Realizarea unui Produs Turistic cu Tema - Weekend la Sf. Gheorghe

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Realizarea unui Produs Turistic cu Tema - Weekend la Sf. Gheorghe.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Turism

Extras din document

STADIUL CUNOASTERII

Produsul turistic –elemente teoretice

1.1. Definirea şi tipologia

Produsul turistic se defineşte ca fiind un ansamblu de bunuri materiale şi servicii capabil să satisfacă nevoile de turism ale unei persoane între momentul plecării şi momentul sosirii în locul de plecare. Din punct de vedere al turismului, produsul turistic acoperă experienţa completă de la plecarea de acasă şi până la întoarcere.

Termenul de produs desemnează calitatea sau starea unui lucru concret sau abstract: de exemplu serviciul oferit de un ghid vizitatorului unui muzeu. Dar produsul turistic este un ansamblu foarte complex de elemente eterogene, format din:

- un patrimoniu de resurse naturale, culturale, artistice, istorice sau tehologice care vor atrage turistul şi-l vor incita să călătorească;

- echipamentele care nu trebuie privite ca scopuri ale călătoriei dar care, dacă lipsesc, fac imposibilă călătoria: cazare, restauraţie, echipamente culturale, de loisir şi sportive;

- căile de acces în zonă.

Tipologia produsului turistic

Produsele şi diferitele elemente care le compun au cunoscut diferite clasificări.

- mijloace de transport de la locul de plecare la locul de destinaţie;

- sejur lung;

- configuraţia geografică a voiajului;

- importanţa mobilităţii.

- modul de cazare

Noutatea pe care o prezintă acest tip de turism constă în faptul că, pe lângă componentele de bază ale programului turistic (transport, cazare, masă) se adaugă animaţia, elementul care permite îmbogăţirea experienţei turistice prin integrarea turiştilor în mediul locului vizitat şi o participare concretă la viaţa socială şi culturală a mediului respectiv.

Preocupările organizatorilor de turism şi ale prestatorilor de servicii turistice de a imbogăţi oferta turistică cu aranjamente de tipul vaanţelor active se înscriu în procesul continuu de diversificare a ofertei turistice, prin lansarea unor produse turistice cu un conţinut nou, mult mai complex şi mai atractiv în comparaţie cu unele produse turistice tradiţionale.

1.2. Caracteristici şi componente ale produsului turistic

Produsul turistic prezintă 3 caracteristici principale: rigiditate, complementaritate, eterogenitate.

Produsul turistic este rigid pentru că oferta nu este mobilă, nici stocabilă. Hotelul, aeroportul, baza de distracţii nu pot fi transferate la sfârşitul sezonului în altă regiune. Ele nu se pot adapta variaţiilor cererii nici în spaţiu, nici în timp.

Complementaritatea înseamnă că produsul turistic este alcătuit dintr-un ansamblu de subproduse complementare.

Eterogenitatea exprimă varietatea produselor turistice, dată de structură şi calitate, loc, ambianţă, prestator. Întreprinderile prestatoare de servicii turistice nu sunt mereu în măsură să îndeplinească toate funcţiile de distribuţie a produselor turistice. De aceea, ele se adresează unor intermediari specializaţi: agenţii de turism, tour-operatori, societăţi de servicii de rezervare, cluburi şi asociaţii.

Caracteristicile serviciilor aşa cum au fost formulate de Philip Kotler şi însuşite, de majoritatea specialiştilor în marketing sunt: intangibilitatea, inseparabilitatea, variabilitatea şi perisabilitatea

Intangibilitatea reprezintă caracteristica esenţială a serviciilor. Ea exprimă faptul că acestea nu pot fi văzute, gustate, mirosite, auzite sau simţite înainte de a fi cumpărate. În majoritatea produselor turistice se cumpără, de fapt, aşteptarea unei experienţe.

Inseparabilitatea exprimă caracteristica serviciilor de a nu putea fi desprinse de prestator atât spaţial cât şi temporal. Din acest motiv, nevoia de servicii se satisface, de regulă, prin consumul acestora în momentul prestării.

Variabilitatea reprezintă caracteristica serviciilor de a diferi, din multe şi variate motive, de la o prestaţie la alta. Serviciul este unic, practic el nemaiputând fi repetat în mod absolut identic niciodată. Caracteristica prezintă avantajul posibilităţii adaptării serviciului la fiecare client în parte, în măsura în care, prestatorul are un asemenea grad de adaptabilitate.

Perisabilitatea este caracteristica serviciilor ce exprimă faptul că acestea nu pot fi stocate în scopul vânzării sau utilizării lor ulterioare. Perisabilitatea serviciilor determină operatorii să introducă tehnici care să maximizeze vânzările curente.

Componentele de bază ale produsului turistic sunt: transportul, cazarea, alimentaţia şi agrementul.

Produsul turistic nu presupune întotdeauna prestarea tuturor celor patru tipuri de servicii, fiind frecvente situaţiile în care turistul solicită numai o parte din acestea.

2.2. Comercializarea şi promovarea produselor turistice

Prin mod de comercializare se înţelege modul în care se realizează penetrarea produselor turistice în reţeaua de rezervări, de închirieri şi de vânzări, în vederea trecerii lor de la producători la beneficiari.

Obiectul actelor de schimb care ţin de sfera turismului îl constituie fie serviciile turistice singulare, fie combinaţii de servicii turistice (integrale sau compozite)

În timp ce serviciile turistice simple pot fi comercializate în mod direct, fără a recurge la intermediari, produsele turistice integrale se comercializează numai prin intermediul organizatorilor de voiaje (tour-operatorii sau agenţiile de voiaj).

Fisiere in arhiva (1):

  • Realizarea unui Produs Turistic cu Tema - Weekend la Sf. Gheorghe.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea de marketing