Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism

Proiect
8/10 (13 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 265 în total
Cuvinte : 72833
Mărime: 2.27MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Diaconescu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

Cuprins

Lista figurilor

Lista tabelelor

Lista abrevieri

Introducere 5

Partea 1 a

Capitolul 1 TURISMUL – DOMENIU PRIORITAR AL ECONOMIEI NATIONALE 8

1.1 Pozitia serviciilor turistice în sfera serviciilor din economia nationala a României 8

1.2 Clasificarea serviciilor turistice 12

1.3. Caracteristici ale serviciilor turistice 23

1.3.1. Intangibilitatea 23

1.3.2. Inseparabilitatea 24

1.3.3. Variabilitatea 25

1.3.4. Perisabilitatea 26

1.3.5. Lipsa proprietatii 27

1.4. Particularitatile serviciilor turistice 27

1.5. Serviciile turistice, din punctul de vedere al caracterului prestatiilor 32

1.6 Alinierea serviciilor turistice românesti la nivelul serviciilor turistice europene 38

1.6.1 Competitivitate regionala 40

1.6.2 Estimari privind dezvoltarea turismului românesc 45

CAPITOLUL 2 SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI CE CARACTERIZEAZA ACTIVITATEA DE

TURISM 47

2.1 Particularitatile sistemului indicatorilor turismului 48

2.2 Indicatori macroeconomici ai turismului 50

2.2.1 Capacitatea de cazare turistica 50

2.2.2 Circulatia turistica 51

2.3 Indicatori statistici microeconomici în turism 53

2.3.1 Indicatorii cererii turistice 54

2.3.2 Indicatorii ofertei turistice 59

2.3.3. Indicatorii relatiei cerere – oferta în turism 63

2.3.4 Indicatorii calitatii activitatii turistice 64

2.4 Eficienta economica si sociala a turismului 66

2.4.1 Indicatori de masurare cu privire la eficienta economica în turism 67

2.4.2 Eficienta sociala a turismului 71

2.5 Caracterizarea starii actuale a turismului românesc 73

2.5.1 Concluzii privind aspectele economice ale turismului românesc 74

Capitolul 3 CALITATEA SI DETERMINANTII CALITATII SERVICIILOR TURISTICE 74

3.1. Evolutia conceptului de calitate 74

3.2 Conceptul de calitate în turism în viziunea OMT 77

3.2.1 Definirea calitatii de catre Organizatia Mondiala a Turismului 77

3.2.2 Pozitia Organizatiei Mondiale a Turismului asupra normelor de calitate în turism 82

3.3. Dimensiunile calitÎtii serviciilor în turism 83

3.4. Cerinte noi pentru procesele de distributie a serviciilor turistice 92

3.5. Sisteme de furnizare a serviciilor turistice 97

Capitolul 4 GESTIONAREA STRATEGICA A CALITATII SERVICIILOR TURISTICE 103

4.1 Consideratii privind gestionarea reprezentarilor tangibile în managementul calitatii serviciilor

turistice 103

4.1.1 Tipuri de reprezentari tangibile în turism 104

4.1.1.1.Mediul fizic ambiental. 105

4.1.1.2 Comunicatiile. 106

4.1.1.3Preturile. 107

4.1.2 Rolul reprezentarilor tangibile în turism 108

4.2. Benchmarkingul strategic în industria calatoriilor si turismului 111

4.3. Mutatii structurale în conceptul calitatii serviciilor turistice 114

4.4. Megatrenduri turistice majore la începutul secolului XXI 121

4.5. Planurile strategice, instrumente utile de lucru pentru modelarea serviciilor turistice 123

Capitolul 5 SERVICIILE ÎN INDUSTRIA OSPITALITATII 129

5.1. Definirea conceptuala si tipologia industriei ospitalitatii 129

5.1.1. Componente si dimensiuni 129

5.1.2. Produsul turistic în industria ospitalitatii 134

5.2 Serviciile de cazare comerciala 138

5.2.1. Începuturile aparitiei industriei hoteliere 138

5.2.2. Functiile hotelurilor 147

5.2.3. Capacitatile de cazare în industria hoteliera, continut si clasificare 149

5.2.4. Piata serviciilor hoteliere 156

5.3. Serviciile de alimentatie comerciala 166

5.3.1. Locul alimentatiei comerciale în serviciile de piata prestate pentru populatie 166

5.3.2. Structurile de primire turistice cu functii de alimentatie comerciala 168

Capitolul 6 GESTIUNEA CALITATII PRODUSELOR CULINARE PRIN SISTEMELE HA.CCP si

S.A.F.E. 178

6.1 Sistemul HA.CCP 178

6.2. Sistemul S.A.F.E. 181

6.3. Ospitalitatea - obiectiv major în competitia serviciilor turistice prestate

Extras din document

Actualitatea temei de cercetare si gradul de studiere a acesteia. Turismul

reprezinta prin continutul si rolul sau un fenomen caracteristic civilizatiei actuale,

una din componentele majore ale vietii economice si sociale ce polarizeaza

interesul unui numar tot mai mare de tari.

Rolul turismului în economia nationala a diverselor tari este deosebit de

important, datorita complexitatii acestui fenomen, a anvergurii activitatilor

necesitate de aparitia, mentinerea si dezvoltarea lui. Turismul pune în valoare si

exploateaza economic acel tezaur unic format din bogatiile create de natura si

climat, sau lasate de istorie, folclor si civilizatie. Fara miscarea turistica, bogatiile

naturale, culturale si istorice ale unei tari nu vor putea sa faca niciodata obiectul

unei activitati economice capabile sa creeze venituri.

Turismul are un rol important si pe plan uman, materializat într-o serie de

efecte pozitive, în ceea ce priveste, pe de o parte, turistul, iar pe de alta parte

populatia din tarile gazda. În timp ce pentru un turist turismul înseamna crearea

conditiilor si a posibilitatilor de odihna, destindere, cultura sau contact cu alti

oameni, pentru autohton, turismul reprezinta un mijloc de ridicare a nivelului de

trai, de îmbunatatire a conditiilor de existenta. Multiplele sale implicatii pe plan

economic, social, cultural, politic, rolul sau activ, argumenteaza actualitatea

preocuparilor pentru cunoasterea în detaliu a acestui fenomen, a sensibilitatilor si

influentelor sale. Prin natura lui, turismul se prezinta ca o activitate economica

situata la interferenta altor ramuri, ceea ce determina o serie de dificultati la

definirea lui. Pornind de la premiza ca fiecare ramura economica reprezinta locul

unei productii de bunuri sau servicii care sunt consumate într-un mod specific,

turismul are ca obiect « o productie si un consum de bunuri sau servicii

eterogene care concura la satisfacerea nevoilor turistilor, a non rezidentilor ».1

1 Petcu N., Statistica în turism-teorie si aplicatii, Editura Albastra, Cluj Napoca 2000

6

În acest univers turistic puterea consumatorului nu înceteaza sa se afirme,

de aceea calitatea constituie una dintre primele exigente. Plecând de la aceasta

idee am elaborat teza de doctorat cu titlul „Cercetari în domeniul estimarii calitatii

si eficientei serviciilor în turism”.

România a reprezentat o destinatie turistica importanta pentru piata zonala,

promovând, cu precadere, produsele turistice de litoral, statiunile balneare,

programele culturale si manastirile din nordul Moldovei si Bucovina.2

Din pacate oferta turistica româneasca nu s-a schimbat de-a lungul timpului

devenind necompetitiva în raport cu exigentele cererii turistice si ale produselor

turistice similare de pe piata internationala.

Structurile turistice de primire si îndeosebi oferta de agrement sunt

învechite, necompetitive, serviciile turistice si programele turistice sunt realizate

stereotip si de calitate modica iar raportul calitate-pret este neconcludent. De

aceea, în ultimii 20 de ani s-a constatat o scadere continua a cererii turistice

externa pentru România.

Pentru a intra în competitia turistica internationala este necesara

modernizarea, relansarea si dezvoltarea turismului românesc si crearea unor

produse turistice moderne si competitive pe piata turistica.

Scopul elaborarii acestei lucrari a fost de a solutiona unele probleme cu

care se confrunta turismul românesc privitor la calitatea serviciilor si la eficienta

în turism.

Am urmarit sa prezint problematica si importanta calitatii in domeniul

turismului si sa încerc sa gasesc modalitati pentru estimarea si evaluarea ei

având în vedere ca satisfactia consumatorului sau a turistului este într-o masura

foarte mare dependenta de calitatea serviciilor oferite.

Ca baza teoretico-metodologica pentru elaborarea lucrarii au servit lucrarile

a numerosi specialisti în domeniul turismului si calitatii, români si straini. Acestia

au fost citati pe tot cuprinsul tezei, numele lor regasindu-se în mod sintetic la

Bibliografie.

Preview document

Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 1
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 2
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 3
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 4
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 5
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 6
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 7
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 8
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 9
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 10
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 11
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 12
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 13
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 14
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 15
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 16
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 17
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 18
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 19
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 20
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 21
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 22
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 23
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 24
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 25
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 26
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 27
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 28
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 29
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 30
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 31
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 32
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 33
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 34
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 35
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 36
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 37
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 38
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 39
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 40
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 41
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 42
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 43
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 44
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 45
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 46
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 47
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 48
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 49
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 50
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 51
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 52
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 53
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 54
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 55
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 56
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 57
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 58
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 59
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 60
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 61
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 62
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 63
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 64
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 65
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 66
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 67
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 68
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 69
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 70
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 71
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 72
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 73
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 74
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 75
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 76
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 77
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 78
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 79
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 80
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 81
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 82
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 83
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 84
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 85
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 86
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 87
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 88
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 89
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 90
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 91
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 92
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 93
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 94
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 95
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 96
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 97
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 98
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 99
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 100
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 101
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 102
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 103
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 104
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 105
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 106
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 107
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 108
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 109
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 110
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 111
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 112
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 113
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 114
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 115
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 116
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 117
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 118
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 119
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 120
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 121
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 122
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 123
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 124
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 125
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 126
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 127
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 128
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 129
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 130
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 131
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 132
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 133
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 134
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 135
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 136
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 137
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 138
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 139
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 140
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 141
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 142
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 143
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 144
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 145
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 146
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 147
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 148
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 149
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 150
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 151
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 152
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 153
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 154
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 155
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 156
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 157
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 158
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 159
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 160
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 161
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 162
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 163
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 164
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 165
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 166
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 167
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 168
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 169
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 170
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 171
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 172
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 173
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 174
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 175
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 176
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 177
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 178
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 179
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 180
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 181
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 182
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 183
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 184
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 185
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 186
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 187
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 188
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 189
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 190
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 191
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 192
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 193
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 194
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 195
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 196
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 197
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 198
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 199
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 200
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 201
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 202
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 203
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 204
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 205
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 206
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 207
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 208
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 209
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 210
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 211
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 212
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 213
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 214
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 215
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 216
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 217
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 218
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 219
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 220
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 221
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 222
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 223
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 224
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 225
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 226
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 227
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 228
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 229
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 230
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 231
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 232
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 233
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 234
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 235
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 236
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 237
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 238
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 239
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 240
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 241
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 242
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 243
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 244
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 245
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 246
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 247
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 248
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 249
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 250
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 251
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 252
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 253
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 254
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 255
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 256
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 257
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 258
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 259
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 260
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 261
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 262
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 263
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 264
Cercetări în Domeniul Estimării Calității și Eficienței Serviciilor în Turism - Pagina 265

Conținut arhivă zip

  • Cercetari in Domeniul Estimarii Calitatii si Eficientei Serviciilor in Turism.pdf

Alții au mai descărcat și

Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România

CAPITOLUL 1. LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA Turismul mobilizează nenumărate rezerve şi...

Organizarea si Valorificarea Spatiului Turistic in Judetul Brasov

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE Localizare geografica Judetul Brasov, al carui resedinta administrativa poarta acelasi nume, se gaseste in zona...

Poiana Brasov

POTENTIAL TURISTIC CAP.I Poiana Brasov este o staţiune pentru sporturile de iarnă din România, fiind o atracţie turistică de renume...

Calitatea Serviciilor în Industria Hotelieră

INTRODUCERE Industria hotelieră modernă se conturează odată cu apariţia marilor hoteluri europene din a doua jumătate a secolului al –XIX- lea...

Practica Agentie de Turism

Motivaţie, explicaţii Am ales această agenţie de turism, Activ Travel, pentru a efectua stagiul de practică pentru a capăta un minim de experienţă...

Particularități ale managementului calității în managementul hotelier

Introducere Turismul reprezintă un fenomen economico – social specific civilizatiei moderne, puterenic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat...

Industria Hoteliera pe Piata Turistica Internationala

Industria hoteliera pe piata turistica internationala 1. Lanturile hoteliere Hotelurile reprezintă forma tradiţională de cazare turistică,...

Clasificarea Serviciilor Turistice

ARGUMENT Oferta de turism grupează ansamblu elementelor care ajută la obtinerea produsului turistic,respectiv: potentialul natural si antropic,...

Te-ar putea interesa și

Alinierea Serviciilor Turistice Românești la Cerințele Europene

Capitolul 1. PARTICULARITĂŢI ALE SERVICIILOR TURISTICE Turismul este cea mai complexă industrie din lume, în derularea sa fiind implicată întreaga...

Benchmarking

De la ştiinţă la realitate Benchmarking-ul reprezintă un demers care constă în confruntarea propriilor practici ale organizaţiei cu cele ale altor...

Ai nevoie de altceva?