Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 16200
Mărime: 322.21KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iordache Carmen

Extras din document

Turismul reprezintă un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale prin rolul şi conţinutul său şi totodată una dintre componentele majore ale vieţii economice şi sociale ce determină intensificarea intereselor statelor lumii în ceea ce priveşte această activitate.

Turismul ca activitate economico-socială reacţionează la transformările lumii contemporane, dinamica sa integrându-se procesului general de dezvoltare. Totodată, turismul acţionează ca un factor stimulator al procesului, atât prin vastul potenţial material şi uman pe care îl antrenează în dezvoltarea sa cât şi prin efectele benefice pe care le transmite domeniilor cu care se interferează.

Actualitatea preocupărilor pentru cunoaşterea în detaliu a fenomenului turistic, a influenţelor sale benefice asupra economiei statelor lumii precum şi a sensibilităţilor sale este justificată prin multiplele implicaţii pe care turismul le generează pe plan economic, social, politic, cultural.

Expansiunea deosebită pe care fenomenul turistic a cunoscut-o în ultimii ani se reflectă în creşterea preocupărilor de clasificare teoretică a acestui fenomen. Această expansiune deosebită a fenomenului turistic, a determinat o serie de specialişti să-l considere un fenomen specific lumii contemporane.

Turismul a devenit, în special în ultimele decenii, un fenomen economic major, aceasta atât prin fluxurile economice pe care la provoacă, prin investiţiile pe care le necesită, dar şi prin locurile de muncă pe care le creează. În ţările cu activitate turistică dezvoltată, numărul celor ocupaţi în turism reprezintă cca 5 % din totalul populaţiei active.

Totodată turismul reprezintă un mijloc de diversificare a structurii economiei, dând naştere unor noi ramuri proprii acestuia-industria agro-turismului, agenţiile de voiaj.

În profil teritorial, turismul este o activitate complexă, capabil să acţioneze ca o pârghie de atenuare a dezechilibrelor interregionale, raportate la scară mondială sau naţională. Din acest punct de vedere, turismul are consecinţe asupra geografiei regiunilor, asupra urbanizării, amenajării de drumuri, realizării de servicii publice. Totodată, se impune menţinerea vocaţiei ecologice a turismului, prin includerea în activitatea turistică a măsurilor de protejare a mediului şi a valorilor fundamentale ale existenţei umane: apă, aer, floră, faună, etc.

Prin stimularea şi facilitarea schimbului de valori, turismul se manifestă, pe plan social, ca un mijloc activ de educare, de ridicare a nivelului de instruire, cultură şi civilizaţie al oamenilor.

Prin conţinutul său, turismul cuprinde o serie de activităţi de natura serviciilor, cum sunt: comercializarea de vacanţe, furnizarea de informaţii, efectuarea unor prestaţii-transport, cazare, alimentaţie publică, agrement. Trăsăturile acestor activităţi - nematerialitatea, eterogenitatea, intangibilitatea, consumul mare de muncă vie - sunt comune tuturor ramurilor componente ale sectorului terţiar. Prezenţa unora dintre aceste activităţi în structura altor ramuri ale economiei, determină situarea turismului la niveluri de interferenţă cu alte ramuri ale economiei. În mod firesc aşadar turismul are o contribuţie importantă la dezvoltarea economico-socială a societăţii.

Dezvoltarea staţiunilor balneare a apărut în condiţiile solicitărilor crescânde de cure cu factori naturali-terapeutici şi îmbogăţirii şi înnoirii conţinutului medicinii balneare moderne, care îşi găseşte astăzi o fundamentare ştiinţifică pentru multe din metodele tradiţionale folosite în trecut în mod empiric.

În ceea ce priveşte staţiunea Băile Olăneşti, construcţiile hoteliere moderne, confortabile şi bazele de tratament cu dotare complexă permit atât valorificarea bogăţiei de factori naturali-terapeutici specifici staţiunii cât şi aplicarea unei game destul de variate metode terapeutice fizicale. Acestora li se adaugă şi peisajul divers şi pitoresc în care se situează această staţiune.

Această lucrare urmăreşte să evidenţieze potenţialul concretizat în resurse naturale şi antropice de care dispune staţiunea balneo-climaterică Băile Olăneşti, precum şi necesitatea valorificării optime a acestuia ca şi imperativul realizării unei

Preview document

Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 1
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 2
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 3
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 4
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 5
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 6
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 7
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 8
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 9
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 10
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 11
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 12
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 13
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 14
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 15
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 16
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 17
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 18
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 19
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 20
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 21
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 22
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 23
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 24
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 25
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 26
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 27
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 28
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 29
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 30
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 31
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 32
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 33
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 34
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 35
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 36
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 37
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 38
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 39
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 40
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 41
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 42
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 43
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 44
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 45
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 46
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 47
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 48
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 49
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 50
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 51
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 52
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 53
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 54
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 55
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 56
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 57
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 58
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 59
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 60
Promovarea Turistică a Stațiunii Băile Olănești pe Piața Internă și Internațională - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Promovarea Turistica a Statiunii Baile Olanesti pe Piata Interna si Internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale prin rolul şi conţinutul său şi totodată una dintre componentele...

Strategii de Marketing Folosite în Turism pentru Atenuarea Sezonalității

Introducere Activitatea turistică se înscrie între fenomenele ce s au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă...

Stațiunea balneo-climaterică Băile Herculane

Capitolul I “Consideratii generale” 1.1 Pozitia geografica Statiunea Baile Herculane este situata in sud-vestul Romaniei (judetul Caras-Severin),...

Contribuția Turismului la Îmbunătățirea Calității Vieții

CAPITOLUL 1 Turismul si calitatea vieţii – repere teoretice 1.1. Definirea conceptului de turism Etimologic, cuvântul „turism” provine din...

Diversificarea serviciilor în Băile Olănești

Potenţialul turistic al unui teritoriu dat reprezintă ansamblul elementelor naturale, economice şi cultural istorice, care prezintă anumite...

Factorii naturali de cură din turismul balnear din România

Argument Turismul balnear in România nu se adresează numai celor cu probleme medicale,ci şi celor care vor sa se relaxeze sa şi regăseasca...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Despre Slănic-Moldova

1. Prezentarea generala a statiunii Slanic-Moldova este o statiune balneoclimaterica permanenta, de interes general, in judetul Bacau. Are o...

Te-ar putea interesa și

Valorificarea potențialului balnear și diversificarea serviciilor turistice în stațiunea Băile Olănești

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen caracteristic civilizaţiei actuale prin rolul şi conţinutul său şi totodată una dintre componentele...

Strategii de dezvoltare în stațiunea Băile Govora

Turismul este un domeniu de activitate cu un profil complex, reunind un ansamblu de servicii şi bunuri proprii mai multor sectoare, fiind punctul...

Strategii de Relansare a Turismului Internațional al României

I. TURISMUL INTERNAŢIONAL – parametri economici şi starea de fapt Nu se poate realiza o analiză a turismului românesc fără a se urmări evoluţiile...

Potențialul Turistic al Stațiunii Băile Govora și Valorificarea Acestuia

Introducere Zona Subcarpatilor Vâlcii reprezintă o închegare de peisaje plăcute care ascund nenumărate resurse naturale atât în subsol cât si la...

Stațiunile Balneoclimaterice din România

CAPITOLUL I Turismul balnear –componentă majoră a turismului 1.1 Particularitaţile turismului balnear 1.2 Factori favorizanţi ai dezvoltării...

Evoluții și tendințe ale turismului românesc

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico-social propriu civilizației moderne, puternic ancorat în viața societății aflându-se într-o...

Capacitatea de Cazare Turistică în România

1. Introducere Turismul se poate dezvolta satisfacator numai în situatia în care exista suficiente posiblitati pentru odihna si cazarea...

Turismul balnear - oportunitate de relansare pentru România

INTRODUCERE Prin poziţia sa geografică, România dispune de o mare varietate de resurse naturale, care dau posibilitatea practicării unei game...

Ai nevoie de altceva?