Aspecte Strategice privind Dezvoltarea Serviciilor de Turism in Judetul Cluj

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Aspecte Strategice privind Dezvoltarea Serviciilor de Turism in Judetul Cluj.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 48 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Introducere 3
1. Analiza strategică a servciilor de turism 4
Analiza macromediului (Analiza PEST) 6
Analiza micromediului (Analiza SWOT) 15
2. Program de dezvoltare a serviciilor de turism 30
Concluzii 37
Bibliografie 38
Anexe 40

Extras din document

Introducere

Pentru realizarea acestei lucrări am ales ca subiect de dezbatere aspectele strategice privind dezvoltarea serviciilor de turism în judeţul Cluj, bazându-ne pe renumele ţinuturilor ardeleneşti care încă mai pot contura un viitor promiţător pentru turismul românesc.

În condiţiile unei economii actuale afectate de criza financiară în mai toate sectoarele ei, este deosebit de dificilă o redresare a situţiei existente în particular în domeniul turismului. Pe lângă aceste aspecte, problema pleacă nu de la un nivel optim puţin afectat de criza economică, ci de la unul subunitar, turismul nefiind valorificat până în prezent la adevarat sa valoare, luând în considerare potenţialul turistic existent.

Eterogenitatea cadrului natural ce se remarcă printr-un peisaj plin de pitoresc la care se adaugă vestigii istorice evocatoare ale unor momente din trecutul ţării noastre, numeroase monumente de artă şi elemente etnografice şi folclorice originale fac din teritoriul judeţului Cluj un centru de mare atractivitate turistică, pe plan intern şi internaţional.

Potenţialul turistic se reflectă în condiţiile deosebit de favorabile oferite pentru practicarea unei game variate de forme : drumeţie, alpinism, turism auto, sporturi de iarnă şi de vară, odihna de scurtă şi lungă durată, tabere de copii şi tineret, tratament balnear etc.

Pentru a putea formula o strategie eficientă de dezvoltare a acestor servicii, este esenţială realizarea unor analize ale micro şi macromediului. Prin urmare, în prezenta lucrare vom surprinde în primul capitol analiza factorilor de ansamblu ale mediilor politic, economic, social şi tehnologic care influenţează activităţile desfăşurate în domeniul turismului, precum şi cea a punctelor tari şi slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor actuale existente la nivelul serviciilor de turism în judeţul Cluj. Ulterior, în cel de-al doilea capitol, vom formula o strategie concludentă de de zvoltare a acestora, pornind de la rezultatele celor două analize efectuate la punctul unu.

Potenţialul turistic valoros existent atât la nivel naţional, cât şi în particular la nivelul judeţului Cluj, constituie o oportunitate majoră pentru dezvoltarea României. Valorificarea acestuia poate transforma turismul în unul din cele mai importante sectoare ale economiei româneşti, dar şi a economiilor regionale.

1. Analiza strategică a servciilor de turism

Pentru a putea formula un program de dezvoltare a serviciilor de turism din judeţul Cluj, trebuie să analizăm mai intâi aspectele legate macromediu şi micromediu care influenţează desfăşurarea acestora. În urma unei analize PEST vom şti ce aspecte ale macromediului şi în ce măsură influenţează aceşti factori această categorie de servicii. Totodată, o trecere în revistă a punctelor tari şi slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor prin efectuarea unei analize Swot, ne va conduce spre formularea unei misiuni care să asigure dezvoltarea acestor serviicii.

Dintre zonele şi obiectivele de mare atractivitate turistică ale judeţului Cluj trebuie menţionate :

-Vlădeasa şi Muntele Mare care se impun prin masivitatea reliefului, extensiunea pădurilor de răşinoase, aer ozonat, strat de zăpadă apreciabil şi de durată, favorabilă sporturilor de iarnă;

-Munţii Trascăului, deosebit de spectaculoşi datorită formelor de relief modelate în calcare, pe o arie relativ restrânsă putând fi întâlnite patru sectoare de chei (Cheile Turzii, Turenilor, Borzeştilor şi Colţeştilor), defilee, stânci impozante, pereţi de calcare, peşteri etc.;

-Muntele Băişorii, zona ce se remarcă prin peisaje de excepţională frumuseţe căutată vara de amatorii de vânat şi pescuit şi iarna de cei ai “ sportului alb”;

-zona Gilău - Tarniţa, care oferă condiţii deosebite pentru agrement la sfârşit de săptămână;

-zona Beliş - Fântânele situată pe malul stâng al lacului de acumulare, pretabilă pentru agrement şi practicarea de sporturi nautice.

Staţiunile balneoclimaterice prezintă, în general, interes doar la nivel local, însă Băile Someşeni, Cojocna, Băiţa, Turda şi Ocna Dejului, cu proprietăţi terapeutice deosebite, justifică eforturi pentru modernizarea şi lărgirea amenajărilor, care pot extinde aria de interes dincolo de limitele judeţului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Strategice privind Dezvoltarea Serviciilor de Turism in Judetul Cluj.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Administrarea Afacerilor în Turism