Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 24664
Mărime: 5.19MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihalcescu Cezar
Proiectul este despre managementul departamentului de front-office, a fost prezentat in cadrul Universitatii Romano-Americane-Turism,

Cuprins

INTRODUCERE

Capitolul 1 INDUSTRIA OSPITALITĂŢII. CONCEPTE SI PARTICULARITATI.

1.1. Stadiul actual al dezvoltării turismului

1.1.1. Concepte utilizate în industria ospitalităţii şi dezvoltarea lor de – a lungul timpului

1.1.2.Industria ospitalităţii: indicatori, caracteristici, tendinţe

1.2. Tipologia strucurilor de tip hotelier

1.2.1.Clasificarea unităţilor de cazare

1.2.2.Norme privind funcţionarea unităţilor de cazare de tip hotelier din România

Capitolul 2 MANAGEMENTUL DEPARTAMENTULUI FRONT OFFICE AL HOTELULUI HILTON ATHENEE PALACE

2.1. Prezentarea hotelului Hilton Athenee Palace

2.2. Departamente ale hotelului Hilton Athenee Palace

2.3. Organizarea activităţii departamentului front office

Capitolul 3 OPERAŢIUNI DERULATE ÎN CADRUL FRONT OFFICE-ULUI

3.1. Sistemul de rezervări

3.2. Primirea şi înregistrarea clienţilor. Componentele procedurii de înregistrare a clienţilor

3.3. Check-out-ul: plecarea clienţilor. Componentele procedurii de check-out

a clienţilor

3.4. Sistemele informatice pentru Front Office

3.4.1. Sisteme informatice pentru rezervări

Capitolul 4 NOILE TEHNOLOGII ÎN SISTEMUL FRONT OFFICE DIN HOTELURILE HILTON DIN STATELE UNITE -STUDIU DE CAZ

4.1. Istoricul Hilton Hotels Corporation

4.2. Organizarea şi concurenţii Hilton Hotels Corporation

4.2.1. Misiunea şi valorile Corporaţiei Hilton

4.2.2. Structura şi poziţionarea Corporaţiei Hilton

4.2.3. Situaţia indicatorilor hotelieri pentru Corporaţia Hilton în anul 2006

4.3. Hilton Hotels Corporation şi implementarea noilor tehnologii pentru creşterea satisfacţiei clienţilor

4.3.1. Sistemul de rezervări online

4.3.2. Soluţii pentru înregistrare - check-out

4.3.3. Serviciul de concierge virtual

4.3.4. Analiza SWOT a implementării unui sistem de conceirge virtual

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Capitolul 1

INDUSTRIA OSPITALITĂŢII. CONCEPTE ŞI PARTICULARITĂŢI

1.1 . Stadiul actual al dezvoltării turismului

Turismul reprezintă, atât prin conţinut cât şi prin rolul său, un fenomen care s-a impus pregnant în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică a actualului secol şi al secolului trecut. Este una dintre componentele majore ale vieţii economice şi sociale ce polarizează interesul unui număr tot mai mare de ţări. Receptiv la transformările lumii contemporane - introducerea automatizării, folosirea ciberneticii şi a informaticii în diverse sectoare economice, industrializarea agriculturii, modernizarea mijloacelor de transport - turismul evoluează sub influenţa acestora, integrându-se în procesul general de dezvoltare.

Societăţile industrializate au determinat concentrarea populaţiei în centre urbane care au devenit foarte aglomerate sub aspectul locuinţelor, al căilor şi mijloacelor de transport, al centrelor de distracţie. Pe de altă parte, industrializarea a creat condiţii de creştere a productivităţii cu efecte benefice asupra nivelului veniturilor obţinute ca urmare a prestării de activităţi şi a creşterii duratei timpului liber. însă, industrializarea are şi efecte negative asupra membrilor societăţii. Acestea sunt poluarea, lipsa de mişcare, boli ale sistemului nervos cauzate de stresul zilnic, de constrângerile din viaţa socială şi profesională. Toate acestea duc la dorinţa oamenilor de a-şi petrece timpul liber călătorind, căutând natura, vizitând oraşe, zone necunoscute pentru a-şi lărgi universul cunoaşterii sau pentru a-şi îngriji sănătatea. Turismul reprezintă una din principalele modalităţi de petrecere plăcută şi utilă a timpului. Prin potenţialul uman şi material pe care îl antrenează în dezvoltarea sa, ca şi prin efectele benefice asupra domeniilor cu care vine în contact, turismul acţionează ca un factor stimulator al progresului. Totodată, turismul poate contribui la diminuarea efectelor negative ale şomajului având în vedere faptul că este mare consumator de forţă de muncă şi poate contribui la crearea de noi locuri de muncă în ramurile activităţii economice cu care se află în strânsă legătură. Studiile efectuate pe plan mondial, în legătură cu tendinţele dezvoltării tehnice, economice şi sociale au ajuns la anumite concluzii ce au influenţă asupra fenomenului turistic.

Este vorba de creşterea continuă a populaţiei pe glob la peste 6 miliarde de locuitori, creşterea speranţei de viaţă la circa 80 de ani. ridicarea nivelului veniturilor pe locuitor,creşterea duratei timpului liber ca urmare a automatizării procesului de producţie, urbanizarea aproape în totalitate a populaţiei ocupate în industrie şi servicii, simplificarea mijloacelor de transport care vor „reduce distanţele". Toate aceste aspecte ne conduc spre concluzia ca turismul va reprezentaîn viitor, în aproape toate ţările lumii, o necesitate:obiectivă deoarece consumul de produse turistice se va transforma într-o cerinţă resimţită din ce în ce mai mult de omul modern. Activităţile turistice deţin o poziţie importantă în structura mecanismului economic şi au un rol activ în procesul de dezvoltare şi modernizare a economiei. Deşi este considerat de mulţi specialişti ca un fenomen propriu perioadei contemporane, totuşi trebuie subliniat faptul că turismul a început să prindă contur încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Dacă iniţial, la baza consumului turistic, exista o motivaţie legată de odihnă şi recreere, ulterior, motivaţiile au devenit tot mai numeroase, legate de necesitatea de refacere a Sănătăţii, de cunoaştere, de destindere; sunt de asemenea motivaţii legate de afaceri, decomunicare, de curiozitate, snobism, motive familiale, sportive, etc. In 1938, Levaille-Nizerolledefinea turismul ca „ansamblul activităţilor nelucraîive ale omului în afara ariei de rezidenţă". O reflectare sugestivă a conţinutului şi complexităţii activităţii turistice este redată astfel: „Latură a sectorului terţiar al economiei unde activitatea prestată are ca scop organizarea şi desfăşurarea călătoriilor de agrement, de recreare sau deplasarea persoanelor la diferite congrese şi reuniuni şi careinclude toate activităţile necesare satisfacerii nevoilor de consum şi de servicii de turism". Prin ansamblul proceselor şi relaţiilor generate de satisfacerea nevoilor de consum ale turiştilor, turismul prezintă trăsăturile unui domeniu distinct de activitate şi se constituie într-o ramură a economiei naţionale care, prin specificul său, se integrează în sfera sectorului terţiar.

Totodată, diversitateaactivităţilor ce dau conţinut prestaţiei turistice ca şi prezenţa uneia dintre ele în structura altor ramuriale economiei, conferă turismului caracterul unei ramuri de interferenţă. Cercetările întreprinse asupra rolului turismului au evidenţiat faptul că are „un impact considerabil asupra economiilor,societăţilor şi culturilor diferitelor ţări de referinţă".Contribuţia turismului la viaţa economică şi socială este diferită de la o ţară la alta, în funcţie de nivelul de dezvoltare şi de politica promovată în

legătură cu aceste activităţi. în cadrul economiei,turismul se manifestă ca mijloc de diversificare a structurii acesteia prin crearea unor activităţi specifice cum este industria hotelieră care are în vedere nu numai adăpostirea şi crearea condiţiilor şi confortului pentru odihna călătorului ci şi o serie de prestaţii suplimentare a căror gamă este foarte variată, începând cu informarea turiştilor şi până la servicii comerciale, servicii nespecifice. în cadrul serviciilor de alimentaţie publică, asociate activităţii de turism, s-a creat o formă de industrializare a produselor culinare, „sistemul catering" care prezintă o serie de avantaje economice şi sociale.

Preview document

Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 1
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 2
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 3
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 4
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 5
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 6
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 7
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 8
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 9
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 10
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 11
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 12
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 13
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 14
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 15
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 16
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 17
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 18
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 19
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 20
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 21
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 22
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 23
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 24
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 25
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 26
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 27
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 28
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 29
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 30
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 31
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 32
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 33
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 34
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 35
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 36
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 37
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 38
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 39
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 40
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 41
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 42
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 43
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 44
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 45
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 46
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 47
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 48
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 49
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 50
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 51
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 52
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 53
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 54
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 55
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 56
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 57
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 58
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 59
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 60
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 61
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 62
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 63
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 64
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 65
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 66
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 67
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 68
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 69
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 70
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 71
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 72
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 73
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 74
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 75
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 76
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 77
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 78
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 79
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 80
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 81
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 82
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 83
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 84
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 85
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 86
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 87
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 88
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 89
Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Managementul Departamentului Front Office al Hotelului Hilton Athenee Palace.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea unui hotel - studiu de caz - Hotel Căciulata

Argument În perioada actuală, fenomenul turistic, în general, cu toată structura sa, a devenit mult mai important decât era acum 50 de ani. Ritmul...

Locul și rolul agențiilor de turism pe piața turistică locală studiu de caz SC Sfara Tours SRL Baia Mare

INTRODUCERE Turismul organizat a apărut o data cu afirmarea turismului ca fenomen de masă. El se desfăşoară pe bază de contracte încheiate între...

Diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Poiana Brașov

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico – social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii. Prin caracterul...

Raport Hotel Jolly Alon

Modulul I. Caracteristica generală a structurii de primire turistică cu funcțiuni de cazare 1.1. Prezentarea de ansamblu a structurii de primire...

Hotel Marriot

Introducere Una dintre cele mai importante abilităţi ale specialistului de marketing este aptitudinea sa de a crea, menţine, proteja şi îmbunătăţi...

Diversificarea Serviciilor Oferite de Hotelul Caro Club

INTRODUCERE Acest proiect reprezinta abordarea activitatii hotelului Caro, hotelul in care mi-am desfasurat stagiul de practica (in perioada 16...

Turismul balnear și de agrement în stațiunea Buziaș

CAPITOLUL 1 SERVICIILE TURISTICE 1.1. Conţinutul prestaţiei turistice Turismul se prezintă ca un fenomen socio-economic complex, poziţionat la...

Rezervarea spațiilor de cazare

Activităţile de rezervare reprezintă primul contact al clientului cu hotelul. Impresia pe care o creează acest sector reprezintă primul element de...

Ai nevoie de altceva?