Produsul Turistic al unei Societati de Turism si Promovarea lui cu Referire la SC Inter-Tour SRL Bacau

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Produsul Turistic al unei Societati de Turism si Promovarea lui cu Referire la SC Inter-Tour SRL Bacau.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 66 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: CONF. UNIV. DR. EMIL FERENŢ

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I 4
PRODUSUL TURISTIC: CONCEPT, PARTICULARITĂŢI,
COMPONENTELE STRUCTURALE 4
1.1. Produsul turistic: concept, particularităţi, componentele structurale 4
1.2 Tipologia produsului turistic 7
1.3 Ciclul de viaţă al produsului turistic: conţinutul şi implicaţiile sale
economice 9
1.4 Politici şi strategii de dezvoltare a produsului turistic 12
1.5. Distribuţia şi comercializarea produsului turistic 13
CAPITOLUL II 17
PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC 17
2.1. Publicitatea turistică: particularităţi şi obiective 17
2.2. Reclama: conţinut şi forme 19
2.3. Promovarea vânzărilor produsului turistic: conţinut şi particularităţi 21
2.4. Relaţiile publice ale firmei de turism şi rolul lor în promovarea
produselor sale 22
2.5. Evaluarea eficienţei economice a unei campanii publicitare 24
CAPITOLUL III 25
PRODUSUL TURISTIC AL AGENŢIEI DE TURISM
„INTER-TOUR” BACĂU 25
3.1. Profilul, obiectul de activitate şi organizare al Agenţiei de
turism ”INTER-TOUR” Bacău 25
3.2 Statutul Agenţiei de turism „INTER-TOUR” Bacău. şi evoluţia
principalilor indicatori economici 28
3.3 Produsul turistic al Agenţiei de turism „ INTER-TOUR” Bacău 30
3.4 Comercializarea produselor turistice la Agenţia de turism „INTER-
TOUR” Bacău 38
3.5 Căi şi mijloace de diversificare a produsului turistic la Agenţia de
turism „INTER-TOUR” Bacău 41
CAPITOLUL IV 48
PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC AL AGENŢIEI DE TURISM „INTER-TOUR” BACĂU 48
4.1. Structura mix-ului promoţional la Agenţia de Turism INTER-TOUR Bacău 48
4.2. Stabilirea obiectivelor promovării la Agenţia de Turism „INTER-
TOUR” Bacău 53
4.3. Elaborarea campaniei de promovare şi a bugetului său la Agenţia de
Turism „INTER-TOUR” Bacău 54
4.4.Evaluarea eficienţei promovării produselor turistic la Agenţia de Turism
„INTER-TOUR” Bacău 56
CONCLUZII ŞI SUGESTII 61
ANEXE 63
BIBLIOGRAFIE 65

Extras din document

CAPITOLUL I

PRODUSUL TURISTIC: CONCEPT, PARTICULARITĂŢI,

COMPONENTE STRUCTURALE

1.1. Produsul turistic: concept, particularităţi, componente structurale

Prin produs se înţelege, de regulă, un bun material capabil să satisfacă o nevoie1). Totuşi, în marketing acestei noţiuni i se atribuie un sens mult mai larg, ea desemnând un ansamblu de atribute sau de caracteristici fizice, chimice şi de altă natură tangibile, reunite într-o formă identificabilă 2).

Deşi, interpretabilă, in viziunea de marketing, noţiunea de produs nu urmăreşte sublinierea naturii procesului de producţie utilizat şi nici vreo caracteristică legată de natura fizică a bunului sau serviciului, ci produsul ca rezultat final al unui proces de producţie in general, menit să satisfacă anumite cerinţe ale consumatorilor potenţiali.

Un asemenea punct de vedere pune produsul turistic pe picior de egalitate cu produsele oricăror altor ramuri de activitate, pentru ca el însuşi reprezintă un ansamblu de prestaţii turistice, oferite consumatorului în cadrul raporturilor de piaţă.

Plecând de la conţinutul prezentat al conceptului general de produs, produsul turistic poate fi definit ca fiind un ansamblu de bunuri materiale şi servicii capabil să satisfacă nevoile de turism ale unei persoane între momentul plecării şi momentul sosirii în locul de plecare3).

Produsul turistic cuprinde un ansamblu de servicii, comodităţi şi produse realizate de diverse ramuri industriale specifice, grupate în diferite variante într-un tot unic, valorificate în cadrul unei ambianţe specifice create de factorii naturali într-o anumită regiune.

Deci, privit din prisma marketingului, produsul turistic reprezintă expresia fizică a răspunsului firmei la cererea de turism, respective tot ceea ce poate fi oferit de ea pe piaţă, într-o formă care să poată fi remarcată, cumpărată şi consumată, în vederea satisfacerii nevoii de turism.

Produsul turistic rezultă din îmbinarea de bunuri materiale şi servicii oferite de către personalul de servire din turism cât şi din serviciile adiacente, care, punând în valoare elementele patrimoniale turistice şi ale infrastructurii generale şi turistice, avantajele cadrului instituţional, urmăresc satisfacerea unor motivaţii specifice şi generale de consumatori turistici.

În general, se poate considera că rolul produsului turistic este de a răspunde nevoilor multiple ale turistului, asigurând un beneficiu pentru organizator. Acesta îndeplineşte două funcţii inseparabile şi complementare2):

- o funcţie obiectivă (concretă) dată de performanţele sale;

- o funcţie subiectivă (psihologică), dată de satisfacţiile pe care le oferă consumul său.

Cea mai pregnantă diferenţă dintre un produs turistic şi bunurile de consum o constituie natura diferită a cerinţelor de consum.

Produsul turistic odată conceput este oferit pe piaţă, alături de numeroase alte bunuri şi servicii, care-şi dispută între ele capacitatea de cumpărare a consumatorului potenţial.

Concurenţa a apărut în toate domeniile activităţii turistice, şi nu numai între ofertanţii de produse turistice, ci şi între ofertanţii diverselor servicii turistice componente ale aceluiaşi produs.

Slăbiciunile produsului turistic, când acesta este lansat pe piaţa externă, mai pot fi cauzate şi de diverse evenimente politice, economice etc. în esenţă de evenimente conjuncturale.

Privind lucrurile în perspectivă şi având în vedere diverşi factori conjuncturali, dar şi factor obiectiv al motivaţiei individuale, se prevede o ridicare treptată a nivelului de necesitate socială faţă de consumul turistic, produsul turistic manifestând tendinţa de a deveni el însuşi un produs de strictă necesitate.

Deoarece produsul turistic nu se poate stoca, rezultă că o parte a capacităţii de producţie şi a personalului turistic vor fi subutilizate, iar uneori chiar neutilizate.

În general, ca în cazul tuturor produselor, caracteristicile produsului turistic se prezintă sub forma unor:

• caracteristici de imagine, care conferă produsului turistic rolul de vector de comunicare cu mediul, ţinând mai mult de prestigiul lui şi al firmei, respectiv de tot ceea ce el a dovedit deja în consum;

• caracteristici funcţionale, care îi asigură produsului valoarea de întrebuinţare sau utilitatea, respectiv capacitatea de a satisface nevoia de turism a beneficiarului.

. La fel ca celelalte produse, şi produsul turistic poate fi privit de la cinci niveluri diferite şi anume:

- ca ceea ce el oferă beneficiarului pentru a-i asigura satisfacerea nevoii specifice de turism, nivel la care interesează funcţiile sale (fiind vorba deci de nivelul nevoii; exemplu: un sejur de 3zile la vila Raza Soarelui în staţiunea Lacu Roşu);

- ca produs aşteptat sau dorit de consumator, el fiind privit de la nivelul beneficiarului sau al cererii (nu sub aspectul caracteristicilor reale, ci al celor pe care consumatorul crede că le-ar întruni) exemplu: un sejur agreabil, pe vreme bună, într-o cameră confortabilă cu vedere spre Cheile Bicazului, în deplină linişte etc.);

- ca produs tangibil sau formal, respectiv ca rezultat al producţiei de servicii, el fiind abordat prin prisma caracteristicilor pe care le posedă efectiv, adică de la nivelul producţiei (exemplu: 3zile de sejur pe vreme ploioasă, într-o cameră cu miros de mucegai, vizavi de un grup foarte gălăgios, etc);

- ca produs global sau metaprodus, când se iau în considerare nu numai cele patru servicii de bază ale produsului turistic, ci şi serviciile auxiliare sau suplimentare, al căror preţ este inclus în tariful global sau se plăteşte separat;

- ca produs potenţial, nivel la care se interesează mai ales caracteristicile posibil de perfecţionat.

Raporturile dintre elementele constitutive determină anumite caracteristici ale produsului turistic, dintre care cele mai importante sunt: substituibilitatea, individualitatea şi instabilitatea, putând fi influenţat de unele elemente conjuncturale.

Produsul turistic poate fi naţional, configurabil esenţial la nivel macroeconomic, deci subiectiv şi iniţiativă de macromarketing.

Elementele fundamentale care compun produsul turistic sunt:

- elemente de atractivitate: climatice, peisagistice, istorice, culturale; integrându-se, acestea constituie motive puternice de revenire într-o destinaţie, utilizând şi servicii turistice;

- infrastructură de comunicaţii: căi de acces, mijloace de transport, telecomunicaţii, servicii de transport pot fi cuprinse în pachetul de servicii sau lăsate la alegerea clientului;

- echipamente de primire şi restauraţia: recepţie, cazarea şi alimentaţia publică; reprezentând componenta primară a produsului turistic şi premise reţinerii în sejur a vizitatorului

Fisiere in arhiva (1):

  • Produsul Turistic al unei Societati de Turism si Promovarea lui cu Referire la SC Inter-Tour SRL Bacau.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: TURISM ŞI SERVICII