Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 14699
Mărime: 67.23KB (arhivat)
Publicat de: Ludovic Nae
Cost: 9 puncte
MASTER MARKETING SI MANAGEMENT TURISTIC

Cuprins

 1. CAP 1 MECANISME ŞI INSTRUMENTE PENTRU MANAGEMENTUL MEDIULUI - NOŢIUNI INTRODUCTIVE/3
 2. CAP 2 POLITICI DE MEDIU/7
 3. 2.1 Conţinutul şi dinamica politicilor de mediu/7
 4. 2.2 Elaborarea şi operaţionalizarea politicilor de mediu/10
 5. 2.3 Cerinţele politicilor de mediu/12
 6. 2.4 Integrarea politicilor de mediu/12
 7. 2.5 Operaţionalizarea politicilor de mediu/13
 8. CAP 3 ORGANIZAREA SI EFICIENTA ACTIVITATII AGENTEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI( A.P.M)/17
 9. CAP 4 ASPECTE PRIVIND RAPORTURILE DINTRE TURISM ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR/18
 10. 4.1 Factorii de degradere a mediului inconjurator si a potentialului turistic/18
 11. Cap 5 ACŢIUNI DE PROTECŢIE A MEDIULUl ÎNCONJURĂTOR ŞI A POTENŢIALULUI TURISTIC/23
 12. 5.1 Factorii de degradare a mediului inconjurator/25
 13. 5.2Aspecte ale degradarii mediului prin turism/28
 14. Cap 6 ANALIZA DEZAVANTAJELOR ŞI EFECTELOR NEGATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR TURISTICE ASUPRA PARCURILOR NAŢIONALE ŞI A REZERVAŢIILOR BIOSFEREI/29
 15. 6.1 Modul de realizare a turismului durabil in zonele naturale protejate/31
 16. 6.2 Recomandari generale pentru realizarea turismului durabil/32

Extras din proiect

Cap 1 MECANISME ŞI INSTRUMENTE PENTRU MANAGEMENTUL MEDIULUI

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Mediul este parte integrantă esenţială a oricărui proces de dezvoltare şi cuprinde legăturile şi interdependenţele existente între oameni şi resursele naturale. Ca urmare, schimbările prin care trece mediul nu sunt generate numai de evenimente naturale, ci şi de manifestarea practică a unor modele de dezvoltare, practici şi stiluri de viaţă.Reciproc, orice modificare a mediului fizic, are consecinţe socioeconomice importante, care influenţează calitatea vieţii.Efectele poluării mediului, manifestate prin apariţia unor serioase probleme de sănătate şi prin perturbarea echilibrului ecologic, recunoscute la nivel internaţional prin Conferinţa de la Stockholm, au condus la apariţia unei ample “mişcări pentru protecţia mediului” atât în ţările dezvoltate, cât şi în ţările în curs de dezvoltare. Această reacţie a inclus participarea activă a sectorul public şi a celui privat.

Principala caracteristică a acestei mişcări pentru protecţia mediului a fost că a generat o nouă perspectivă pentru evoluţia atitudinilor şi a cunoştinţelor în acest domeniu. În cadrul unui proces evolutiv la scară mondială, marcat de Conferinţa de la Rio şi Johannesborg, s-au recunoscut o serie de aspecte esenţiale pentru structurarea

şi orientarea instrumentelor de management de mediu. Astfel:

- Multe dintre efectele generate de activităţile umane asupra mediului au o extindere globală şi regională, iar altele sunt limitate la zone geografice specifice, necesitând soluţii şi măsuri la toate nivelurile. Un exemplu marcant îl constituie producţia şi consumul de clorofluorcarburi, localizate în principal în ţările dezvoltate, având drept consecinţă epuizarea stratului de ozon, care protejează locuitorii şi ecosistemele globului împotriva radiaţiilor solare ultraviolete.

- Problemele mediului din anii ’80 au devenit importante în principal datorită implicaţiilor lor economice şi sociale. Exemplul cel mai elocvent este cel al emisiilor de gaze cu efect de seră. Aceste emisii generează schimbările climatice, ale căror manifestări au posibilă influenţă dăunătoare asupra ecosistemelor şi sistemelor antropice planetare. Prin creşterea temperaturilor, anumite zone ale globului pot ajunge să se confrunte cu: reducerea posibilităţilor de alimentare cu apă; creşterea eroziunii solurilor; inundaţii şi ca urmare cu posibilităţi mai reduse pentru producţia de alimente.

- Cercetările au produs noi dovezi ale severităţii crizei cu care se confruntă mediul. Spre exemplu, eliminarea unor habitate naturale cum sunt zonele umede şi defrişările pădurilor tropicale conduc la accentuarea într-un ritm fără precedent a dispariţiei speciilor de faună şi floră şi la eliminarea receptorilor de carbon.

- Cheia reuşitei măsurilor internaţionale pentru protecţia mediului constă într-o participare mai largă a comunităţii mondiale, în cooperarea pe probleme tehnice şi în aplicarea funcţională a unor mecanisme de finanţare, care să sprijine ţările în curs de dezvoltare. Analog, cheia succesului măsurilor la nivel local, depinde de participarea mai largă a cetăţenilor, în special de implicarea organizaţiilor neguvernamentale, care să sprijine iniţiativele locale pentru protejarea mediului dezbaterile internaţionale pe probleme de mediu au condus la stabilirea unui acord general asupra următoarelor elemente majore:

- mediul reprezintă o preocupare comună a ţărilor industrializate şi a celor în curs de dezvoltare;

- problemele ţărilor bogate şi ale celor în curs de dezvoltare sunt diferite;

- răspunsul la problemele globale ale mediului poate fi găsit numai pe calea cooperării internaţionale şi prin integrarea dezvoltării economico-sociale cu protecţia mediului, în conformitate cu abordarea bazată pe dezvoltarea durabilă.

Evoluţia măsurilor pentru protecţia mediului din ultimii 40 de ani s-a bazat pe filozofia controlului poluării. A fost creată o largă gamă de tehnologii de control al poluării şi în prezent este tehnic posibil să se reducă în mare măsură sau să se elimine în integralitate evacuările de poluanţi importanţi. Totuşi, în ţările dezvoltate, această abordare conduce la beneficii în scădere pe unitatea de cheltuieli iar în multe din ţările în curs de dezvoltare nu există condiţiile minim necesare pentru implementarea măsurilor de control al poluării. De asemenea, în anumite ţări există temerea că măsurile pentru controlul poluării constituie un lux costisitor, care va devia resursele de la o utilizare mai productivă. Ca urmare, orientarea actuală s-a schimbat către managementul mediului, care utilizează o largă combinaţie de măsuri coercitive şi stimulative, pentru a realiza îmbunătăţiri durabile. Aceasta presupune:

- definirea politicilor de mediu în termenii obiectivelor urmărite;

- considerarea şi menţionarea explicită a priorităţilor;

- descentralizarea mai pronunţată, în special în ceea ce priveşte implementarea politicilor;

- promovarea unor mai bune performanţe şi metode manageriale în locul simplelor

- măsuri de control al emisiilor;

- adoptarea unor strategii eficiente sub aspectul costurilor în locul adoptării unor măsuri specifice de control al poluării.

Preview document

Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 1
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 2
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 3
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 4
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 5
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 6
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 7
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 8
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 9
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 10
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 11
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 12
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 13
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 14
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 15
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 16
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 17
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 18
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 19
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 20
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 21
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 22
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 23
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 24
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 25
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 26
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 27
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 28
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 29
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 30
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 31
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 32
Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului - Pagina 33

Conținut arhivă zip

 • Management de Mediu - Relatia dintre Turism si Protectia Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Perspective de Integrare a Turismului Românesc în Plan European

CAPITOLUL I TURISMUL ÎN EUROPA – ORIENTARI SI TENDINTE 1.1. Factori de influenta în dezvoltarea turismului Turismul este influentat de o gama...

Rolul agențiilor de turism în promovarea serviciilor românești

Introducere „Orice pas al unei călătorii devine o aventură a cunoaşterii; la fiecare pas mori şi învingi de bucurie, ineditul te face să renaşti,...

Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău

Motivaţie Această lucrare a fost realizată cu scopul de a prezenta un studiu al impactului influenţelor sezonalităţii asupra activităţii...

Dezvoltarea activităților turistice și protejarea mediului

Capitolul 1 Probleme actuale ale mediului 1.1 Conceptul de mediu înconjurator Turistmul este dependent de mediul încojurator mai mult ca orice...

Calitatea Serviciilor Turistice

Capitolul I CALITATEA ŞI DETERMINANŢII CALITĂŢII SERVICIILOR TURISTICE 1.1 CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE Conceptul de calitate a fost...

Dezvoltarea Durabilă a Turismului în Stațiunea Montană Păltiniș

INTRODUCERE Lucrarea de faţă işi propune să prezinte potenţialul turistic şi oferta turistică a Staţiunii Păltiniş din judeţul Sibiu. Prezenta...

Tehnici și Tactici de Comunicare Utilizate de SC D and T Travel

Cap. 1 Tipologia tehnicilor şi Tactici de comunicare specifice în turism Elemente specifice ale comunicării în afaceri în economia informaţională:...

Posibilități de Dezvoltare a Turismului în Țara Maramureșului

INTRODUCERE Judeţul Maramureş, prin aşezarea lui geografică, dispune de condiţii naturale deosebite pentru dezvoltarea turismului. Pe lângă cadrul...

Te-ar putea interesa și

Necesitatea Dezvoltării Turismului Rural și Perspectivele Integrării Acestuia pe Piața Turistică Europeană

INTRODUCERE Serviciilor le revine actualmente un rol esenţial în cresterea economică. Această tendinţă manifestată pe plan mondial este sensibil...

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Introducere În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării...

Impactul Turismului asupra Mediului în Stațiunea Amara

INTRODUCERE „…Am inventat surse de energie, mai întâi aburul, apoi produsele petroliere, electricitatea si fisiunea nucleara. Am sistematizat...

Dezvoltarea activităților turistice și protejarea mediului

Capitolul 1 Probleme actuale ale mediului 1.1 Conceptul de mediu înconjurator Turistmul este dependent de mediul încojurator mai mult ca orice...

Strategii de dezvoltare economică și turistică - stațiunea Călimănești-Căciulata

Introducere Cu toate că majoritatea specialiştilor consideră turismul un fenomen specific perioadei contemporane, acesta s-a conturat la sfârşitul...

Integrarea în Uniunea Europeană a Sectorului Invizibil

1.1. Definiţie Într-o economie de piaţă distingem o serie de prestaţii internaţionale de servicii. În general, ele au un caracter nematerial şi...

Protejarea Resurselor Turistice

Argument Turismul este ansamblul relaţiilor şi faptelor constituite din deplasarea şi sejurul persoanelor pentru care locul de sejur nu este nici...

Plan de management al Parcului Național Retezat

Introducere Aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a turismului durabil în ariile naturale a condus la apariţia ecoturismului ca formă...

Ai nevoie de altceva?