Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 6992
Mărime: 4.16MB (arhivat)
Publicat de: Andreea T.
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Moraru

Cuprins

 1. CAPITOULU 1. DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL ȘI A AGROTURISMULUI ÎN ROMÂNIA
 2. - Conceptul de agroturism.
 3. - Organizarea agroturismului l nivelul unei gospodării
 4. - Efectele sociale determinate de practicarea agroturismului
 5. CAPITOLUL 2. ASPECTE PRIVIND EFICIENȚA ECONOMICĂ
 6. 2.1. Analiza rezultatelor tehnico-econimică
 7. 2.2. Eficiența economică în turismul rural
 8. CAPITOLUL 3. TURISMUL ȘI AGROTURISMUL ZONEI ȘTEFAN CEL MARE DIN JUDEȚUL BACĂU
 9. 3.1. Cadrul natural
 10. 3.1.1. Așezarea geografică
 11. 3.1.2. Relieful
 12. 3.1.3. Clima
 13. 3.1.4. Hidrografia și hidrologia
 14. 3.1.5. Solul
 15. 3.1.6. Vegetația și fauna
 16. 3.2. Resursele turistice din comuna Ștefan Cel Mare din județul Bacău
 17. 3.3. Tipuri de turism rural practicate în zona Ștefan Cel Mare
 18. 3.4. Agroturismul din zona Ștefan Cel Mare
 19. 3.5. Analiza SWOT
 20. CAPITOLUL 4. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PENSIUNII
 21. 4.1. Prezentarea pensiunii agroturistice ,,LA FERMA VECHE, BOGDANA”
 22. 4.2. Activitatea desfășurată la pensiunea agroturictică ,,LA FERMA VECHE, BOGDANA”
 23. 4.2.1. Activitate turistică
 24. 4.2.2. Activitatea agro-zootehnică
 25. 4.3. Circulația turistică în cadrul pensiunii ,,LA FERMA VECHE, BOGDANA”
 26. 4.3.1. Evoluția numărul turiștilor în cadrul pensiunii ,,LA FERMA VECHE, BOGDANA”
 27. 4.3.2. Utilizarea spațiului de cazare
 28. 4.3.3. Indicatorii ,,număr zile turist”
 29. CAPITOLUL 5. ANALIZA EFICIENȚEI ECONOMICE ÎN CADRUL PENSTIUNII ,,LA FERMA VECHE, BOGDANA”
 30. 5.1. Structura veniturilor în cadrul pensiunii ,,LA FERMA VECHE, BOGDANA”
 31. 5.1.1. Veniturile din activitățlei vegetale
 32. 5.1.2. Veniturile din activitățile agro-zootehnice
 33. 5.1.3. Veniturile din activitățile turistice
 34. 5.2. Cheltuielile rezultate din activitatea agroturistică
 35. 5.2.1. Cheltuielile din activitatea vegetală
 36. 5.2.2. Cheltuielile din activitatea agro-zootehnică
 37. 5.2.3. Cheltuielile din activitatea turistică
 38. 5.3. Indicatori privind profitabilitatea activității
 39. 5.3.1. Profitul activității desfășurate
 40. 5.3.2. Rentabilitatea economic a activității desfășurate
 41. Concluzii
 42. Bibliografie

Extras din proiect

CAPITOULU 1. DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL ȘI A AGROTURISMULUI ÎN ROMÂNIA

- Conceptul de agroturism

La fel ca și turismul rural, agroturismul este o activitate economică complexă, cu o largă sferă de cuprindere, care pune în evidență, printr-un mecanism propriu, circulația turistică rurală.

Agroturismul este o formă a turismului rural care utilizează pentru cazare și servirea mesei numai pensiunile turistice și fermele agroturistice, beneficiind de un mediu nepoluat și pitoresc, de atracțiile turistice naturale și de valorile cultural-istorice, de tradițiile și obiceiurile prezente în mediul rural.

Agroturismul este un concept relativ de dată recentă care face referire la diferite forme de turism aflate în legătură directă cu activitățile agricole și/sau cu construcțiile având destinații, rol, funcțiuni în domeniul agriculturii. Această formă specifică de agroturism este bazată pe asigurarea în cadrul gospodăriei țărănești, a serviciilor de cazare, masă, agrement și altele complementare acestora.

Această formă de agroturism este practicată de micii proprietari din zonele rurale, de obicei ca activitate secundară; activitatea desfășurată îngospodăria/ferma proprie rămânând principala ocupație și sursă de venit.

În România nu putem vorbi de o tradiție în domeniul agroturismului acesta luând amploare după 1989. În prezent, cauza majoră în dezvoltarea agroturismului este dată de multitudinea de avantaje care le poate prezenta aceasta nouă ramură.Agroturismul este o activitate complexă, incluzând două genuri de activități: una pur turistică, iar alta economică, cel mai adesea agricolă dar și de altă natură care o deservește pe prima, o complectează și întregește.

Agroturismul are câteva particularități care îl deosebesc de turismul clasic:

- Spațiul în care se desfășoară această activitate este spațiul rural. Mediul turisticeste deci total diferit de cel cu care turistul este familiarizat. Acesta pentru căde regulă el vine din mediul urban și de cele mai multe ori mediul rural se află în zona montană.

- Persoanele care se ocupă de aceste activități au grade diferite de pregătire. În activitatea agroturistică locuitorul rural este cel care găzduiește turiștii, elneavând o pregătire deosebită în domeniul turistic. Are o ținută populară șiatrage turiștii prin specificul popular. Spre deosebire de aceștia, în turismul clasic, persoanele care practică această activitate sunt pregătiți și specializați în domeniul turistic.

- Produsul turistic este diferit în agroturism față de turismul clasic. Astfel cazarea este diferită, în agroturism camera turistică fiind rustică, cu elemente decorative populare, individualizată și extrem de diversificată. Alimentația este, de asemenea diferită, fiind preparată în serie mică , cu produse din gospodăria țărănească, după rețete tradiționale. Aspectul pozitiv este întregit dee xistența produselor proaspete și nepoluate. Serviciile oferite de agroturismsunt și ele diferite, se fac vizite la atelierele meșteșugărești, se observă activitățile rurale obișnuite, se practică sporturi sau activități recreative specificrurale.

Agroturismul constituie o importantă sursă de creștere a veniturilor membrilor comunității rurale, iar pentru întregul mediu rural o alternativă de dezvoltare economico-socială. Desfășurat ca o activitate complementară el nu rupe echilibrul vieții țărănești, nudetermină dispariția sau decăderea unor activități existente până atunci, ci dimpotrivă permite valorificarea superioară a produselor obținute în aceste ramuri și implicit revigorarea și dezvoltarea lor, concomitent cu apariția altora.

Agroturismul este practic determinat de nevoia de a completa veniturile agricole,foarte mici, cu veniturile neagricole, valorificând în același timp importante resurse naturale,antropice, umane și introducându-le în circuitul turistic intern și internațional.

Întrucât nu necesită investiții imense și nu produce aglomerări ca în cazul turismuluiclasic (care ar putea determina dezechilibre ecologice), agroturismul poate deveni un factor determinant în reamenajarea spațiului rural, în condițiile îmbinării optime a tradiționalismuluiși modernismului.

- Organizarea agroturismului la nivelul unei gospodării

Agroturismul poate reprezenta o bună ocazie pentru a începe o nouă activitate, paralelă cu cea pe care deja locuitorii rurali o realizează, utilizând pentru creșterearentabilității, infrastructura de care deja dispun. Motivele care stau la baza deciziei de a practica agroturismul sunt:

- Piața este în expansiune - dezvoltarea cererii turistice este estimată printr-ocreștere anuală de 3,5 %, pentru turismul internațional, iar pentru turismul ruralo creștere anuală de 4 %.

- Investițiile sunt mult mai mici decât în turismul clasic. Aceasta pentru că ele presupun doar modernizări, reamenajări și dotări adecvate primirii turiștilor.

- Nu sunt necesare cunoștințe de specialitate greu de dobândit. La nivelul unei gospodării, obținerea cunoștințelor minime necesare sunt posibile în urmaefectuării unor cursuri de scurtă durată.

- Activitatea este complementară, ea nu presupune întreruperea activităților obișnuite (agricole).

Bibliografie

- http://www.viaromania.eu/cazare.cfm/15624-pareri-pensiunea-la-ferma-veche-stefan-cel-mare-bacau.html

- http://www.viaromania.eu/cazare.cfm/15624-pensiunea-la-ferma-veche-stefan-cel-mare-bacau.html

- https://www.facebook.com/pages/La-Ferma-Veche-Bogdana/396430183726195

- http://lafermaveche.ro/

- Brezuleanu, S, 2005 - Management agricol - teorie și practică, Editura Performantica ,Iași

- www.insse.ro

- www.cjbc.ro

Preview document

Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 1
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 2
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 3
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 4
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 5
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 6
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 7
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 8
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 9
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 10
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 11
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 12
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 13
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 14
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 15
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 16
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 17
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 18
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 19
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 20
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 21
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 22
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 23
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 24
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 25
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 26
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 27
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 28
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 29
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 30
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 31
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 32
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 33
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 34
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 35
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 36
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 37
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 38
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 39
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 40
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 41
Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • Organizarea si eficienta economica a activitatii in cadrul pensiunii agroturistice.doc

Alții au mai descărcat și

Turism rural oportunitate și-sau afacere - Pensiunea Turistică Phoenix Simeria

INTRODUCERE În cadrul contemporan actual tot mai mulți oameni doresc sa călatorească și să cunoască locuri și persoane noi. Mulți dintre ei...

Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane

Capitolul 1. POLITICA DE MARKETING A ÎNTREPRINDERII 1.1 Coordonatele politicii de marketing a întreprinderii În prezent, firma îşi desfăşoară...

Mapa întreprinzătorului în agroturism

Ce este turismul? Turismul este un act care implica o calatorie temporara si care presupune efectuarea unor cheltuieli. Este definit ca fiind un...

Agroturismul și Turismul Rural

Turismul rural este un concept care cuprinde activitatea turistica organizata si condusa de populatia locala si care are la baza o stransa legatura...

Înființarea Pensiunii Turistice Maria

INTRODUCERE Atât în practică turistica internaţională, cât şi în literatura de specialitate, se constată o îndreptare a populaţiei oraşelor spre...

Turism Rural - Danemarca

Danemarca este din punct de vedere geografic cea mai mică și cea mai nordică țară a Europei de Nord și de asemenea cea mai veche, are ieșire la...

Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor

I. Introducere Turismul rural a fost practicat în România multã vreme în mod neorganizat, rezultând din necesitatea turistilor de a gãsi un mod de...

Studiul analiza cercetarea și evaluarea zonei turistice Lepșa - Soveja Vrancea

INTRODUCERE Mediul rural – atractie de vis pentru turisti Stresul si poluarea sunt factori nocivi tot mai prezenti in orase. Orasenii resimt, din...

Te-ar putea interesa și

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Eficiența Economică în Cadrul Pensiunii Agroturistice Casa Bogadi

CAPITOLUL I AGROTURISMUL – SFERA DE CUPRINDERE, CLASIFICARE ŞI EVOLUTIE 1.1. Definiţia şi conceptele agroturismului Pe măsură ce agroturismul se...

Analiza zonei Bran Moeciu din perspectiva agroturismului

INTRODUCERE Tot mai mulţi sunt cei care după un an de muncă şi diverse griji doresc să-şi petreacă vacanţa cât mai aproape de frumuseţile naturii,...

Studiu Privind Valorificarea Resurselor Turistice Rurale Specifice Zonei Iam

INTRODUCERE Chiar dacă divina muză a istoriei KLIO este destul de reţinută în a ne oferi date mai ample despre localitatea Iam, totuşi din...

Studiul privind posibilitățile de dezvoltare a agroturismului în zona Gura Râului

Draga calatorule, Daca doresti sa vezi biserici de lemn si tarani în costume traditionale, Daca doresti sa visezi cu ochii deschisi într-o padure...

Sistemul Informațional de Marketing

INTRODUCERE După 1989, în România turismul a înregistrat o evoluţie descendentă, semnalându-se diminuări alarmante la majoritatea indicatorilor...

Turismul - Factor de Dezvoltare Rurală în Zona Suceava

INTRODUCERE Putem afirma, fără a greşii, că apariţia călătorilor turistice s-a produs în antichitate, iar activităţile turistice în spaţiul rural...

Stadiu Cunoașterii în Domeniul Agroturismului și a Marketingului

Introducere Satul românesc, ospitalitatea oamenilor, specificul românesc(arhitectură, bucătărie tradiţională, port popular, muzică, artizanat,...

Ai nevoie de altceva?