Implementarea Activitatii de Marketing in Dezvoltarea Turistica a Statiunii Baile Olanesti

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Implementarea Activitatii de Marketing in Dezvoltarea Turistica a Statiunii Baile Olanesti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere doc de 63 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Carmen Iordache

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1 TURISMUL – COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A ACTIVITĂŢII ECONOMICE 5
1.1. Apariţia turismului ca fenomen economico-social 5
1.2. Argumentarea turismului ca ramură distinctă de activitate 8
1.3. Factorii care influenţează dezvoltarea turismului 10
1.4. Efectul multiplicator 15
CAPITOLUL 2 OFERTA TURISTICĂ A STAŢIUNII BĂILE OLĂNEŞTI 19
2.1. Prezentarea staţiunii Băile Olăneşti 19
2.2. Potenţialul natural şi antropic 21
2.3. Baza tehnico-materială 37
CAPITOLUL 3 ANALIZA ACTIVITĂŢII TURISTICE DIN STAŢIUNEA BĂILE OLĂNEŞTI 38
3.1. Determinarea gradului de atractivitate al zonei Olăneşti 38
3.2. Circulaţia turistică 42
3.3. Analiza eficienţei economico-sociale 47
CONCLUZII

Extras din document

Turismul reprezintă în prezent, prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate, o componentă importantă a vieţii economice şi sociale pentru un număr tot mai mare de ţări ale lumii. Acesta este o sursă multiplă de revitalizare (demografică, patrimonială şi culturală).

Dinamismul, profunzimea şi amploarea transformărilor din toate sectoarele vieţii economico-sociale - ca trăsături definitorii ale evoluţiei contemporane - se reflectă, între altele, în modificarea structurilor economice, în reierarhizarea ramurilor componente în concordanţă cu cerinţele progresului tehnico-ştiinţific, cu exploatarea raţională a întregului potenţial de resurse şi sporirea eficienţei, cu exigenţele îmbunătăţirii calităţii vieţii.

Problema dezvoltării sectorului turistic în anumite zone ale judeţului nu vizează dezvoltarea unui sector necunoscut, ci transformarea unui sector existent şi relativ modern, ce depinde însă foarte mult de posibilităţile de evoluţie ale structurilor de primire, de resursele umane specializate, de luarea în consideraţie a problemelor de mediu, precum şi de promovare a ofertei turistice autohtone, în ţară şi în străinătate.

Pentru judeţul Vâlcea, turismul este unul dintre sectoarele cu mare potenţial de dezvoltare în cadrul economiei regionale şi un excelent mijloc de afirmare a identităţii culturale.

Pornind de la patrimoniul cultural şi natural, ţinând cont de infrastructura existentă în acest moment în staţiunea Băile Olăneşti, această lucrare îşi propune să creeze o imagine de ansamblu asupra formelor de turism practicate la ora actuală şi asupra noilor tendinţe de dezvoltare existente atât pe piaţa turistică naţională cât şi internaţională. Necesitatea dezvoltării unei infrastructuri moderne este cu atât mai impetuos necesară cu cât la nivelul Ministerului Turismului în ultima vreme s-au elaborat o serie de strategii şi linii directoare ce urmăresc penetrarea pe cât mai multe pieţe turistice în scopul revitalizării industriei turistice din România.

Elementul hotărâtor în plan ştiinţific şi decizional îl constituie definirea unei concepţii, ferme, realiste, privind valorificarea potenţialului şi obiectivele dezvoltării durabile a turismului, într-o perspectivă mai apropiată sau mai îndepărtată. Principalele trăsături definitorii ale acestor concepţii sunt: autonomia agenţilor economici, pluritatea formelor de proprietate şi integrarea în Uniunea Europeană.

1.1. Apariţia turismului ca fenomen economico-social

Deşi apariţia turismului se pierde în negura timpurilor şi în consecinţă, din cauza lipsei unor informaţii istorice nu se poate stabili o dată cât de cât certă a detaşării sale ca activitate distinctă, se pare totuşi că unele forme incipiente de turism s-au practicat din cele mai îndepărtate timpuri. Se poate afirma că, deşi nu au constituit un scop în sine, satisfacţiile turistice ale unor călătorii au o vârstă relativ egală cu cea a primelor aşezări omeneşti stabile.

Cele enumerate mai sus îşi găsesc fundamentul în ideea că omul, chiar din cele mai vechi timpuri ale existenţei sale, nu a reuşit să-şi producă toate cele necesare subzistenţei şi, în ciuda mijloacelor primitive de comunicaţie, a încercat să întreţină şi să aprofundeze relaţii cu semenii săi din alte colectivităţi, prin intermediul schimburilor comerciale, ceea ce a favorizat, o lărgire treptată a contactelor, permiţând o mai bună cunoaştere reciprocă a colectivităţilor în cauză.

Fisiere in arhiva (8):

 • Implementarea Activitatii de Marketing in Dezvoltarea Turistica a Statiunii Baile Olanesti
  • Capitolul 1.doc
  • Capitolul 2.doc
  • Capitolul 3.doc
  • Capitolul 4.doc
  • CONCLUZII.doc
  • cuprins.doc
  • FATA.doc
  • INTRODUCERE.doc

Alte informatii

lucrare prezentata in Universitatea ”CONSTANTIN BRANCOVEANU”MANAGEMENT MARKETING IN AFACERI ECONOMICE-Ramnicu Valcea-