Particularitati de Organizare si Conceptie la SC Flormang SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Particularitati de Organizare si Conceptie la SC Flormang SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I:PREZENTAREA SOCIETĂŢII 4
1.1.Scurt istoric 4
1.2.Obiectul de activitate 5
1.3.Clienţii, Concurenţa, furnizorii 5
1.4.Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari 5
CAPITOLUL II:STUDIU DE CAZ PRIVIND PARTICULARITĂŢILE DE CONCEPŢIE ŞI ORGANIZARE ÎN TURISM LA S.C.FLORMANG S.R.L 11
2.1.Structuri şi modele de organizare şi concepţie în turism 11
2.2.Structura organizatorică a hotelului FLORMANG 13
2.2.1.Recrutarea personalului 15
2.2.2.Personalul, componentă esenţială a desfăşurării activităţii hoteliere la hotelul Flormang 15
2.2.3.Personalul compartimentului de recepţie 16
2.2.4.Personalul compartimentor,,de etaj” şi restauraţie 18
2.3.Compartimente necesare desfăşurării activităţii hoteliere la S.C.FLORMANG S.R.L 20
2.3.1.Compartimente de conducere şi administrare 20
2.3.2..Compartimentele interne 21
2.3.3.Compartimentele furnizoare de servicii pentru clienţi 21
2.4.Regulament de ordine interioară 23
Concluzii şi propuneri 25
Bibliografie 26

Extras din document

INTRODUCERE

Turismul este un domeniu de activitate, care, pentru a se dezvolta, a avut nevoie de cadre corespunzătoare de verigi, definite în detaliu ca un sistem de relaţii funcţionale, precum şi un sistem informaţional bine definit.

Studiată din punct de vedere macroeconomică şi adaptată la aria de cuprindere a turismului, organizarea unei activităţi urmăreşte să fie adaptată cu celelalte ramuri ale economiei, în vederea dezvoltării. Pe de altă parte, organizarea este un ansamblu de măsuri destinate să construiască un mediu adaptat desfăşurării activităţilor de călătorie.

Activitatea turistică este influenţată de o serie de factori precum:

• Sfera largă de activitate datorită activităţilor diverse;

• Un conţinut eterogen, complex;

• Dinamism ridicat datorită schimbărilor continue ale consumatorilor pentru servicii;

• Dependenţa faţă de sectoarele economiei;

• Pentru activităţile turistice există un număr mare de ofertanţi şi de clienţi.

Procesul de organizare al activităţii turistice trebuie să includă o serie de structuri organizatorice care să definească turismul, forme de integrare, precum şi un lanţ de distribuţie care să permită plasarea produselor şi serviciilor oferite în economie.

În condiţiile economice actuale şi datorită schimbărilor ce se petrec frecvent în turism, am dorit să cercetez acest domeniu. Mi-am ales ca temă de licenţă ,, Particularităţi ale structurilor de organizare şi concepţie în turism la S.C.Flormang S.R.L” deoarece consider că activitatea turistică este complexă, cere un timp de studiu mai mult, dar în acelaşi timp este interesantă şi mă poate ajuta să-mi aprofundez cunoştiinţele în domeniul turistic.

Activităţile turistice sunt complexe şi de aceea se reflectă în ansamblul persoanelor implicate în organizarea lor. Persoanele implicate în activităţile de turism se pot grupa în diverse organizaţii, ce se concretizează în:

1. Organizaţiile sectoriale cuprind specializările în distribuţia produselor turistice, concretizate în lanţuri hoteliere, întreprinderi de transport, agenţii de voiaj, birouri de promovare, etc.

2. Organizaţiile pe destinaţii, sunt ca un grupate în staţiuni turistice, organizaţii pe zone geografice;

3. Organizaţiile turismului privit ca un întreg, pe plan naţional sau internaţional.

În organizaţiile sectoriale, hotelurile sunt cele care deţin cea mai mare pondere. Turismul nu ar fi aşa bine dezvoltat fără lanţuri hoteliere bine definite, care să satisfacă cele mai importante şi mai complexe cerinţe ale consumatorilor.

Prin hotel se înţelege o unitate comercială de cazare, aptă să ofere camere sau apartamente dotate, utilate, gata să fie închiriate unei clientele, în schimbul unei sume de bani.

Hotelurile pot fi exploatate pe întreaga durată a anului, sau pe parcursul unor sezoane.

Noţiunea de hotelul se caracterizează prin intermediul mai multor elemente indispensabile, printre care menţionăm:

• Este o unitate comercială care oferă drept produs principal cazarea;

• Reprezintă o unitate ospitalieră specializată, care exclude închirierea întâmplătoare. Se diferenţiează de alte elemente turistice prin faptul că nu oricare poate oferi cazare.

Activitatea desfăşurată de către un hotel trebuie să fie diversificată. Pe lângă asigurarea locurilor de cazare, servirea meselor sau a băuturilor, aceasta trebuie să acorde o foarte mare atenţie modului în care interacţionează cu clientul.

Activităţile de turism se încadrează în categoria serviciilor şi se diferenţiază printr-o serie de caracteristici precum:

Intangibilitatea se diferenţiază faţă de activităţile componente ale economiei prin faptul că nu se pot atinge. Totuşi, trebuie să se ţină cont de caracteristicile lor nepalpabile precum calitatea serviciilor oferite, siguranţa şi confortul clientului.

Informarea este o altă caracteristică a serviciilor de turism care poate fi verbală, vizual-pasivă şi vizual animată. Chiar dacă de cele mai multe ori, clientul este cel care întreabă şi solicită informaţiile, prestatorul de servicii trebuie să fie permanent atent să dea cele mai pertinente informaţii.

Recomandarea este cea de-a treia caracteristică care aduce multe beneficii unui serviciu. Un client mulţumit va da recomandări şi altora despre un produs de calitate , îmbunătăţind relaţiile serviciilor cu consumatorii.

Furnizarea garanţiilor este un element important care include clasificări, informari despre servicii furnizate de către agentul de turism şi se încheie cu încheierea unui contract între prestator şi clienrt care atestă că promisiunile vor fi îndeplinite.

Eterogenitatea are cea mai importantă pondere în activitatea de servicii, deoarece, indiferent cât de bună ar fi activitatea prestată, este dificil să se dea un randament constatnt asupra activităţii, iar clientul are pretenţia să obşină o ,,permanenţă” asupra serviciilor. În viziunea sa, calitatea şi conţinutul trebuie să fie identice şi constante, indiferent de locaţie sau de serviciu.

Turismul a cunoscut un avânt important de-a lungul timpului, deţinând un loc important în economia globală, mai ales în ţările care au resurse turistice. O astfel de ţară este şi România, care, datorită potenţialului turistic, foloseşte turismul pentru redresarea economiei, pentru progresul economic şi pentru conectarea turismului la alte ramuri ale economiei româneşti.

Pentru realizarea creşterii economice, turismul este conectat atât cu mediul economic public cât şi cu cel privat, asigurând o dezvoltare complexă.

Turismul nu cunoaşte religie, naţionalitate sau cultură, reuşind astfel să armonizeze şi să unească la un loc oamenii din diferite medii, pentru a se promova toleranţa umană.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETĂŢII

1.1.Scurt istoric

Hotelul Flormang este situat la distanţă de 1 km de Grădina Botanică din Craiova şi la o distanţă de 2.3 km de centrul oraşului.

Hotelul este denumit după categoria serviciilor oferite şi pune la dispoziţia clienţilor săi o varietate de facilităţi de cazare şi agrement.

Situat în strada Severinului, numărul 7 B, în oraşul Craiova, judeţul Dolj, hotelul a fost înregistrat la Registrul Comerţului sub numărul J16/2112/1993

Codul de înregistrare al hotelului este 4416359.

Fisiere in arhiva (1):

  • Particularitati de Organizare si Conceptie la SC Flormang SRL.docx