Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 24536
Mărime: 193.56KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Introducere .

Capitolulu I. Elemente definitorii ale potenţialului turistic al judeţului Tulcea.

1.1.Localizarea şi caracterizarea judeţului Tulcea.

1.1.1. Scurt istoric al judeţului Tulcea.

1.1.2. Aşezarea geografică

1.2.Resurse turistice naturale existente în judeţul Tulcea

1.2.1. Relieful

1.2.2. Clima

1.2.3.Reţeaua hidrgrafică

1.2.4.Solurile

1.2.5.Bogăţiile naturale ale subsolului.

1.2.6.Flora

1.2.7.Fauna

1.3.Potenţialul turistic antropic al judeţului Tulcea

Capitolu II. Infrastructura generală şi infrastructura turistică

2.1.Infrastructura pentru transport

2.1.1.Transporturile feroviare

2.1.2.Transporturile rutiere

2.1.3.Transporturile nalale

2.1.4.Transporturile aeriene

2.2.Structuri turistice de primire

2.2.1.Structurile turistice de primire cu funcţiuni de cazare

2.2.2. Capacitatea de cazare turistică în funcţiune

Capitolul III. Cererea turistică manifestată în judeţul Tulcea în perioada 2004-2007.

3.1.Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare

3.1.1. Sosiri ale turiştilor în structurile turistice de primire cu funcţiuni de cazare

3.1.2.Înnoptări ale turiştilor în structurile turistice de primire cu funcţiuni de cazare

3.2. Calculul indicatorilr specifici circulaţiei turistice

3.2.1. Durata media a sejurului

3.2.2. Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare

3.2.3. Densitatea turistică în raport cu suprafaţa judeţului Tulcea

3.2.4. Densitatea turistică în raport cu populaţia judeţului Tulcea

Capitolul IV. Promovarea turismului gastronomic practicat in delta dunarii - Studiu de caz.

4.1. Aspecte definitorii ale turismului gastronomic

4.1.2. Specificul bucătăriei ardeleneşti

4.1.3. Specificul bucătăriei bănăţene

4.1.4.Specificul bucătăriei munteneşti

4.1.5. Specificul bucătăriei olteneşti

4.1.6. Specificul bucătăriei moldoveneşti

4.1.7. Specificul bucătăriei dobrogene

4.2. Tradiţii şi specialităţi culinare specifice Deltei Dunării

4.2.1. Structura etnică a locuitorilor din judeţul Tulcea

4.2.2. Specificul comunităţii greceşti din judeţul Tulcea

4.2.3. Specificul comunităţii turcilor tătari din judeţul Tulcea

4.2.4. Specificul comunităţii ruşilor lipoveni din judeţul Tulcea

4.3. Promovarea turismului gastronomic în oraşul Sulina.

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Turismul, caracterizat pe scurt, apare ca un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi, ca atare, influenţat de evoluţia ei. Adresându-se unor segmente sociale largi şi răspunzând pe deplin nevoilor acestora, turismul se detaşează printr-un înalt dinamism, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. De asemenea, prin caracterul său de masă şi prin conţinutul complex, turismul antrenează un vast potenţial material şi uman, cu implicaţii importante asupra evoluţiei economiei şi societăţii, asupra relaţiilor interumane naţionale şi internaţionale.

În turism se disting două categorii de relaţii: relaţii materiale, care apar atunci când turiştii recurg la anumite servicii plătite, şi relaţii imateriale, rezultate din contactul cu populaţia locală, cu civilizaţia, cultura, tradiţiile, instituţiile publice din zona vizitată.

Motivaţiile pentru practicarea turismului sunt diversificate şi cu ajutorul lor se pot distinge multe forme de turism: pentru recreere, odihnă şi divertisment, cultural, religios, sportiv, de tratament şi balneoclimateric, pentru vânătoare şi pescuit, de agreement, ştiinţific, pentru cumpărături, commercial expoziţional, montan şi de sporturi de iarnă etc.

Judeţul Tulcea, o zonă încă prea puţin cunoscută şi valorificată din punct de vedere turistic, dispune de un bogat potenţial natural şi antropic ce se aşteptă a fi descoperit. Delta Dunării, un paradis faunistic şi floristic, cu peisaje de neuitat şi bălţi pline cu peşte reprezintă o premisă pentru practicarea turismului în cele mai variate forme. La fel şi Munţii Măcinului, cu un relief de tip alpin, cu creste stâncoase, ascuţite şi pereţi abrupţi, cu o valoare ecologică remarcabilă şi prezenţa multor specii floristice şi faunistice pot constitui un punct de atracţie pentru doritorii de peisaje indedite. Numărul mare de mănăstiri şi lăcaşe de cult sunt în aşteptarea credincioşilor de pretutindeni, iar siturile arheologice, monumentele arhitecturale, muzeele şi alte obiective turistice interesante de pe tot cuprinsul judeţului oferă o mulţime de posibilităţi pentru petrecerea timpului.

Pe teritoriul judeţului Tulcea convieţuiesc în armonie, de secole, cca. 17 etnii ale căror obiceiuri şi credinţe au fost integrate în viaţa culturală şi spirituală a regiunii. Dintre acestea, grecii, turcii şi tătarii, şi în special ruşii şi lipovenii sunt cei care şi-au păstrat tradiţiile şi modul de viaţa, iar arta culinară specifică fiecărei comunităţi reprezintă baza turismului gastronomic pe teritoriul judeţului. Fiecare etnie are secretele ei în domeniul gastronomic, preparatele lor fiind apreciate atât de locuitorii judeţului, care au împrumutat multe din bucatele tradiţionale lipoveneşti sau turceşti, dar şi de turiştii care au vizitat judeţul. Cei mai mulţi sunt impresionaţi de specificul locuitorilor din Delta Dunării şi de bucătăria tradiţională de aici, şi tocamai de aceea trebuie ca această zonă să fie făcută cunoscută, ea beneficiind de un potenţial turistic foarte ridicat.

Chiar dacă turismul gastronomic reprezintă o formă de turism relativ nouă la noi în ţară, el este practicat cu succes în alte locuri şi de aceea merită ca o încercare de promovare a produselor culinare tradiţionale din zona Tulcea. Toţi turiştii care au vizitat această zonă au gustat măcar un borş de peşte sau o baclava, dar pe lângă acestea mai sunt multe delicatesuri care merită încercate.

CAPITOLUL I

ELEMENTE DEFINITORII ALE POTENŢIALULUI TURISTIC AL JUDEŢULUI TULCEA

1.1. LOCALIZAREA ŞI CARACTERIZAREA JUDEŢULUI TULCEA

1.1.1. SCURT ISTORIC AL JUDEŢULUI TULCEA

În judeţul Tulcea, arheologii au descoperit urme ale existenţei umane datând din neolitic (aproximativ 5.500-2.799 î.e.n.). Primii locuitori ai acestei epoci au fost numiţi în mod convenţional ca purtătorii culturii Hamangia, sau pe scurt “cultura Hamangia”, după numele localităţii unde s-au făcut primele descoperiri (astăzi comuna Baia, judeţul Tulcea). Datorită poziţiei sale geografice, Dobrogea este primul teritoriu din ţara noastră unde cultura neolitică îşi incheie activitatea către sfârşitul mileniului al III-lea î.e.n.

În secolele VII-VI î.e.n. se produce colonizarea greacă în bazinul Pontului Euxinus, provocată de mutaţii social-economice şi de sărăcia endemică din metropolă. Astfel apar oraşele Histria, Tomis, Callatis, la care se adauga mai tarziu Axiopolis (lângă Cernavodă) ş.a.

Începând cu secolul al IV-lea î.e.n. asistăm la o adevărată explozie de aşezări sau necropole getice pe tritoriul Dobrogei. Dintre toate descoperirile din judeţul Tulcea, cele de la Agighiol, Murighiol, Enisala şi Teliţa aduc un aport substanţial în elucidarea vieţii materiale şi spirituale a geţilor din această zonă.

În anul 44 î.e.n., Buerebista uneşte Dobrogea cu statul centralizat dac pentru o scurtă perioada de timp.

Preview document

Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 1
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 2
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 3
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 4
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 5
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 6
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 7
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 8
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 9
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 10
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 11
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 12
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 13
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 14
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 15
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 16
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 17
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 18
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 19
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 20
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 21
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 22
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 23
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 24
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 25
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 26
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 27
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 28
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 29
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 30
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 31
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 32
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 33
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 34
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 35
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 36
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 37
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 38
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 39
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 40
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 41
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 42
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 43
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 44
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 45
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 46
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 47
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 48
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 49
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 50
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 51
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 52
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 53
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 54
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 55
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 56
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 57
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 58
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 59
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 60
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 61
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 62
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 63
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 64
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 65
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 66
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 67
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 68
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 69
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 70
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 71
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 72
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 73
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 74
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 75
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 76
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 77
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 78
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 79
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 80
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 81
Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Promovarea Turismului Gastronomic in Judetul Tulcea.doc

Alții au mai descărcat și

Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării

Introducere Tema aleasă spre analiză se numeşte „REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII” şi cuprinde mai multe capitole şi subcapitole în care se...

Turism gastronomic

INTRODUCERE Multă vreme, până în prima jumatate a secolului XX, gastronomia a fost un apanaj și o preocupare a elitelor. Dar, de prin anii 1950,...

Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova

Argumentarea alegerii temei “Recunosc aceste locuri, văzute altă dată, cu alt suflet, în altă epocă istorică.E tot Prahova lui Coşbuc, tot...

Piața Mondială a Turismului de Lux

Introducere Experienţele de lux pot implica călătorii spre staţiunile turistice exclusive, pachete personalizate, inclusiv avioane private, cu un...

Program de Valorificare al Potențialului Turistic al Județului Tulcea

1. Localizare si caracterizare 1.1. Asezare geografica si cai de acces Judetul Tulcea, parte integranta a Dobrogei, pamânt asezat între Dunare si...

Turism Gastronomic

1. INTRODUCERE Multă vreme, până în prima jumatate a secolului XX, gastro¬nomia a fost un apanaj şi o preocupare a elitelor. Dar, de prin anii...

Analiză asupra turismului în Franța

I. INTRODUCERE FRANȚA (franceză: France) oficial Republica Franceză (franceză: République française) este o țară situată în Europa de Vest, dar...

Interdependența formelor de turism - turism heliomarin, turism de lux și turism aerian - studiu de caz - Mauritius

CAPITOLUL I MAURIŢIUS 1. Scurt istoric Insula Mauriţius a fost descoperită în 1507 de portughezul Pedro Mascarenhas. Pe atunci, ea era încă...

Te-ar putea interesa și

Turismul gastronomic în Transilvania

Introducere Lucrarea intitulată ,,Valorificarea potențialului turistic din Transilvania prin turism gastronomic’’ reprezintă o analiză asupra unei...

Contribuția Turismului la Îmbunătățirea Calității Vieții

CAPITOLUL 1 Turismul si calitatea vieţii – repere teoretice 1.1. Definirea conceptului de turism Etimologic, cuvântul „turism” provine din...

Valorificarea potențialului turistic - Județul Tulcea

INTRODUCERE Turismul, caracterizat pe scurt, apare ca un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa...

Agenda Lisabona și Provocarea Competitivității pentru Județul Tulcea

Introducere Agenda Lisabona este o strategie importantă şi novatoare, menită să asigure competitivitatea UE şi să intensifice rata de creştere...

Ai nevoie de altceva?