Proiect la Ecoturism si Turism Rural - Zona Maramuresului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect la Ecoturism si Turism Rural - Zona Maramuresului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dinca Giorgiana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Turism

Cuprins

Capitolul 1.
1.1. Analiza SWOT a turismului rural în România. Identificarea principalelor zone cu potenţial turistic din mediul rural. Pag. 3
1.2. Prezentarea unei zone din cele identificate. Pag. 6 1.3. Analiza SWOT pe zona Maramureşului. Pag. 13
Capitolul 2. Studiu de caz pe servicii.
2.1. Prezentarea portofoliului de servicii la Pensiunea Doina. Pag. 15
2.2. Matricea cerinţelor consumatorului Pag. 26
Concluzii Pag. 29
2.3. Diagrama « coadă de peşte ». pag. 30
2.4. Analiza Bench-marketing. Pag. 31
Concluzii Pag. 33
Bibliografie Pag. 34

Extras din document

Capitolul 1.

1.1. Analiza SWOT a turismului rural în România. Identificarea principalelor zone cu potenţial turistic din mediul rural.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Faună şi floră bogată cu specii şi ecosisteme unicate în Europa, specii dispărute în ţările europene, existente în prezent numai în areale din România;

- Factori naturali şi resurse minerale recomandate în cură balneară complexă;

- Apă potabilă de calitate deosebită şi o mare varietate de ape minerale;

- Diversitatea produselor agro-alimentare ecologice, la preţuri foarte mici;

- Bucătărie tradiţională şi specialităţi regionale;

- Ospitalitate influenţată de caracteristica etnică latină;

- Poluare inexistentă sau foarte redusa in majoritatea zonelor rurale;

- Diversitatea resurselor turistice naturale şi antropice uşor accesibile şi armonios repartizate pe întreg teritoriul ţării;

- Climă temperat continentală favorabilă practicării turismului în tot cursul anului;

- Varietatea folclorului şi a tradiţiilor moştenite bine păstrate şi practicate în viaţa de zi cu zi;

- Calendar bogat de târguri tradiţionale şi manifestări folclorice pe tot parcursul anului şi în toate zonele;

- Patrimoniul cultural–istoric şi arhitectural inclus în patrimoniul UNESCO care se încadrează în categoria destinaţiilor turistice atractive mondiale şi europene;

- Existenţa unei vaste reţele de localităţi rurale partenere cu localităţi europene;

- Cultură europeană;

- Cadru legislativ turistic aliniat la cerinţele şi standardele europene;

- Susţinerea de către autoritatea administraţiei publice centrale de turism a promovării la târgurile internaţionale de turism;

- Existenţa unui sistem adecvat de control al calităţii serviciilor turistice;

- Existenţa cadrului general legislativ pentru construcţiile, dotările şi clasificarea bazei materiale turistice; - Percepţia slabă a unei „dezvoltării durabile” a turismului şi implicit a importanţei protecţiei mediului şi a patrimoniului cultural-istoric şi arhitectural specific;

- Degradarea incipienta a mediului şi inexistenţa unui sistem performant de colectare a deşeurilor în mediu rural;

- Degradarea rapidă a patrimoniului arhitectural rural prin depopularea localităţilor şi a comunităţilor rurale;

- Sisteme de informare şi semnalizare turistică insuficient dezvoltate şi necorelate cu nivelul de dezvoltare al turismului rural;

- Lipsa reţelei naţionale de centre locale de informare şi promovare turistică;

- Fonduri alocate pentru promovarea turismului rural neacoperitoare, insuficiente si subdimensionate;

- Ofertă de servicii turistice puţin diversificată şi necoroborată cu preţul şi calitatea serviciilor turistice prestate;

- Niveluri de câştig nemotivante pentru atragerea/reţinerea populaţiei rurale la ţară si în ţară;

- Cadru instituţional la nivel regional şi local pentru dezvoltarea turismului rural slab dezvoltat;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Relansarea rapidă şi durabilă a turismului cu acordarea unei atenţii speciale locului turismului în dezvoltarea economiei naţionale;

- Dezvoltarea şi promovarea de programe turistice in domeniul turismului rural (podgorii şi vinuri celebre tipice, bucătărie tradiţională cu produse agro-alimentare de tip ecologic, pelerinaje, ecoturism specializat - speoturism, fauna si flora rara, ecosistemul Delta Dunării, comunităţi care întreţin şi practică vechi tradiţii etnofolclorice, medicină naturistă etc.);

- Realizarea de proiecte care pun în valoare turistică elementele patrimoniului

naţional cultural-istoric şi de arhitectură tipica rurala;

- Susţinerea proiectelor care pun în valoare turistică obiective şi evenimente cultural-spirituale şi tradiţionale româneşti;

- Diversificarea ofertei turistice prin derularea şi promovarea unor micro-programe care răspund tendinţelor actuale de agrement şi vacanţe active de tipul circuite de cicloturism, mountainbike, motociclism, deltaplan, rafting, parapantă, circuite pentru practicarea turismului ecvestru, etc.

- Promovarea şi introducerea în circuitele ecoturistice a parcurilor şi rezervaţiilor naturale;

- Declanşarea unor acţiuni promoţionale de amploare prin includerea ofertei turistice româneşti în cataloagele marilor firme touroperatoare;

- Dezvoltarea turismului rural în pensiuni turistice şi agroturistice prin reintroducerea/ extinderea de subvenţii şi facilităţi;

- Introducerea sistemului de management al calităţii si in turismul rural. - Îmbunătăţirea mai rapidă a standardelor de calitate a ofertelor turistice ale ţărilor vecine direct concurente ale României şi coroborarea nivelurilor tarifelor cu calitatea serviciilor;

- Reorientarea unei părţi a cererii turistice interne către alte destinaţii externe;

- Firme de turism din ţările europene şi central-est europene recent intrate în Uniunea Europeană mai eficiente care valorifică resurse turistice asemănătoare celor din România;

- Existenţa unei pieţe româneşti fărâmiţate în contradicţie cu concentrarea excesivă a pieţei turistice internaţionale pe un număr redus de pieţe şi touroperatori;

- Consolidarea, în lumea turistică, a percepţiei de ofertă ieftină în dauna calităţii;

- Lipsa cunoştinţelor minime de management turistic, în domeniu;

- Neconştientientizarea rolului introducerii sistemului de management al calităţii;

- Nerespectarea principiilor „dezvoltării durabile” în evoluţia turismului românesc;

- Amânarea creării structurilor instituţionale administrative de turism, la nivel regional şi local;

- Micşorarea puterii de cumpărare a populaţiei, cu efect în evoluţia şi planificarea evoluţiei cererii de servicii turistice;

- Influenţele celorlalte sectoare de activitate asupra turismului - activitate economică de consecinţă;

- Lipsa unei susţineri tehnice şi financiare pentru promovare turistică, din partea statului, cel puţin de nivelul celei din statele vecine concurente;

- Constrângeri financiare;

- Lipsa unui sistem de creditare a investiţiilor în turism şi restaurarea patrimoniului naţional cultural; fonduri alocate pentru dezvoltarea turistică, insuficiente;

- Existenţa unor dotări edilitar-gospodăreşti subdimensionate si neadaptate cererilor determinate de dezvoltarea turismului rural;

- Infrastructura generală pentru transport, la nivel naţional şi mai ales local, insuficient dezvoltată şi modernizată;

- Aeroporturi regionale nemodernizate şi neadaptate pentru cursele de tip charter în zonele de mare circulaţie turistică;

- Necorelarea furnizării de pregătire minimă precum şi a învăţământului turistic în structură, cu dezvoltarea actuală a turismului

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect la Ecoturism si Turism Rural - Zona Maramuresului.doc