Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului

Proiect
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 127 în total
Cuvinte : 32020
Mărime: 9.96MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ionescu

Cuprins

Introducere

CAPITOLUL I : TURISMUL, FENOMEN COMPLEX 7

1.1 Definire 8

1.2 Evoluţie 9

CAPITOLUL II : AMENAJAREA TURISTICĂ A TERITORIULUI 9

2.1. Definire

2.2 Factori

2.3 Tipologie

CAPITOLUL III : PREZENTAREA ARIEI SUBCARPATICE A JUDEŢULUI BUZĂU 12

3.1 Cadrul natural

3.2 Căi de comunicaţie 17

3.3 Potenţialul turistic natural 18

3.3.1 Potenţialul reliefului 19

3.3.2 Potenţialul climato-turistic 31

3.3.3 Potenţialul apelor 35

3.3.4 Potenţialul vegetaţiei 38

3.3.5 Potenţialul faunei 47

3.4 Potenţialul turistic antropic 50

3.4.1 Potenţialul cultural istoric

3.4.2 Manifestări culturale în Subcarpaţii Buzăului 60

3.4.3 Potenţialul socio-economic 63

CAPITOLUL IV : VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC 67

4.1 Baza tehnico-materială 68

4.1.1 Structuri de cazare 68

4.1.2 Structuri de alimentaţie pentru turism 79

4.1.3 Structuri de agrement şi tratament 82

4.2 Trasee turistice 84

4.3 Circulaţia turistică în Subcarpatii Buzăului 100

CAPITOLUL V: POSIBILITĂŢI ŞI DIRECTII DE VALORIFICARE A POTENTIALULUI TURISTIC 109

5.1 Cazarea 109

5.2 Alimentaţia 110

5.3 Tratamentul 110

5.4 Agrementul 110

5.5 Infrastructura şi dotările tehnico-edilitare 111

5.5.1. Resurse turistice nevalorificate 111

5.5.2. Promovarea unor forme de turism 113

5.5.2.1 Aspecte ale turismului rural in Subcarpaţii Buzăului114

5.5.2.2 . Turismul cultural itinerant 115

5.5.2.3.. Turismul de vânătoare şi pescuitul sportiv 116

5.5.2.4. Turismul in afaceri si congrese 119

5.5.2.5. Ecoturismul 119

5.5.2.6 Turismul verde 121

5.5.2.7.Turismul de week-end 122

CONCLUZII 123

BIBLIOGRAFIE 125

Extras din document

INTRODUCERE

Înzestrată cu un potenţial turistic de excepţie, bucurându-se de o climă favorabilă practicării turismului cu o floră şi o faună bogată, cu numeroase monumene istorice, de artă şi arhitectură, zonă subcarpatică buzoiană poate satisface - prin turismul balnear, cultural etc. - cerinţele unor segmente importante ale cererii turistice interne şi internaţionale.

Varietatea şi bogăţia resurselor turistice naturale şi antropice conferă acestei zone mari disponibilităţi pentru turism.

Prezenţa unor fenomene unice în ţară - Vulcanii Noroioşi, fenomenele de endocarst din Platoul Meledic, - prezenţa apelor minerale care constituie baza dezvoltării staţiunii balneo-climaterice Sărata Monteoru, bogată în locuri istorice - situri şi cetăţi dacice, biserici şi mănăstiri - zona subcarpatică buzoiană se înscrie printre cele mai atractive zone ale ţării noastre.

Dacă la acestea se mai adaugă multe din realizările economice şi sociale de mare interes pentru orice vizitator precum şi bogăţia sufletească a oamenilor acestor locuri recunoscuţi pentru ospitalitatea lor, putem afirma că zona Subcarpaţilor Buzăului îşi poate croi cu succes un drum spre un loc de frunte printre zonele turistice româneşti.

O bună promovare a nenumăratelor resurse turistice existente aici şi modernizarea bazei tehnico - materiale care face posibilă exploatarea acestor resurse, sunt factori importanţi pentru relansarea turismului în această zonă.

Tocmai de aceea, lucrarea de faţă îşi propune să realizeze în mod obiectiv o evaluare a potenţialului turistic din această zonă analizând şi modalităţile de valorificare ale acestui potenţial.

ISTORICUL CERCETĂRILOR

Prin complexitatea reliefului, prin bogăţia resurselor sale, prin frumuseţea şi varietatea peisajelor – cu care a fost înzestrată - însufleţite de oamenii harnici şi primitori ai acestor meleaguri, zona subcarpatică buzoiană a atras atenţia unui mare număr de geografi care, în decursul timpului au studiat aceste locuri, dedicându-le o mare parte din opera lor.

Un mare interes pentru problemele regiunii – legate mai ales de aspectele reliefului şi ale peisajului geographic – l-a manifestat în lucrările sale cunoscutul geograf Ion Petrescu Burloiu (1977) – autor buzoian, ataşat locurilor pe care le-a străbătut din copilărie.

Tânăr student, autorul începe să cerceteze ca geograf pentru ca mai târziu, materialul adunat să facă obiectul unei teze de doctorat.

Asupra limitelor subcarpaţilor Buzăului s-au pronunţat în decursul timpului atât geografi cât şi geologi, fiecare încercând să-i delimiteze conform argumentelor luate în calcul sub aspect geographic sau geologic.

De menţionat în acest sens Vintilă Mihăilescu (1966, p.226-231) care stabileşte limita vestică a Subcarpaţilor Buzăului pe Valea Teleajenului şi Nicolae Popp (1971, p.57) care stabileşte această limită pe Bârsa Chiojdului şi Cricovul Sărat.

În domeniul geografiei umane se remarcă lucrările unor prestigioşi geografi care au studiat această zonă : Melinda Cândea (1986), Valeria Alexandrescu (1986), Violeta Nancu (2000) şi Ioana Stefănescu. Cu valoroase lucrări despre turismul în această zonă se detaşează cunoscuţii geografi Mihai Ielenicz şi Grigore Posea (1974). “Zona geografică Buzău” este studiată de Olga Horşia (1979).

"Zona etnografică Buzău" este studiată de Olga Horşia (1979).

De menţionat "Centrul pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului" - Buzău (1999) care prin "Ghidul Turistic al judeţului Buzău" şi "Albumul monografic" al judeţului Buzău (1997) a încercat o relansare a turismului în această zonă.

La studierea acestei zone şi-au adus aportul şi câţiva negeografi printre care Ion Ionescu (1990) şi Ion Istrate (1992).

Preview document

Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 1
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 2
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 3
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 4
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 5
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 6
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 7
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 8
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 9
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 10
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 11
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 12
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 13
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 14
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 15
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 16
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 17
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 18
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 19
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 20
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 21
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 22
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 23
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 24
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 25
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 26
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 27
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 28
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 29
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 30
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 31
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 32
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 33
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 34
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 35
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 36
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 37
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 38
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 39
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 40
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 41
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 42
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 43
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 44
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 45
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 46
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 47
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 48
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 49
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 50
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 51
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 52
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 53
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 54
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 55
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 56
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 57
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 58
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 59
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 60
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 61
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 62
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 63
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 64
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 65
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 66
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 67
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 68
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 69
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 70
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 71
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 72
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 73
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 74
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 75
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 76
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 77
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 78
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 79
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 80
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 81
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 82
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 83
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 84
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 85
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 86
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 87
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 88
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 89
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 90
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 91
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 92
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 93
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 94
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 95
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 96
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 97
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 98
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 99
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 100
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 101
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 102
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 103
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 104
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 105
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 106
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 107
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 108
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 109
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 110
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 111
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 112
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 113
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 114
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 115
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 116
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 117
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 118
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 119
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 120
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 121
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 122
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 123
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 124
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 125
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 126
Evaluarea Potențialului Turistic și Posibilități de Valorificare în Subcarpații Buzăului - Pagina 127

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Potentialului Turistic si Posibilitati de Valorificare in Subcarpatii Buzaului.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul și importanța turismului rural în dezvoltarea generală a turismului românesc

INTRODUCERE Turismul are, pe langa consecintele economice, si o profunda semnificatie socio-umana. Actiunea sa se exercita atat asupra turistilor,...

Posibilități de valorificare a potențialului turistic al Județului Buzău

P R E F A Ţ Ă Deşi apariţia turismului se pierde în negura timpurilor şi, în consecinţă, din cauza lipsei unor informaţii istorice nu se poate...

Organizarea și amenajarea turistică a spațiului geografic din Localitatea Slănic, Județul Prahova

CAPITOLUL I A. ANALIZA POTENTIALULUI TURISTIC NATURAL : A.1.1 RELIEFUL: Relieful judetului Prahova are drept principala caracteristica...

Cercetări privind dezvoltarea agroturismului pe Valea Teleajenului - studiu de caz

INTRODUCERE Ţara noastră dispune de un potenţial agroturistic remarcabil. Avem multe şi variate resurse naturale, dispunem în acelaşi timp de...

Înființarea unei Agenții de Turism

Capitolul 1. Constituirea agenţiei 1.1. Fişa de prezentare a agenţiei O echipă tânără, o atmosferă plină de viaţă şi căldură ... într-un cuvânt...

Promovarea turismului rural în Județul Buzău

Capitolul 1. 1.1 Caracteristici generale Turismul rural este forma turistica preponderenta a regiunii Buzau/ Dealu Mare. Destinatiile turistice...

Valorificarea potențialului turistic al Județului Buzău

Cap.1: Localizarea si caracterizarea judetului Buzau Judetul Buzau se situeaza in sud-estul Romaniei, la granita dintre Muntenia , Moldova si...

Potențialul Turistic Natural

ARGUMENT Turismul este ansamblul relatiilor si faptelor constituite din deplasarea si sejurul persoanelor pentru care locul de sejur nu este nici...

Te-ar putea interesa și

Potențialul Turistic și Valorificarea sa în Orașul Buzău și Împrejurimi

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1.SCOPUL LUCRĂRII Am ales această temă pentru lucrarea de faţă deoarece vreau sa-mi aprofundez cunoştinţele despre...

Ai nevoie de altceva?