Promovarea Turistica a Statiunii Baile Olanesti pe Piata Interna si Internationala

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Promovarea Turistica a Statiunii Baile Olanesti pe Piata Interna si Internationala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 61 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Iordache Carmen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Turism

Extras din document

Turismul reprezintă un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale prin rolul şi conţinutul său şi totodată una dintre componentele majore ale vieţii economice şi sociale ce determină intensificarea intereselor statelor lumii în ceea ce priveşte această activitate.

Turismul ca activitate economico-socială reacţionează la transformările lumii contemporane, dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare. Totodată, turismul acţionează ca un factor stimulator al procesului, atât prin vastul potenţial material şi uman pe care îl antrenează în dezvoltarea sa cât şi prin efectele benefice pe care le transmite domeniilor cu care se interferează.

Actualitatea preocupărilor pentru cunoaşterea în detaliu a fenomenului turistic, a influenţelor sale benefice asupra economiei statelor lumii precum şi a sensibilităţilor sale este justificată prin multiplele implicaţii pe care turismul le generează pe plan economic, social, politic, cultural.

Expansiunea deosebită pe care fenomenul turistic a cunoscut-o în ultimii ani se reflectă în creşterea preocupărilor de clasificare teoretică a acestui fenomen. Această expansiune deosebită a fenomenului turistic, a determinat o serie de specialişti să-l considere un fenomen specific lumii contemporane.

Turismul a devenit, în special în ultimele decenii, un fenomen economic major, aceasta atât prin fluxurile economice pe care la provoacă, prin investiţiile pe care le necesită, dar şi prin locurile de muncă pe care le creează. În ţările cu activitate turistică dezvoltată, numărul celor ocupaţi în turism reprezintă cca 5 % din totalul populaţiei active.

Totodată turismul reprezintă un mijloc de diversificare a structurii economiei, dând naştere unor noi ramuri proprii acestuia-industria agro-turismului, agenţiile de voiaj.

În profil teritorial, turismul este o activitate complexă, capabil să acţioneze ca o pârghie de atenuare a dezechilibrelor interregionale, raportate la scară mondială sau naţională. Din acest punct de vedere, turismul are consecinţe asupra geografiei regiunilor, asupra urbanizării, amenajării de drumuri, realizării de servicii publice. Totodată, se impune menţinerea vocaţiei ecologice a turismului, prin includerea în activitatea turistică a măsurilor de protejare a mediului şi a valorilor fundamentale ale existenţei umane: apă, aer, floră, faună, etc.

Prin stimularea şi facilitarea schimbului de valori, turismul se manifestă, pe plan social, ca un mijloc activ de educare, de ridicare a nivelului de instruire, cultură şi civilizaţie al oamenilor.

Prin conţinutul său, turismul cuprinde o serie de activităţi de natura serviciilor, cum sunt: comercializarea de vacanţe, furnizarea de informaţii, efectuarea unor prestaţii-transport, cazare, alimentaţie publică, agrement. Trăsăturile acestor activităţi - nematerialitatea, eterogenitatea, intangibilitatea, consumul mare de muncă vie - sunt comune tuturor ramurilor componente ale sectorului terţiar. Prezenţa unora dintre aceste activităţi în structura altor ramuri ale economiei, determină situarea turismului la niveluri de interferenţă cu alte ramuri ale economiei. În mod firesc aşadar turismul are o contribuţie importantă la dezvoltarea economico-socială a societăţii.

Dezvoltarea staţiunilor balneare a apărut în condiţiile solicitărilor crescânde de cure cu factori naturali-terapeutici şi îmbogăţirii şi înnoirii conţinutului medicinii balneare moderne, care îşi găseşte astăzi o fundamentare ştiinţifică pentru multe din metodele tradiţionale folosite în trecut în mod empiric.

În ceea ce priveşte staţiunea Băile Olăneşti, construcţiile hoteliere moderne, confortabile şi bazele de tratament cu dotare complexă permit atât valorificarea bogăţiei de factori naturali-terapeutici specifici staţiunii cât şi aplicarea unei game destul de variate metode terapeutice fizicale. Acestora li se adaugă şi peisajul divers şi pitoresc în care se situează această staţiune.

Această lucrare urmăreşte să evidenţieze potenţialul concretizat în resurse naturale şi antropice de care dispune staţiunea balneo-climaterică Băile Olăneşti, precum şi necesitatea valorificării optime a acestuia ca şi imperativul realizării unei

Fisiere in arhiva (1):

  • Promovarea Turistica a Statiunii Baile Olanesti pe Piata Interna si Internationala.doc