Aspecte Strategice privind Dezvoltarea Serviciilor de Turism in Bucovina

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Aspecte Strategice privind Dezvoltarea Serviciilor de Turism in Bucovina.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mariana Ioncica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Cuprins
Introducere 3
Capitolul 1. Analiza strategică a serviciilor turistice în Bucovina 4
1.1 Analiza PEST 8
1.2 Analiza SWOT 12
Capitolul 2. Strategii de dezvoltare a serviciilor de turism în Bucovina 17
2.1 Misiunea 17
2.2 Obiective 17
2.3 Program de acţiuni 17
2.3.1 Termene 19
2.3.2 Resurse 19
2.3.3 Programare PERT 22
Concluzii 24
Bibliografie 26

Extras din document

Introducere

Acest proiect l-am realizat cu scopul de a face cunoscută necesitatea dezvoltării sectorului terţiar şi în special a turismului, în regiunea Bucovina. Dezvoltarea acestui sector ar fi benefică pentru comunitatea locală, dar şi pentru participarea judeţului Suceava la creşterea Produsului Intern Brut.

În regiunea Bucovina, sunt practicate mai multe tipuri de turism, cultural (religios); balnear; rural; de tranzit; pentru vânătoare şi pescuit; pentru echitaţie; pentru sporturi de iarnă; pentru sporturi extreme; de congrese şi reuniuni; de recreere, odihnă şi agrement; ecoturism; ştiinţific. Cele mai importante şi mai bine valorificate tipuri de turism sunt cel cultural şi agroturismul.

Regiunea Bucovina, are şapte monumente istorice, incluse în patrimoniul international UNESCO, mânăstirile Humor, Moldoviţa, Probota, Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, Voroneţ precum şi bisericile Pătrăuţi şi Arbore. Am analizat în acest proiect modurile prin care ar putea fi valorificate mai bine aceste obiective turistice internaţionale. Infrastructura de transport şi de utilităţi publice, ar trebuii adusă la un nivel European pentru a influenţa pozitiv fluxul turistic din zona.

În capitolul întâi, am făcut analiza PEST, pentru a observa mai bine mediul economico-social din care face parte judeţul Suceava şi analiza SWOT pentru a observa punctele tari şi slabe, ameninţările şi oportunităţile sectorului turistic în această zonă.

În capitolul al doilea am stabilit obiectivele şi planul de acţiune pe următorii ani şi am realizat analiza PERŢ pentru a stabilii termenele de implementare a acestor acţiuni.

Capitolul 1. Analiza strategică a serviciilor de turism în Bucovina

Bucovina-prezentare generală

Bucovina este o regiune istorică din nord estul României, teritoriu căreia i se suprapune azi judeţul Suceava, iar partea sa nordică se află pe teritoriul Ucrainei (regiunea Cernăuti). În sec. XII-XIII, Bucovina a făcut parte din Cenzatul Halaci-Volanea, iar incepând cu al sec. XIV-lea din statul feudal Moldova. În prima jumătate a secolului a sec. al XVI-lea, Bucovina a căzut, împreună cu întreaga Moldova sub dominaţie otomană. În 1775, a fost ocupată de Imperiul Habsburgic, care a stăpânit-o pana in 1918. La 15 noiembrie 1918, Bucovina s-a unit cu România. În 1940, partea de nord a Bucovinei, s-a alipit la Ucraina (U.R.S.S.), iar partea sudică a rămas în componenţaRomâniei.

Teritoriul Bucovinei cuprinde: în vest şi sud Obcinele Bucovinei Feredeului, Mestecăniş şi Mare, cu înălţimi de până la 1400 m şi culmea Rarău-Giumalău. În est: Podişul Sucevei, cu dealuri înalte de 500-600 m, străbătute de valea râului Suceava. Aceste forme de relief sunt completate de câteva depresiuni: Depresiunea Dorna, Depresiunea Campulung. În centrul D. Dorna se afla oraşul Vatra Dornei – renumită staţiune balneo-climaterică şi de agrement. În subsolul Bucovinei se găsesc: minereuri, sare, ape minerale, roci de construcţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Strategice privind Dezvoltarea Serviciilor de Turism in Bucovina.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE COMERŢ ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM