Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz

Proiect
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 248 în total
Cuvinte : 81835
Mărime: 1.67MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ioan bari

Cuprins

INTRODUCERE

PARTEA 1

Capitolul 1 : Locul serviciilor turistice în economia mondială.pg.1

1.1. De la călătorie la turism (scurt istoric).pg.3

1.2. Piaţa serviciilor turistice.pg.5

1.2.1. Piaţa turistică – elemente constitutive.pg.6

1.2.2. Segmentarea pieţei turistice.pg.11

1.3. Rolul tour – operatorului în derularea serviciilor turistice.pg.24

1.3.1. Tour – operatorul şi călătoria forfetară.pg.24

1.3.2. Agenţia de turism – vânzătorul ofertei turistice.pg.29

1.4. Conţinutul şi structura potenţialului turistic.pg.32

1.5. Rolul şi locul managerului în activitatea de turism.pg.37

Capitolul 2 : Rolul turismului în cadrul comerţului internaţional cu servicii .pg41

2.1. Comerţul internaţional cu servicii.pg.41

2.2. Specializarea în exportul de turism şi dezvoltarea economică.pg.52

2.3. Turismul în tranzacţiile internaţionale.pg.60

2.4. Analiza indicatorilor activităţii de turism internaţional.pg.62

2.5. Fluxuri turistice internaţionale.pg.65

2.5.1. Perioada 1950 – 2004.pg.65

2.5.2. Sosiri / încasări turistice internaţionale (2005 – 2007).pg.67

Capitolul 3: Tendinţe în organizarea şi reglementarea turismului internaţional .pg.78

3.1. Nivele de implicare ale statului în reglementarea şi organizarea turismului .pg.79

3.2. Premisele includerii turismului în politica economică.pg.88

3.3. Reglementări şi instituţii internaţionale.pg.89

3.3.1. Organizaţia Mondială a Turismului.pg.91

3.3.2. Consiliul Mondial pentru Turism şi Călătorii (WTTC).pg.94

3.3.3. Reglementări ale U.E. în domeniul turismului.pg.95

3.3.4.Structuri comerciale în lumea turismului internaţional.pg.96

PARTEA A II-a

Capitolul 4: Impactul turismului internaţional asupra economiei mondiale .pg.101

4.1. Implicaţiile turismului în procesul creşterii economice.pg.101

4.1.1. Turismul – mijloc de diversificare a structurilor economice şi de valorificare a resurselor.pg.102

4.1.2. Turismul – creator şi utilizator de venit naţional.pg.103

4.1.3. Turismul – creator de noi locuri de muncă.pg.105

4.1.4. Turismul – stimulator al investiţiilor.pg.107

4.1.5. Turismul – factor de atenuare a fenomenului inflaţionist.pg.109

4.2. Impactul turismului asupra mediului.pg.111

4.3. Internaţionalizarea serviciilor turistice: factor al creşterii şi dezvoltării economice contemporane.pg.115

4.3.1. Rolul STN în procesul de internaţionalizare a serviciilor turistice . .pg.115

4.3.2. Impactul procesului de internaţionalizare a serviciilor turistice asupra economiei mondiale.pg.119

4.4. Rolul turismului internaţional în cadrul economiei mondiale.pg.121

Capitolul 5. Dezvoltarea serviciilor turistice în condiţiile globalizării economiei.pg.126

5.1. Globalizarea şi „noua economie”. Caracteristici generale.pg.126

5.2. Turismul – componentă a procesului de dezvoltare sustenabilă în noua economie .pg.131

5.3. Caracteristici definitorii ale globalizării în turism .pg.136

5.4. Tendinţe în turismul internaţional în condiţiile globalizării.pg.137

5.5. Consecinţe ale creşterii turismului de masă.pg.138

5.6. Activitatea turistică internaţională – activitate prin excelenţă globală.pg.141

5.6.1. Sectorul hotelier.pg.142

5.6.2. Restauraţia.pg.144

5.7. Mutaţii majore prezente şi previzibile în viitor. Turismul la orizontul secolului XXI.pg.145

PARTEA A III –a

STUDIU DE CAZ : Impactul turismului asupra economiei ţărilor mediteraneene

A) Dimensiunea economică a turismului în statele mediteraneene .pg.148

A.1. Principalele destinaţii ale turismului mediteranean. Prezentare generală.pg.149

A.2. Potenţialul turistic al ţărilor din Bazinul Mediteranean.pg.150

A.2.1. Regiunea Europa Occidentală – Zona Mediteraneană.pg.150

A.2.2. Ţări africane riverane Mării Mediterane.pg.188

A.2.3. Orientul Mijlociu – Regiunea Mării Mediterane.pg.204

B) Relaţia turism mediteranean – mediu înconjurător în condiţiile dezvoltării durabile.pg.213

B.1. Acţiuni strategice de management în turismul zonei mediteraneene Implementarea proiectului SMART.pg.213

B.1.1. Asemănări şi deosebiri între cele trei zone: Muntele Pelion (Grecia), Regiunea Etna (Sicilia – Italia), Marina Baixa (Valencia – Spania).pg.214

B.1.2. Acţiuni pilot în zona Pelion.pg.216

B.2. Crearea de noi produse turistice. Implicarea planificării strategice a turismului mediteranean.pg.220

B.3. Proiectul de cooperare Euro-Mediteraneană : STRABON.pg.224

Concluzii

Bibliografie selectivă

Extras din document

INTRODUCERE

În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând determinanţii fundamentali ai turismului internaţional care permit cuantificarea legăturii dintre condiţiile economico-sociale şi condiţiile specializării în turism, ca factori generatori ai fluxurilor turistice internaţionale, lucrarea „Impactul globalizării serviciilor turistice asupra economiei mondiale. Studiu de caz” îşi propune identificarea măsurii în care acest domeniu complex, cel al serviciilor turistice, determină forţele motrice ale economiei mondiale şi conturează direcţiile prin care strategiile de dezvoltare turistică se pot constitui în factori de dezvoltare durabilă la nivel naţional, regional şi global.

În acest sens, lucrarea a fost concepută într-o structură care să faciliteze înţelegerea fenomenului, abordându-se, pe rând, următoarele aspecte: locul serviciilor turistice în economia mondială, rolul turismului în cadrul comerţului internaţional cu servicii, tendinţe în organizarea şi reglementarea turismului internaţional, impactul turismului internaţional asupra economiei mondiale şi dezvoltarea serviciilor turistice în condiţiile globalizării economiei.

În cadrul lucrării se operează atât cu concepte teoretice generale ale lumii mondoeconomice (globalizare, investiţii străine directe, corporaţii transnaţionale) cât şi cu instrumentalul particular al domeniului turistic (terminologia specifică industriei turistice, indicatori de comensurare a activităţii turistice, etc.). Abordarea teoretică este completată sugestiv cu exemple practice, date statistice şi exemple concrete de iniţiative de acţiune, pentru a valida realismul demersului analitic. În acest sens este adus în atenţie un studiu de caz structurat pe două componente: „Dimensiunea economică a turismului în statele mediteraneene” şi „Relaţia turism mediteranean – mediu înconjurător în condiţiile dezvoltării durabile”.

Concluziile cuprind o revizuire a principalelor aspecte care demonstrează importanţa activităţii turistice supuse forţelor globalizării în cadrul economiei mondiale, prin sintetizarea celor mai importante informaţii din cadrul lucrării.

Autoarea,

CAPITOLUL 1

LOCUL SERVICIILOR TURISTICE ÎN ECONOMIA MONDIALĂ

Turismul reprezintă una din cele mai evidente forme de globalizare a economiei şi, totodată, una foarte greu de evaluat. Există puţine fenomene care oferă o dovadă mai elocventă a compresiei spaţio – temporale a societăţilor decât costurile în scădere şi uşurinţa crescândă a călătoriilor internaţionale în scopuri de agrement şi, de aici, numărul tot mai mare de cetăţeni occidentali din aproape toate clasele sociale care se pot desprinde de mediile şi experienţele lor de rutină. Ce altă activitate expune atât de multe persoane, din numeroase straturi sociale, la un contact atât de vast, imediat şi tangibil, cu alte culturi, locuri şi cadre de referinţă?

Înainte de toate, turismul trebuie privit atât din perspectivă economică, cât şi din perspectivă culturală. În timp ce călătoriile independente sunt relativ larg răspândite, toţi turiştii care călătoresc în străinătate trebuie să folosească serviciile numeroaselor companii, mari şi mici, interne şi internaţionale, care organizează şi coordonează călătoriile şi turismul. 1

În al doilea rând, criteriile economice definesc diferite patternuri, cum ar fi: cine ar posibilitatea să călătorească, unde merg turiştii, cât de des merg şi ce fac după sosire? În acelaşi sens, factorii economici conturează experienţa destinaţiilor turistice, structura de investiţii, natura pieţei de locuri de muncă şi implicarea generală a unei ţări în economia mondială – întrucât, binenţeles, turismul poate fi şi este, deseori semnificativ din perspectiva creării de locuri de muncă şi a atragerii de valută străină. De asemenea, turismul influenţează asigurarea infrastructurii şi poate constitui o destinaţie importantă pentru investiţiile străine directe.

În al treilea rând, turismul nu este în totalitate internaţional. Într-adevăr, rădăcinile turismului ca fenomen de masă relativ larg răspândit în Occident nu se află în călătoriile internaţionale, ci în cele interne. În cele din urmă, presiunea exercitată de forţele

1 Held, D, McGrew A. Goldblatt,D. – „Transformări globale. Politică, economie şi cultură”, Ed. Polirom, Bucureşti, 2004 1

economice concurează şi caracterizează parţial natura experienţei culturale a turistului – întrucât este evident, că tocmai prezenţa turiştilor – mai ales în număr mare, cu consecinţe economice semnificative – transformă caracterul cultural economic al locurilor pe care aceştia îl vizitează.

Aproape tot ceea ce ni se întâmplă astăzi, în cadrul relaţiilor noastre socio-umane, în planul conştientului sau subconştientului nostru, este sub o formă sau alta de natură economică. Atunci când apreciem că preţurile se majorează sau asistăm la o perioadă de scădere a lor (ce-i drept mai rar în ţara noastră), atunci când salariile cresc mai puţin decât preţurile, la creşterea şomajului sau descreşterea investiţiilor pe care o realizăm mai mult sau mai puţin pasivi, constatăm că avem de a face cu fapte economice. Mai mult, pentru a ne câştiga existenţa – sub o formă sau alta – intrăm în relaţii economice, cel puţin pentru că ne oferim forţa de muncă şi priceperea cu intenţia ca mai apoi cu „agoniseala” noastră să putem să ne satisfacem trebuinţele, visele sau proiectele.

Preview document

Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 1
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 2
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 3
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 4
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 5
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 6
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 7
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 8
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 9
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 10
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 11
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 12
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 13
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 14
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 15
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 16
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 17
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 18
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 19
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 20
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 21
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 22
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 23
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 24
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 25
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 26
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 27
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 28
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 29
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 30
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 31
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 32
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 33
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 34
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 35
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 36
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 37
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 38
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 39
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 40
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 41
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 42
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 43
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 44
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 45
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 46
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 47
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 48
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 49
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 50
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 51
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 52
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 53
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 54
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 55
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 56
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 57
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 58
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 59
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 60
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 61
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 62
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 63
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 64
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 65
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 66
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 67
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 68
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 69
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 70
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 71
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 72
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 73
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 74
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 75
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 76
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 77
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 78
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 79
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 80
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 81
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 82
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 83
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 84
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 85
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 86
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 87
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 88
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 89
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 90
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 91
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 92
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 93
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 94
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 95
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 96
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 97
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 98
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 99
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 100
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 101
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 102
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 103
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 104
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 105
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 106
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 107
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 108
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 109
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 110
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 111
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 112
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 113
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 114
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 115
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 116
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 117
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 118
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 119
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 120
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 121
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 122
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 123
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 124
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 125
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 126
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 127
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 128
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 129
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 130
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 131
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 132
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 133
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 134
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 135
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 136
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 137
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 138
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 139
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 140
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 141
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 142
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 143
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 144
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 145
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 146
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 147
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 148
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 149
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 150
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 151
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 152
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 153
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 154
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 155
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 156
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 157
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 158
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 159
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 160
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 161
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 162
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 163
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 164
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 165
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 166
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 167
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 168
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 169
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 170
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 171
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 172
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 173
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 174
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 175
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 176
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 177
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 178
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 179
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 180
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 181
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 182
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 183
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 184
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 185
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 186
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 187
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 188
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 189
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 190
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 191
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 192
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 193
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 194
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 195
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 196
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 197
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 198
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 199
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 200
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 201
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 202
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 203
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 204
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 205
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 206
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 207
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 208
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 209
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 210
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 211
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 212
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 213
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 214
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 215
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 216
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 217
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 218
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 219
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 220
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 221
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 222
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 223
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 224
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 225
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 226
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 227
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 228
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 229
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 230
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 231
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 232
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 233
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 234
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 235
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 236
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 237
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 238
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 239
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 240
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 241
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 242
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 243
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 244
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 245
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 246
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 247
Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Pagina 248

Conținut arhivă zip

  • Impactul Globalizarii Serviciilor Turistice asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz.pdf

Alții au mai descărcat și

Turismul și Ocuparea Forței de Muncă

Introducere Resursele umane constituie un potenţial uman deosebit, unic, rar, dificil de imitat şi relativ de înlocuit, ce trebuie înţeles,...

Amenajarea unei Pensiuni Agroturistice în Zona Bran

INTRODUCERE Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atât în planul ofertei cât şi al cererii, sub influenţa a...

Transporturile Turistice - Tiketing

Capitolul I : Impactul transporturilor asupra activitatii turistice 1.1. Turismul şi sectorul terţiar Conform teoriei lui Jean Fourastie (în...

Globalizarea Economica si Impactul ei Asupra Turismului International

CAPITOLUL 1 1 Conceptul de globalizare Globalizarea este termenul întrebuinţat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept rezultat...

Turismul internațional - semnificații conceptuale

INTRODUCERE Motto: “Un călător fără cunoastere e ca o pasăre fără aripi” Kotler ,Philip La începutul mileniului trei, industria turismului şi a...

Turism rural în regiunile Toscana și Sicilia

1. Analiza componentelor spaţiului turistic Italia este o ţară continentală, peninsulară şi insulară, ale cărei "rădăcini" sunt înfipte în arcul...

Croatia. Privire de Ansamblu

O traditie introdusă de soldatii croati care au purtat o mica cravata de matase sau panza, legata cu nod in jurul gatului. Acceptata in Europa,...

Turismul Rural in Comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Te-ar putea interesa și

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Ai nevoie de altceva?