Impactul Turismului Asupra Mediului

Proiect
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 12542
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stamatin Corina, Lupan Corina

Cuprins

Argument

Cap. 1. Turismul şi calitatea mediului înconjurător .4

1.1 Aspecte privind raporturile dintre turism şi mediul înconjurător .4

1.2 Factorii de degradare a mediului înconjurator şi a potenţialului turistic .5

1.3 Unele acţiuni de protecţie a mediului înconjurător şi a potenţialului turistic .8

1.4 Spre un turism „verde” .10

1.5 Turismul în arii protejate .12

Cap. 2. Factorii de degradare a mediului încojurător .15

2.1 Poluarea .15

2.2 Aspecte ale degradării mediului prin turism .17

Cap. 3. Turismul şi protecţia mediului înconjurator .19

3.1 Analiza impactului produs de activităţile turistice asupra parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor naţionale şi a rezervaţiilor biosferei .19

3.2 Analiza avantajelor socio-economice ale dezvoltării turismului în zonele naturale protejate .20

3.3 Analiza dezavantajelor şi efectelor negative ale activitaţilor turistice asupra parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor biosferei .21

3.4 Modul de realizare a turismului durabil în zonele naturale protejate .22

3.5 Recomandări generale pentru realizarea turismului durabil .23

Cap. 4. Ecoturismul în România .24

Bibliografie

Anexă

Extras din document

Argument

Patrimoniul turistic actual al României se poate dezvolta şi moderniza şi prin activităţile de valorificare şi promovare a zonelor turistice în contextul adoptării principiilor de dezvoltare durabilă şi a globalizării serviciilor turistice.

Cu cât aceste resurse sunt mai variate şi mai complexe, dar mai ales nealterate de activităţile antropice, cu atat interesul turistic pentru ele este mai mare, iar activităţile turistice pe care le generează sunt mai valoroase şi mai atractive, raspunzând multor motivaţii turistice.

Studiul de faţa şi-a propus să prezinte relaţia care există între resursele naturale şi culturale şi industria turistică. Realizarea lui s-a bazat pe o bogată documentaţie bibliografică, pe datele cele mai noi colaborate ci unele analize statistice şi de pe teren. Aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a turismului durabil în zonele turistice a condus la apariţia ecoturismului ca formă deosebită de turism, menită să respecte integritatea peisajelor naturale, a biodiversităţii ecologice, a identităţilor culturale în concordanţă cu cerinţele anumitor segmente de turisti, amatori de natură şi cultură autentică.

Originea acestui studiu rezultă din prezentarea politicilor de management şi marketing axate pe probleme ecologice pentru toate formele de turism. Valorificarea prin turism şi promovarea celor mai originale şi pitoreşti zone turistice au în vedere armonizarea formelor de turism şi a tuturor activităţilor turistice în contextul dezvoltării economice regionale şi locale.

Întregul studiu arată preocupările specialiştilor din turism în exploatarea durabilă a resurselor turistice şi devansează prin conţinutul său modul de prezentare, preocupările din domeniul economiei turismului, protecţiei mediului şi al amenajării teritoriului unde în ciuda unor începuturi de analiză şi iniţiative legislative se remarcă lipsa unui suport legislative, mai deschis spre problemele de factură administrativă, financiară, care sunt elemente de maximă importanţă pentru investiţiile indirecte.

În acest context sunt abordate probleme legate de managementul şi marketingul turistic în stransă corelaţie cu aspectele majore de protecţie a mediului înconjurător pentru a se asigura o mai bună calitate a serviciilor turistice oferite, fapt care sporeşte competivitatea lor pe pieţele turistice externe.În aceasta lucrare am vrut sa urmaresc cerinţele Unitǎţii de Competenţǎ 19 Oferta de produse şi servicii in agenţia de turism şi să scot in evidenţă unele cauze care afecteaza intr-o mare măsură mediul inconjurător şi potenţialul turistic din tara noastră.Pentru a valorifica obiectivele turistice este nevoie de o atentă educaţie a turiştilor cu ajutorul autorităţilor de mediu şi a voluntarilor care lucreaza la diferite activitati pentru un mediu curat,şi anume prin materiale publicitare,cataloage,broşuri,casete video cu zone poluate.Orice turist şi-ar dori ca atunci cand merge intr-o excursie sa aiba parte de toate frumusetile naturii si de un mediu curat şi de aceea trebuie să aibă grija de mediul inconjurător.

Realizarea unor amenajări şi dotări turistice adecvate va determina, în timp şi spaţiu, o diversificare a turismului românesc şi insuşirea acestuia în circuitul turismului european şi internaţional.

În elaborarea aceste lucrări am atins câteva competenţe, dintre care:

1.Asigurarea mijloacelor pentru îndepărtarea surselor de poluare şi a efectelor

2.Aplicarera de măsuri de prevenire a pouluării mediului

3.Protejarea şi conservarea resurselor mediului înconjurător

4.Protejarea şi conservarea resurselor turistice

Cap 1 .TURISMUL ŞI CALITATEA

MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

1.1 ASPECTE PRIVIND RAPORTURILE DINTRE TURISM ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Turismul, mai mult ca oricare alt domeniu de activitate, este dependent de mediul înconjurător, aceasta reprezentând”materia sa primă”, obiectul şi domeniul de desfaşurare a turismului, fiind suportul său cadru, purtătorul resurselor sale. Turismul se desfaşoară în mediu şi prin mediu, calitatea acestuia putînd favoriza sau nega activitaţile turistice.

Relieful, padurile, râurile, lacurile, marea, monumentele naturii sau de artă şi arhitectură, aerul sau apele minerale, componente ale mediului ,se constituie şi ca resurse turistice ce favorizează desfăşurarea turismului de odihnă şi recreere, de tratament balnear ,de litoral sau cultural, drumeţii. Cu cât aceste resurse sunt mai variate şi complexe şi, mai ales, nealterate, cu proprietăţi cât ,mai apropiate de cele primare, cu cât interesul lor turistic este mai mare ,iar activităţile pe care le generează sunt mai valoroase şi mai atractive, răspunzând unor foarte variate motivaţii turistice.

Cu cât degradările produse acestuia ia o amploare mai mare , cu atât serviciile turistice sunt mai afectate.

Din punct de vedere economic ,neajunsurile semnalate, ca urmare a existenţei de resurse turistice , degradate se reflectă, în primul rând în imposibilitatea valorificării lor turistice ca surse de venituri, constituind, astfel o pierdere definitivă pentru economie.

Deosebirea de acestea, produsele turistice care includ resursele degradate îşi micşorează din valoare, consecinţele fiind directe, materializate în diminuarea cererii turistice şi implicit, utilizarea mai redusă a bazei materiale turistice şi scăderea încasărilor provenite din comercializarea lor.

Sub aspect socio-cultural, efectele negative sunt, de asemenea, importante.Dacă se acceptă ca cele mai importante funcţii ale turismului modern sunt cele recreativ-recuperatitive şi instructiv-educative se întelege mai uşor raportul dintre turism şi mediul înconjurător. Afectarea, chiar şi mica măsură, a acestuia reduce posibilitatle de refacere a sănătăţii şi a forţelor umane, prin diminuarea calităţii factorilor terapeutici sau a celor ce favorizează odihna şi, recreerea ca şi a posibilitaţilor de satisfacere a necesitiiţilor de cultură şi educaţie a oamenilor.

Potenţialul turistic fiind o parte integrantă a mediului înconjurător, existenţa şi dezvoltarea lui depind în mod obiectiv de calitatea acestuia, deci, poate fi considerat un posibil indice de calitate pentru mediul său, altfel spus, un "barometru" al calitiiţii acestuia: se practică intens acolo unde sunt întrunite condiţii bune sau se diminuează şi dispare treptat în zonele unde, din diverse motive, o componentă sau alta a mediului înconjurător ca, de exemplu, peisajul, aerul sau apa, se degradează. În acelaşi timp, prin "exigenţele" pe care le revendică, turismul poate fi o soluţie practică pentru păstrarea nealterată a mediului.

Iată de ce ocrotirea naturii şi conservarea calităţilor sale devin pentru turism o necesitate, acţiunile întreprinse în acest sens concurând la protecţia potentialului turistic.

Datorită ansamblului de măsuri luate în ţara noastră pentru protecţia mediului înconjurător, turismul are asigurat, în general un cadru corespunzîtor desfăşurării sale, legislaţia ce se va adopta cuprinzând numeroase reglementări eficiente care implică apariţia conflictului turism-natură.

Preview document

Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 1
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 2
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 3
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 4
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 5
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 6
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 7
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 8
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 9
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 10
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 11
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 12
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 13
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 14
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 15
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 16
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 17
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 18
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 19
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 20
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 21
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 22
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 23
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 24
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 25
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 26
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 27
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 28
Impactul Turismului Asupra Mediului - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Impactul Turismului Asupra Mediului.doc
  • Impactul Turismului Asupra Mediului.ppt

Alții au mai descărcat și

Piața mondială a turismului de afaceri

CAPITOLUL I ISTORIC ȘI CONCEPTE ÎN TURISMUL DE AFACERI Turismul este cea mai mare afacere a începutului de mileniu, atât pe plan mondial, cât și...

Calitatea Serviciilor Turistice

Capitolul I CALITATEA ŞI DETERMINANŢII CALITĂŢII SERVICIILOR TURISTICE 1.1 CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE Conceptul de calitate a fost...

Potențialul turistic al spațiului rural și valorificarea lui în Subcarpații Getici

INTRODUCERE TURISMUL reprezintă prin conţinutul şi rolul său, un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale, una din componentele majore ale...

Dezvoltarea și Promovarea Turismului de Afaceri

INTRODUCERE Am ales ales ca temă pentru proiect, turismul, deoarece este un domeniu atractiv în care doresc să lucrez după terminarea facultăţii....

Impactul social al turismului

Turismul reprezinta prin continutul si rolul sau o componenta majora a civilizatiei actuale, facand parte integranta din viata economica si sociala...

Impactul Dezvoltării Turismului Asupra Mediului Natural

IMPACTUL DEZVOLTĂRII TURISMULUI ASUPRA MEDIULUI NATURAL "Literatura turismului" este bogată în exemple de efecte ale turismului asupra mediului...

Turism

În momentul de faţă, atât în ţara noastră cât şi în Uniunea Europeană - dar şi într-un număr important de ţări de pe întreg mapamondul - turismul...

Relația dintre turism și mediu înconjurător

Turismul reprezintă o cale de valorificare superioara a tuturor categoriilor de resurse si în special a celor naturale: frumusetea peisajelor,...

Te-ar putea interesa și

Impactul Turismului asupra Mediului în Stațiunea Amara

INTRODUCERE „…Am inventat surse de energie, mai întâi aburul, apoi produsele petroliere, electricitatea si fisiunea nucleara. Am sistematizat...

Analiza comparativă între Valea Prahovei și Valea Oltului

Turismul este o activitate permanentă a oamenilor în epoca modernă, care poate avea implicaţii pe toate planurile, economic, politic, social,...

Amenajare pensiune montană de 4 stele

1. INTRODUCERE Turismul reprezintă şi o cale (în unele cazuri chiar singura) de valorificare superioară a tuturor categoriilor de resurse şi în...

Turismul de Afaceri - Impact Asupra Mediului

Turismul de afaceri – impact asupra mediului INTRODUCERE – Impactul turismului asupra mediului Un numar tot mai mare dintre cei implicati, sub o...

Impactul Dezvoltării Turismului Asupra Mediului Natural

IMPACTUL DEZVOLTĂRII TURISMULUI ASUPRA MEDIULUI NATURAL "Literatura turismului" este bogată în exemple de efecte ale turismului asupra mediului...

Impactul Turismului Asupra Mediului în Bran

“ La noi pietrele vorbesc, Si padurile soptesc, La noi stancile gandesc, Iar izvoarele doinesc, Florile sunt cantatoare, Si cu vorbe...

Studii de Impact ale Turismului Asupra Mediului

Durabilitatea, atat in cazul turismului cat si in cel al altor industrii, are la baza trei aspecte independente: economic, social-cultural si de...

Impactul Tehnologiei Asupra Mediului

Introducere: Problema raportului dintre om si natura nu este noua, ea aparand din cele mai vechi timpuri, odata cu primele colectivitati umane....

Ai nevoie de altceva?