Delta Dunarii Diversitatea Potentialului Turistic

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Delta Dunarii Diversitatea Potentialului Turistic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 48 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Rezumat 1
Abstract 2
Cuvinte cheie 2
Introducere 3
Capitolul I Delta Dunării din perspectiva ecoturismului 6
Subcapitolul 1.1 Conceptul de ecoturism 6
Subcapitolul 1.2 Ecoturismul în România 8
Capitolul II Potențialul turistic al Deltei Dunării 11
Subcapitolul 2.1 Potențialul turistic natural al Deltei Dunării 11
Subcapitolul 2.2 Potențialul turistic antropic al Deltei Dunării 17
Capitolul III Situația activității turistice 25
Subcapitolul 3.1 Evoluția turismului în Delta Dunării 25
Subcapitolul 3.2 Valorificarea actuală a potențialului turistic 29
Capitolul IV Promovarea turismului și a dezvoltării durabile 34
Subcapitolul 4.1 Promovarea turismului 34
Subcapitolul 4.2 Dezvoltarea durabilă 40
Concluzii 45
Bibliografie 47

Extras din document

Rezumat

Am ales această temă pentru lucrarea mea de disertație deoarece reușete să împletească aspectul teoretic cu cel practic, și anume îmi dă posibilitatea să pun în scris conceptele și ideile acumulate pe parcursul celor trei ani de licență și să îmi exprim punctul de vedere referitor la Delta Dunării și diversitatea potențialului turistic.

Mi-am propus să identific modul în care diversitatea potențialului turistic fie el natural sau antropic este exploatat de industria turismului și dacă ecoturismul și dezvoltarea durabilă reprezintă alternative viabile pentru dezvoltarea zonei. În acest scop am utilizat metodele și principiile recomandate pentru elaborarea unei lucrări științifice: metoda geografică, metoda observaţiei, metoda cartografică, metoda analizei şi sintezei, etc.

Rezultatele obținute confirmă în mare parte ipoteza că Delta Dunării ocupă din punct de vedere al potențialului și al activității turistice primele locuri din țară ca importanță. Această notorietate însă nu a reușit până acum să maximizeze potențialul turistic, noi demersuri de dezvoltare fiind necesare, ca diversificarea turismului prin practicarea ecoturismului și a turismului durabil.

Lucrarea de față a confirmat rolul important pe care îl are Delta Dunării în sectorul turistic regional și național.

Introducere

Geografia turismului, prin domeniul său de studiu, respectiv mediul geografic, prin prisma atractivităţii sale şi a fenomenelor social-economice, condiţionate de valorificarea acestuia, se suprapune tuturor celor trei ramuri ale geografiei - fizică (prin fondul natural), umană (prin factorul uman) şi economică (prin procesele de producţie generate). Din acest punct de vedere, se poate spune că geografia turismului este printre puţinele ştiinţe geografice integratoare, concurată fiind doar de geografia mediului înconjurător sau de cartografia geografică.

Lucrarea de licență „Delta Dunării – diversitatea potențialului turistic” este structurată pe patru capitole în aşa fel concepute încât să ofere un caracter cuprinzător temei abordate. Prin aceste capitole am abordat cele trei principale aspecte ale disertației, după cum apar şi în titlu: Delta Dunării, diversitate, potențeial turistic.

Turismul reprezintă astăzi unul dintre fenomenele care domină lumea contemporană, unul dintre segmentele cele mai profitabile din economia mondială, remarcabil prin dinamică, motivaţii multiple şi o mare diversitate a formelor de manifestare. În ultimii ani, dezvoltarea durabilă a devenit o temă extrem de importantă atât pentru mediul academic, cât şi pentru cel economic şi cel politic. Conceptul de dezvoltarea durabilă și-a făcut de câțiva ani simțită prezența în sectorul turistic atât din punct de vedere teoretic cât și practic, prin diferitele proiecte implementate pe mapomond.

Metodologia de lucru utilizată urmăreşte să creeze o lucrare unitară, prin diferitele metode şi principii abordate. Principiile şi metodele folosite stau la baza ideii de proiect metodologic, sau cu alte cuvinte prezintă gândirea care stă în spatele lucrării de disertație propriu-zise.

Cercetarea presupune doar un pas din munca realizării unei lucrări, teoria fiind cea care dă formă şi sens materialului acumulat, pentru ca produsul final să fie o prezentare coerentă şi solidă a unei idei geografice.

În stabilirea unei strategii de lucru, metoda geografică este în lucrarea de faţă metoda cadru; ea conţine parametrii care condiţionează alegerea unor metode adecvate redactării unui proiect cu valenţe geografice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Delta Dunarii Diversitatea Potentialului Turistic.doc

Bibliografie

Cărți:
1. Ioncică, Maria. (2005). Economia turismului şi serviciilor - un domeniu prioritar într-o nouă economie. Bucureşti, Uranus
2. Cosmescu, I. (1998). Turismul - fenomen complex contemporan. Bucureşti: Editura Economică
3. Tinard, Y. (1992). Le tourisme - economie et management. Paris: McGraw-Hill
4. Pîrjol, Florentina. (2004). Marketing în turism. Timisoara: Solness
5. Muntele, I; Iațu, C. (2003). Geografia turismului. Concepte, metode și forme de manifestare spațio-temporală. Iași: Sedcom Libris
6. Gâștescu, P. (1983). Delta Dunării. Bucureşti: Institutul de Geografie
7. Romanescu Ghe. (1997). Delta Dunării – ghid turistic. Iași: Corson
8. Șerban Elena (2008). Delta Dunării - studiu turistic şi metodologic. Costești: Ars Libri
9. Gâștescu P. (2008). Delta Dunării - rezervaţie a biosferei. București: CD Press
Site-uri web:
http://www.ddbra.ro/ - Rezervația Biosferei Delta Dunării, accesat aprilie 2014
http://www.insse.ro/cms/ - INSSE, accesat aprilie 2014
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/pages/paginahome.aspx - Consiliul Județean Tulcea, accesat mai 2014
http://www.info-delta.ro/delta-dunarii-17/ - Info Delta, accesat martie 2014
http://www.indeltadunarii.ro/delta-dunarii.php - În Delta Dunării, accesat mai 2014
http://ro.wikipedia.org/wiki/Delta_Dun%C4%83rii – Delta Dunării, accesat iunie 2014

Alte informatii

Proiectul de fata este o analiza a situatiei turistice din arealul Deltei Dunari si a zonei dobrogene si care prezinta principalele puncte de atractie ale zonei litorale.