Lansarea pe Piata a Hotelului Eco Aqua

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Lansarea pe Piata a Hotelului Eco Aqua.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 124 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Introducere 3
Capitolul 1. Obiectivele proiectului 4
Capitolul 2. Prezentarea generală a municipiului Bucureşti 6
2.1. Potenţialul turistic al cadrului natural 6
2.1.1 Localizare 6
2.1.2 Relieful 6
2.1.3 Hidrografia 7
2.1.4 Clima 8
2.1.5 Resursele turistice naturale 8
2.2. Resursele turistice antropice 10
2.2.1. Prezentare istorică 10
2.2.2. Prezentare culturală 11
Capitolul 3. Analiza bazei tehnico-materiale şi a formelor de turism practicate în municipiul Bucureşti 17
3.1. Structuri turistice de primire 17
3.2. Structuri turistice de alimentaţie, agrement şi tratament 21
3.3. Forme de turism practicate 23
Capitolul 4. Analiza cererii turistice în municipiul Bucureşti 28
4.1. Evoluţia cererii turistice pentru Bucureşti 28
4.2. Structura cererii turistice 30
4.3. Analiza raportului cerere – ofertă 33
Capitolul 5. Realizarea previziunilor pentru perioada 2009 - 2013 36
5.1. Evoluţia structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare 36
5.2. Evoluţia numărului de locuri din strusturile de cazare 37
5.3. Evoluţia circulaţiei turistice 38
5.4. Evoluţia numărului de înnoptări 39
Capitolul 6. Analiza SWOT a municipiului Bucureşti 41
Capitolul 7. Acţiuni pentru dezvoltarea turismului în Bucureşti 51
7.1 Proiecte relizate 51
7.2 Proiecte în derulare şi proiecte viitoare 52
Capitolul 8. Avize necesare construcţiei Hotelului Oxygene 59
8.1 Autorizaţie de construcţie 59
8.2 Certificatul de urbanism 60
Capitolul 9. Lansarea pe piaţă a hotelului eco Oxygene 62
9.1 Scurtă prezentare a hotelului 62
9.2 Descrierea hotelului 64
9.3 Prezentarea hotelului 76
9.3.1. Dotări 77
9.3.2. Servicii 82
9.3.3. Politica tarifară 83
9.3.4. Organigramă 85
9.3.5. Poziţionarea hotelului Oxygene pe piaţă 86
9.4. Conceptul eco implementat în hotelul Oxygene 87
9.5 Obţinerea recunoaşterii de hotel eco 91
9.5.1. Prezentarea etichetei ecologice 91
9.5.2. Criterii îndeplinite 96
Capitolul 10. Evaluarea economică a proiectului 115
Capitolul 11. Finanţarea proiectului 120
11.1 Formularul cererii de finanţare 120
11.2 Calendarul activităţilor 122
11.3 Grila de evaluare tehnico-financiară 124

Extras din document

Aşezat la încrucişarea drumurilor între răsărit şi apus, Bucureştiul a avut o existenţă lungă şi zbuciumată. Marii făuritori ai istoriei oraşelor – războiul, pacea, focul, ciuma, seismele – i-au modelat chipul. Oamenii i-au adăugat măreţie şi seninătate, eleganţă, farmec, mai puţină rigoare şi ordine, dar mai multă fantezie şi căldură.

Bucureştiul de astăzi este un amestec de vechi şi nou, tradiţional şi modern, oriental şi occidental, fapt pentru care îi dă aspectul unei metropole cu o originalitate şi un farmec aparte.

Bucureşti este capitala României şi, în acelaşi timp, cel mai mare oraş, centru industrial şi comercial al ţării. Populaţia de peste două milioane de locuitori face ca Bucureştiul să fie a şasea capitală după mărime din Uniunea Europeană.

Prima menţiune a localităţii apare în anul 1459. În 1862 devine capitala României. De atunci suferă schimbări continue, fiind centrul scenei artistice, culturale şi mass-media. Între cele două războaie mondiale, arhitectura elegantă şi elita bucureşteană i-au adus porecla „Micul Paris”.

În ultima perioadă se percep semne de revigorare ale activităţii turistice, însă tot mai sunt destul de multe probleme de rezolvat precum: lipsa de informare a turiştilor, slaba promovare pe piaţa internaţională, absenţa din oferta marilor tour-operatori internaţionali; dar din păcate această industrie se află la un nivel sub potenţialul său real.

Este necesară realizarea unei strategii de dezvoltare a turismului pentru municipiul Bucureşti şi zona periurbană acestuia, pentru o mai bună organizare a acestei activităţi, cu scopul promovării unor forme de turism: turism urban cu valenţe culturale, turism de afaceri, turism de agrement, turism de weekend, precum şi realizarea unor programe turistice.

CAPITOLUL 1

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Dintre obiectivele generale ale proiectului menţionăm:

1. Dezvoltarea infrastructurii în turism din municipiului Bucureşti prin contruirea hotelului Eco „Oxygene”, hotel care să atragă în special oamenii de afaceri sensibili la protejarea mediului;

2. Conştientizarea populaţiei asupra utilizării eficiente a resurselor şi a protejării mediului, începând chiar cu personalul hotelului;

3. Ridicarea nivelului social, cultural şi educaţional;

4. Promovarea atât a produselor cât şi a serviciilor care pot reduce impactul negativ asupra mediului;

5. Crearea de noi locuri de muncă şi oferirea unor servicii de calitate va duce la scăderea numărului şomerilor şi implicit la creşterea nivelului de trai.

Ca obiective specifice putem menţiona:

1. Obţinerea de fonduri structurale nerambursabile oferite prin Programul Operaţional regional – Axa prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, sub-axa 5.2. – „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice”;

2. Îndeplinirea dfin cele 84 de criterii de acordare a etichetei ecologice a unui număr cât mai mare de criterii obligatorii cât şi specifice;

3. Obţinerea etichetei ecologice pentru hotelul „Oxygene”;

4. În alegerea locaţiei hotelului se vor lua în considerare caracteristicile naturale ale locului, astfel că se doreşte situarea hotelului eco „Oxygene” în zona Bodei a parcului Herăstrău, în apropierea lacului cu acelaşi nume;

5. Atât volumetria clădirii cât şi elementele de peisagistică utilizate în exterior trebuie să respecte caracteristicilor zonei, astfel încât ansamblul să facă parte integrantă din împrejurimi. Se va pune un accent deosebit pe amenajarea spaţiilor verzi, a piscinelor, fântânilor arteziene.

6. Energia electrică se va utiliza în procesele de încălzire pe timpul iernii, răcire pe timpul verii, iluminare, circulaţia apei în clădire şi asigurarea confortului.

I se va solicita proiectantului responsabil să ia în considerare sursele de energie alternativă ca de exemplu: sisteme solare fotovoltaice pentru încălzirea apei, biogaz, sisteme de transformare a deşeurilor în energie, energie eoliană, sistemul de încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat. De asemenea, va trebui să utilizeze corpuri de iluminat eficiente energetic, să instaleze detectoare de mişcare, temporizatoare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Lansarea pe Piata a Hotelului Eco Aqua.docx