Perspectivele Serviciilor de Hoteluri-restaurante in Regiunea Centru

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Perspectivele Serviciilor de Hoteluri-restaurante in Regiunea Centru.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Padurean, Ana Mihaela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Introducere - Importanta serviciilor de turism in cadrul Economiei in regiunea Centru
Capitolul I - Analiza evolutiei serviciilor de hoteluri/restaurante in regiunea Centru in perioada 2000 – 2004
Capitolul II – Corelatia intre gradul de dezvoltare economico-sociala a regiunii Centru si evolutia serviciilor de hoteluri/restaurante
Capitolul III – Analiza comparativa a evolutiei serviciilor de hoteluri/restaurante din regiunea Centru cu cele din alte regiuni
Capitolul IV – Perspectivele serviciilor de hoteluri/restaurante din regiunea Centru in perioada 2005 – 2008.

Extras din document

Introducere

Activitatile de servicii sint grupate conform clasificarilor sectoriale ale economiei in sectorul tertiar,in timp sectorul primar include:agricultura,silvicultura,pescuitul si mineritul,iar sectorul secundar:industria prelucratoare si constructiile.

Sectorul serviciilor cuprinde urmatoarele ramuri:comert,turism,sanatate,transport,

telecomunicatii,tranzactii imobiliare.Dimensiunile sectorului tertiar sint masurate de o serie de indicatori dintre care amintim:ponderea populatiei ocupate in sectorul serviciilor

in totalul populatiei ocupate si ponderea serviciilor in crearea PIB.

In Romania ponderea populatiei ocupate este de circa 40 %,cu o pondere a serviciilor in PIB de 50%.,spre deosebire de tarile dezvoltate in care ponderea populatiei ocupate in sectorul serviciilor depaseste 70% ,iar statisticile internationale releva ritmuri superioare

de crestere a PIB in servicii,comparativ cu celelalte sectoare ale economiei

Contributia serviciilor la calitatea vietii se refera la 3 aspecte:consumul de servici,relatiile serviciilor cu timpul liber si cu mediul inconjurator.

Consumul de servicii este un indicator carearata ca exista diferente in privinta coeficientilor bugetari ai serviciilor(ponderea cheltuielilor pentru servicii in cheltuielile de consum ale populatiei)intre diferite tari,determinate de diferenta in ceea ce priveste veniturile reale ale populatiei.

Relatiile serviciilor cu timpul liber vizeaza atit marimea acestuia cit si modul de utilizare,

serviciile fiind implicate in cresterea loisirului,cit si in crearea conditiilor pentru loisir si

petrecerea acestuia.

Raportul serviciilor cu mediul inconjurator se concretizeaza prin protejarea acestuia prin imbunatatiri funciare,amenajari silvice,servicii de epurare,prin educarea ecologica a utilizatorilor productivi si finali.

In tarile dezvoltate ,sectorul tertiar din care face parte si turismul absoarbe cea mai mare parte din forta de munca comunitara.

Sectorul turistic este o industrie care cuprinde o varietate mare de afaceri, care urmaresc un singur scop – furnizarea de produse si servicii necesare sau dorite de calatori.

Incercarile de clasificare a industriei turistice au dus la imposibilitatea gasirii in romana a corespondentelor pentru “hospitality industry”, sau “catering”.

Industria ospitalitatii este industria serviciilor de cazare si industria serviciilor de alimentatie, care sunt consumate in afara de locuinta individuala sau familiala.

Dezvoltarea turistica este orientata pe destinatii, concentrandu-se atentia asupra urmatoarelor componente: atractii turistice, cazare, facilitatile si serviciile locale, infrastructura, transporturile, investitiile.

Sectorul public raspunde de stabilirea tacticii,planificarii si cercetarii,realizarea infrastructurii de baza,dezvoltarea anumitor atractii turistice,stabilirea si administrarea

normelor de oferire a facilitatiilor si serviciilor,stabilirea masurilor deadministrare si valorificare a teritoriului si protectie a mediului inconjurator.

Sectorul public ar putea sa se implice mai mult in turism, direct sau indirect, pentru diferite considerente economice, dintre care amintim:

1. imbunatatirea balantei de plati

2. dezvoltarea regionala

3. diversificarea economica

4. cresterea veniturilor populatiei

5. crearea de noi locuri de munca

6. cresterea veniturilor statului

7. stimularea investitiilor non-turistice.

Politicile fiscale guvernamentale pot, de asemenea, incuraja sau incetini dezvoltarea turismului. Ajustarea ratelor de schimb, atat pe pietele ofertante cat si la destinatii, pot restrange sau promova voiajurile turistice.

Guvernele pot fixa limitele legale ale marimii investitiilor straine si repatrierii castigurilor si prin deduceri stimulente si taxe pot incuraja sau limita investitiile in turism, sau le pot canaliza catre anumite localitati..

Un rol important in cresterea si dezvoltarea turismului le revin agentilor economici din sectorul privat.

Prima preocupare a sectorului privat in dezvoltarea turismului il reprezinta obtinerea de profit, urmata de diversitatea formelor de turism, precum si de natura sa geografica complexa.

Sectorul privat raspunde de dezvoltarea serviciilor de cazare,a operatiunilor agentilor de turism,de activitatea intreprinderii comerciale cu specific turistic si se bazeaza pe infrastructura ,pe dezvoltarea unor atractii turistice si promovarea acestora prin activitati

specifice de marketing.

Fisiere in arhiva (1):

  • Perspectivele Serviciilor de Hoteluri-restaurante in Regiunea Centru.doc

Alte informatii

In acest proiect am urmarit sa realizez o prezentare cat mai precisa a evolutiei turismului(hoteluri, restaurante) in regiunea centru - Romania.