Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 35707
Mărime: 242.31KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cosmescu

Cuprins

CAPITOLUL 1

SERVICIILE ŞI MANAGEMENTUL ACESTORA 5

1.1. Conţinutul si sfera de cuprindere a serviciilor 5

1.1.1. Conceptul de servicii 5

1.1.2. Serviviile si sectorul terţiar 6

1.2. Serviciile îe economia modernă 9

1.2.1. Sectorul terţiar-apoteză a servicilor 9

1.2.2. Serviciile- sector distinct al economiei 11

1.3. Tipologia serviciilor 15

1.3.1 Necesitatea si oportunitatea clasificări serviciilor 15

1.3.2. Criteri si modalităţi de clasificare a serviciilor 17

1.4. Managementul serviciilor: Pricipii, Conţinut, Obiective 22

1.4.1. principiile managementului în servicii 22

1.4.2. Conţinutul,obiectivele şi factori de influenţare a managementului firmei de

servicii 26

1.4.3. Caracterul serviciilor, ca determinant al unui management particular 29

1.4.4. Funcţiile firmei. Abordarea clasică cu particularisări la cazul servicilor 36

CAPITOLUL 2

MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 40

2.1.Alimentaţie publică. Caracteristici complexitate 40

2.2. Tipuri de unităţi de alimentaţie publică 42

2.3. Cateringul - o nouă formă de manifestare în alimentaţie publică 48

2.4. Procese operative care au loc în cadrul alimentaţiei publice 50

2.5. Aprecierea eficienţei economice şi sociale a unităţilor din alimentaţie

publică 53

CAPITOLUL 3

HOTEL CONCORDIA 55

3.1 Oferta Hotelului Concordia 55

3.1.1. Istoric, Arhitectură, Construcţie 55

3.2 Oferta tematică a Hotelului Concordia 58

3.3. Cererea şi structura clientelei 61

3.3.1 Gradul de ocupare în anii 2004, 2005, 2006 63

3.3.2. Numărul ce turişti în anul 2006 65

3.4 Motivaţia turistică 65

3.5 Structura organizatorică a Hotelului CONCORDIA 67

3.5.1 Organigrama 67 3.5.2 Prezentarea personalului existent 71

3.6. Marketingul Hoteluli „CONCORDIA”,politica de produs 72

3.7.politica de distribuţie 75

3.8. Politica de personal 79

3.9. Fidelizarea clientelei la Hotelul Concordia Tg.-Mureş 81

3.10. Oferirea unor avantaje organizaţionale 85

3.11. Oferirea unor avantaje materiale 86

3.12. Oferirea unor avantaje sociale 87

3.13. Responsabilitatea personalului implicat 87

Anexe 92

Concluzia 99

Bibliografie 101

Extras din document

CAPITOLUL 1

SERVICIILE ŞI MANAGEMENTUL ACESTORA

1.1. Conţinutul şi sfera de cuprindere a serviciilor

Evoluţia economiei moderne înscrie între orientările sale fundamentale şi diversificarea serviciilor constituite astăzi într-un sector distinct al economiei. Caracterizate printr-un dinamism înalt, serviciile îşi pun amprenta asupra modului de valorificare a resurselor umane şi natural-materiale, având o contribuţie majoră la progresul social şi economic.

“Serviciile reprezintă activităţi, beneficii sau utilităti care sunt oferite pe piaţă sau prestate în asociere cu vânzarea unui bun material„ aceasta este defniţia dată de către Asociaţia Americană de Marketing serviciilor.

“Serviciul reprezintă orice activitate care oferă beneficii fără să presupună în mod obligatoriu un schimb de bunuri tangibile”

Expansiunea serviciilor, creşterea rolului lor din viaţa societăţii se manifestă ca trăsături ale evoluţiei în majoritatea ţărilor lumii, argumentând, pentru etapa actuală denumirea de „societatea serviciilor".

Prezenţa serviciilor în structura tuturor economiilor, rolul stimulator, dezvoltarea aproape fără limite a unor dintre ele reclamă cercetarea atentă a acestora, a legităţilor şi mecanismelor de funcţionare a sectorului terţilor, a impactului asupra celorlalte sectoare.

1.1.1. Conceptul de servicii

Importanţa crescândă a serviciilor în economie, ascensiunea spectaculoasă din ultimele decenii au intensificat preocupările pentru cunoaşterea acestui sector. Eforturile în această direcţie sunt motivate şi de faptul că teoria economică a acordat prea puţină atenţie serviciilor, se poate vorbi chiar de o rămânere în urmă a teoriei, a clarificărilor conceptuale faţă de amploarea practică a serviciilor.

Astfel, serviciile pot fi privite ca „ocupaţia" ale unei persoane, ca „funcţii", „acţiuni" sau „munci" prestate în folosul „cuiva", ca „organisme" sau subdiviziuni făcând parte dintr-un ansamblu administrativ sau economic. De asemenea, termenul de servicii este asociat ideii de „terţiar" sau „control terţiar" având două accepţiuni diferite: pe de o parte, ansamblul de „meserii", de exemplu, contabili, secretare, vânzători, care se exercită în societăţi sau instituţii de servicii, bănci, companii aeriene, sau în întreprinderi industriale sau agricole; pe de altă parte, ansamblul unităţilor de producţie individualizabile din punct de vedere statistic a căror activitate principală constă în oferirea de servicii şi care corespunde noţiunii statistice de ramură.

Puncte de vedere asemănătoare, oferind totodată un plus de sistematizare se întâlnesc la mulţi autori, aceştia apreciază ca termenul de „servicii" poate fi utilizat în patru modalităţi diferite şi anume:

- „service industry"- cu referire la firmele cu activitate integrabilă sau nestocabilă;

- „service products"- însemnând rezultatul obţinut în industria serviciilor dar, şi de alte sectoare economice;

- „service ocupation"-vizând îndatoririle / tipologia muncii lucrărilor din domeniul serviciilor;

- „service function"- ca activităţi implicate în munca desfăşurată în interiorul economiei primare sau în afara acesteia.

In acest context, serviciile sunt diferite ca activităţi utile, destinate satisfacţiei unei nevoi sociale. Abordarea serviciilor ca o categorie economică, presupune restrângerea la acele activităţi ce implică anumite relaţii sociale de producţie.

Majoritatea definiţiilor pun accent pe faptul că serviciile sunt activităţi a căror rezultat este nematerial şi deci nestocabile, nu se concretizează în produse cu existenţă de sine stătătoare.

In încercarea de a sintetiza experienţa teoretică şi practică privind definirea serviciilor şi delimitarea lor de bunuri trebuie evidenţiat că acestea reprezintă o activitate umană cu un conţinut specializat, având ca rezultat efecte utile, imateriale şi intangibile destinate satisfacerii unei nevoi sociale. Totodată, serviciile sunt activităţi de sine stătătoare, automatizate în procesul adâncirii diviziunii sociale a muncii şi sunt organizate distinct într-un sector denumit sector terţiar.

1.1.2. Serviciile şi sectorul terţiar

Economia se împarte în trei sectoare având comportament economic diferit:

- Sectorul primar - ce cuprinde agricultura, vânătoarea şi

pescuitul şi industria extractivă

- Sectorul secundar - alcătuit din activităţile industriei prelucrătoare

- Sectorul terţiar - înglobând toate celelalte activităţi desfăşurate în economie, sector corespunzând sferei serviciilor.

În privinţa comportamentului economic, acesta este caracterizat prin nivelul şi dinamica productivităţii muncii - criteriul de bază al clasificării, prin nivelul progresului tehnic şi, în special, prin recepţionarea faţă de acesta. Astfel, se consideră că în sectorul primar nivelul şi creşterea productivităţii muncii se situează la cote medii, în sectorul secundar la cote ridicate, iar în sectorul terţiar la cote modeste. De asemenea, sectorul secundar este apreciat ca înregistrând cel mai înalt grad de pătrundere a progresului tehnic, în timp ce terţiarul este caracterizat ca fiind total receptiv faţă de acesta.

Preview document

Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 1
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 2
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 3
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 4
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 5
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 6
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 7
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 8
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 9
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 10
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 11
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 12
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 13
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 14
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 15
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 16
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 17
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 18
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 19
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 20
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 21
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 22
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 23
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 24
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 25
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 26
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 27
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 28
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 29
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 30
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 31
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 32
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 33
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 34
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 35
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 36
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 37
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 38
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 39
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 40
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 41
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 42
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 43
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 44
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 45
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 46
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 47
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 48
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 49
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 50
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 51
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 52
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 53
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 54
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 55
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 56
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 57
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 58
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 59
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 60
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 61
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 62
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 63
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 64
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 65
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 66
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 67
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 68
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 69
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 70
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 71
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 72
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 73
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 74
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 75
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 76
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 77
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 78
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 79
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 80
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 81
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 82
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 83
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 84
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 85
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 86
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 87
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 88
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 89
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 90
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 91
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 92
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 93
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 94
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 95
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 96
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 97
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 98
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 99
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 100
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 101
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 102
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 103
Managementul Serviciilor de Cazare și Alimentație Publică La Hotel Concordia - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Managementul Serviciilor de Cazare si Alimentatie Publica La Hotel Concordia.doc

Alții au mai descărcat și

Turismul Rural in Comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Management Hotelier

1. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator 1.1. Informaţii despre curs: Date de contact ale titularului de curs:...

Te-ar putea interesa și

Analiza ofertei de agrement Vatra Dornei

INTRODUCERE Activitatea turistică se numără printre acele câteva fenomene care s-au impus, şi care au căpătat o importanţă tot mai mare în epoca...

Particularități ale calității serviciilor hoteliere

INTRODUCERE Serviciile oferite de unităţile hoteliere sunt componente ale produselor turistice, alături de transport, atracţii, agrement şi alte...

Complex Hotelier - Eden Lux

A. PIESE SCRISE (1) DATE GENERALE 1. Denumirea obiectului de investiţii: Extindere complex hotelier “EDEN LUX”, construire piscină si amenajare...

Hotel internațional Băile Felix

Introducere Serviciile oferite turiştilor la locul de petrecere a vacanţei reprezintă componenta cea mai importantă a activităţii turistice. Ele...

Lucrare de Practica - SC Acasa la Dracula SRL

Introducere Turismul s-a constituit ca fenomen complex şi bine conturat abia în ultima jumătate de secol. El a căpătat o amploare deosebită în...

Calitatea Serviciilor Turistice

ARGUMENT Turismul a devenit in zilele noastre o activitate la fel de importanta precum cea desfasurata in alte sectoare-chei din economia mondiala...

Proiect de practică - prezentarea societății Acasă la Dracula

PREZENTAREA SOCIETĂŢII Date de identificare a agentului economic Numele firmei SC. Acasă la Dracula. SRL a fost înfiinţat în anul 2005. A fost...

Ai nevoie de altceva?