Potentialul Turistic al Judetului Neamt

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Potentialul Turistic al Judetului Neamt.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 106 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Capitolul I
1. Judeţul Neamţ – localizare şi organizare
1.1. Repere geografice 4
1.2. Organizarea administrativ teritorială 5
1.3. Stema judeţului 6
1.4. Căi de comunicaţie 7
1.5. Economia 8
1.6. Învăţământul 9
1.7. Sănătatea 9
1.8. Presa 10
Capitolul II
2. Potenţialul turistic natural al judeţului Neamţ
2.1. Concepte şi definiţii 11
2.2. Relieful 24
2.3. Clima 26
2.4. Hidrografie 28
2.5. Flora 29
2.6. Faună 31
2.7. Solurile 32
2.8. Arii protejate în judeţul Neamţ 32
Capitolul III
3. Potenţialul turistic antropic al judeţului Neamţ 35
3.1. Muzee 36
3.1.1. Case memoriale 36
3.1.2. Muzee de istorie 38
3.1.3. Muzee de artă 39
3.1.4. Muzee de etnografie 39
3.1.5. Muzee de ştiinţe ale naturii 40
3.2. Cetăţi 40
3.3. Centre etnofolclorice din judeţul Neamţ 43
3.4. Mănăstiri 45
3.5. Manifestări culturale 53
3.6. Structuri de primire 54
3.6.1. Structuri de primire turistică cu funcţiune de cazare 55
3.6.2. Structuri de primire turisticã cu funcţiuni de tratament balnear. 59
3.7. Trasee turistice 60
Capitolul IV
4. Turismul- fenomen economic şi social
4.1. Scurt istoric 63
4.2. Concepte folosite în industria turismului 64
4.3. Factorii care determina dezvoltarea turismului 67
4.4. Conducerea turismului 70
4.5. Autoritatea Naţională pentru Turism 71
4.6. Turismul si celelalte ramuri ale economiei 72
4.7. Turismul rural 74
4.8. Forme de practicare a turismului in judeţul Neamţ 78
4.9. Dezvoltarea durabila a turismului in judeţul Neamţ 80
Capitolul V
5. Populaţia judeţului Neamţ 82
5.1. Evoluţia numerică şi structura populaţiei 81
5.2. Caracteristici ale profesiilor în turism 89
5.3. Factorul om în pensiunile turistice şi agroturistice 90
5.4. Resursele umane - cea mai importanta investiţie a unei organizaţii 91
5.5. Utilizarea intensivă a potenţialului uman 92
6. Analiza SWOT 98
7. Bibliografie 103
8. Anexe 106

Extras din document

Capitolul I

Judeţul Neamţ – localizare şi organizare

1.1 Repere geografice

Judeţul Neamţ se află în nord-estul României şi se încadrează, din punct de vedere geografic, între 460 40' şi 470 20' latitudine nordică şi 250 43' şi 270 15' longitudine estică.

Judeţul Neamţ a fost înfiinţat în actualele limite administrative prin Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

Poziţia geografică, varietatea condiţiilor naturale, prezenţa în judeţ a unor aşezăminte culturale şi naţionale de o deosebită importanţă, numărul mare de monumente istorice, de arhitectură şi ale naturii, numărul mare de mănăstiri precum şi ospitalitatea oamenilor de pe aceste meleaguri, au determinat creşterea cererii turistice în decursul timpului.

Figură 1Judeţul Neamţ evidenţiat pe harta României

Judeţul Neamţ are următorii vecini: la nord Suceava, la vest Harghita, la sud Bacău, la est Iaşi şi Vaslui

Poziţia geografică a judeţului Neamţ

Tabel 1

Punctul cardinal Punctul extrem Vecini Lungimea hotarelor

comuna satul

Nord Brusturi-Dăgăneşti Oţăşti Suceava 102

Sud Cândeşti Pădureni Bacău 166

Est Stăniţa Vega Iaşi 125

Oniceni Pustieta Vaslui 17

Vest Borca Lunca Harghita 133

Sursa: Breviar Statistic 2004

Suprafaţa judeţului Neamţ este de 5896 km2, ceea ce reprezintă 2,5% din teritoriul României.

- 253.896 ha (43,06%) păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

- 283.368 ha (48,1%) terenuri cu foloşinţă agricolă

- 10.380 ha (1,8%) cursuri de apă şi lacuri

- 7.925 ha (1,3%) drumuri

- 11.402 ha (1,9%) construcţii

- 15.409 ha (2,6%) terenuri nefoloşite sau cu alte categorii de foloşinţă

Ţinutul apare menţionat sub numele de Neamţ într-un document semnat de Alexandru cel Bun în anul 1403.

Ceahlău, este locul ideal de sejur pentru orice amator de recreere. Se află la distanţe de cca. 350 km de Bucureşti, cca. 325 km de Cluj Napoca, 620 km de Timişoara sau cca. 480 km de Constanţa, Judeţul Neamţ permite practicarea turismului în condiţii optime în tot cursul anului. deoarece dispune de drumuri modernizate, de o reţea bogată de hoteluri, hanuri şi popasuri turistice.

Judeţul Neamţ este înfrăţit din 1991 cu regiunea Champagne - Ardenne, fiind primul judeţ care a realizat acest lucru cu o regiune occidentală. Numeroase comune s-au înfrăţit cu localităţi din Franţa sau Belgia. Există relaţii de colaborare cu Germania, Elveţia, Olanda, Italia sau Danemarca.

1.2 Organizarea administrativ-teritorială

Judeţul Neamţ însumează 421 localităţi:

- două municipii: Piatra Neamţ, Roman

- trei oraşe: Bicaz, Roznov, Târgu Neamţ

- 76 de comune

- 346 de sate

Reşedinţa judeţului Neamţ este Municipiul Piatra Neamţ.

Piatra Neamţ este întâlnit şi sub următoarele denumiri: Piatra lui Crăciun, Târgul Pietrei (sau Piatra), Piatra-Neamţ (din 1864). şi sub numele de "Perla Moldovei". Documentar, aşezarea a fost consemnată între anii 1387 – 1392. În anul 1431 zona a apărut sub numele de Piatra

Ziua municipiului se serbează la 24 iunie

Municipiul Piatra-Neamţ număra la 18 martie 2002 o populaţie de 104.914 locuitori dintre care 49.818 de sex masculin şi 55.096 de sex feminin. Densitatea populaţiei era la aceeaşi data de 1.592 loc. / kmp. (în 1992), respectiv 1.354 loc. /kmp.

Municipiul Piatra-Neamţ este înfrăţit cu 11 localităţi, printre care oraşe din Franţa (Roanne, Mably, Riorges, Villerest), Ucraina (Hliboca), Israel (Kyriat Malachi, Lod), Italia (Beinasco), Spania (Manilva), SUA (Alpharetta - Georgia), Republica Moldova (Orhei

Municipiul Roman se află la aproximativ 46 km. spre est de Piatra-Neamţ, pe malul stâng al râului Moldova

Numele oraşului a fost preluat de la numele voievodului Roman I Muşat (1392-1394), considerat de unii cercetători ca fiind întemeietorul acestuia, deşi există probe materiale care să ateste existenţa curţii de la Roman încă de pe vremea lui Petru I Muşatinul.

Ziua municipiului Roman este sărbătorită la 30 martie

Conform recensământului din 18-27 martie 2002, populaţia stabilă a municipiului Roman număra 69.268 locuitori

Aflat la intersecţia paralelei de 47012' lat. N cu meridianul de 26022' long. E, oraşul Târgu Neamţ este situat în Depresiunea Neamţului, pe terasa râului Ozana, la o altitudine medie de 365 m.

Protectoarea spirituală a oraşului este Fecioara Maria. Ziua oraşului se serbează la 8 septembrie

Oraşul Târgu Neamţ este înfrăţit cu oraşul Saint Just-Saint Rambert (dep. Loire, Franţa ), Panazol ( Franţa ).

Fisiere in arhiva (1):

  • Potentialul Turistic al Judetului Neamt.doc