Judetul Maramures - Analiza Activitatii Turistice

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Judetul Maramures - Analiza Activitatii Turistice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: A.Florea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

CAP 1. Prezentarea destinaţiei turistice 1
1.1 Analiza produselor turistice în judeţul Maramureş 1
1.1.1 Staţiunile şi zonele urbane 1
1.2 Tipuri de turism 4
1.2.1 Turismul balnear 4
1.2.2 Turismul montan 5
1.2.3 Turismul ecologic 5
1.2.4 Turismul cultural 5
1.2.5 Turism rural şi agroturismul 7
1.2.6 Turismul religios şi monahal 7
1.2.7 Turismul de afaceri şi evenimente 7
1.2.8 Alte forme de turism 8
CAP 2. Infrastructura turistică 9
2.1 Promovarea destinaţiilor turistice şi pachetele turistice 9
2.2. Arii protejate 10
2.3. Structurile de cazare 11
2.4. Infrastructura judeţeană şi transporturile 12
2.4.1 Reţeaua rutieră 12
2.4.2 Reţeaua feroviară 13
2.4.3 Transportul aerian 14
2.5. Învăţământul 14
CAP 3. Starea actuală a turismului în judeţul Maramureş 15
3.1. Judeţul 15
3.2. Contribuţia turismului la economia judeţului 15
3.3. Evoluţii economice judeţene viitoare 16
3.4. Evoluţia sectorului turistic 16
3.5. Piaţa turistică 17
CAP 4. Strategii de dezvoltare a turismului în judeţul Maramureş 18
4.1. Analiza SWOT a Regiunii Nord-Vest 18
4.2. Direcţii strategice pentru dezvoltarea turismului în Judeţul Maramureş 21
4.3. Obiective judeţene 24
4.3.1 Obiective generale: 24
4.3.2 Rezultate aşteptate: 24
Bibliografie: 25

Extras din document

CAP 1. Prezentarea destinaţiei turistice

Maramureşul a fost şi a rămas până astăzi unul dintre nucleele "tari" de civilizaţie şi habitat aparte în spaţiul geo-spiritual românesc. O călatorie în Maramureş este o încântare pentru turistul dornic de cunoaşterea valorilor morale şi spirituale ale locurilor, specifice poporului român dar uitate în alte zone. Maramureşul este prin excelenţă izvorul cel mai bine păstrat al tradiţiilor strămoşeşti. Este locul în care simplitatea se îmbină armonios cu omenia, conferindu-le acea nobleţe dătătoare de har. Vizitarea Maramureşului este ca o lecţie de istorie, cultură şi geografie fără profesor. Nu trebuie decât să priviţi şi să ascultaţi cu mare atenţie spectacolul ce vă înconjoară. Natura se desfăşoară măiestoasă de jur împrejur, iar viaţa localnicilor, atât de liniştită dar atât de bogată, nu vă va lăsa indiferenţi.

1.1 Analiza produselor turistice în judeţul Maramureş

1.1.1 Staţiunile şi zonele urbane

Conform HG 867/2006 şi a Legii 526/2003 următoarele localităţi sunt declarate staţiuni sau zone turistice în judeţul Maramureş:

- Ocna Şugatag, - HG 867/2006;

- Borşa, - HG 867/2006;

- Izvoarele, - Legea 526/2003;

- Mogoşa - Legea 526/2003; 

- Cavnic - Legea 526/2003.

În total sunt declarate doar 2 staţiuni turistice şi 3 zone turistice de munte pentru practicarea sporturilor de iarna. În judeţ nu avem nici o staţiune declarată ca fiind de importanţă naţională.

Ca şi tip de staţiune turistică, regăsim staţiunea balneară - Ocna Şugatag şi staţiunea montană Borşa.

Infrastructura de cazare judeţeană totalizează câteva sute de locuri.

La nivel regional şi local sunt propuneri pentru a dezvolta noi staţiuni turistice de importanţă locală sau naţională, care însă vor trebui să îndeplinească reglementările Autorităţii Naţionale de Turism referitoare la declararea de staţiuni turistice: Izvoare, Cavnic, Mogoşa - Suior, Valea Vaseului, Coştiui.

Chiar dacă nu sunt declarate ca atare, multe dintre aceste propuneri de staţiuni funcţionează de fapt ca şi zone turistice, atrăgând turişti şi oferind facilităţi de cazare.

Staţiunea turistică Borşa - situată la extremitatea nordică a Carpaţilor Orientali, zona Borşa are un relief foarte variat ca morfologie şi complex prin alcătuirea sa geologică, compus din trei unităţi: Munţii Rodnei, Munţii Maramureşului şi Depresiunea Maramureş.

Munţii Rodnei conservă urme glaciare pe versanţii nordici: creste înguste, căldări glaciale cu pereţi abrupţi şi iezere alpine, văi sălbatice cu povârnişuri aproape verticale. Fenomenele carstice sunt în prezent explorate şi curtate.

Relieful munţilor Maramureşului este extrem de variat: zone alpine cu bogat înveliş vegetal, abrupturi stâncoase, platouri calcaroase suspendate, izbucuri carstice, văi vijelioase, defilee, izvoare minerale, etc.

Depresiunea Maramureş este una din cele mai mari şi mai interesante unităţi naturale de acest gen din Carpaţii Orientali. Diversitatea formelor de relief, fragmentate de numeroase ape cu defilee de o rară frumuseţe, pădurile masive de conifere şi foioase cu faună de mare interes cinegetic, izvoarele minerale conferă regiunii un grad ridicat de atractivitate turistică. Lacurile au în mare parte origine glaciară şi sunt situate la altitudini ce ating 1.800 - 1.900 m, pitorescul lor atrăgând multi turişti. Clima este de tip temperat continental, cu temperaturi moderate în timpul verii şi cu abundente căderi de zăpadă în timpul iernii, ceea ce oferă condiţii favorabile excursiilor şi practicării sporturilor pe tot parcursul anului.

Principala activitate a populaţiei o reprezintă creşterea animalelor (ovine, bovine, cabaline şi porcine). În munti se practică păstoritul de tip tradiţional: primăvara şi toamna pe

păşunile şi fâneţele de la poale, iar vara cu stâna pe păşunea de munte.

În prezent, potenţialul turistic al zonei Borşa este foarte puţin valorificat. Cazarea este rezumată la un nivel modest din punct de vedere al calităţii şi cantităţii.

Cu excepţia oraşului Borşa, celelalte localităţi sunt lipsite de hoteluri sau alte spaţii de cazare, cabanele turistice au fost distruse şi nu există refugii montane. O echipa de salvamont funcţionează pe lângă primăria oraşului Borşa. Baza sportivă este modestă, pârtiile de schi din Borşa dispunând de un telescaun şi un schilift. De asemenea, traseele montane beneficiază doar parţial şi nesatisfăcător de marcaje.

Fisiere in arhiva (1):

  • Judetul Maramures - Analiza Activitatii Turistice.doc