Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu

Proiect
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 22270
Mărime: 261.34KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Camarda Adina
Universitatea "George Baritiu" Economia comertului, turismului si serviciilor

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1

TURISMUL MONTAN ŞI DE IARNĂ.ÎN PRINCIPALELE ŢĂRI EUROPENE 2

1.1. Aspecte privind structura generală a cererii pentru sporturide iarnă 2

1.2. Oferta pentru sporturi de iarnă (experienţa principalelor ţări receptoare) 2

1.2.1. Dotări/amenajări pentru sporturile de iarnă 2

1.2.2. Serviciile de bază 2

1.2.3. Activitatea aprés-sky 2

1.2.4. Aspecte promoţionale 2

1.3. Oferta pentru sporturi de iarnă în România 2

1.3.1. Domeniul schiabil 2

1.3.2. Mijloacele de transport pe cablu 2

CAPITOLUL 2

CADRUL NATURAL ŞI SOCIO – ECONOMIC 2

2.1. Aşezare 2

2.2. Accesibilitate 2

2.2.1. Accesul rutier 2

2.2.2. Accesul feroviar 2

2.3. Cadrul natural 2

2.3.1. Relieful 2

2.3.2. Reţeua hidrografică 2

2.3.3. Condiţii climatice 2

2.3.4. Vegetaţia 2

2.3.5. Fauna 2

2.4. Cadrul socio – economic 2

2.5. Protecţia mediului 2

2.6. Resurse turistice 2

2.6.1. Resurse turistice naturale 2

2.6.2. Resurse turistice în aria limitrofă 2

2.6.3. Forme de turism 2

2.7. Structuri turistice de primire existente 2

2.7.1. Capacitatea de cazare din judeţul Harghita 2

2.7.2. Capacitatea de cazare în staţiunea Lacu Roşu 2

2.7.3. Structuri de alimentaţie pentru turism 2

2.8. Dotări tehnico-edilitare şi de infrastructură generală 2

2.8.1. Alimentarea cu apă 2

2.8.2. Canalizare 2

2.8.3. Alimentarea cu energie electrică 2

2.8.4. Energia termică 2

2.8.5. Tratarea deşeurilor 2

2.8.6. Drumurile de acces 2

2.8.7. Dotări comerciale, sanitare şi culturale 2

2.8.8. Disciplina în reglementarea urbanistică 2

2.9. Circulaţia turistică 2

2.9.1. Circulaţia turistică în judeţul Harghita 2

2.9.2. Circulaţia turistică în staţiunea turistică Lacu Roşu 2

CAPITOLUL 3

MODELUL DE DEZVOLTARE A STAŢIUNII TURISTICE 2

MONTANE LACU ROŞU 2

Capitolul 4

PREZENTAREA PROIECTULUI DE AMENAJARE TURISTICĂ A STAŢIUNII MONTANE LACU ROŞU 2

4.1.Premise ale dezvoltării turismului 2

4.1.1.Puncte forte 2

4.1.2. Puncte slabe 2

4.1.3 Zonificarea funcţională a ariei studiate 2

4.2.Managementul activităţii de turism în staţiunea montană Lacu Roşu 2

4.2.1 Descriere 2

4.2.1.1.Context 2

4.2.1.2. Localizare, suprafaţă şi limite 2

4.2.1.3. Zonare 2

4.3. Rolul amenajărilor pentru vizitare în Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş 2

4.3.1.Consideraţii generale 2

4.3.1.1. Centru pentru vizitare şi informare 2

4.3.1.2. Căi de acces, puncte de belvedere şi semnalizarea obiectivelor turistice 2

4.3.2. Managementul turismului în Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş 2

4.4. Promovarea turistică a staţiunii Lacu Roşu 2

4.4.1. Obiectivele acţiunii de promovare a staţiunii Lacu Roşu 2

4.4.2..Campania publicitară privind staţiunea montană Lacu Roşu 2

BIBLIOGRAFIE 2

Extras din document

Odata cu formarea sa, în 1837, Lacu Rosu a devenit o atractie turistica importanta pentru aceasta arie montana, formând împreuna cu Cheile Bicazului un ansamblu turistic unicat pentru România.

Lipsa cailor de acces rutier a facut ca abia în anii ’30 ai secolului al XX-lea sa se construiasca primul edificiu turistic – Caminul turistilor. Dupa 1931, apar unele case locuite permanent si câteva vile, conturându-se actuala statiune, apartinatoare administrativ orasului Gheorgheni.

Statiunea, dupa al doilea razboi mondial, s-a dezvoltat continuu, ajungând la circa 800 locuri în vile si cabane în anul 1989, profilându-se pe odihna si recreere iar în ultimele patru decenii si pe alpinism.

Dupa anul 1990, statiunea montana Lacu Rosu a cunoscut un impas în dezvoltarea sa, datorita rigorilor economiei de piata si a restructurarii proprietatii imobiliare si a terenurilor, dar si degradarii fizice a unitatilor de cazare, unele dintre acestea depasind 80 de ani de existenta. Lipsa dotarilor de agrement sportiv si cultural si mai ales a amenajarilor pentru practicarea sporturilor de iarna si a drumetiei montane ca si a dotarilor tehnico-edilitare au facilitat acest regres.

În ultimii 3-4 ani se remarca un reviriment în dezvoltarea statiunii prin modernizarea si construirea de noi unitati de cazare si alimentatie pentru turism (circa 340 locuri de cazare în hotel si vile) iar administratia locala a initiat un program de revigorare si relansare în turism a acesteia.

Studiul de fata, elaborat în doua etape, are menirea de a fundamenta un program de reproiectare si dezvoltare a statiunii Lacu Rosu la standardele unui turism montan modern, competitiv pe piata internationala. Acest deziderat se realizeaza, în prima etapa, printr-o analiza – diagnostic competenta a resurselor turistice si umane ca si a stadiului actual de valorificare în contextul dezvoltarii socio-economice locale, judetene si la nivel national.

În etapa a II-a pe baza analizelor anterioare si a experientei internationale în domeniu (prezentata în cap. I, etapa I) se fundamenteaza reproiectarea si dezvoltarea statiunii Lacu Rosu pe principii moderne, aplicate cu succes în Europa si în consens cu optiunile si mutatiile remarcate în amenajarea turistica pentru munte si mai ales pentru sporturi de iarna.

Studiul realizat de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare în Turism în colaborare cu Primaria orasului Gheorgheni si Colegiul Universitar Gheorgheni VA contribui la dezvoltarea si cresterea calitativa a ofertei turistice montane din judetul Harghita si din România.

CAPITOLUL 1

TURISMUL MONTAN SI DE IARNA.

CONSIDERATII ASUPRA CERERII SI OFERTEI TURISTICE ÎN PRINCIPALELE TARI EUROPENE

1.1. Aspecte privind structura generala a cererii pentru sporturi de iarna

Cunoasterea cât mai aprofundata a cerintelor turistilor fata de diferitele categorii de servicii turistice si adaptarea cât mai rapida a ofertei la aceste cerinte, constituie elemente esentiale pentru asigurarea competitivitatii pe piata internationala. O serie de studii si numeroase investigatii sociologice au dus la desprinderea caracteristicilor de baza ale clientelei pentru sporturile de iarna; aceste concluzii – verificate periodic prin repetarea cercetarilor – au o mare valoare pentru ofertanti si touroperatori, care trebuie sa alinieze permanent produsele si politica de promovare si valorizare la cerintele si particularitatile pietei cererii, ale fiecarui segment major. Evidentiem urmatoarele aspecte:

Sporturile de iarna sunt practicate în general de tineret si acest lucru impune proiectarea si realizarea de produse, dotari si servicii adecvate preferintelor acestuia. S-a constatat ca pe piata europeana 58-60 % din turistii care frecventeaza sporturile de iarna au sub 35 de ani (segmentul 15-25 de ani are ponderi de 34-35 %), iar pe piata nord – americana, în jur de 65 % din clienti au 30 de ani sau mai putin.

Clientela statiunilor pentru sporturi de iarna provine înca majoritar din rândul persoanelor cu venituri medii si mari (în Europa s-a constatat ca bugetul turistului de iarna este, de regula, de doua ori mai mare ca al turistului de vara; în SUA si Canada, veniturile clientelei “de iarna” sunt superioare mediei pe tara si cu 25 –30 % mai mari decât ale turistului obisnuit) dar turismul de iarna s-a “democratizat” intens astfel ca, în mod sigur, în deceniul urmator, preponderenta va apartine turistilor cu venituri medii si submedii.

Preview document

Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 1
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 2
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 3
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 4
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 5
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 6
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 7
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 8
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 9
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 10
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 11
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 12
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 13
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 14
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 15
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 16
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 17
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 18
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 19
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 20
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 21
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 22
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 23
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 24
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 25
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 26
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 27
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 28
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 29
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 30
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 31
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 32
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 33
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 34
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 35
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 36
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 37
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 38
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 39
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 40
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 41
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 42
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 43
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 44
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 45
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 46
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 47
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 48
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 49
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 50
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 51
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 52
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 53
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 54
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 55
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 56
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 57
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 58
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 59
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 60
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 61
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 62
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 63
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 64
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 65
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 66
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 67
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 68
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 69
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 70
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 71
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 72
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 73
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 74
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 75
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 76
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 77
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 78
Modernizarea, dezvoltarea și relansarea turistică a stațiunii montane - Lacul Roșu - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Modernizarea, Dezvoltarea si Relansarea Turistica a Statiunii Montane - Lacu Rosu.doc

Alții au mai descărcat și

Valorificarea Turistică a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz

I. INTRODUCERE. SCOPUL LUCRĂRII Termenul turism, de origine engleză (prin filieră franceză), cu sensul de bază de călătorie de plăcere, s-a extins...

Impactul Turismului asupra Mediului în Stațiunea Amara

INTRODUCERE „…Am inventat surse de energie, mai întâi aburul, apoi produsele petroliere, electricitatea si fisiunea nucleara. Am sistematizat...

Dezvoltarea economică, modernizarea și promovarea turistică - studiu de caz stațiunea Lacul Roșu

Introducere Prin structura acestui proiect se face în prima parte o imagine a desfășurării activitățiile turistice în principalele țări turistice...

Băile Tușnad

Localitate situata in partea central-estica a Romaniei (Judetul Harghita), pe raul Olt, in partea sudica extrema a Depresiunii Ciucului, altitudine...

Infrastructura superioară de cazare a Municipiului București

Introducere Imi aduc aminte de pe vremea cand eram licean si inca novice, ca am avut ocazia sa imi petrec vacantele in cateva ţări dezvoltate din...

Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei

INTRODUCERE „Un călător înţelept niciodată nu îşi depreciază propria ţară.” (Carlo Goldoni, dramaturg italian) Pentru foarte multe ţări,...

Turismul Montan în România

CAPITOLUL I TURISMUL – ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ Turismul reprezintă astăzi, prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate,...

Analiza Nivelului de Dezvoltare a Turismului Rural în România

ROLUL TURISMULUI RURAL PENTRU DEZVOLTAREA TURISTICA A ROMÂNIEI Urmarindu-se unele interdependente între parte si întreg, în lucrare se prezinta...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea economică, modernizarea și promovarea turistică - studiu de caz stațiunea Lacul Roșu

Introducere Prin structura acestui proiect se face în prima parte o imagine a desfășurării activitățiile turistice în principalele țări turistice...

Turismul Montan în România

CAPITOLUL I TURISMUL – ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ Turismul reprezintă astăzi, prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate,...

Amenajarea turistică în zona montană - studiu de caz - amenajarea turistică în zona Lacul Roșu

Introducere 1.Argumentearea alegerii temei Prin structura acestui proiect se face in prima parte o imagine a desfasurarii activitatiile turistice...

Turismul montan în România

Zona montana in general se concentreaza printr-o mare concentrare de resurse turistice. Relieful, ca suport al tuturor componentelor mediului...

Amenajarea turistică în zona Lacul Roșu

Capitolul 1 Prezentarea generala a statiunii Lacul Roşu si oportunitati de modernizare , dezvoltare si relansare 1.1. Aşezare Staţiunea Lacu...

Stațiunea Lacul Roșu

Capitolul I Asezarea geografica 1.1. Localizarea din punct de vedere geografic Statiunea Lacu Rosu, componenta a orasului Gheorghieni, este...

Lacul Roșu

Capitolul I Asezarea geografica 1.1. Localizarea din punct de vedere geografic Statiunea Lacu Rosu, componenta a orasului Gheorghieni, este...

Stațiunea Lacul Roșu

INTRODUCERE Agroturismul este forma complexa de turism ce ofera oamenilor care vor sa se relaxeze, iubesc natura, cultura si arta populara,...

Ai nevoie de altceva?