Plan de afaceri - agenție de turism

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 26755
Mărime: 490.73KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oprea Alina

Cuprins

Capitolul 1

Agenţia de turism- tipologie şi rol în dezvoltarea turismului pag.4

1.1. Concepte şi tipologie pag.5

1.2. Agenţii de turism, verigǎ de bazǎ a instituţiilor care activeazǎ

în industria cǎlǎtoriilor şi turismului pag.6

1.3. Agenţiile tour-operatoare şi cele detailiste pag.13

1.4. Tipuri de agenţii de turism pag.14

1.5. Forme derivate ale agenţiilor de turism pag.16

1.6. Agenţiile de turism în cadrul Uniunii Europene pag.18

1.6.1. Reglementǎri ale Uniunii Europene în privinţa agenţiilor de voiaj pag.19

1.6.2. Rolul Uniunii Europene în dezvoltarea turismului pag.22

1.7. Agenţia de turism – interfaţǎ în activitatea de turism pag.24

Capitolul 2

Planul de afaceri – concept şi oportunitate, structurǎ

şi fundamentare pag.26

2.1. Rolul şi importanţa planului de afaceri pag.26

2.1.1. Conceptul de plan de afaceri pag.27

2.1.2. Definiţii ale planului de afaceri pag.28

2.1.3. Tipologii pag.29

2.1.4. Elementele componente ale unui plan de afaceri pag.30

2.1.5. Necesitatea planului de afaceri şi destinaţia acestuia pag.31

2.2. Întocmirea unui plan de afaceri pag.35

2.2.1. Etapele întocmirii planului de afaceri pag.35

2.2.2. Versiuni de prezentare ale planului de afaceri pag.39

2.3. Sinteza unui plan de afaceri pag.41

2.4. Cuprinsul unui plan de afaceri pag.43

2.5. Evaluarea unui plan de afaceri pag.49

Capitolul 3

Fundamentarea planului de afaceri pentru

o agenţie de turism- Studiu de caz pag.51

3.1. Sinteza planului de afaceri pag.51

3.2. Firma pag.52

3.2.1. Costuri de început pag.52

3.2.2. Serviciile firmei pag.53

3.2.3. Pregatire și calificare pag.54

3.2.4. Strategia de lansare și relatii publice pag.54

3.2.5. Preturi și distributie pag.55

3.3. Piata pag.56

3.4. Concurenta pag.58

3.5. Clienti pag.59

3.6. Marketing pag.60

3.7. Obiective pag.62

3.8. Cadru legal pag.63

Anexa

Prezentarea produsului turistic “Casablanca”, promovat de

Agentia de Turism AllTour pag.65

Concluzii pag.91

Bibliografie pag.92

Extras din document

Capitolul 1

Agenţia de turism – tipologie şi rol în

dezvoltarea turismului

Etimologic, cuvântul ,,turism” provine din termenul englez ,,tour” (cǎlǎtorie), sau ,, to tour”, ,, to make a tour” ( a călători, a face o cǎlǎtorie), termen creat în Anglia, în jurul anilor 1700, pentru a desemna acţiunea de voiaj în Europa – general şi în Franţa – în special. La rândul sǎu, acest termen englez derivǎ din cuvântul francez ,,tour” (calǎtorie de agreement). Termenul francez are rǎdǎcini şi mai adânci, el derivǎ din cuvântul grec ,,tournos” şi respectiv, din cel latin ,,turnus” şi înseamnǎ tot cǎlǎtorie în circuit. Din termenul ,,turism” a derivat şi cel de ,,turist”, adicǎ persoana care efectueazǎ cǎlǎtoria pentru plǎcere proprie

Turismul organizat a apǎrut odatǎ cu afirmarea ca fenomen de masǎ. El se desfǎşoarǎ numai pe bazǎ de contracte încheiate între prestatorii de servicii turistice şi agenţiile de turism.

Agenţia de turism este principalul distribuitor al produselor turistice. Ea deţine monopolul vânzǎrii pentru cǎ are douǎ mari avantaje faţǎ de alte forme de distribuţie: protecţia aproape totalǎ a consumatorului de turism şi garanţiile financiare acordate atât turiştilor cât şi prestatorilor.

În lume existǎ circa 30.000 de agenţii de turism licenţiate sau recunoscute profesional şi circa 200.000 de puncte de vânzare.

În Europa, diferenţele între ţǎri în ce priveşte numǎrul de agenţii sunt foarte mari. Foarte dezvoltatǎ în Germania şi Marea Britanie, comercializarea prin agenţia de turism nu joacǎ în Franţa, Spania şi Italia un rol major.

1.1. Concepte şi tipologie

În literatura de specialitate şi în terminologia Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT) se foloseşte noţiunea de agenţie de voiaj, care diferǎ conceptual şi terminologic de conceptul românesc.

În ţǎrile cu activitatea turisticǎ intensǎ, agenţia de voiaj este o firmǎ independentǎ sau o reţea de firme având ca obiect rezervarea şi comercializarea biletelor pentru mijloacele de transport şi vânzarea produselor turistice ,,fabricate” de cǎtre tour-operatori.

Practicienii români motiveazǎ neutilizarea termenului voiaj prin aceea cǎ se creeazǎ riscul confuziei cu agenţiile de voiaj S.N.C.F.R. De fapt, în condiţiile prezentate, nu existǎ o deosebire de esenţǎ între obiectul de activitate al unei agenţii de turism, care vinde şi bilete la mijloacele de transport, şi la cel al unei agenţii de voiaj S.N.C.F.R., atâta doar cǎ în primul caz se vor vinde şi produse turistice (sejururi, circuite cuprinzând pachete de servicii). La rândul sǎu, S.N.C.F.R., poate ,,monta” astfel de produse pe care sǎ le vândǎ prin agenţiile sau sucursalele proprii. Societatea analoagǎ din Franţa (denumitǎ S.N.C.F.) realizeazǎ şi astfel de activitǎţi

Refuzul indentificǎrii cu agenţia de voiaj îşi poate avea originea şi într-o inţelegere limitatǎ a fenomenului social – economic pe care îl reprezintǎ turismul. Cu câteva excepţii, turismul include totalitatea deplasǎrilor în afara localitǎţii de reşedinţǎ şi cǎrora nu le corespunde acordarea unei remuneraţii la locul de destinaţie. Deci, turismul se traduce prin vizite la rude şi prieteni, şedere în locuinţe secundare, deplasǎri în interes de afaceri (delegaţii), sau la cumpǎrǎturi, plecǎri in concediu pe cont propriu etc. În astfel de cazuri, biletele de transport se procurǎ printr-o agenţie C.F.R.

Diferenţa între aceste situaţii şi cele aferente produselor turistice ,,prefabricate’ nu este una de fond, ci priveşte doar modalitatea de satisfacere a nevoilor specifice (cazare, alimentaţie) fie în cadrul unor formule non-comerciale (care nu genereazǎ un raport nemijlocit marfǎ - bani) fie prin comanda şi achitarea pe loc a serviciilor prestate în cadrul unor unitǎţi specializate, fie în contextul unui pachet de servicii achiziţionat cu anticipaţie În nici un caz, o formulǎ şi implicit pachetul transportul aferent nu este mai ,,turisticǎ” decât alta, ci doar presupune un grad diferit de concepere şi organizare.

Pentru a conchide, prin agenţie de voiaj trebuie sǎ se inţeleagǎ o întreprindere comercialǎ având ca scop :

 asigurarea prestǎrilor de servicii privind transporturile, cazǎrile în hoteluri, moteluri sau acţiuni turistice de orice fel;

Preview document

Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 1
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 2
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 3
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 4
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 5
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 6
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 7
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 8
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 9
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 10
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 11
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 12
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 13
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 14
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 15
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 16
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 17
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 18
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 19
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 20
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 21
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 22
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 23
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 24
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 25
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 26
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 27
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 28
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 29
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 30
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 31
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 32
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 33
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 34
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 35
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 36
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 37
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 38
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 39
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 40
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 41
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 42
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 43
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 44
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 45
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 46
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 47
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 48
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 49
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 50
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 51
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 52
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 53
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 54
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 55
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 56
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 57
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 58
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 59
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 60
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 61
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 62
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 63
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 64
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 65
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 66
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 67
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 68
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 69
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 70
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 71
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 72
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 73
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 74
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 75
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 76
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 77
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 78
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 79
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 80
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 81
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 82
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 83
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 84
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 85
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 86
Plan de afaceri - agenție de turism - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Plan de Afaceri - Agentie de Turism.doc

Alții au mai descărcat și

Locul și rolul agențiilor de turism pe piața turistică locală studiu de caz SC Sfara Tours SRL Baia Mare

INTRODUCERE Turismul organizat a apărut o data cu afirmarea turismului ca fenomen de masă. El se desfăşoară pe bază de contracte încheiate între...

Organizarea evenimentelor în cadrul Hotelului West Plaza

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să abordez această temă pentru a redactarea lucrarea de disertație a fost din dorința de a atrage atenția...

Plan de afaceri - agenție de turism Miracle SRL

1. Introducerea pe piata a agentiei de turism Turismul , ca fenomen economic si social, a cunoscut dezvoltari spectaculoase , explozive in cea...

Rentabilitatea în Turism

Introducere Factorii economici exteriori au facut ca în ultimii zece ani piata romaneasca a turismului sa se caracterizeze printr-o mare...

Pensiunea SC Edelweis SRL

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A ZONEI BRAN MOECIU 1.1. PREZENTAREA ZONEI BRAN MOECIU Am ales zona Bran Moeciu pentru a ne amplasa pensiunea...

Agenția de turism SC Net International SRL

Motivaţie La momentul în care am avut de ales organizaţia la care trebuia să îmi încep stagiul de practică am avut de ales între entitatile ce...

Agenția de turism - agenția Corner Tour SRL

CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1. Scurt istoric Agentia Corner Tour S.R.L. face parte din categoria tour operatorilor...

Plan de afaceri - Mureș Bike

I.Descrierea Afacerii Afacerea noastră, este una de închiriere a bicicletelor și prin aceasta încercăm să promovăm mișcarea în aer liber și...

Te-ar putea interesa și

Plan de afaceri - agenție de turism Miracle SRL

1. Introducerea pe piata a agentiei de turism Turismul , ca fenomen economic si social, a cunoscut dezvoltari spectaculoase , explozive in cea...

Strategiile de distribuție ale agenției de turism utilizând comerțul electronic

Preambul Turismul este domeniul cu cea mai mare expansiune la nivel internaţional, contribuind cu 10% la produsul intern brut mondial. Dependent...

Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău

Motivaţie Această lucrare a fost realizată cu scopul de a prezenta un studiu al impactului influenţelor sezonalităţii asupra activităţii...

Planul de afaceri al unei agenții de turism

*Capitolul I: Date de identificare a agentiei de turism 1. Numele firmei: SC “The lost Paradise” SRL 2. Date de inregistrare la Registrul...

Studiul ofertei unei firme de turism - Agenția Unirea Iași

INTRODUCERE „Orice pas al unei calatorii devine o aventura a cunoasterii; la fiecare pas mori si învingi de bucurie, ineditul te face sa renasti,...

Plan de afaceri al întreprinderii - instrument de implementare al strategiilor economice

1. Rolul și conținutul planului de afaceri Care este scopul unui plan de afaceri ? - Obținerea unor finanțări. În acest scop, planul trebuie să...

Planul de afaceri al agenției Symbol Tour

INTRODUCERE România se află la două-trei ore de orice capitală europeană, este o ţară cu un potenţial turistic atractiv, departe de orice...

Planul de afaceri al agenției de turism Tzuky Travel

Capitol I: Sumar Iniţiatorii acestui plan de afaceri au urmat cursuri speciale în vederea dezvoltării unei afaceri prospere. Singurul dezavantaj...

Ai nevoie de altceva?