Ecoturismul și dezvoltarea durabilă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 8156
Mărime: 2.14MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Sic

Cuprins

Cuvînt înainte

Cap. I Ecoturismul şi dezvoltarea durabilă

1.1.Consideraţii generale asupra ecoturismului

1.2.Conceptul de ecoturism

1.3.Principiile ecoturismului

Cap. II Amenajarea resurselor turistice prin prisma ecoturismului

2.1.Resursele turistice-accesul liber şi eficienţa lor economică

2.2.Factori de susţinere a ecoturismului

Cap. III Factori şi forme de degradare şi poluare

3.1.Factorii de degradare a mediului înconjurător şi a potenţialului turistic

3.2. Tipuri de poluare produse prin turism

Studiu de caz

Concluzii şi propuneri

Bibliografie

Extras din document

Cuvînt înainte

Patrimoniul turistic actual al Romîniei se poate dezvolta şi moderniza şi prin activitaţile de valorificare şi promovare a zonelor turistice şi contextul adoptării de dezvoltare durabilă şi a globalizarii serviciilor turistice.

Cu cît aceste resurse sunt mai variate si mai complexe,dar ai ales nealterate de activitatile antropice,cu atat interesul turistic pentru ele este mai mare,iar activitatile turistice pe car le gnereaya sunt mai valoroase si mai atractive,raspunyand multor motivatii turistice.

Lucrarea de faţa şi-a propus sa prezinte relaţia care exista între resursele naturale şi culturale şi industria turistica.

Aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a turismului durabil in zonele turistice a condus la apariţia ecoturismului ca forma deosebita de turism,menită să respecte integritatea peisajelor naturale,a biodiversitatii ecologice,a identitaţilor culturale in concordanţă cu cerinţele anumitor segmente de turişti,amatori de natura si cultură autentică.

Valorificarea prin turism si promovarea celor mai originale şi pitoreşti zone turistice au în vedere armonizarea formelor de turism şi a tuturor activitaţilor turistice în contextul dezvoltării economice regionale si locale.

Lucrarea arată preocupările specialiştilor din turism în exploatarea durabilă a resurselor turstice şi devanseaza,prin conţinutul său,modul de prezentare,preocupările din domeniul economiei turismului,protecţiei mediului si al amenajării teritoriului,unde,în ciuda unor începuturi de analiza şi iniţiative legislative,se remarcă lipsa unui suport legislativ,mai deschis spre problemele de factura administrativă,financiară,care sunt elemente de maxima importantă pentru investiţiile directe.

În acest context sunt abordate probleme legate de managementul si marketingul turistic,în strînsă corelatie cu aspectele majore de protecţie a mediului inconjurător pentru a se asigura o mai buna calitate a serviciilor turistice oferite,fapt care sporeşte competitivitatea lor pe pieţele turistice externe.

Realizarea unor amenajări şi dotări turistice adecvate va determina,în timp şi spaţiu,o diversificare a turismului romînesc şi insuşirea acestuia în circuitul turismului european si internaţional.

Capitolul I : Ecosistemul şi dezvoltarea durabilă

În ultimele decenii ale secolului XX,ecotusirmul incepe s se manifeste tot mai mult ca o noua stiinta menita sa arate noile coordonate de deyvoltare a industriei turistice la nivel global.Desi la inceputurile sale a fost aplicat numai pentru turismul practicat in yonele naturale protejate,treptat aria sa de actiune s-a extins si asupra celorlalte forme majore de turism existente.

1.1. Consideratii generale asupra ecoturismului

• Prin caracteristicile proprii şi prin cele propagate,turismul se evidentiaza în toate ţările ca o activitate care inregistrează un grad mai ridicat de eficienţă economică,in comparaţie cu celelalte sectoare ale unei economii naţionale.

În decursul ultimelor decenii,activităţile turistice au avut un mers ascendent,iar formele de turism s-au multiplicat,fapt ce a permis o mai bună valorificare a resurselor turistice

Intre turism si mediul inconjurător exista o relaţie complexă,legăturile dintre ele manifestându-se în ambele direcţii(mediul natural,prin ocmponentele sale:apa,aer,sol,flora,fauna etc.).Mediul natural reprezintă resursele de baza ale turismului,iar pe de altă parte activitatea turistică are influenţă asupra mediului ecologic,modificandu-i elementele componente.

Preview document

Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 1
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 2
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 3
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 4
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 5
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 6
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 7
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 8
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 9
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 10
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 11
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 12
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 13
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 14
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 15
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 16
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 17
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 18
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 19
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 20
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 21
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 22
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 23
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 24
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 25
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 26
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 27
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 28
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 29
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 30
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 31
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 32
Ecoturismul și dezvoltarea durabilă - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Ecoturismul si Dezvoltarea Durabila.doc
  • Ecoturismul si Dezvoltarea Durabila.ppt

Alții au mai descărcat și

Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării

Introducere Tema aleasă spre analiză se numeşte „REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII” şi cuprinde mai multe capitole şi subcapitole în care se...

Delta Dunării

Capitolul I. Necesitatea dezvoltării durabile în Delta Dunării Dezvoltarea durabilă reprezintă acea dezvoltare ce garantează satisfacerea...

Strategii privind dezvoltarea turismului și ecoturismului la nivelul Bucureștiului

INTRODUCERE Turismul, reprezintă activitatea practicată de oamenii doritori de noi experiențe, liberi spre vizitarea locurilor mult visate, cu...

Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic

Cuvânt înainte Această lucrare are ca temă comercializarea şi promovarea unui circuit turistic din judeţul Braşov, zonă care este unică pentru că...

Dezvoltarea Ecoturismului în Țara Dornelor

INTRODUCERE Am ales dezvoltarea zonei turistice Ţara Dornelor prin ecoturism deoarece această formă de turism a cunoscut un ritm de creştere...

Perspective în Dezvoltarea Ecoturismului în Delta Dunării

1. Motivarea alegerii destinației turistice și a formei de turism alese În cadrul acestei lucrări, tema aleasă spre analiză se numește...

Ecoturismul și dezvoltarea sustenabilă

Introducere Titlul lucrării de disertație abordată este “Ecoturism și dezvoltare sustenabilă”. Alegerea acestei teme a fost influențată de...

Turismul Durabil si Influente Asupra Mediului

CAPITOLUL I Dezvoltarea turismului durabil Turismul aduce un real beneficiu comunităţii, economiei şi mediului înconjurător doar dacă este...

Te-ar putea interesa și

Cercetări Privind Valorificarea Durabilă a Resurselor Turistice și Agroturistice din Județul Bacău

CAP.: 1. GENERALITĂŢI ŞI CONCEPTE PRIVIND TURISMUL RURAL, AGROTURISMUL SI ECOTURISMUL 1.1 Turismul rural: Teritoriul Romaniei prezinta: o mare...

Analiza Comparativa privind Dezvoltarea Agroturismului si Ecoturismului - Studiu de Caz - Crearea unor Pachete de Servicii Eco-Agroturistice Specifice

Ecoturismul Ecoturismul este o formă de turism in care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor...

Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile

INTRODUCERE Ca industrie a serviciilor, turismul face parte din sectorul terţiar, fiind legat de producţia ramurilor din sectorul primar şi...

Experiența ecoturistică la nivel național și internațional

INTRODUCERE Actualitatea temei. Ecoturismul, ca fenomen social ce contribuie ladezvoltarea durabilă, reprezintă, în etapa actuală, domeniul de...

Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării

Introducere Tema aleasă spre analiză se numeşte „REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII” şi cuprinde mai multe capitole şi subcapitole în care se...

Delta Dunării

Capitolul I. Necesitatea dezvoltării durabile în Delta Dunării Dezvoltarea durabilă reprezintă acea dezvoltare ce garantează satisfacerea...

Abordarea teoretică a conceptelor de turism rural și agroturism

CAPITOLUL I ABORDARE TEORETICĂ A CONCEPTELOR DE TURISM RURAL ŞI AGROTURISM 1.1 Conceptul de turism rural Fenomenul turismului rural nu este unul...

Promovarea Localității piatra-neamț ca Destinație Turistică

1. PIATRA - NEAMT - PREZENTARE GENERALA 1.1. Date geografice Putine regiuni din Romania concentreaza pe o suprafata atat de redusa un asemenea...

Ai nevoie de altceva?