Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 11884
Mărime: 1.93MB (arhivat)
Publicat de: Dan-Gabriel P.
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Simeanu

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. II. Cadrul natural 5
 3. II.1 Asezare geograficã 5
 4. II.2 Relieful 5
 5. II.2.1 Zona montanã 5
 6. II.2.2 Zona de podis 7
 7. II.3 Reteaua hidrograficã 8
 8. II.4 Clima 9
 9. II.5 Flora si faunã 9
 10. II.6 Resurse naturale 11
 11. Solurile 11
 12. III. Potentialul zonei 12
 13. III.1 Rezervatii naturale 12
 14. III.2 Resurse antropice 13
 15. III.2.1 Biserici si mãnãstiri 13
 16. III.2.2 Vestigii istorice 14
 17. III.2.3 Muzee si Case memoriale 15
 18. III.2.4. Bunuri si valori etnografice 16 IV. Obiective turistice i trasee 17 IV.1 Obiective turistice 17
 19. IV.2 Trasee turistice 18
 20. V. Prezentarea Pensiunii 19
 21. V.1 Clasificare 19
 22. V.2 Localizare 19
 23. V.3 Structura Pensiunii 21
 24. V.4 Constructii si dotãri 22
 25. V.5 Oferta de servicii a pensiunii 24
 26. V.6 Tarife Cazare 25
 27. V.7 Servicii restaurant 27
 28. VI. Microferma pensiunii 29
 29. VII. Analiza SWOT 36
 30. VIII. Concluzii 38
 31. VIII. Bibliografie 40

Extras din proiect

I. Introducere

Turismul rural a fost practicat în România multã vreme în mod neorganizat, rezultând din necesitatea turistilor de a gãsi un mod de cazare accesibil si cu un grad de confort mai ridicat decât în cazul campingurilor sau cabanelor, în timpul vacantelor lor. Dupã 1989, s-a manifestat nevoia unei organizãri a acestor spatii de cazare, prin omologarea si clasificarea lor. Gama serviciilor s-a îmbunãtãtit, s-a lãrgit si, astfel, tot mai multi sateni si-au deschis casele pentru a primi turisti. Primele forme ale turismului rural organizat au apãrut în zona Rucar-Bran, ulterior înfiintându-se si ANTREC. Dupã aparitia acestei organizatii, în fiecare judet au fost omologate gospodãrii si a apãrut concurenta, bazatã în special pe resursele naturale ale zonei, pe atractiile oferite turistilor. Ca urmare a acestor transformãri si a tendintei de modernizare si perfectionare a activitãtilor turistice rurale, turismul rural a ocupat si ocupã un loc important în oferta turisticã din tara noastrã, reprezentând pentru multi dintre noi o alternativã atractivã în vederea petreceri vacantelor si concediilor.

Pe parcursul ultimilor ani, au apãrut si o serie de reglementãri de ordin legislativ în ceea ce priveste aceastã problemã, si au fost editate o serie de lucrãri ce trateazã conceptul de turism rural si agroturism si satul românesc, unele dintre ele venind în sprijinul celor ce vor sã primeascã turisti în gazdã, având formã unui îndrumãtor.

Turismul rural si agroturismul au cunoscut o dezvoltare semnificativã în România, si se poate afirma cã se aliniazã din ce în ce mai mult standardelor europene din acest domeniu.

Teritoriul României prezintã: o mare varietate de valori culturale istorice - arta popularã, etnografie, folclor, traditii, vestigii istorice - un cadru natural armonios îmbinat,cu un fond peisagistic variat si pitoresc. Toate acestea sunt valente ale turismului ruralromânesc în mod special.Apãrute si dezvoltate pe cele mai variate forme de relief încã din vremea traco-dacilor, asezãrile rurale românesti au pãstrat si mai pãstreazã încã în bunã mãsurã datinilesi obiceiurile strãvechi, un bogat si variat folclor, elemente originale de etnografie si artizanat, ce pot fi valorificate turistic în cadrul unei strategii de organizare si dezvoltare a turismului rural.

Agroturismul reprezintã formã de turism, practicatã în mediul rural, bazatã pe asigurarea, în cadrul gospodãriei tãrãnesti, a serviciilor de: cazare, masã, agrement si altele. Prin agroturism se valorificã, astfel, în mod superior, resursele naturale si antropice ale zonei, contribuind la ridicarea nivelului de trai al populatiei rurale.Spre deosebire de turismul rural, agroturismul presupune: cazarea în gospodãria tãrãneascã, consumarea de produse agricole din gospodãria respectivã si participarea într-o mãsurã mai mare sau mai micã, la activitãtile agricole specifice.

Am ales regiunea Bucovina deoarece reprezintã una din cele mai importante zone agroturistice din România. Datoritã peisajelor sale de o frumusete rar întâlnitã ,reliefului impunãtor prin muntii si vãile sale ,a faunei si a florei diversifícate dar si a traditiilor, obiceiurilor si a gastronomiei, regiunea Bucovina reprezintã locul ideal pentru practicarea turismului rural, cultural si de cunoastere, agroturismului sau chiar a turismului ecumenic.

Zona Bucovinei reprezintã unul dintre vârfurile de lance ale promovãrii ofertei turistice autohtone pe plan extern. Pe lângã peisajele de vis, principala atractie o reprezintã zecile de mãnãstiri, din care sapte fac parte din patrimoniul UNESCO.

Pensiunea Casa Bunicilor este situatã în satul Mãnãstirea Humorului, judetul Suceava, la o distantã de 5 kilometri fatã de localitatea Gura Humorului si de 41 de kilometri de municipiul Suceava.

Situatã la întretãierea drumurilor turistice dintre Manãstirile Putna, Sucevita si Voronet, într-un cadru natural deosebit, fiind împrejmuitã de o pãdure bogatã în foioase si rãsinoase, Pensiunea Casa Bunicilor oferã solutia idealã celui care cautã o oazã de liniste si tihnã, departe de tumultul si agitatia marilor orase, oferind o abordare diferitã a turismului în zona Bucovinei.

Casa Bunicilor este un complex turistic compus din 3 case traditionale românesti, reconditionate la exterior pentru a pãstra farmecul caselor bãtrânesti de altãdatã, dar modernizate la interior pentru a oferi turistilor confortul de 4 stele al zilelor noastre.

Bibliografie

Abãrgãoni.ei, Sorin I., Oferta agroturisticã a Bucovinei, Iaºi, Tipo Moldova, 2010

2. http://www.bucovina.net/

http://es.scribd.com/doc/37139664/Infiintarea-unei-Pastravarii

http://www.referatele.com/referate/geografie/online15/Proiect-AGROTURISMUL-Rural- referatele-com.php

http://www.bucovinaturism.ro/agroturism.html

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina

www.CasaBunicilor.ro

www.regielive.ro

www.infoturism.ro

http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2011/geografie/.pdf

Preview document

Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 1
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 2
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 3
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 4
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 5
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 6
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 7
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 8
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 9
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 10
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 11
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 12
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 13
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 14
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 15
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 16
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 17
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 18
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 19
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 20
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 21
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 22
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 23
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 24
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 25
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 26
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 27
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 28
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 29
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 30
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 31
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 32
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 33
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 34
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 35
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 36
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 37
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 38
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 39
Proiect la managementul fermelor agroturistice - Pensiunea Agroturistică Casa Bunicilor - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Proiect la Managementul Fermelor Agroturistice - Pensiunea Agroturistica Casa Bunicilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiecția dezvoltării unui produs turistic în contextul atragerii de fonduri europene. Studiul de caz - Pensiunea Pinul Negru Băile Herculane

Capitolul 1. POLITICA DE MARKETING A ÎNTREPRINDERII 1.1 Coordonatele politicii de marketing a întreprinderii În prezent, firma îşi desfăşoară...

Pensiunea Teleptean din Ocna Șugatag - structură și funcționalitate turistică

INTRODUCERE Oare ce i-ar împinge pe unii călători să își părăsească confortabilul fotoliu și să se arunce cu capul înainte în necunoscut? Ce i-ar...

Mapa întreprinzătorului în agroturism

Ce este turismul? Turismul este un act care implica o calatorie temporara si care presupune efectuarea unor cheltuieli. Este definit ca fiind un...

Proiect pensiune agroturistică

În general, dezvoltarea economico-socială zonală ( locală) din perspectiva durabilității, are ca premise și componente naturale, demografice și...

Înființarea Pensiunii Turistice Maria

INTRODUCERE Atât în practică turistica internaţională, cât şi în literatura de specialitate, se constată o îndreptare a populaţiei oraşelor spre...

Program de Valorificare Superioară a Potențialului Turistic al Stațiunii Vatra Dornei

INTRODUCERE „Un călător înţelept niciodată nu îşi depreciază propria ţară.” (Carlo Goldoni, dramaturg italian) Pentru foarte multe ţări,...

Organizarea și eficiența economică a activității în cadrul pensiunii agroturistice

CAPITOULU 1. DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL ȘI A AGROTURISMULUI ÎN ROMÂNIA - Conceptul de agroturism La fel ca și turismul rural, agroturismul este...

Potențialul Turistic al Comunei Polovragi

POTENŢIALUL TURISTIC AL COMUNEI POLOVRAGI ( JUDEŢUL GORJ ) INTRODUCERE Turismul rural nu este numai un sejur la o fermă sau într-o casă...

Ai nevoie de altceva?