Posibilitati si Resurse de Punere in Valoare a Potentialului Turistic Sighisoara

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Posibilitati si Resurse de Punere in Valoare a Potentialului Turistic Sighisoara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 54 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I – POTENŢIALUL TURISTIC AL MUNICIPIULUI SIGHIŞOARA
1. 1. Localizare şi căi de acces 4
1. 2. Potenţialul turistic al Municipiului Sighişoara 4
1. 3. Potenţial turistic natural 6
1. 4. Clima şi hidrografia Municipiului Sighişoara 8
1. 5. Biodiversitatea 9
1. 6. Potenţial turistic antropic al Municipiului Sighişoara 10
1. 6. 1. Arhitectura medievală. Sistemul defensiv al cetăţii 10
1. 6. 2. Arhitectura ecleziastică 14
1. 6. 3. Arhitectura civică 15
CAPITOLUL II – INFRASTRUCTURA TURISTICĂ ŞI FORME DE TURISM
2. 1. Baza materială de cazare 17
2. 2. Analiza indicatorilor turistici ai Municipiul Sighişoara 18
2. 2. 1. Analiza privind numărul de locuri de cazare existente în Municipiul Sighişoara 18
2. 2. 2. Analiza privind numărul de locuri de cazare existente în Judeţul Mureş 20
2. 3. Baza materială de alimentaţie 21
2. 4. Baza materială de agrement 22
2. 5. Comunicaţiile şi mass – media locale 22
2. 6. Transporturile în Municipiul Sighişoara 23
2. 7. Forme de turism practicate 24
CAPITOLUL III – CIRCULAŢIA TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL SIGHIŞOARA
3. 1. Analiza circulaţiei turistice 26
3. 1. 1. Analiza privind numărul de înnoptări turişti în perioada 2005 – 2008 26
3. 1. 2. Analiza privind numărul de turişti sosiţi în Judeţul Mureş 27
3. 2. Obiective turistice ale Municipiului Sighişoara 29
3. 3. Valorificarea potenţialului turistic în Municipiul Sighişoara 32
CAPITOLUL IV – DEZVOLTAREA, DIVERSICAREA ŞI PROMOVAREA OFERTEI TURISTICE A MUNICIPIULUI SIGHIŞOARA
4. 1. Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice 35
4. 2. Analiza SWOT 41
4. 3. Propuneri cu privire la dezvoltarea turismului în Municipiul Sighişoara 43
CONCLUZII 45
ANEXA 46

Extras din document

INTRODUCERE

Turismul reprezintă o activitate permanentă a omului modern, având implicaţii pe multiple planuri, de la cel economic la cel politic, social, cultural şi natural.

Municipiul Sighişoara reprezintă un important centru turistic, fiind una dintre cele mai căutate destinaţii turistice din ţara noastră. Acest fapt se datorează în primul rând resurselor naturale şi antropice, dar şi accesibilităţii zonei. În Sighişoara întâlnim obiective turistice ce deosebite şi unicate, ceea ce sporeşte rolul turismului în economie.

Deşi potenţialul turistic, natural şi antropic, al zonei este extrem de valoros, în foarte puţine locuri este exploatat la maximum.

De aceea, lucrarea de faţă prezintă evoluţia turismului din această zonă în perioada 2005-2008 şi un număr de concluzii în ceea ce priveşte dezvoltarea rapidă şi durabilă a sa.

Am ales această temă pentru a vedea care este stadiul de dezvoltare al turismului în Sighişoara şi care au fost măsurile luate în perioada 2005-2008 de către autorităţile locale pentru a ridica Municipiul la standarde internaţionale.

În lucrare vor fi sunt analizate atât resursele turistice ale judeţului, naturale şi antropice, baza tehnico-materială, cât şi circulaţia turistică în această perioadă.

În ceea ce priveşte baza tehnico-materială şi circulaţia turistică, analiza acestora este făcută pe baza:

• Capacităţii de cazare turistică existentă

• Structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică deschise în perioada 2005-2008;

• Numărului turiştilor cazaţi în structurile de primire în perioada 2001-2004;

• Numărului înnoptărilor (zile-turist);

• Duratei medii a sejurului;

• Numărului mediu de turişti;

• Indicatorilor statistici: indicele dinamicii, ritmul, indicele mediu şi ritmul mediu.

Ultima parte a lucrării conţine analiza de potenţial S.W.O.T. a turismului din Valea Prahovei, posibilităţi de valorificare a potenţialului turistic şi concluziile la care am ajuns în urma analizei efectuate.

CAP. I – POTENŢIALUL TURISTIC AL MUNICIPIULUI SIGHIŞOARA

1. 1. Localizare şi căi de acces

Din punct de vedere matematic, Sighişoara este situată între următoarele coordonate: 2446'40", longitudine estică şi 4612'38", latitudine nordică. Sighişoara este al doilea oraş ca marime şi importanţă (istorică, economică, politică, geografică din judeţul Mureş, fiind ridicat la rangul de municipiu la 16 februarie 1968 şi având în subordine administrativă şase localităţi componente (Angofa, Aurel VHetiur, Mlaicu, Rora, Soromiclea, Venchi, Cătunul Viilor) şi un sat, municipiul beneficiază de o avantajoasă poziţie geografică, în partea centrală a ţării, pe traseul unor însemnate artere de comunicaţii feroviare (magistrala Bucureşti - Braşov - Teiuş, cu derivaţii spre Arad şi Cluj – Oradea) şi rutiere (DN Braşov – Târgu Mureş, care este în acelaşi timp un tronson din drumul european E60, DN Sibiu –Sighişoara).

Datorită acestei poziţii, distanţele până la principalele localităţi de interes economic, administrativ, cultural şi turistic nu sunt prea mari: 297 km. până la Bucureşti, 120 km la Braşov, 156 km până la Cluj Napoca, 90 km –Sibiu, 54 km -Târgu Mureş.

1. 2. Potenţialul turistic al Municipiului Sighişoara

Situată pe Târnava Mare, Sighişoara reprezintă o cunoscută destinaţie turistică şi poate fi considerată o perlă a Europei, fiind una dintre puţinele cetăţi locuite şi astăzi, de pe bătrânul continent. Prima atestare documentară o menţionează în anul 1280 sub denumirea de «Castrum Sex» , deşi există dovezi ale existenţei sale încă din 1191. Construită de coloniştii saşi care aveau obligaţia de a asigura paza frontierei regatului maghiar din secolele XII-XIII d.H., cetatea a adunat între zidurile ei, laolaltă meşteşugari saşi, români şi maghiari.

Din acest motiv oraşul cetate a primit numele în toate cele trei limbi: SCHAESSBURG, SIGHIŞOARA, SEGESVAR.

Fisiere in arhiva (1):

  • Posibilitati si Resurse de Punere in Valoare a Potentialului Turistic Sighisoara.doc