activitatea turistică şi analiza potenţialului tehnico-material turistic şi a.

Din punct de vedere metodologic pentru capacitatea şi activitatea de cazare turistică, datele provin din rapoartele statistice completate de persoanele juridice şi fizice care au în proprietate sau administrează structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.

1.2.1 Nivelul şi dinamica structurilor de primire

Prin structura de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se inţelege orice construcţie sau amenajare, care furnizează în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare şi alte servicii specifice pentru turişti.

Nu se cuprind în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică: structurile de primire folosite în exclusivitate de posesori sau chiriaşi, pe o durata mai mare de un an, indiferent de clasificarea acestora; locuinţele secundare ale populaţiei, utilizate în scopuri turistice în mod exclusiv de posesorii acestora; căminele, internatele şcolare pe perioada anului şcolar, unităţile spitaliceşti (cu excepţia sanatoriilor şi a altor spaţii similare ce practică în mod exclusiv activităţi turistice); vagoanele dormitor; adăposturile şi refugiile montane şi similare; barăcile şi dormitoarele pentru muncitori, căminele de bătrâni şi casele de copii.

In numărul structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică sunt cuprinse structurile de primire turistică existente la 31 iulie din anul respectiv, fiind excluse cele a căror activitate a fost întreruptă pentru o perioada mai mare de timp, în vederea realizării unor reparaţii capitale sau pentru modificări importante ale capacităţii de cazare sau/şi a categoriei de încadrare.

Diversitatea unităţilor de primire turistică din punct de vedere al tipurilor de unităţi de primire în Regiunea Bucureşti Oltenia de Sud Vest este variată formată din:

la 31 iulie 2007 de o structură de primire turistică formată din 264 unităţi, formate din 86 hoteluri şi moteluri, 47 vile turistice şi bungalouri şi 131 alte unitati de cazare turistică.

- Hoteluri

- Hoteluri pentru tineret

- Hosteluri

- Hoteluri apartament

- Hanuri si moteluri

- Moteluri

- Vile turistice

- Cabane turistice

- Cabane de vanatoare

- Bungalouri

- Popasuri turistice

- Casute turistice

- Tabere de elevi si prescolari

- Pensiuni turistice urbane

- Pensiuni turistice rurale

- Pensiuni agrotuistice

Prin structura de primire cu funcţiuni de cazare turistică se înţelege orice construcţie sau amenajare care furnizeaza în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare turistică şi alte servicii pentru turişti. Vilele turistice, bungalourile şi pensiunile turistice se constituie ca structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare distincte, pentru fiecare cladire în parte chiar dacă au o recepţie comună.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Statistica a Regiunii de Dezvoltare Oltenia de Sud Vest.doc