Cultura Gastronomica in Turism

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Cultura Gastronomica in Turism.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 62 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Mateevich

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Turism, Industria Alimentara

Cuprins

Introducere
Capitolul I: Generalităţi privind 1 - 4
Capitolul II: Activitatea de deservire 5 - 39
Punctul 1. Tipologia unităţilor 5 - 19
Punctul 2. Reguli şi tehnici 19 - 39
Capitolul III: Tendinţe în dezvoltarea 40 - 44
Concluzii
Bibliografie

Extras din document

Introducere

În lucrarea următoare va fi dezvăluită tema „Activitatea de deservire a clienţilor în unităţile de alimentaţie publică" ce cuprinde noţiuni şi clasificarea unităţilor de alimentaţie publică, desîaşurînd in cadrul lor tipul de deservire corespunzător. In continuare voi desfăşura gindul prin a prezenta conţinutul serviciilor turistice de alimentaţie publica şi importanţa lor. Voi încerca să fac o delimitare concretă a unităţilor de alimentaţie destinate servirii turiştilor. De asemenea voi prezenta anumite tehnici de manipulare corectă şi transportare a inventarului pentru servire, şi regulile privind debarasarea lor, astfel că incorporîndu-se în întregul proces de deservire să creeze un ciclu complex de la pregătire pînă la prezentarea preparatelor clienţilor contribuind la crearea unei atmosfere cît mai comfortabile şi relaxante.

Scopul acestei lucrări este de a accentua metodele şi tehnicile de deservire a clienţilor în dependenţă de tipul unităţii de alimentaţie, şi de a evidenţia citeva tendinţe în dezvoltarea şi perfecţionarea serviciilor turistice de deservire a clienţilor în alimentaţia publică.

Lucrarea conţine trei capitole principale ce evidenţiază conţinutul lor, si anume:

Capitolul 1 - Generalităţi privind activitatea de deservire a clienţilor în unităţile de alimentaţie publică (AP) - aici am inclus noţiuni referitoare la alimentaţia publică, la unitatea de alimentaţie publică, conţinutul şi importanţa serviciilor turistice de alimentaţie publică, si alte detalii adiacente acestei întrebări.

Capitolul 2 - Activitatea de deservire a clienţilor în unităţile de alimentaţie publică - capitolul dat cuprinde mai multe subcapitole ce sunt denumite astfel:

1. Tipologia unităţilor de alimentaţie destinate servirii turiştilor am menţionat şi explicat clasificarea unităţilor de alimentaţie publică conform Nomenclatorului şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei Nr. 643 din 27.05.2003.

2. Reguli şi tehnici de lucru pri ind efectuarea serviciilor. Acest compartiment conţine la rîndul său mai multe suhpuncie.

- Manipularea şi transportul inentarului pentru servire.

- Reguli privind debarasarea lor.

- Metode şi tehnici generale de lucru pentru efectuarea serviciului.

Aici sunt descrise tehnicile specifice de manipulare şi transportare a inventarului pentru servire, reguli privind debarasarea lor şi de asemenea metodele si tehnicile generale de lucru pentru efectuarea serviciului însuşi de deservire, de crare a nivelului de comfort cit mai înalt, astfel ca odată tlind în local clienţii să-şi dorească revenirea.

De asemenea aici a fost inclusă şi clasificarea structurilor de primire cu funcţiune de alimentaţie conform tipologiei Nomenclatorului şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr.643 din 27.05.2003. (cu cîteva date generale ce pot fi găsite în Anexe).

Capitolul 3 - Tendinţe în dezvoltarea şi perfecţionarea serviciilor turistice de alimentaţie publică. Rolul deservirii in unităţile de restauraţie - capitolul dat conţine cîteva tendinţe de dezvoltare în viilor, ele perfecţionare a serviciilor turistice cu privire la servirea mesei, pentru o îmbunătăţire a calităţii şi tehnicilor de lucru. De asemenea este evidenţiat şi rolul deservirii în unităţile de restauraţie în viata de zi cu zi a consumatorilor.

Şi ca încheiere a acestei lucrări voi formula nişte concluzii în care îmi voi expune opinia cu privire la oferirea acestui serviciu de alimentaţie în unităţile de alimentaţie publică, şi la tendinţele cu privire la îmbunătăţirea lor.

De tot lucrarea conţine 45 de foi.

Capitolul 1 :

Generalităţi privind activitatea de deservire a clienţilor în unităţile de AP Rolul şi importanţa sectorului de alimentaţie publică

Alimentaţia publică, alături de transport şi cazare, constituie o altă componentă importantă a activităţii din domeniul turismului. încadrîndu-se structural în categoria serviciilor de bază.

Alimentaţia publică (alimentaţia) cuprinde întreaga producţie şi distribuţie de mîncare şi băuturi, respectiv- după caz. pregătirea preparatelor culinare şi a produselor de cofetărie - patiserie, consumul produselor pe loc sau în afara unităţilor, crearea unei ambianţe pentru relaxarea clienţilor.

Ca activitate economică, alimentaţia publică este deosebit de complexă şi nu se rezumă doar la satisfacerea în exclusivitate a nevoii eonsumatorului-turist. Totuşi dinamica ei este din ce în ce mai influenţată de evoluţia circulaţiei turistice, ceea ce justifică asocierea ei activităţilor de turism. Datele statistice, mai ales cele dintr-o ţară cu turism înfloritor, justifică acest mod de a privi realitatea. Astfel, de mai mulţi an. în SUA circa 25% din vînzările anuale ale restaurantelor, în valori cuprinse între 255-275 de miliarde dolari, pot fi considerate ca fiind legate de turism; anual, vizitate:/ internaţionali sosiţi în SUA cheltuiesc circa 8 miliarde dolari pe mîncare şi băutură, iar stabilimentele care organizează serviciile acestui domeniu asigură aproximativ 275 mii locuri de muncă şi venituri salariale de circa 2,5 miliarde dolari. In acelaşi timp, raporturile de intercondiţionare sunt evidenţiate şi de efortul permanent al alimentaţiei publice de a se alinia mutaţiilor intervenite în volum, structura şi exigenţele cererii, rezultat al turismului intern şi internaţional, al diversificării şi multiplicării formelor de turism. Alimentaţia publică se conturează, deci. ca o componentă de bază a prestaţiei turistice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cultura Gastronomica in Turism.doc

Alte informatii

rolul industriei alimentatiei publice in tursm