Cercetari in Domeniul Estimarii Calitatii si Eficientei Serviciilor in Turism

Imagine preview
(8/10 din 13 voturi)

Acest proiect trateaza Cercetari in Domeniul Estimarii Calitatii si Eficientei Serviciilor in Turism.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 265 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Diaconescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Turism

Cuprins

Lista figurilor
Lista tabelelor
Lista abrevieri
Introducere 5
Partea 1 a
Capitolul 1 TURISMUL – DOMENIU PRIORITAR AL ECONOMIEI NATIONALE 8
1.1 Pozitia serviciilor turistice în sfera serviciilor din economia nationala a României 8
1.2 Clasificarea serviciilor turistice 12
1.3. Caracteristici ale serviciilor turistice 23
1.3.1. Intangibilitatea 23
1.3.2. Inseparabilitatea 24
1.3.3. Variabilitatea 25
1.3.4. Perisabilitatea 26
1.3.5. Lipsa proprietatii 27
1.4. Particularitatile serviciilor turistice 27
1.5. Serviciile turistice, din punctul de vedere al caracterului prestatiilor 32
1.6 Alinierea serviciilor turistice românesti la nivelul serviciilor turistice europene 38
1.6.1 Competitivitate regionala 40
1.6.2 Estimari privind dezvoltarea turismului românesc 45
CAPITOLUL 2 SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI CE CARACTERIZEAZA ACTIVITATEA DE
TURISM 47
2.1 Particularitatile sistemului indicatorilor turismului 48
2.2 Indicatori macroeconomici ai turismului 50
2.2.1 Capacitatea de cazare turistica 50
2.2.2 Circulatia turistica 51
2.3 Indicatori statistici microeconomici în turism 53
2.3.1 Indicatorii cererii turistice 54
2.3.2 Indicatorii ofertei turistice 59
2.3.3. Indicatorii relatiei cerere – oferta în turism 63
2.3.4 Indicatorii calitatii activitatii turistice 64
2.4 Eficienta economica si sociala a turismului 66
2.4.1 Indicatori de masurare cu privire la eficienta economica în turism 67
2.4.2 Eficienta sociala a turismului 71
2.5 Caracterizarea starii actuale a turismului românesc 73
2.5.1 Concluzii privind aspectele economice ale turismului românesc 74
Capitolul 3 CALITATEA SI DETERMINANTII CALITATII SERVICIILOR TURISTICE 74
3.1. Evolutia conceptului de calitate 74
3.2 Conceptul de calitate în turism în viziunea OMT 77
3.2.1 Definirea calitatii de catre Organizatia Mondiala a Turismului 77
3.2.2 Pozitia Organizatiei Mondiale a Turismului asupra normelor de calitate în turism 82
3.3. Dimensiunile calitÎtii serviciilor în turism 83
3.4. Cerinte noi pentru procesele de distributie a serviciilor turistice 92
3.5. Sisteme de furnizare a serviciilor turistice 97
Capitolul 4 GESTIONAREA STRATEGICA A CALITATII SERVICIILOR TURISTICE 103
4.1 Consideratii privind gestionarea reprezentarilor tangibile în managementul calitatii serviciilor
turistice 103
4.1.1 Tipuri de reprezentari tangibile în turism 104
4.1.1.1.Mediul fizic ambiental. 105
4.1.1.2 Comunicatiile. 106
4.1.1.3Preturile. 107
4.1.2 Rolul reprezentarilor tangibile în turism 108
4.2. Benchmarkingul strategic în industria calatoriilor si turismului 111
4.3. Mutatii structurale în conceptul calitatii serviciilor turistice 114
4.4. Megatrenduri turistice majore la începutul secolului XXI 121
4.5. Planurile strategice, instrumente utile de lucru pentru modelarea serviciilor turistice 123
Capitolul 5 SERVICIILE ÎN INDUSTRIA OSPITALITATII 129
5.1. Definirea conceptuala si tipologia industriei ospitalitatii 129
5.1.1. Componente si dimensiuni 129
5.1.2. Produsul turistic în industria ospitalitatii 134
5.2 Serviciile de cazare comerciala 138
5.2.1. Începuturile aparitiei industriei hoteliere 138
5.2.2. Functiile hotelurilor 147
5.2.3. Capacitatile de cazare în industria hoteliera, continut si clasificare 149
5.2.4. Piata serviciilor hoteliere 156
5.3. Serviciile de alimentatie comerciala 166
5.3.1. Locul alimentatiei comerciale în serviciile de piata prestate pentru populatie 166
5.3.2. Structurile de primire turistice cu functii de alimentatie comerciala 168
Capitolul 6 GESTIUNEA CALITATII PRODUSELOR CULINARE PRIN SISTEMELE HA.CCP si
S.A.F.E. 178
6.1 Sistemul HA.CCP 178
6.2. Sistemul S.A.F.E. 181
6.3. Ospitalitatea - obiectiv major în competitia serviciilor turistice prestate

Extras din document

Actualitatea temei de cercetare si gradul de studiere a acesteia. Turismul

reprezinta prin continutul si rolul sau un fenomen caracteristic civilizatiei actuale,

una din componentele majore ale vietii economice si sociale ce polarizeaza

interesul unui numar tot mai mare de tari.

Rolul turismului în economia nationala a diverselor tari este deosebit de

important, datorita complexitatii acestui fenomen, a anvergurii activitatilor

necesitate de aparitia, mentinerea si dezvoltarea lui. Turismul pune în valoare si

exploateaza economic acel tezaur unic format din bogatiile create de natura si

climat, sau lasate de istorie, folclor si civilizatie. Fara miscarea turistica, bogatiile

naturale, culturale si istorice ale unei tari nu vor putea sa faca niciodata obiectul

unei activitati economice capabile sa creeze venituri.

Turismul are un rol important si pe plan uman, materializat într-o serie de

efecte pozitive, în ceea ce priveste, pe de o parte, turistul, iar pe de alta parte

populatia din tarile gazda. În timp ce pentru un turist turismul înseamna crearea

conditiilor si a posibilitatilor de odihna, destindere, cultura sau contact cu alti

oameni, pentru autohton, turismul reprezinta un mijloc de ridicare a nivelului de

trai, de îmbunatatire a conditiilor de existenta. Multiplele sale implicatii pe plan

economic, social, cultural, politic, rolul sau activ, argumenteaza actualitatea

preocuparilor pentru cunoasterea în detaliu a acestui fenomen, a sensibilitatilor si

influentelor sale. Prin natura lui, turismul se prezinta ca o activitate economica

situata la interferenta altor ramuri, ceea ce determina o serie de dificultati la

definirea lui. Pornind de la premiza ca fiecare ramura economica reprezinta locul

unei productii de bunuri sau servicii care sunt consumate într-un mod specific,

turismul are ca obiect « o productie si un consum de bunuri sau servicii

eterogene care concura la satisfacerea nevoilor turistilor, a non rezidentilor ».1

1 Petcu N., Statistica în turism-teorie si aplicatii, Editura Albastra, Cluj Napoca 2000

6

În acest univers turistic puterea consumatorului nu înceteaza sa se afirme,

de aceea calitatea constituie una dintre primele exigente. Plecând de la aceasta

idee am elaborat teza de doctorat cu titlul „Cercetari în domeniul estimarii calitatii

si eficientei serviciilor în turism”.

România a reprezentat o destinatie turistica importanta pentru piata zonala,

promovând, cu precadere, produsele turistice de litoral, statiunile balneare,

programele culturale si manastirile din nordul Moldovei si Bucovina.2

Din pacate oferta turistica româneasca nu s-a schimbat de-a lungul timpului

devenind necompetitiva în raport cu exigentele cererii turistice si ale produselor

turistice similare de pe piata internationala.

Structurile turistice de primire si îndeosebi oferta de agrement sunt

învechite, necompetitive, serviciile turistice si programele turistice sunt realizate

stereotip si de calitate modica iar raportul calitate-pret este neconcludent. De

aceea, în ultimii 20 de ani s-a constatat o scadere continua a cererii turistice

externa pentru România.

Pentru a intra în competitia turistica internationala este necesara

modernizarea, relansarea si dezvoltarea turismului românesc si crearea unor

produse turistice moderne si competitive pe piata turistica.

Scopul elaborarii acestei lucrari a fost de a solutiona unele probleme cu

care se confrunta turismul românesc privitor la calitatea serviciilor si la eficienta

în turism.

Am urmarit sa prezint problematica si importanta calitatii in domeniul

turismului si sa încerc sa gasesc modalitati pentru estimarea si evaluarea ei

având în vedere ca satisfactia consumatorului sau a turistului este într-o masura

foarte mare dependenta de calitatea serviciilor oferite.

Ca baza teoretico-metodologica pentru elaborarea lucrarii au servit lucrarile

a numerosi specialisti în domeniul turismului si calitatii, români si straini. Acestia

au fost citati pe tot cuprinsul tezei, numele lor regasindu-se în mod sintetic la

Bibliografie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cercetari in Domeniul Estimarii Calitatii si Eficientei Serviciilor in Turism.pdf

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI