Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 22415
Mărime: 2.38MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nedea Petronela Sonia

Cuprins

Introducere 3

CAPITOLUL I – Ecoturismul. Teoretizare a elementeloor fundamentale 4

1.1 Ecoturismul. Concept şi definire 4

1.2 Principii de acţiune ecoturistică 6

1.3 Criterii de clasificare a parcurilor şi rezervaţiilor naturale 7

1.4 Situaţia ariilor naturale protejate şi a monumentelor naturii în Romania 9

CPAITOLUL II – Amenajarea turisică a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 11

2.1 Rezervaţia Biosferei Delta Dunării – spaţiu turistic unicat în Romania 11

2.1.1 Localizarea zonei 11

2.1.2 Peisajul natural cu valoarea turistica 14

2.1.3 Peisajul turistic antropic al Deltei Dunării 18

2.2 Organizarea şi dezvoltarea turismului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunarii 20

2.2.1 Forme de turism practice în cadrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunarii20

2.2.2 Amenajarea rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pentru turism 25

2.3 Principalele arii turistice protejate şi acceptate în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 28

2.3.1 Cadrul legislativ, structura şi organizarea Rezervaţiei Biosferei Delta

Dunării 28

2.3.2 Caracterizarea zonelor cu regim de protecţie integrală, de tampon şi economice în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 37

CAPITOLUL III – Rezervaţia Biosferei Delta Dunării în contextul strategiei de turism durabil 50

3.1 Impactul activităţii turistice asupra ariilor protejate (consecinţele utilizării turistice a ariilor protejate) 50

3.1.1 Infrastructura şi dotările turistice 50

3.1.2 Analiza circulaţiei turistice 55

3.2 Ecoturismul ca forma a turismului durabil şi segment de piaţă 56

3.2.1 Ecoturismul durabil 56

3.2.2 Ecoturismul ca segment de piaţă 57

3.3 Impactul activităţii economice asupra ariilor protejate 58

3.3.1 Industria 58

3.3.2 Agricultura 59

3.3.3 Transporturile 59

CAPITOLUL IV – Promovarea unor strategii de dezvoltare durabilă 60

4.1 Promovarea unor strategii de dezvoltate durabilă 60

CONCLUZII 61

ANEXE 64

BIBLIOGRAFIE 67

Extras din document

Introducere

Tema aleasă spre analiză se numeşte „REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII” şi cuprinde mai multe capitole şi subcapitole în care se regăsesc informaţii utile şi curiozităţi.

Motivele pentru care am ales acestă tema sunt multiple:curiozitatea locului,mulţimea de vieţuitoare ce populează locul,misterele create de natură aici precum şi marea varietate de frumuseţi pe care le oferă locul.

Delta Dunării reprezintă pentru România un lucru deosebit care o diferenţiază de celelate ţări ale lumii,având un plus în faţa multor altor regiuni.Acest loc este protejat si se află sub supravegherea organelor abilitate in protecţia mediului.( Delta Dunarii este singurul „bun natural” (aceasta e denumirea oficiala) al Romaniei inscris pe lista UNESCO a Patrimoniului Umanităţii.

Informaţiile care se regăsesc în acestă lucrare sunt strict legate de această zonă şi sunt dezvoltate pe înţelesul tuturor.Unele subcapitole sunt constituite şi din noţiuni teoretice care sunt prezentate succint acestea ajutând la parcurgerea şi inţelegerea lucrării, folosirea unor termeni şi a unor denumiri fiind absolut necesară, lucrearea fiind în cele din urmă o lucrare de specialitate.

Unul dintre cele mai importante motive pentru care am ales spre studiu această regiune îl pot constitui speciile de animale si speciile de plante aflate pe cale de dispariţie în această zonă. De asemenea această zonă surprinde prin simplitate, prin linişte si prin frumuseţea zonelor unde omul nu a intervenit atat de mult.

Lucrarea constituie o sinteză e celor mai importante elemente care alcătuiesc acest ecosistem, informaţii despre starea în care se regăseşte acest loc şi de asemnea o mulţime de imagini si peisaje sugestive care sunt în concordanţă cu textul.

Capitolul I – Ecoturismul

Teoretizare a elementelor fundamentale

1.1 Ecoturismul. Concept şi definire

În prezent nu există o definiţie unanim abordată dar există definiţii agreate şi predominant acceptate, adoptate şi utilizate. În definirea ecoturismului s-au implicat un număr mare şi variat de specialişti precum şi o mare varietate de organisme profesionale, economice, atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Ecoturismul este văzut ca o formă de turism alternativ şi trebuie să includă spre definire următoarele elemente:

a. produsul are la bază natura şi elementele sale;

b. managementul ecologic în slujba unui impact minim;

c. contribuţie la conservare;

d. contribuţie la bunăstarea comunităţilor locale;

e. educaţie ecologică.

Astfel,ecoturismul poate fi definit astfel:

„ forma de turism cu cel mai scăzut impact asupra naturii, ce contribuie la protejarea speciilor şi habitatelor lor fie direct prin conservare fie indirect prin generarea de resurse financiare pentru comunităţile locale suficiente pentru a le determina pe acestea să le aprecieze valoarea şi în consecinţă să le protejeze ca surse de venit.“ (Goodwin, 1996).

„ forma de turism durabil la baza căruia stau resursele naturale, care se concentrează în special asupra aprecierii şi cunoaşterii naturii şi care se bucură de un management etic de impact redus, opus consumului, orientat în a susţine comunitatea locală (la nivel de control, beneficii şi dimensiune). Are loc de obicei în spaţii naturale şi contribuie în mod obligatoriu la conservarea şi protecţia acestora.“ (Fennell, 2003)

Potrivit The International Ecotourism Society - una din cele mai prestigioase organizaţii care se ocupă de ecoturism - acesta poate fi definit astfel: acea călătorie responsabilă spre o zonă naturală care contribuie atât la conservarea patrimoniului natural cât şi la bunăstarea populaţiei locale.

O altă definiţie spune că ecoturismul este: vizitarea unei zone relativ neafectate de activităţile umane, cu un impact redus asupra mediului, care are o importantă componentă educaţională şi care oferă un beneficiu economic direct economiei şi populaţiei locale.

Alte terminologii folosite odată cu apariţia şi dezvoltarea ecoturismului:

• Activităţi ecoturistice – activităţile incluse într-un sejur ecoturistic cu scopul de a antrena turiştii şi care sunt coordonate de un ghid (interpret).

• Camparea – călătoria într-un spaţiu aflat undeva între civilizaţie şi sălbăticie, de cele mai multe ori cu familia sau prietenii şi folosind uneori ca mijloc de locomoţie automobilul (car-camping).

• Greenwashing – folosirea abuzivă a particulei eco sau verde, fără a respecta cerinţele conservării mediului şi responsabilităţii socio-culturale.

Preview document

Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 1
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 2
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 3
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 4
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 5
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 6
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 7
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 8
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 9
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 10
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 11
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 12
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 13
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 14
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 15
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 16
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 17
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 18
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 19
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 20
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 21
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 22
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 23
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 24
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 25
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 26
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 27
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 28
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 29
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 30
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 31
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 32
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 33
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 34
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 35
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 36
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 37
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 38
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 39
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 40
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 41
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 42
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 43
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 44
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 45
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 46
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 47
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 48
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 49
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 50
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 51
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 52
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 53
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 54
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 55
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 56
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 57
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 58
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 59
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 60
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 61
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 62
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 63
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 64
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 65
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 66
Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Ecoturismul in Romania - Studiu de Caz Delta Dunarii.doc

Alții au mai descărcat și

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Turismul Rural în Delta Dunării

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, pentru lucrarea de licenţă, este în principal fascinaţia pe care am acumulat-o datorită unor...

Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea

INTRODUCERE Turismul, caracterizat pe scurt, apare ca un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa...

Ecoturismul și dezvoltarea durabilă

Cuvînt înainte Patrimoniul turistic actual al Romîniei se poate dezvolta şi moderniza şi prin activitaţile de valorificare şi promovare a zonelor...

Ecoturismul și Turismul Rural din Județul Neamț

Capitolul 1 : Ce este ecoturismul şi cum este perceput în România 1.1.Introducerea conceptului de ecoturism 1.1.1.Intro Odată cu intrarea în...

Turismul Rural - Studiu de Caz Dobrogea

Introducere Putem afirma, fără a greşi, că apariţia călătoriilor turistice s-a produs în antichitate, iar activităţile turistice în spaţiul rural...

Activități de agrement practicate în pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Frații Jderi

INTRODUCERE Turismul reprezintă, prin conținutul și rolul său, un fenomen caracteristic al civilizației actuale, intercorelat cu celelalte...

Perspective în Dezvoltarea Ecoturismului în Delta Dunării

1. Motivarea alegerii destinației turistice și a formei de turism alese În cadrul acestei lucrări, tema aleasă spre analiză se numește...

Te-ar putea interesa și

Strategia turistică a Județului Sibiu

INTRODUCERE Turismul este “cartea de vizită” cea mai convigătoare, (guvernată de principiul Apostolului Toma “să pipăi cu mâna mea, să văd cu...

Ecoturismul și dezvoltarea durabilă

Cuvînt înainte Patrimoniul turistic actual al Romîniei se poate dezvolta şi moderniza şi prin activitaţile de valorificare şi promovare a zonelor...

Turism vs Ecoturism

Turismul reprezinta pentru Romania sectorul economic care dispune de un valoros potential de dezvoltare, neexploatat inca suficient si care poate...

Ai nevoie de altceva?