Pensiunea SC Edelweis SRL

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Pensiunea SC Edelweis SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ungureanu Daniel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A ZONEI BRAN MOECIU 3
1.1. PREZENTAREA ZONEI BRAN MOECIU 3
1.2. PREZENTAREA COMUNEI BRAN 5
1.3. ANALIZA SWOT A COMUNEI BRAN 8
CAPITOLUL II. PREZENTAREA GENERALĂ A PENSIUNII S.C. EDELWEIß S.R.L. 9
2.1. AMPLASARE, NUMELE PENSIUNII, NUMĂR MARGARETE 9
2.2. ARHITECTURA, DOTAREA CAMERELOR ŞI A CELORLALTE ÎNCĂPERI 10
2.3. LISTĂ DE PREPARATE ŞI BĂUTURI 11
2.4. TARIFE PRACTICATE DE PENSIUNEA S.C. EDELWEIß S.R.L. 12
2.5. PERSONALUL PENSIUNII 13
CAPITOLUL III. MODALITĂŢI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER 14
3.1. PETRECEREA TIMPULUI LIBER ÎN PENSIUNE 14
3.2. PETRECEREA TIMPULUI LIBER ÎN AFARA PENSIUNII 15
CAPITOLUL IV. MODALITĂŢI DE PROMOVARE A PENSIUNII 17
4.1. CEREREA ŞI CONCURENŢA DIN ZONA BRAN MOECIU 17
4.2. PRESĂ LOCALĂ 19
4.3. MODALITĂŢI DE PROMOVARE A PENSIUNII 19
CAPITOLUL V. BIBLIOGRAFIE 23

Extras din document

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A ZONEI BRAN MOECIU

1.1. PREZENTAREA ZONEI BRAN MOECIU

Am ales zona Bran Moeciu pentru a ne amplasa pensiunea datorită numeroaselor obiective turistice care se găsesc în această zonă, ceea ce face ca turiştii care vin la pensiunea noastră să fie pe deplin motivaţi. Satele din zona Bran-Moeciu sunt situate pe drumul înspre Transilvania, în Ţara Bârsei - un vast podiş pe care îl străbate râul care îi dă numele şi care este înconjurat de munţii Bârsei, Bucegi, Ciucaşului şi Piatra Craiului. Regiune extrem de interesantă din punct de vedere folcloric şi etnografic, zona Bran-Moeciu a dezvoltat în anii din urmă cu succes turismul rural în orice sezon. Comuna Moeciu este situată în centrul ţării, la extremitatea sudică a judeţului Braşov, între masivele Piatra Craiului şi Bucegi, în culoarul Rucăr-Bran. Aflată la o altitudine cuprinsă între 800 şi 1200 m, ocupă o suprafaţă de 103,4 km, cu o populaţie de 5.575 locuitori şi dispune de o suprafaţă împădurită de 5.482 ha. Această aşezare a fost atestată documentar în anul 1405, în cadrul acesteia existând ca monumente istorice de artă şi arhitectură: Biserica ortodoxă-română “Sf. Nicolaie” din sec. XVIII şi “Adormirea Maicii Domnului” din 1818. Comuna Moeciu face parte din unitatea geografică social-economică a localităţilor brănene. Este situată la 30 km distanţă de reşedinţa de judeţ – Braşov, pe DN 73 si are în componenţă şase sate care au fuzionat în 1968: Moeciu de Jos, Moeciu de Sus, Cheia, Drumul Carului, Măgura şi Peştera. Accesul în Moeciu din Bucureşti se face pe drumul european E60, distanţa între localităţi fiind de 182 km. Accesul pe cale ferată se face folosind reţeaua Bucureşti-Braşov (166 km) şi Braşov-Zărneşti (cca. 30 km). Accesul cu autobuzul se face din Autogara II-Bartolomeu, plecările efectuându-se zilnic, din 30 în 30 de minute, sâmbăta şi duminica din oră în oră. Profilul de bază al comunei este unul agricol, în special zootehnic, şi este dat de ocupaţiile pastorale ale locuitorilor, de altfel vestiţi crescători ai ovinelor şi bovinelor. De-a lungul timpului locuitorii acestei aşezări şi-au câştigat un bun renume cu produsele lactate fabricate din reţete străvechi. Comuna este slab industrializată, sectorul de stat fiind reprezentat în trecut de trei societăţi ce activau în domeniul transportului de călători, întreţinerii păşunilor şi exploatării fondului forestier. Clima din zona Bran Moeciu este temperată de depresiune intramontană caracterizată prin veri răcoroase şi ierni reci. Temperatura medie anuală este de 5°C, iar în zonele vecine se înregistrează valori cuprinse între 4°C (Rucăr), 7°C (Braşov), 8°C (Câmpulung). În luna iulie, care este cea mai calduroasă din an, temperatura ajunge la 25-27°C, iar în luna ianuarie temperatura variază între -10 si -15°C. Zona Bran Moeciu este bogată în precipitaţii, numărul mediu al zilelor ploioase fiind de 120 zile/an. În sezonul rece, numărul mediu de zile cu ninsoare este de 60 zile/an, iar grosimea stratului de zapadă este de 40-50 cm. Viteza vântului este de 3-5 m/s. Deschiderea depresiunii către capete condiţionează permanenta mişcare a maselor de aer, inversiunile termice fiind prezente pe văile adânci ale râurilor. Sunt prezente şi brizele de munte-vale. Din analiza factorilor climatici reiese amplitudinea termică redusă, adăpost de vânturi puternice, umezeală relativ redusă, strat de zăpadă bogat şi îndelungat, insolaţie ridicată cu valenţe turistice deosebite. Reţeaua hidrografică este bogată, caracterizată în general de prezenţa cursurilor de apă temporară. Întreg teritoriul se încadrează în bazinul hidrografic al râului Turcu, afluent al râului Bârsa. În apele de munte trăiesc păstravi, scobari, clean şi boiştean. Pe crestele montane cu deosebire în Bucegi şi Piatra Craiului turiştii pot admira capra neagră. Dintre mamiferele cu valoare cinegetică amintim: ursul, lupul, vulpea, mistreţul, veveriţa, căpriorul, râsul, toate fiind ocrotite prin lege. Avifauna este reprezentată de cocoşul de munte, acvila de munte, ciocănitoarea, mierla, cinteza, piţigoiul. Altitudinea culoarului încadrează zona Bran Moeciu în zona pădurilor de fag, care la limita inferioară se află în amestec cu gorunul iar la partea superioară cu coniferele. Păduri compacte de molid sau în amestec cu fag, brad apar în masivul Leaota, Piatra Craiului, Munţii Bucegi îndeosebi în versanţii nordici. Ca urmare a populării îndelungate, regiunea a fost puternic despădurită, pajiştile şi fâneţele luând locul codrilor de altădată. Dintre plantele medicinale care se găsesc în zonă sunt: sunătoarea, muşeţelul, coada şoricelului. Pentru iubitorii de zmeură şi mure această zonă este o destinaţie ideală. Nu lipsesc nici livezile de pomi fructiferi: meri, peri, vişini, cireşi. Cadrul natural prezintă particularităţi deosebite, datorită îmbinării armonioase a diferitelor forme de relief (munte înalt, platou, forma vălurită de-a lungul râurilor şi văilor ce străbat terenul modelat de o reţea hidrografică bogată), toate acestea creând un valoros potenţial economic şi turistic, slab exploatat până în prezent. Zona montană în care este amplasată comuna Moeciu, între cele două parcuri naţionale Bucegi şi Piatra Craiului, creează condiţii favorabile organizării şi dezvoltării turismului rural. Ca puncte de atracţie pentru turişti se numără obiectivele: Peştera Liliecilor, Cheile Moeciului, Prăpastiile Măgurei etc. Comuna Moeciu păstrează o instalaţie tradiţională pentru prelucrarea lânii, o pivă, un joagăr, o moară, acestea numărându-se printre puţinele piese originale rămase în România. Satul Peştera reprezintă un alt punct de atracţie prin existenţa “Peşterii cu lilieci”. Satul Măgura atrage turiştii prin casa tradiţională Runceanu, construită în totalitate din lemn, în vreme ce satul Simon este o localitate recunoscută prin portul popular, ţesături, împletituri din lână şi arta cojocăritului. Alte obiective turistice din zonă sunt: Castelul Bran, Muzeul Etnografic în aer liber, Capela Inima Reginei Maria. Apropierea de municipiul Braşov face ca vizitarea obiectivelor turistice din acest municipiu şi din împrejurimi să fie facilă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Pensiunea SC Edelweis SRL.doc