Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani

Proiect
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 30683
Mărime: 305.31KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anca Cristea
PREZENTAT IN CADRUL FACULTATII DE MANAGEMENT TURISTIC DIN CADRUL UNIV "DIMITRIE CANTEMIR".

Cuprins

C U P R I N S

Introducere 3

Capitolul I

Concepte cheie: turismul şi industria ospitalităţii 4

1.1 Turismul 4

1.2 Factorii determinanţi ai evoluţiei turismului 5

1.3 Funcţiile turismului 7

1.4 Piaţa turismului 10

1.5 Forme de turism 12

1.6 Industria ospitalităţii 16

Capitolul II

Structuri de primire turistică: hotelul 18

2.1 Activitatea hotelieră 18

2.2 Evoluţia structurilor de cazare de-a lungul timpului 20

2.3 Tipuri de structuri de primire turistice 23

2.4 Funcţiile hotelurilor 31

Capitolul III

Servicii oferite de unităţile de cazare 34

3.1 Elementele structurii organizatorice a unui hotel 36

3.2 Structura organizatorică a unui hotel 40

3.3 Ciclul clientului în hotel 42

3.4 Unităţi de alimentaţie 45

Capitolul IV

Unităţi de cazare din Municipiul Botoşani 49

4.1 Judeţul Botoşani 49

4.2 Municipiul Botoşani 51

4.3 Atracţii turistice 52

4.4 Istoricul unităţilor de cazare din Botoşani 55

4.5 Unităţi de cazare existente în Municipiul Botoşani 59

Capitolul V

Diversificarea serviciilor hoteliere în Municipiul Botoşani 63

Concluzii 78

Bibliografie 79

Anexe 82

Extras din document

1.1 Turismul

Turismul reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă importanţă a vieţii economice şi sociale pentru un număr tot mai mare de ţări ale lumii, şi implicit şi pentru România.

Mutaţiile social-economice din prezent au creat şi dezvoltat turismul ca ramură distinctă a economiei naţionale. Prima definiţie a turismului, acceptată pe plan mondial, este a lui W. Hunziker, din 1940: „Turismul este ansamblul de relaţii şi fenomene care rezultă din deplasarea şi sejurul persoanelor în afara domiciliului lor, atâta timp cât sejurul şi deplasarea nu sunt motivate printr-o stabilire permanentă şi o activitate lucrativă oarecare”. Aşadar, prin turism se înţelege, în primul rând, ansamblul de activităţi prin care omul îşi petrece timpul liber, călătorind în altă localitate sau ţară pentru a vizita oameni şi locuri, monumente şi muzee, pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele generale, pentru a se distra şi a face sport, pentru odihnă sau tratament etc., iar în al doilea rând industria creată pentru satisfacerea tuturor serviciilor solicitate de turişti la locul de destinaţie, la un înalt nivel calitativ, şi în condiţiile protecţiei şi conservării resurselor turistice, în special, şi a mediului înconjurător, în general.

Turismul poate fi definit ca o industrie bazată pe servicii, care înglobează o serie de componente tangibile şi intangibile.

Din categoria elementelor tangibile fac parte:

- serviciile de transport;

- serviciile de ospitalitate – cazare şi alimentaţie;

- serviciile conexe (complementare) – bancare, asigurare şi securitate.

Elementele intangibile sunt:

- odihnă şi relaxare;

- cultură;

- aventură;

- experienţe noi.

Potrivit definiţiei, putem identifica în cadrul industriei turistice 5 mari grupe de servicii, fiecare dintre ele având câteva componente de produse şi servicii, aşa cum se observă în Figura nr. 1.

Figura nr. 1. Structura industriei turistice

World Tourism Organization (WTO) defineşte turismul şi industria turistică astfel: „În domeniul turismului trebuie incluse toate activităţile pe care o persoană le poate realiza într-o călătorie, în diverse scopuri: vacanţă, business etc., într-o zonă diferită de locaţia uzuală, pentru o perioadă nu mai îndelungată de 1 an consecutiv” . În concluzie, pentru ca o călătorie să aparţină domeniului turistic trebuie să fie caracterizată prin aceste 3 aspecte în mod simultan.

1.2 Factorii determinanţi ai evoluţiei turismului

După conţinutul sau natura acestora sunt factorii: economici - veniturile populaţiei şi modificările acestora, oferta turistică, preţurile şi tarifele produselor turistice; tehnici - performanţele mijloacelor de transport, dotările tehnice ale unităţilor hoteliere, de alimentaţie sau agenţiilor (de ex., conectarea la un sistem de rezervare computerizată, la Internet etc); sociali - urbanizarea, timpul liber, moda; demografici - evoluţia cantitativă/numerică a populaţiei, modificarea duratei medii a vieţii, structura pe vârste, pe categorii socio-profesionale; psihologici, educativi şi de civilizaţie - nivelul de instruire, setea de cultură, dorinţa de cunoaştere, temperamentul, caracterul individual; naturali - aşezarea geografică, poziţia faţă de principalele căi de comunicaţie, relieful, clima etc; organizatorici şi politici -formalităţi la frontiere, regimul vizelor, facilităţi sau priorităţi în turismul organizat, diversitatea tipologică a aranjamentelor, conflicte sociale, etnice, religioase.

Preview document

Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 1
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 2
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 3
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 4
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 5
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 6
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 7
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 8
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 9
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 10
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 11
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 12
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 13
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 14
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 15
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 16
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 17
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 18
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 19
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 20
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 21
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 22
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 23
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 24
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 25
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 26
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 27
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 28
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 29
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 30
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 31
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 32
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 33
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 34
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 35
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 36
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 37
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 38
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 39
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 40
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 41
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 42
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 43
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 44
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 45
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 46
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 47
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 48
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 49
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 50
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 51
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 52
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 53
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 54
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 55
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 56
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 57
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 58
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 59
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 60
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 61
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 62
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 63
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 64
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 65
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 66
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 67
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 68
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 69
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 70
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 71
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 72
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 73
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 74
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 75
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 76
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 77
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 78
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 79
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 80
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 81
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 82
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 83
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 84
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 85
Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Diversificarea Serviciilor Hoteliere - Studiu de Caz - Hotelurile Municipiului Botosani
  • Bibliografie.doc
  • Cap 1 - Conceptele cheie.doc
  • Cap 2 - Unitati cazare.doc
  • Cap 3 - Servicii oferite de hotel.doc
  • Cap 4 - Unitati cazare Botosani.doc
  • Cap 5 - Diversificarea serv hoteliere.doc
  • Cuprins.doc
  • Foaie Anexe.doc
  • Incheiere.doc
  • Introducere.doc
  • Titlu.doc
  • Trasee turistice.doc

Alții au mai descărcat și

Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani

Cap.I Introducere 1.1. Aşezare geografică şi limite Judetul Botosani este cuprins între Siret şi Prut cu o suprafaţă de 4.986 km2 (2,1% din...

Valorificarea Potentialului Turistic din Orasul Botoșani

1. Introducere Turismul este o ramură a economiei naţionale, cu funcţii complexe, ce reuneşte un ansamblu de bunuri si servicii oferite spre...

Teorii Generale cu Privire la Managementul Hotelier

Teorii generale cu privire la managementul hotelier Capacitatile de cazare în industria hoteliera, continut si clasificare Într-o zona, statiune,...

Judetul Neamt

Cadrul natural Invecinat cu judetele Suceava la nord, Harghita la vest, Bacau la sud si cu judetele Iasi si Vaslui la est, Judetul Neamt este...

Turismul de agrement în Județul Bacău

1. Poziţia geografică a judeţului Bacău şi influenţa acesteia în plan turistic Harta nr. 1. Localizarea judeţului Bacău pe teritoriul României...

Practică Hotel Rapsodia

• Criteriile pe baza cărora a fost aleasă firma Am ales să fac practică la S.C RAPSODIA S.A Botoşani deoarece este cel mai mare hotel din oraş şi...

Gestiune hotelieră - Hotel Excelsior

Cap.1 Hotelul 1.1 Prezentare generala Situat aproape de inima orasului, dar intr-o zona linistita, ferita de traficul intens, Hotel Excelsior (4...

Prezentarea potențialului turistic al orașului Botoșani

1. Prezentarea generală a zonei Municipiul Botoşani Reşedinţă a judeţului, municipiul Botoşani este aşezat în Câmpia Moldovei, având o populaţie...

Ai nevoie de altceva?